Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pierwsze Kroki na Drodze

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1628 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od tego, w jaki sposób przygotowujemy dzieci do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, zależeć będzie ich zdrowie i życie. Jest to inwestycja w przyszłość.Uważamy, że różnorodne formy pracy i współdziałania, zakres realizowanych treści oraz poruszane zagadnienia na zajęciach i spotkaniach z udziałem Policjantów przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych wychowanków oraz wytworzenia naturalnych odruchów obronnych u dzieci w zakresie unikania zagrożeń. To główny cel opracowanego przez nas projektu.

Projekt dotyczący problemu bezpieczeństwa dzieci

"Pierwsze kroki na drodze"

realizowany w kształceniu zintegrowanym

W ZESPOLE SZKÓL IM . JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH

Autorki: Barbara Gawidziel

Dorota Niewczas

Anna Ślusarek

Bożena Watras

 

Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa jest jednym ze skutków rozwoju motoryzacji. Często wypadki spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad.

Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać, gdy samodzielnie wkroczą na jezdnię idąc do pierwszej klasy? Jest tylko jedno rozwiązanie - uświadamiać i kształcić dzieci:

 na teraz - aby uchronić ich życie i zdrowie,

 na przyszłość - aby stały się jutro rozsądnymi użytkownikami drogi.

Najważniejsze jest, aby dziecko dowiedziało się, jakie mu grożą niebezpieczeństwa i umiało je rozpoznawać. Aby potrafiło unikać pułapek oraz zdolne było do samokontroli, odpowiednio zachowywało się na drogach, stosowało właściwą technikę przechodzenia przez jezdnię.

Edukacja komunikacyjno - drogowa albo inaczej edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność nas -nauczycieli, rodziców i innych wychowawców oraz samych dzieci, obejmująca nauczanie i uczenie się, wychowanie i samowychowanie, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Przez bezpieczeństwo ruchu drogowego rozumiemy niczym nie zagrożone uczestnictwo dzieci jako pieszych w ruchu drogowym, a przede wszystkim profilaktykę. Przez "kulturę w ruchu drogowym" w odniesieniu do dzieci jako pieszych - rozumiemy ich zachowanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, utrzymanie czystości i ładu na drogach oraz poszanowanie znaków drogowych i pojazdów, z których korzystają pasażerowie.

Pod hasłem "unikanie zagrożeń" należy również przekazać dzieciom wiedzę, mającą uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwami, przed staniem się ofiarami przestępstw. Zagrożenie przestępczością i wykroczeniami, jak również istniejące w naszym społeczeństwie patologie społeczne zmuszają do podjęcia odpowiednich działań profilaktyczno - edukacyjnych szczególnie w stosunku do dzieci, które ze względu na swoją ufność wobec dorosłych są często ofiarami przestępstw.
To przede wszystkim świadomość wyżej wymienionych zagrożeń skłoniła nas do nawiązania szerokiej współpracy z Policją oraz opracowania projektu pod hasłem "PIERWSZE KROKI NA DRODZE"

Założenia projektu:

 • systemowe rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym
 • wyposażanie dzieci w ubiory i elementy odblaskowe
 • działania edukacyjne wśród dzieci i dorosłych
 • integracja działań samorządów lokalnych, placówek oświatowych i towarzystw ubezpieczeniowych

 

CELE:

- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym.

Grupę docelową, którą obejmuje projekt, stanowią:

1) dzieci w klasach I - III szkoły podstawowej (7-11 lat), które w drodze do szkoły choćby częściowo poruszają się pieszo

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom może dokonywać się przez:

· systematyczną pracę z wychowankami,
· zaopatrzenie w produkty skutecznie zaznaczające obecność dzieci na drodze.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W DRODZE DO SZKOŁY

 • Co się może zdarzyć
  • na drodze (tajniki bezpiecznego uczestnictwa w ruch drogowym)
  • na chodniku i poboczu
  • na rowerze
  • na torach kolejowych
  • obcy na drodze (klucz, prezent, propozycja przejażdżki)
  • uwaga pies
 • Baw się bezpiecznie:
  • wykopy i ruiny
  • piwnice i strychy
  • jezdnia
  • ogniska i fajerwerki
  • na placu zabaw (huśtawka, proca, boisko, piaskownica)
 • Powiedz NIE obcemu:
  • nie ufaj i nie ulegaj namowom (prezenty, porwania, molestowanie )

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI WSRÓD INNYCH LUDZI I NA ŁONIE PRZYRODY

 • Czy jesteś spostrzegawczy:
  • praca Policji i Straży Miejskiej
  • pomagamy w ustalaniu rysopisu
  • pomagamy w ustalaniu przebiegu incydentu
 • Bezpieczne wakacje :
  • w lesie (np. rośliny trujące)
  • w wodzie i w górach
  • na śniegu i lodzie
  • na rowerze i hulajnodze
  • w terenie (niewypały)
 • Jak radzić sobie z żywiołami:
  • w czasie burzy
  • w czasie pożaru
  • podczas powodzi
 • Nie ucz mnie przemocy:
  • po co komu złość
  • słowa, które ranią
  • przepraszam, nie biję
  • broń palna zawsze jest nabita
  • wandalizm

 

 1. Bądź sobą:
  • co jest zdrowe, co mi szkodzi (dziękuję nie palę)
  • co to jest alkoholizm i pijaństwo (dziękuję nie piję)
  • narkotyki (dziękuje nie biorę, nie wącham )
  • trudne sytuacje i trudne decyzje

 

 

 

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły

Co się może zdarzyć

 

Na drodze

(tajniki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym).

Na chodniku i poboczu.

Na rowerze.

Na torach kolejowych.

Obcy na drodze (klucz, prezent, propozycja przejażdżki).

Jest uwrażliwiony na skutki różnych niebezpiecznych sytuacji . uczy się rozwagi i ostrożności na drogach.

Prezentuje pozytywną postawę wobec własnego bezpieczeństwa jako alternatywną , wobec niepotrzebnej brawury .

Rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa .

Utrwala umiejętność bezpiecznego zachowania się .

Wdraża się do szybkiego i efektywnego działania w sytuacjach zagrożenia.

 • wycieczka na skrzyżowanie blisko szkoły
 • plastyczne przedstawianie drogi do szkoły (bezpieczne przejście)
 • ustalanie pięciu zasad poruszania się po przejściach , torach kolejowych , rowerem
 • wypowiedzi dotyczące innych sytuacji niebezpiecznych na drodze
 • zabawy zespołowe np. "Mówiące sylwetki "( dorysuj sylwetce twarz ,ubranie i wpisz hasło - Ja wiem , więc powiem innym : NIE WBIEGAJ Z PIŁKĄ NA JEZDNIĘ
 • rysowanie na chodniku poznanych znaków drogowych
 • quiz " Czy jesteś mistrzem poruszania się po drogach "
 • nauka i śpiewanie piosenek np. " Zielone światło" , " Na chodniku" , "Jadą rowery "
 • quiz " Co byś zrobił ?"
 • wypowiedzi dotyczące quizu

praktyczne działanie ( zabawa eksperymentalna -
"Mamo chcę jeździć bezpiecznie " )

 • wspólne czytanie biuletynu "Ja, rower i przepisy" i "Na drodze" oraz rozwiązywanie zadań, krzyżówek , rebusów itd.

 

Policja

Uwaga pies.

Rozumie, że zwietrzę to indywidualna istota, czująca, wrażliwa, czasem agresywna, czasem opiekuńcza.

Zna zasady opieki nad psem itp.

Uczy się mądrego zachowania w kontakcie z obcym psem .

 • zna budowę psa
 • rozmawia na podstawie czytanych tekstów "Przyjaciel pies"- Świerszczyk
 • ćwiczenia w grupach zadaniowych
 • wypowiedzi na podstawie oglądanego filmu , plansz
 • ocenianie własnych zachowań i obcych wobec psów

drama (właściwe zachowania wobec obcych psów)

 

<
Baw się bezpiecznie

 

Wykopy i ruiny.

Piwnice i strychy.

Jezdnia.

Na placu zabaw:(huśtawki, proca, boisko, piaskownica)

 

Ogniska i fajerwerki.

Potrafi wskazać miejsca zagrażające bezpiecznej zabawie .

Zbiera informacje dotyczące skutków zabaw dzieci w miejscach nie przeznaczonych do tego celu .

Unika niebezpiecznych miejsc w wyborze placu do zabawy.

 

Zna skutki nieumiejętnego podpalania fajerwerków i ognisk .

Nie godzi się na niepotrzebną brawurę .

Rozumie konieczność opieki starszych w czasie stosowania w praktyce fajerwerków .

Rozumie potrzebę ochrony mienia społecznego .

 • bank pomysłów-opracowanie zasad obowiązujących w czasie zabaw
 • korzystanie z różnych źródeł wiedzy ( np. czasopisma dziecięce)
 • zabawy tematyczne
 • zabawy integracyjne
 • wypowiedzi na podstawie ilustracji np. "Wykopy i ruiny "
 • rozwiązywanie krzyżówek
 • opowiadanie twórcze
 • gra " W drodze do szkoły"
 • scenki dramowe np. " Unikaj ...."

 

<

Powiedz NIE obcemu

 

Nie ufaj i nie ulegaj namowom

(prezenty,

porwania,

molestowanie.)

Rozpoznaje niebezpieczne zaczepki obcego.

Wie , że klucz może być prowokacją dla włamywacza.

Unika prezentów oraz propozycji od osób obcych i znajomych .

 • uściśla i wzbogaca słownictwo ( włamywacz , przestępstwo , stręczyciel , diler ) .
 • inscenizacje sytuacji
 • wypowiedzi w oparciu o film " Bezpieczny Kraków "
 • rozmowy
 • ćwiczenia praktyczne asertywnego mówienia NIE w sytuacjach
 • konkurs " Zgadnij co ci grozi?"

 

 

 

Policja

Bezpieczeństwo dzieci wśród innych ludzi i na łonie przyrody.
<

Czy jesteś spostrzegawczy?

 

Praca policji oraz Straży Miejskiej.

Pomagamy w ustalaniu rysopisu.

Pomagamy w ustalaniu przebiegu incydentu .

Wykazuje postawę zaufania do funkcjonariusza i strażnika .

Zna pracę policjanta i strażnika miejskiego .

Wie na czym polega praca podstawowych wydziałów Policji i Straży Miejskiej .

Umie zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych służb .

Ma świadomość odczuwania współodpowiedzialności za spokój i porządek społeczny .

Potrafi określić podobieństwa i różnice wyglądu zewnętrznego ludzi itp.

 • spotkanie uczniów z policjantem , strażnikiem (rozmowa o ich pracy w ramach programu "Współpracujemy" )
 • obserwacja przedmiotów celem określenia ich cech charakteru
 • opisywanie cech zewnętrznych rzeczy i ludzi
 • zabawy :"Test pamięci"

"Popatrz uważnie "

"Logograf"

 • uściślanie słownictwa :rysopis , linie papilarne
 • działania praktyczne w grach zadaniowych
 • plastyczne przedstawianie portretu w/g rysopisu
 • opis postaci w / g planu zewnętrznemu
 • wycieczka na komendę i do Straży Miejskiej
 • quiz " Czy znasz prace Policji i Straży Miejskiej ?"
 • zabawa edukacyjna " Dowód przestępstwa "
 • plastyczno-literackie tworzenie albumów , ilustrujących pracę poszczególnych wydziałów Policji
 • zapoznanie z biuletynem "Straż Miejska ..nie tylko dzieciom " oraz "Policja ..nie tylko dzieciom "
 • praktyczne wykorzystanie informacji o pracy policji np. kierowanie ruchem ulicznym , redagowanie informacji do pogotowia policyjnego
 • udział w konkursie plastycznym pt. "Strażnik miejski i ja "

Policja

Straż Miejska

Samorządowy Ośrodek Psychologiczno Pedagogiczny

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

W lesie.

W wodzie i w górach.

Na śniegu i lodzie.

Jazda na rowerze i hulajnodze.

 

 

W terenie - (niewypały)

 

Rozumie zasady bezpieczeństwa.

Utrwala umiejętność bezpiecznego zachowania się.

Rozwija postawę pozytywną wobec własnego bezpieczeństwa jako alternatywna wobec niepotrzebnej brawury .

Wie jak należy postępować w razie tych zagrożeń.

Zna zasady uczestnictwa rowerzysty w ruchu drogowym.

 

 

Wie, że należy unikać kontaktu z napotkanym nabojem , bronią itp.

 

 • rozmowy w kręgu
 • swobodne wypowiedzi na podstawie doświadczeń
 • wypowiedzi w oparciu o obrazy sytuacyjne i filmy "Bezpieczny Kraków - unikanie zagrożeń "
 • czytanie opowiadań
 • plastyczne przedstawianie haseł -zasad bezpiecznego zachowania w konkretnych sytuacjach
 • quiz "Czy jesteś ostrożny i rozważny?"
 • praktyczne ćwiczenia dotyczące budowy roweru
 • zabawy i gry ruchowe
 • słuchanie fragmentów książki "Jak ustrzec swoje dziecko?"- pt. " Bezpieczeństwo jazdy na rowerze" wypowiedzi na podstawie ilustracji oraz czytanego tekstu

 

 • ustalanie zasad bezpiecznego zachowania w sytuacji bezpośredniego kontaktu z niewypałem


drama (ćwiczenia bezpośrednich zachowań w czasie zagrożenia wybuchem )

 


Ściśle nawiązana została współpraca z Policją. Przystępując do realizacji projektu mamy zamiar szczegółowo usystematyzować to współdziałanie .
Poniżej zamieszczamy wykaz realizowanych tematów przy współudziale z Policją (wraz z celami operacyjnymi), formy i terminy ich realizacji:


1. WRZESIEŃ - "Bądź ostrożny na drodze" - spotkanie z Policjantem we wszystkich klasach pierwszych. Wręczenie uczniom odblasków.


Cele operacyjne: (dziecko)

 utrwali zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,

 uświadomi sobie niebezpieczeństwa grożące na drodze,

 utrwali podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych,

 utrwali poznane wcześniej znaki drogowe, pozna ich znaczenie, potrafi skojarzyć je z określoną sytuacja drogową.

2. STYCZEŃ - "Bezpieczna zima" - spotkanie z Policjantem we wszystkich

klasach I-III

Cele operacyjne: (dziecko)

 utrwali zasady i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu,

 uświadomi sobie niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw na dworze, zwłaszcza w pobliżu tras komunikacyjnych i skutki niewłaściwie zorganizowanej zabawy,

 zrozumie niebezpieczeństwo ślizgania się po zamarzniętych stawach i rzekach,

 przypomni umowy obowiązujące podczas wspólnych zabaw.

3. MARZEC - "Dlaczego Policjant jest naszym przyjacielem?"

Cele operacyjne: (dziecko

 pozna różnego rodzaju umundurowania policjanta, rolę i zadania policji,

 wykształci umiejętność rozpoznawania policjanta po mundurze,

 dostrzeże i zrozumie potrzebę i wartości zawodu policjanta,

 utrwali zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy.

4. KWIECIEŃ - "Obcy niebezpieczny"


Cele operacyjne (dziecko):

 zapozna się z treścią historyjki obrazkowej,

 uświadomi sobie niebezpieczeństwa wynikające z przypadkowych spotkań z nieznajomymi,

 dowie się, jaka postawę powinno przyjąć w przypadku otrzymania różnych propozycji od nieznajomych,

 nabierze śmiałości do ufnego i bezpośredniego zwracania się o pomoc do policjanta,

 podejmie próbę przewidzenia następstw zaistniałej sytuacji.


6. CZEWIEC "Bezpieczne wakacje" - spotkanie z Policjantem we wszystkich grupach dzieci 6 - letnich.

Cele operacyjne (dziecko):

 uświadomi sobie konieczność przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy, z dala od jezdni, zbiorników wodnych, itp.,

 zwróci uwagę na zagrożenia wynikające z zabawy w niewłaściwych miejscach, ale także na konsekwencje nie przemyślanych zabaw dla innych użytkowników dróg,

 pozna zasady zachowania się w czasie wycieczek (nie oddalanie się od grupy, właściwe zachowanie się na przystanku, bezpieczne wsiadanie i wysiadanie),

utrwali zasady prawidłowego zachowania się na drodze oraz właściwą technikę przechodzenia przez jezdnię.


Uważamy, że różnorodne formy pracy i współdziałania, zakres realizowanych treści oraz poruszane zagadnienia na zajęciach i spotkaniach z udziałem Policjantów przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszych wychowanków oraz wytworzenia naturalnych odruchów obronnych u dzieci w zakresie unikania zagrożeń.

W ramach realizacji projektu zależnie od dysponowania środków finansowych mamy chcemy przekazać dzieciom:

  • zakładki ze znakami drogowymi
  • czapki odblaskowe
  • kalendarze propagujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • smycze odblaskowe
  • płyty na temat bezpieczeństwa dziecka na drodze"
  • pakiety "Bezpieczny Pierwszoklasista",
  • zorganizowanie imprez edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego

 

Oczekiwane efekty

Projekt pod hasłem "Pierwsze kroki na drodze" powinien przynieść następujące wymierne efekty:

1. zmniejszenie ilości potrąceń i najechań na dzieci idące skrajem drogi nie posiadającej pobocza lub chodnika - efekt ten jest osiągalny poprzez zaopatrzenie dzieci w odblaski

3. zmniejszenie ilości potrąceń dzieci wynikłych z nagłego wtargnięcia lub wbiegnięcia na jezdnię, wejście zza nadjeżdżającego pojazdu, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym - efekt ten jest osiągalny poprzez skuteczne wychowanie komunikacyjne wykorzystujące zestawy edukacyjne

4. zachęcenie dzieci do aktywności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych;

 

EWALUACJA

 

Projekt ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne wsparte kontaktami z Policją , Strażą, pedagogiem i pielęgniarką w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany postawy.

W myśl zasad profilaktyki projekt opracowany przez nas zawiera:

   1. plan oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rozłożony na lata
   2. objęci nim są przede wszystkim dzieci ale również i rodzice
   3. działania nauczyciela , które oglądane i konsultowane będą przez dyrekcję, policję, rodziców.

Monitoring w formie ankiet do rodziców, listów - testów od uczniów, ankiet od dyrektora powinien przynieść informację zwrotną, dotyczącą potrzeby, poziomu i odbioru naszych oddziaływań.

Ewaluacja prowadzona będzie metodami:

  • obserwacji
  • ankiet
  • testów
  • listów

Służyć ma modyfikacji naszych celów , zadań i sposobów ich realizacji . Pozwoli ocenić co w projekcie jest wartościowego , co należy w przyszłości doskonalić , w jakim stopniu została osiągnięta efektywność proponowanych celów - osiągnięć uczniów .  

 Wszystkie przedstawione wyżej tematy będą są realizowane. Współpraca z Policją jest kontynuowana nadal w bieżącym roku szkolnym.
Uważamy, że różnorodne formy pracy i współdziałania, zakres realizowanych treści oraz poruszane zagadnienia na zajęciach i spotkaniach z udziałem Policjantów przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszych wychowanków oraz wytworzenia naturalnych odruchów obronnych u dzieci w zakresie unikania zagrożeń.

Opracowanie :

 

Barbara Gawidziel

Dorota Niewczas

Anna Ślusarek

Bożena Watras

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie