Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kodeks wychowanka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1160 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dom dziecka jest placówką opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży, która z różnych powodów nie może przebywać w rodzinie naturalnej. Jest małą społecznością, w obrębie, której obowiązują określone zasady. Każde dziecko przebywające w placówce ma równe prawa, z których może skorzystać i określone obowiązki, aby je sumiennie przestrzegać.
KODEKSWYCHOWANKA
DOMU DZIECKA NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W TARNOWIE


"Chcesz zmienić świat
zacznij od samego siebie".
Janusz Korczak


Dom Dziecka Nr 1 w Tarnowie przy ul. Brodzińskiego 14 jest Twoim domem. Tu mieszkasz, wypoczywasz, uczysz się i spędzasz swój wolny czas. Swoim zachowaniem wpływasz na atmosferę życia domu.
Dyrektor, Zespół Wychowawczy i wszyscy pracownicy zapewniają Ci właściwą opiekę, warunki materialne i mieszkaniowe oraz dbają o prawidłowy rozwój Twojej osobowości.
Masz prawo do informacji o przysługujących Ci prawach i obowiązkach oraz środkach, jakie przysługują w przypadku ich naruszenia.

TWOJE PRAWA

Każde dziecko mieszkające w tym domu ma prawo do:

1. posiadania własnego miejsca do snu, nauki (własne łóżko, szafę, krzesło i biurko)
2. zachowania na własność odzieży i innych przedmiotów będących w jego osobistym użytkowaniu w chwili powrotu do rodziny, zmiany placówki lub usamodzielnieniu się
3. posiadania podręczników, przyborów szkolnych i zabawek
4. korzystania ze wszystkich świadczeń i form pomocy materialnej
5. bezpłatnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
6. uczestnictwa i współdecydowania w organizacji i przebiegu życia grupowego i domowego
7. pomocy w uzupełnianiu braków i zaległości w nauce
8. przynależności do organizacji szkolnych i społecznych
9. rozwijania swoich zainteresowań za zgodą wychowawcy w różnych kołach zainteresowań w domu i w środowisku
10. wyboru kierunku kształcenia według własnych zainteresowań
11. przebywania razem z rodzeństwem w jednym domu
12. utrzymywania kontaktów z rodzicami i krewnymi, rówieśnikamI i rodzinami zaprzyjaźnionymi
13. przyjmowania gości zgodnie z przyjętymi w domu zasadami
14. korzystania z wypoczynku organizowanego w czasie wakacji i ferii szkolnych
15. otrzymywania kieszonkowego, renty oraz wspólnego z wychowawcą gospodarowania pieniędzmi
16. otrzymania zgody na wyjścia poza dom w celu załatwiania spraw osobistych
17. spędzania czasu wolnego zgodnie z własnymi potrzebami intelektualnymi, psychicznymi i fizycznymi
18. ochrony i poszanowania godności osobistej oraz życzliwego traktowania
19. wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących
20. tajemnicy korespondencji
21. otrzymania pełnej pomocy wychowawczej przy usamodzielnieniu

TWOJE OBOWIĄZKI

Każde dziecko mieszkające w tym domu ma obowiązek:

1. traktować dom dziecka jak własny dom rodzinny i dbać o dobrą opinię w środowisku
2. wspólnie z wychowawcami planować i organizować czas wolny
3. przestrzegać rozkładu dnia przyjętego w domu
4. sumiennie wykonywać powierzone obowiązki
5. brać udział w pracach wynikających z potrzeb grupy i całego domu
6. dbać o wspólne dobro, lad i porządek w domu i otoczeniu
7. uczęszczać do szkoły i sumiennie realizować obowiązki ucznia
8. przestrzegać kodeksu ucznia
9. systematycznie uczyć się i rozwijać zdolności intelektualne
10. dbać o własne bezpieczeństwo i nie stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu swojemu i innych
11. poszanowania godności innych osób
12. przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, wychowawców i innych pracowników
13. okazywać szacunek wychowawcom i pracownikom oraz każdej innej osobie
14. wystrzegania się nałogu picia alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków
15. współorganizować i uczestniczyć w zajęciach wychowawczych
16. podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Domu Dziecka oraz ustaleniom Zespołu Wychowawczego.
17. zwracania się do wychowawców i dyrektora we wszystkich trudnych sprawach oraz informować o sytuacjach szkodliwych dla domu i grupy
18. uzyskać od wychowawcy zezwolenia na każdorazowe wyjście poza teren domu
19. ambitnie przygotować się do usamodzielnienia

NAGRODY

Za przestrzeganie obowiązków, zaangażowanie się w pracy na rzecz domu oraz wzorową postawę każdy wychowanek może zostać nagrodzony.

1. pochwałą wychowawcy wobec pozostałych wychowanków w grupie
2. pochwałą dyrektora wobec wszystkich wychowanków domu
3. pochwałą wobec rodziców
4. nagrodą rzeczową
5. podwyższeniem kwoty kieszonkowego na okres trzech miesięcy
6. możliwością dodatkowego wyjazdu na wycieczkę lub zorganizowany wypoczynek

KARY

Za nieprzestrzeganie obowiązków oraz naruszenie norm i ustalonych zasad pobytu w domu wychowanek może zostać ukarany:

1. upomnieniem wychowawcy wobec innych dzieci
2. upomnieniem dyrektora wobec wychowanków wstrzymaniem wypłacenia kieszonkowego
3. ograniczeniem zwalniania wychowanków do kolegów i innych wyjść
4. ograniczeniem wychowankom dostępu do telewizji, komputera i gier komputerowych
6. Skierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego o demoralizację lub zmianę środka wychowawczegoOpracowała: mgr Dorota Moryl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie