Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny plan wychowawcy Domu Dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3362 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela - wychowawcy Domu Dziecka.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego opracowany w oparciu o:
- Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (rozdział 3a- awans zawodowy nauczyciela)
- Ustawę z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Dorota Moryl
stanowisko: nauczyciel – wychowawca
Dom Dziecka Nr 1 w Tarnowie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2005 r


§5, ust.1, pkt 1
I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

1. Zapoznanie się z najnowszymi rozporządzeniami dotyczącymi systemu oświaty i opieki społecznej.

2. Samodzielne studiowanie najnowszej literatury pedagogicznej i psychologicznej, poradników metodycznych, fachowych czasopism oraz publikacji internetowych.

3. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi.

4. Korzystanie z Internetowych baz danych w zapoznawaniu się z osiągnięciami pedagogicznymi.


§5, ust.1, pkt. 2
II. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

1. Realizacja programu działań ekologicznych – „Ekologiczny ogródek”.

2. Opracowanie Kodeksu Wychowanka Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie

3. Organizacja wycieczek, zajęć w terenie, wyjść do muzeum i na wystawy, oraz opieka nad dziećmi podczas wycieczek, wyjazdów i innych imprez organizowanych w czasie wolnym od pracy.

4. „Akcja Toner”- pozyskiwanie sponsorów dla Domu Dziecka i na realizację programu.


§5, ust.1, pkt. 3
III. Uczestniczyć w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której odbywa się staż.

1. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym:
- kursy
- szkolenia
- konferencje

2. Udział w szkoleniu podnoszącym poziom komunikacji interpersonalnej metodą Videotreningu Komunikacji.


§5, ust.2, pkt. 1
IV. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Objęcie patronatem Parku Strzeleckiego w Tarnowie.

2. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu „Spotkania z Januszem Korczakiem – Patronem Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie”.

3. Prowadzenie preorientacji zawodowej – „Warsztaty fryzjerskie”.


§5, ust.2, pkt. 2
V. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami domu dziecka.

1. Opracowanie i udostępnienie koleżankom oraz na stronie internetowej referatu o metodzie Videotreningu Komunikacji.

2. Przygotowanie na Zespół Wychowawczy referatu „Prawa Dziecka”.


§5, ust.2, kpt 3
VI. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównujących „zaległości” programowe z matematyki w klasach IV – VI.

VII. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

1. Opublikowanie w Internecie własnych materiałów związanych z warsztatem pracy /scenariusze zajęć, referat, kodeks wychowanka, program zajęć wyrównawczych/

2. Przekazanie do biblioteki opracowanych w trakcie stażu albumów.

VIII. Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.

1. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców Domu Dziecka, stażystki, praktykantów, rodziców i gości z tematów:
- Spotkania z Januszem Korczakiem.
- Dzień Matki
- Prace ręczne (hafty, lepienie z masy solnej)
- Koło akwarystyczne

IX. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej, lub postępowaniu w sprawach nieletnich.

1. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- zasadnicze szkoły zawodowe
- specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

2. Współpraca z:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Współpraca z Przedsiębiorczym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Struktura”-członkostwo.

X. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowanie w sprawach nieletnich lub uzyskanie nowych osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Praca z rodziną wychowanka
- rozmowy, praca indywidualna, pomoc w sprawach bieżących.
- Organizacja festynu rodzinnego.

2. Proces usamodzielnienia wychowanków, pomoc w zagospodarowaniu się – opiekun usamodzielnienia.

3. Prowadzenie koła akwarystycznego.

4. Prowadzenie koła prac ręcznych.


§5, ust.2, pkt 4
XI. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza – przypadek I

2. Opis i analiza – przypadek II


Opracowała:mgr Dorota Moryl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie