Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mały Samorząd Uczniowski jako istotny element społeczności szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1140 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM AUTORSKI "MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI JAKO ISTOTNY ELEMENT SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ"

autor: mgr Mariola Lewandowska
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

WSTĘP
      Samorząd Uczniowski jest jedną z wielu organizacji, która ma znaczący wpływ na życie szkoły.
       Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować miejsce szczególnie ważne. Poprzez jej tworzenie możemy rozwijać u dzieci postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kreować życie ludzi w demokratyczny sposób. Uczymy ich odpowiedzialności za rozwój pewnej wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla innego zadania, otwartości, pozyskiwania sojuszników dla swoich działań.
      Uświadamiamy dzieciom, że nie jesteśmy sami, obok nas są inni ludzie, a my jesteśmy członkami większej społeczności – klasy, szkoły, miasta, gminy, powiatu...
      Właśnie ten rodzaj działalności dzieci stanowi jedną z najbardziej istotnych właściwości modelowania nowoczesnej szkoły. Życie społeczne oparte na zasadach samorządności jest ważnym wyznacznikiem jej współczesności. Dlatego już od najmłodszych lat należy przygotować uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.
CEL GŁÓWNY
 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
 • Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • Zapewnienie wszystkim uczniom przestrzegania praw ucznia przez wszystkich pracowników szkoły wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych ( Konwencja Praw Dziecka)
 • Uczenie demokratycznych form współżycia
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji
 • Wdrażanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań
 • Wspieranie własnej inwencji twórczej dziecka
 • Wprowadzenia dziecka w świat wartości uniwersalnych jak dobro, prawda, miłość, piękno
 • Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • Dbanie o porządek w szkole i poza nią
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Przygotowanie apeli okolicznościowych
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej "Małego Samorządu Uczniowskiego"
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych
 • Wykonywanie dekoracji
 • Współpraca z gazetką szkolną "Szkolniak"
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
 • Uwrażliwianie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych
 • Organizacja konkursów
FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
 • Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych
 • Prowadzenie współpracy z gazetką szkolną
 • Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
 • Organizowanie akcji charytatywnych
 • Zorganizowanie w okresach przedświątecznych zbiórki odzieży i zabawek dla potrzebujących dzieci
 • Nawiązanie współpracy z Kołem Łowieckim "Darz Bór"
 • Zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt
 • Przyłączanie się do akcji " Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy"
 • Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich jak i również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne
 • Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla klas nauczania zintegrowanego
METODY PRACY
 • rozmowa, dyskusja, pogadanka
 • praktycznego działania
 • wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego
 • ekspresji twórczej
ORGANIZACJA DZIAŁANIA MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie nauczania zintegrowanego
 • Poszczególne klasy I-III wybierają z pośród siebie Klasowy Samorząd Uczniowski składający się z trzech uczniów
 • Wszyscy członkowie Klasowych Samorządów Uczniowskich tworzą szkolny "Mały Samorząd Uczniowski"
 • Kadencja Klasowych Samorządów Uczniowskich trwa trzy lata. Dopuszcza się zmiany personalne w przypadku decyzji uczniów danej klasy. Nowo powołany członek Klasowego Samorządu Uczniowskiego wchodzi automatycznie w skład szkolnego "Małego Samorządu Uczniowskiego"
ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Opiekun "Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwa nad całokształtem prac samorządu
 • Pośredniczy między uczniami a nauczycielami
 • Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską
 • Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach
UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
     Mały Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów.
     Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas I – III i każdego ucznia indywidualnie.
     Współpracuje z nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami, kółkami zainteresowań i środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły.
     Poprzez pracę w samorządzie, uczniowie uczą się angażowania w życie społeczne i służenie innym. Nabywają prawidłowych postaw i rozwijają cechy oraz umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.
     Spotkania Małego Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą raz w miesiącu. Wszyscy członkowie, będą mieli znaczący wpływ na realizację założeń działalności samorządu.
     Samorządność szkolna stanowi dla młodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej praktyczną naukę demokracji, która z pewnością procentować będzie w przyszłości nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale również ekonomicznej czy społecznej.

EWALUACJA
 • zaangażowanie uczniów w realizację przedsięwzięć
 • efektywność współpracy ze szkołą i środowiskiem lokalnym
 • ankiety dla rodziców i członków Małego Samorządu Uczniowskiego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie