Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czytam, więc jestem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1383 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ PODNOSZĄCY STAN CZYTELNICTWA W KLASACH I-III PT. CZYTAM, WIĘC JESTEM

WSTĘP
     Dostępne programy edukacji czytelniczej i medialnej przeznaczone są dla uczniów od klasy IV. Zakładają one, że czytelnikiem staje się uczeń dopiero po zakończeniu pierwszego etapu kształcenia zintegrowanego. Jednakże podstawa programowa i programy kształcenia zintegrowanego opierają się na założeniu, że absolwent klasy trzeciej powinien posiadać następujące umiejętności w zakresie czytania:
 • cichego czytania tekstów użytkowych i literackich,
 • płynnego czytania wszelkich, odpowiednich dla wieku, tekstów oraz ich interpretowania w różnych formach,
 • stosowania zasad opracowywania przeczytanego tekstu,
 • znajdowania przyjemności w czytaniu oraz wskazywania na ulubione teksty do czytania,
 • przekonania o potrzebie czytania dla zdobywania informacji oraz dla kształtowania osobistej wiedzy.

      Istnieje więc potrzeba stworzenia programu edukacji czytelniczej dla klas I-III, aby móc w pełni zrealizować cele zawarte w podstawie programowej i programach nauczania.

       Program edukacji czytelniczej daje nauczycielowi możliwość stworzenia okazji i sytuacji edukacyjnych do poznawania i rozumienia przez dziecko istoty oraz funkcji czytania jako nowego sposobu komunikowania się. Przyczynia się do tworzenia warunków niezbędnych do nabywania i doskonalenia przez dziecko umiejętności czytania i pisania. Umiejętności te należy kształtować od klasy pierwszej zgodnie z zasadą "małych kroków" i dlatego potraktowanie kształcenia zintegrowanego jako wstępu do całościowej edukacji czytelniczej jest bardzo istotne i tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia.

CELE OGÓLNE:
 • rozwijanie umiejętności czytelniczych,
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce,
 • wyrabianie nawyków czytelniczych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów zbiorami biblioteki szkolnej i domowej,
 • uświadamianie uczniom informacyjnej roli książki,
 • uwrażliwianie na piękno literatury i sztuki,
 • ukazywanie terapeutycznej funkcji książki,
 • przybliżenie sylwetki patronki szkoły Marii Dąbrowskiej.
TREŚCI NAUCZANIA SPOSOBY REALIZACJI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Ćwiczenia wdrażające do płynnego czytania Rozsypanki sylabowe, wyrazowe i zdaniowe Teksty z lukami obrazkowymi Teksty jednolite o różnym stopniu trudności Czytanie lektur i innych książek Potrafi płynnie czytać
Czytanie ze zrozumieniem Pytania do przeczytanego tekstu werbalne i do samodzielnego rzeczytania Opowiadanie treści przeczytanego tekstu Pisanie dalszego ciągu opowiadania Rozumie przeczytany tekst
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Pytania do przeczytanego tekstu (np. znajdź odpowiedź w tekście) Gromadzenie informacji wokół tematu Czytanie tekstów popularnonaukowych Czytanie instrukcji i poleceń Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i domowej Wykorzystywanie nabytej umiejętności w życiu ziennym (np.czytanie rozkładu jazdy, mapy, programu telewizyjnego) Umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
Czytanie książek i czasopism Czytanie i opracowywanie lektur Wyszukiwanie informacji o autorach książek Organizowanie kącików bibliotecznych w klasie Gromadzenie księgozbioru klasowego Wycieczka do papierni i drukarni Pisanie recenzji, streszczeń książek Spotkanie z pisarzami książek dla dzieci Warsztaty dziennikarskie: nauka pisania reportażu, notatki dziennikarskiej, przygotowanie wywiadu Chętnie i samodzielnie czyta teksty, książki i czasopisma Zna zasady zachowania się w czasie wycieczek (papiernia, drukarnia, muzeum, biblioteka publiczna) Potrafi napisać recenzję, streszczenie, reportaż, pytania do wywiadu
Korzystanie z księgozbiorów biblioteki szkolnej, publicznej i domowej Lekcje biblioteczne: historia i budowa książki, korzystanie z katalogów bibliotecznych, regulamin biblioteki, zasady funkcjonowania biblioteki Powołanie łączników klasowych z biblioteką Konkurs czytelniczy Konkurs na czytelnika roku, klasy Reklama biblioteki i jej księgozbioru Apele dotyczące czytelnictwa, np. "Książka przyjacielem na smutne dni" Ranking na najciekawszą książkę Współpraca bibliotekarza z nauczycielami Potrafi i chce korzystać z różnych księgozbiorów: biblioteki szkolnej, publicznej i domowej Chętnie uczestniczy w apelach i konkursach czytelniczych Umie zachować się w bibliotece i stosować się do regulaminu Potrafi współpracować z biblioteką jako łącznik
Książka źródłem informacji Wyszukiwanie informacji na wybrany, zadany temat Korzystanie z encyklopedii, słowników, leksykonów, albumów itp. Czytanie książek zgodnie z zainteresowaniami czytelnika Dostrzega rolę książki w zdobywaniu informacji Potrafi korzystać z encyklopedii, słowników, leksykonów i książek popularnonaukowych
Piękno literatury i sztuki Czytanie wierszy Gromadzenie i czytanie wierszy dotyczących wybranego tematu, np. "Krasnoludki", "Wiosna" lub autora Ilustrowanie wierszy Deklamacje i konkurs recytatorski Apele szkolne Spotkania z autorami książek Spotkania z nauczycielem-bibliotekarzem Czytanie fragmentów klasyki literatury Oglądanie albumów dot. malarstwa Lekcje muzealne Przedstawienia teatralne i filmy jako adaptacje książek Jest wrażliwy na piękno zawarte w literaturze Potrafi recytować wiersze Zna twórczość wybranych pisarzy
Terapeutyczna funkcja książki Czytanie jako jeden ze sposobów spędzania czasu wolnego Rozmowy o przeczytanych książkach Utożsamianie się z bohaterem pozytywnym Pedagogizacja rodziców: zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem, wspólne wybieranie i kupowanie książek itp. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Umie odróżnić fikcję literacką od świata realnego Ma potrzebę czytania dla przyjemności Potrafi pozbywać się stresów w czasie czytania książki
Sylwetka patronki szkoły – Marii Dąbrowskiej Czytanie fragmentów książek M. Dąbrowskiej Zorganizowanie wystawy o M. Dąbrowskiej Wizyta w domu-bibliotece im. M. Dąbrowskiej Gromadzenie informacji o pisarce Zna sylwetkę i twórczość patronki szkoły Marii Dąbrowskiej


Autorki programu:
Ludwika Dwórska
Renata Sobczak
Anna Zboina

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie