Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła ekologicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla klasy II i III szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15890 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Anna Librowska
nauczycielka Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach

Program koła ekologicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla klasy II i III szkoły podstawowej
Żyjmy w zgodzie z przyrodą

Opracowała: Anna Librowska

Cele programu:

 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci
 2. Poznanie znaczenia terminu ekologia
 3. Rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą
 4. Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna
 5. Dostrzeganie zagrożeń ekologicznych
 6. Zrozumienie zależności istniejących w przyrodzie i związków człowieka
  z naturą
 7. Poznanie sposobów ochrony powietrza, wody, lasów i zwierząt
 8. Uświadomienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych
  i nasze życie
 9. Wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność materiałów, wody, prądu, wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów
 10. Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego
  i wyciągania wniosków
 11. Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych

Treści programu:

 1. Wpływ zanieczyszczeń na rośliny i czynniki warunkujące rozwój roślin
 2. Hodowla roślin ozdobnych w klasie
 3. Znaczenie lasów dla życia ludzi i zwierząt, zachowanie w lesie
 4. Ochrona lasów przed pożarem i zanieczyszczeniami
 5. Czystość i ochrona wód gruntowych. Woda źródłem życia
 6. Zwierzęta i rośliny chronione
 7. Pomoc zwierzętom w czasie zimy
 8. Ekologiczne warzywa i owoce, ekologiczne zwalczanie chwastów
  i szkodników
 9. Wykorzystywanie surowców wtórnych
 10. Obserwacja środowiska w zależności od pór roku
Metody i środki realizacji:
 1. obserwacja
 2. wycieczka
 3. prace plastyczne
 4. inscenizacje
 5. hodowla
 6. udział w akcji Sprzątanie świata
 7. zbiórka surowców wtórnych
Przewidywane osiągnięcia uczniów
  Uczeń:
  1. wie, czym zajmuje się ekologia i jakie są jej cele
  2. rozumie potrzebę ochrony przyrody
  3. wie, że ochrona środowiska jest naszym wspólnym dobrem
  4. troszczy się o rośliny i zwierzęta występujące w najbliższym otoczeniu
  5. umie zachować się w lesie
  6. potrafi obserwować przyrodę w różnych porach roku
  7. zna zasady ochrony przyrody
  8. umie pomagać zwierzętom w czasie zimy
  9. wie, że należy dbać o czystość wód
  10. włącza się aktywnie w akcje Sprzątanie świata oraz obchody Światowego Dnia Ziemi
  11. uświadamia sobie współczesne zagrożenia dla świata przyrody
  12. umie wyrażać swoje myśli w formie werbalnej i plastycznej
  13. ma nawyk zbierania surowców wtórnych i segregacji śmieci
  14. potrafi wykazać się swoim zachowaniem, że jest przyjacielem przyrody

  Ewaluacja programu:

  Po zrealizowaniu programu uczniowie wypełnią ankietę oceniającą zajęcia koła ekologicznego, przystąpią też do konkursu, aby sprawdzić swoje wiadomości.

  Plan pracy koła ekologicznego
  dla uczniów kl. II
  Żyjmy w zgodzie z przyrodą
  Tematyka
  Przewidywane osiągnięcia ucznia

  1. Co to jest ekologia i czym się zajmuje?

  wie, czym zajmuje się ekologia i jakie są jej cele, rozumie znaczenie działań ekologicznych w życiu człowieka, zna różne sposoby ochrony środowiska naturalnego
  w najbliższym otoczeniu,

  2. Upiększanie klasy roślina-mi ozdobnymi.
  Zakup ziemi i nawozu
  do kwiatów.
  Założenie hodowli pelargonii.

  wie, jakie znaczenie mają rośliny w życiu człowieka, dostrzega potrzebę dbania o rośliny i zauważa ich piękno, zna czynniki warunkujące rozwój roślin (światło, powietrze, gleba, woda, odpowiednia temperatura), umie pielęgnować rośliny ozdobne,

  3. Udział w akcji Sprzątanie

  świata.

  Pogadanka o tematyce ekologicznej i prozdrowot-nej.

  Wykonanie plakatu.

  rozumie potrzebę akcji, widzi skutki negatywnej działalności człowieka
  na przyrodę, wie, jak należy segregować śmieci, uczula swoich bliskich na właściwe postępowanie, rozumie wpływ rozwoju przemysłu na degradację środowiska,

  4. Produkty mniej lub bardziej

  ekologiczne.

  Wartości odżywcze owoców i warzyw.

  Przygotowanie według przepisu sałatki warzyw-

  nej.

  zna wartości odżywcze owoców i warzyw, wie, w jaki sposób możemy otrzymać pożywienie ekologiczne, wie, jak powstają przetwory owocowo- warzywne, ma wykształcone nawyki higieniczne podczas sporzą- dzania i spożywania posiłków,

  5. Obserwacja zmian zacho-

  dzących w parku jesienią.

  Wycieczka do parku.

  wykazuje postawę aktywnego obserwatora, wie, dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów, zauważa zmiany zachodzące w parku jesienią, zna ptaki zimujące u nas i rozumie potrzebę ich dokarmiania,

  6. Przygotowanie zwierząt do

  zimy.

  Pomoc zwierzętom w prze-

  trwaniu zimy.

  Przygotowanie dla przed-

  szkolaków inscenizacji

  pt. Co słychać w lesie?

  wyjaśnia, jak zwierzęta przygotowują się do zimy, wie, które zwierzęta wymagają pomocy w czasie zimy, słucha i zna ciekawostki z życia zwierząt, umie odtworzyć w zabawie charakterystyczne cechy zwierząt leśnych, dobrze czuje się w roli aktora,

   7. Pamiętamy o skrzydlatych

   przyjaciołach.

   Indywidualne gromadzenie

   wiadomości na temat pta-

   ków, które zimują z nami

   i ich przysmaków.

    wie, jakie nasiona zgromadzić dla poszczególnych ptaków, rozumie, że pokarm powinien być podawany systematycznie, rozumie potrzebę dokarmiania ptaków podczas zimy, wie, że skrzydlaci przyjaciele są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami,

   8. Znaczenie lasu w życiu

   człowieka.

   Las jako: dom, filtr powiet-

   rza i surowiec.

   Ochrona lasów przed znisz-

   czeniem.

   poznaje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środo- wisku, wie, jakie korzyści czerpią zwierzęta, jakie rośliny,
   a jakie ludzie z lasu, wie, jak należy zachowywać się w lesie, zna sposoby ochrony lasów przed zniszczeniem,

   9. Rośliny i zwierzęta chronio-

   ne w Polsce.

   Wykonanie plakatów

   rozumie znaczenie słów: ochrona najcenniejszych elementów przyrody – roślin i zwierząt, zna chronione gatunki roślin i zwierząt, potrafi wykonać plakat przestrzegający innych przed niszczeniem przyrody,

   10.Szukamy zwiastunów

   wiosny. Wycieczka po naj-

   bliższej okolicy.

   Zmiany zachodzą wiosną
   w przyrodzie – rysunek

   wykonany dowolną tech-

   niką.

   zna rośliny zwiastujące wiosnę, zakwitające w przy- domowych ogródkach, w lesie i na łące, wie, które ptaki wracają z nadejściem wiosny, potrafi powiedzieć, co dzieje się ze zwierzętami,
   które spały w zimie, umiejętnie obserwuje otaczające nas środowisko, rozwiązuje krzyżówki i zagadki,

   11.Przygotowanie inscenizacji

   z okazji Dnia Ziemi dla

   przedszkolaków.

   Nauka piosenki pt. Eko-

   ludki

   zna zagrożenia na jakie narażona jest Ziemia
   ze strony człowieka, stosuje poznane zasady ekologiczne w życiu codzien- nym, czuje się odpowiedzialny za ochronę środowiska,

   12.Prawidłowa pielęgnacja

   zwierząt domowych.

   Przeprowadzenie wywiadu

   z weterynarzem na podsta-

   wie przygotowanych pytań.

   zna sposoby prawidłowej pielęgnacji zwierząt domowych, np. chomika, świnki morskiej, psa, kota, papugi i innych, wie, jakie rodzaje usług oferuje lecznica zwierząt, umie przeprowadzić wywiad na podstawie przygoto-wanych pytań, dba o swoje zwierzęta i jest za nie odpowiedzialny,

   13.Powtarzamy zdobyte wia-

   domości i umiejętności.

   Przygotowujemy klasowy

   turniej ekologiczny i przy-

   stępujemy do niego.

   przyswoił wiedzę i umiejętności, które pozwolą
   w prawidłowy sposób korzystać z otaczającej nas przyrody, wie, jak postępuje przyjaciel przyrody.
    Plan pracy koła ekologicznego dla kl. III
    Żyjmy w zgodzie z przyrodą
    Tematyka zajęć
    Przewidywane osiągnięcia ucznia

    1. W jaki sposób chronić śro-

    dowisko naturalne?

    Wykonanie doświadczenia.

     rozumie konieczność ochrony środowiska przez człowieka i dla jego dobra, zna sposoby ochrony środowiska naturalnego( flory, fauny, wód, powietrza), próbuje oczyścić brudną wodę za pomocą piasku, żwiru, filtru papierowego,

    2. Pielęgnowanie roślin doni-

    czkowych.

    Wykonanie tabliczek z naz-

    wami kwiatów doniczko-

    wych.

   1. wie, jakie znaczenie mają rośliny w życiu człowieka,
   2. umie właściwie pielęgnować rośliny ozdobne,
   3. zna rośliny doniczkowe np. :
    pochłaniające szkodliwe wyziewy z tworzyw sztucznych – scinolapsus,

    odświeżające powietrze - azalia,
    zbierające kurz - cąlceolaria,
    niwelujące dym papierosów- radermachera

    pochłaniające kuchenne zapachy – fiołek afrykański,
    nawilżające powietrze – szeflera, paproć, niecierpek

   4. zna rośliny doniczkowe, z którymi bliższy kontakt może powodować urazy np. difenbachia, filodendron,
   5. 3. Udział w akcji Sprzątanie

    świata.

    Pogadanka na temat znacze-

    nia akcji.

    Segregacja śmieci.

    bierze udział w akcji na rzecz środowiska, wie, co to są śmieci, jak długo rozkładają się niektóre z nich, co to jest recycling, włącza się w zbiórkę surowców wtórnych, rozumie potrzebę segregowania śmieci i systematycz-nie to czyni, wie, że śmieci należy sprzątać cały rok, a nie tylko
    w dniu akcji,

    4. Gospodarcze, zdrowotne
    i relaksacyjne znaczenie

    lasu.

    Ochrona lasów przed znisz-

    czeniem.

    Praca leśnika w różnych

    porach roku.

    Wykonanie doświadczenia

    5. Znaczenie wody dla organi-

    zmów żywych

    Wykonanie plakatów wska-
    zujących na możliwości

    oszczędzania wody
    w różnych sytuacjach życio-
    wych.

    zna przyrodnicze i gospodarcze znaczenie lasu, poznaje podstawowe zasady ochrony lasu, rozumie, że człowiek powinien być odpowiedzialny za przyrodę, wie, na czym polega praca leśnika w różnych porach roku, umie wymienić zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez leśników, chętnie wykonuje doświadczenia i jest zainteresowa- ny wynikami, próbuje zważyć garść mchu leśnego zasuszonego
    i włożonego na 15 minut do wody, wie, jakie znaczenie ma woda dla organizmów żywych, świadomie oszczędza wodę, zna skutki nadmiernego zużycia wody w gospodar-stwie domowym i przemyśle, rozumie konieczność gotowania wody przed spożyciem,

    6. Ptaki są wokół nas.

    Wykonanie karmników dla
    ptaków – praca w grupach.

    prowadzi obserwację ptaków występujących w naj- bliższym otoczeniu, rozpoznaje najczęściej występujące ptaki na podsta- wie ich charakterystycznych cech, umie określić ptasie menu na podstawie prowadzo-nej obserwacji, zbiera i przynosi nasiona i owoce, którymi odżywiają się ptaki, projektuje i wykonuje karmnik według własnego pomysłu,

     7. Skutki zanieczyszczenia
     powietrza.

     1. Dlaczego na świecie jest coraz cieplej?
     2. Co to jest efekt cieplar-niany?
     3. Co to jest dziura ozon-wa i jakie są jej skutki?
      dostrzega zagrożenia dla ludzi i zwierząt wynikające z działalności człowieka, wie, że podczas spalania węgla, gazu ziemnego, czy ropy naftowej powstaje gaz, który sprawia, że coraz więcej ciepła zatrzymuje się w atmosferze, rozumie, że warstwa ozonowa chroni Ziemię przed silnymi, szkodliwymi promieniami słonecznymi, wie, że wiele substancji chemicznych będących wytworem techniki, niszczy warstwę ozonową tworząc dziurę, chroni swoje oczy przed szkodliwym promieniowa-niem słonecznym,

     8. Poznanie zwierząt i roślin

     dziko żyjących.

     Wycieczka na łąkę.

     Wykonanie plakatu
     pt. Na pomoc przyrodzie

     zna niektóre rośliny ( drzewa, krzewy, rośliny zielne)

     rosnące dziko,

     rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące dziko, chętnie rozwiązuje zagadki i rebusy, zna kilka gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną nie krzywdzi dzikich zwierząt, bezmyślnie ich nie zabija i nie niszczy roślin, wie, jak zachowuje się przyjaciel przyrody,

     9. Owady pożyteczne i szko-

     dniki żyjące w ogrodzie

     warzywnym.

     Wykonanie doświadczenia.
     Ekologiczne sposoby

     zwalczania szkodników.

     Przygotowanie wyciągu

     z paproci, pokrzywy, liści

     pomidora, rumianku lub

     innej rośliny.

     zna kilka owadów pożytecznych i szkodników, wie, jakie korzyści przynoszą nam owady pożyteczne, poznaje ekologiczne sposoby zwalczania szkodników, wyciąga wniosek po wykonaniu doświadczenia
     z biedronkami i mszycami, umie przygotować wyciąg według podanego przepisu, zna jego przeznaczenie, potrafi zaprojektować ogród warzywny tak, aby sąsiedztwo innych roślin odstraszyło szkodniki,

     10.Przygotowanie przedsta-

     wienie pt. Chrońmy nasz

     piękny świat.

     Układanie haseł nt. Jak

     powinien postępować przy-

     jaciel przyrody?

     zna zagrożenia środowiska i wie, w jaki sposób można je eliminować, włącza się w działania proekologiczne,
    1. umie współdziałać w zespole, bierze aktywny udział w przygotowaniu przedstawie-nia,
    2. chętnie występuje publicznie,
    3. układa hasła związane z ochroną przyrody,
    4. 11.Dbamy o nasze zdrowie.

     Założenie hodowli rzeżu-

     chy, rzodkiewki, natki

     pietruszki.

     Spotkanie z lekarzem lub
     pielęgniarkom.

     wie, że owoce i warzywa są źródłem cennych witamin, nie wychodzi z domu bez śniadania, zawsze zabiera do szkoły drugie śniadanie, stara się jeść o tych samych porach, je różnorodne potrawy, dba o higienę osobistą, uprawia sport,

     12.Parki i rezerwaty przyrody.

     Ochrona gatunkowa roślin

     i zwierząt, pomniki przyro-

     dy, np. drzewa, głazy i inne

     rozumie pojęcia: park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, wie, na czym polega ochrona przyrody, zna rodzaje obszarów chronionych oraz pomników przyrody, umie korzystać z różnych dostępnych źródeł informa-cji,

     13.Powtórzenie poznanych

     wiadomości i umiejętności.

     Przystąpienie do konkursu

     ekologicznego.

     potrafi obiektywnie ocenić siebie, sprawdza swoje wiadomości i umiejętności przystępując do konkursu ekologicznego, stosuje zdobyte wiadomości w nowych sytuacjach,

     14.Bezpieczny wypoczynek

     w czasie wakacji – praca
     w grupach.

     przestrzega zasad i przepisów bezpieczeństwa, właściwie zachowuje się w wodzi, w lesie, w górach, w mieście, na wsi, na jezdni, rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku.

      Opracowała

      Anna Librowska

     Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

     X


     Zarejestruj się lub zaloguj,
     aby mieć pełny dostęp
     do serwisu edukacyjnego.
     www.szkolnictwo.pl

     e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
     - największy w Polsce katalog szkół
     - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
     Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

     Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
     Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie