Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs wiedzy o Patronie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2469 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły - Polskich Noblistach - dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej. Konkurs ma na celu przybliżenie życia i niektórych ciekawostek naszych Noblistów.

SCENARIUSZ KONKURSU DLA KLAS 4 - 6
PT "POLSCY NOBLIŚCI"


Temat: "Polscy Nobliści"
Organizatorzy: Dominika Karska - Mazoń,
Anna Madej – Nowosadzka
(SP nr 148 w ZSOI nr 4 im. Polskich Noblistów, Kraków)

Cele konkursu:

1. Przybliżenie twórczości Polskich Noblistów oraz wybranych ciekawostek z życia Laureatów nagrody Nobla.
2. Przybliżenie życiorysów postaci będących Patronem naszej Szkoły.
3. Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji.
4. Doskonalenie umiejętności redagowania krótkich form – pisanie zaproszenia.
5. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
6. Tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz uwrażliwianie na stosowanie zasad "fair play" w trakcie rywalizacji

Uczestnicy: klasy 4 – 6 [5 - osobowe reprezentacje]

Czas trwania: dwie jednostki lekcyjne

Formy pracy: praca grupowa

Grupy wymiennie zaliczają zadania przy każdym stanowisku. Nad przebiegiem konkursu czuwają organizatorzy.


PRZEBIEG KONKURSU


1. Prezentacja przygotowanych wcześniej prac plastycznych, w następującej kolejności: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b. Czas 3 - 5min. Punktacja: 1 - 5 punktów.

2. STANOWISKO I Krzyżówka z hasłem "Polscy Nobliści" [treści krzyżówki dotyczą wiedzy ogólnej o otaczającym świecie.] Punktacja: 14 punktów.

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
POWODZENIA!!

1. ……..w oczy kole – znane polskie przysłowie
2. Nauka o roślinach
3. Zawodnik jadący na czele wyścigu
4. Stworzył obraz w kościele mariackim
5. Ciastka pieczone w tłusty czwartek, skojarz z lasem
6. Stolica Włoch
7. Lek na przeziębienie podawany w tabletce
8. Australijski torbacz
9. Stado pędzących koni
10. Jeden ze środków lokomocji Wiliama Fogga w filmie "w 80 dni dookoła świata"
11. "x"
12. Inaczej trop
13. Wydarzenie to miało miejsce w 966 roku
14. Tam urodził się Jan Paweł II


3. STANOWISKO II Puzzle. Ułożenie portretów noblistów polskich. Punktacja: 6 punktów.
Dla każdej grupy pocięto zdjęcia jednego Noblisty. Zadaniem grup jet ułożenie portretu i przyklejenie go na kartce.

4. STANOWISKO III Rozwiązanie testu, który składa się z 10 pytań o życie i twórczość polskich noblistów. Punktacja: 21 punktów.
Wybrane wiadomości z życia Polskich Noblistów

1. Dopasuj poszczególne daty narodzin do odpowiednich nazwisk:

Maria Skłodowska – Curie
Wisława Szymborska
Czesław Miłosz
Lech Wałęsa
Władysław Reymont
Henryk Sienkiewicz
1911
1943
1846
1923
1867
1867

2. Podaj prawdziwe nazwisko Reymonta: .........................
3. Do którego z polskich noblistów należy pseudonim: Jan Syruć....................
4. "Sól", "Lektury Nadobowiązkowe", "Ludzie na moście" - to dzieła napisane przez:
..................................................................................
5. Wyjaśnij w jednym zdaniu, dlaczego Maria Skłodowska –Curie wyjechała studiować do Francji? ...................................................................
6. "Dolina Issy", "Orfeusz i Eurydyka", "Ziemia Ulwo" – to dzieła napisane przez:
................................................................................
7. Dopasuj imiona rodziców do swoich dzieci:
A) Czesław Miłosz
B) Wisława Szymborska
C) Maria Skłodowska – Curie
a) Anna i Wincenty
b) Władysław i Bronisława
c) Aleksander i Weronika
8. Podaj przyczynę śmierci Marii Skłodowskiej – Curie:
...........................................................................
9. Czym pojechali w podróż poślubną państwo Curie?
...........................................................................
10. Dokończ następujące zdania:
Inicjatorką budowy Instytutu Radowego w Warszawie była ........................................................................
W 1993 roku tytuł honorowego obywatela miasta Krakowa otrzymał .....................................................................
Dworek w Oblęgorku to muzeum ...........................................
Noblista, który był wędrownym aktorem to ...............................
W 1980 roku w stoczni Gdańskiej przemówił ..............................


5. STANOWISKO IV Napisanie zaproszenia. Punktacja: 1-5 punktów.

Zaproś wybranego Noblistę na 10-ciolecie integracji naszej szkoły, które odbędzie się 17.06.2005. w ZSOI nr 4 im. Polskich Noblistów w godzinach 09.00 – 13.00.

6. STANOWISKO V Rozwiązanie rebusów dotyczących noblistów. Punktacja: 6 punktów.

Rebusy przedstawiają nazwę miejscowościktóra kojarzy się z każdym Noblistą. Grupy muszą rozwiązać rebusy i do nazw miejscowości dopasować nazwisko jednego Noblisty.

7. STANOWISKO VI Przyporządkowanie nazwisk noblistów do fragmentu tekstu bądź wiersz. Punktacja: 6 punktów.

TEKST 1

Słońce, chociaż to był już koniec września, przygrzewało jeszcze niezgorzej - wisiało w połowie drogi między południem a zachodem, nad lasami, że już krze i kamionki, i grusze po polach, a nawet zeschłe twarde skiby kładły za się cienie mocne i chłodne. Cisza była na polach opustoszałych i upajająca słodkość w powietrzu, przymglonym kurzawą słoneczną; na wysokim, bladym błękicie leżały gdzieniegdzie bezładnie porozrzucane ogromne białe chmury niby zwały śniegów, nawiane przez wichry i postrzępione. A pod nimi, jak okiem ogarnąć, leżały szare pola niby olbrzymia misa o modrych wrębach lasów - misa, przez którą, jak srebrne przędziwo rozbłysłe w słońcu, migotała się w skrętach rzeka spod olch i łozin nadbrzeżnych. Wzbierała w pośrodku wsi w ogromny podłużny staw i uciekała na północ wyrwą wśród pagórków; na dnie kotliny, dokoła stawu, leżała wieś i grała w słońcu jesiennymi barwami sadów - niby czerwono-żółta liszka, zwinięta na szarym liściu łopianu, od której do lasów wyciągało się długie, splątane nieco przędziwo zagonów, płachty pól szarych, sznury miedz pełnych kamionek i tarnin-tylko gdzieniegdzie w tej srebrnawej szarości rozlewały się strugi złota - łubiny żółciły się kwiatem pachnącym, to bielały omdlałe, wyschłe łożyska strumieni albo leżały piaszczyste senne drogi i nad nimi rzędy potężnych topoli z wolna wspinały się na wzgórza i pochylały ku lasom. /W. Reymont, Chłopi/

TEKST 2

Aż wreszcie spełnił się czas dla obu Apostołów. Ale jak by na zakończenie służby, danym było Bożemu rybakowi ułowić dwie dusze nawet i w więzieniu. Żołnierze Processus i Martynianus, którzy pilnowali go w więzieniu Mamertyńskim, przyjęli chrzest. Po czym nadeszła godzina męki. Nerona nie było wówczas w Rzymie. Wyrok wydali Helius i Politetes, dwaj wyzwoleńcy, którym cezar powierzył na czas swej niebytności rządy nad Rzymem. Wiekowego Apostoła poddano naprzód przepisanej przez prawo chłoście, a następnego dnia wywiedziono za mury miasta, ku Wzgórzom Watykańskim, gdzie miał ponieść przeznaczoną mu karę krzyża. Żołnierzy dziwił tłum, który zebrał się przed więzieniem, gdyż w pojęciu ich śmierć prostego człowieka i w dodatku cudzoziemca nie powinna była budzić tyle zajęcia, nie rozumieli zaś, że korowód ów nie składał się z ciekawych, ale z wyznawców, pragnących odprowadzić na miejsce kaźni Wielkiego Apostoła. /H. Sienkiewicz, Quo vadis?/

TEKST 3

Koniec PZPR
Podczas niemal wszystkich wywiadów prasowych, których udzieliłem u progu 1990 roku, zadawano mi pytanie, czy nadal obowiązują umowy Okrągłego Stołu. Odpowiadałem, że obowiązują, ale muszą być już odmiennie rozumiane, […]. Kiedy siadaliśmy do negocjacji, mieliśmy w kraju niezwykle napiętą sytuację i ograniczone możliwości manewru. Po dziewięciu miesiącach zmieniła się konfiguracja polityczna, zaistniał nowy rząd, niemniej ciągle uważałem, że należy zachować sens Okrągłego Stołu, czyli konieczność porozumiewania się różnych sił. Byłem przeciwny drobiazgowemu rozliczaniu minionych 45 lat, bo przecież odwet rodzi odwet, terroryzm odpłacany jest terroryzmem. […] /Lech Wałęsa Droga nadziei/

TEKST 4

Mania do Heni, 3 sierpnia 1886r.
Mam dwie godziny lekcyi z Andzią, czytam z Brońką, na godzinę przychodzi do mnie dzieciak tutejszego robotnika, którego do szkoły przygotowuję; prócz ego Brońcia i ja mamy2 godziny dziennie lekcyi z dziewczynkami wiejskimi; jest to prawie szkółka, bo mamy ich do dziesięciu. Uczą się nadzwyczaj chętnie, ale strasznie z niemi nieraz trudno. Pociesza mnie, że stopniowo rezultaty się zwiększają z coraz większą prędkością. / M. Skłodowska – Curie, Listy/
TEKST 5
Cz. Miłosz Który skrzywdziłeś
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoja cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Nie bądź bezpieczny.
Poeta pamięta.
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

TEKST 6

W. Szymborska Pytania zadawane sobie

Co treścią jest uśmiechu
i podania ręki?
Czy nigdy w powitaniach
nie jesteś daleka,
tak jak bywa daleki
człowiek od człowieka,
gdy wyda sąd niechętny
pierwszego wejrzenia?
Czy każdą dolę ludzką
otwierasz jak książkę,
nie w czcionce,
nie w jej kroju
szukając wzruszenia?
Czy na pewno, czy wszystko
odczytujesz z ludzi?
Wymijające słowo
dałaś w odpowiedzi,
pstry żart w miejsce szczerości –
jak obliczysz straty?
Nieziszczone przyjaźnie,
Lodowate światy.
Czy wiesz, że przyjaźń trzeba
współtworzyć jak miłość?
Ktoś w tym surowym trudzie
nie dotrzymał kroku.
A czy w błędach przyjaciół
twej winy nie było?
Ktoś żalił się i radził.Łączna suma punktów: 63 punkty


REGULAMIN KONKURSU


1. W konkursie udział biorą przedstawiciele klas 4 - 6 [5 osób z klasy, w tym jeden uczeń integrowany].

2. Uczniowie wspólnie z klasą przygotowują pracę plastyczną, którą będą prezentować na konkursie [plakat, makieta, album].

3. Uczniowie pracują w pięcioosobowych grupach i mogą się konsultować tylko miedzy sobą.

4. Zakres treści dotyczy życia i twórczości polskich noblistów.

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają organizatorzy, którzy jednocześnie pełnią funkcję sędziów.

6. Sędziowie dokonują oceny poszczególnych zadań na przygotowanych kartach według ustalonej punktacji.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie