Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
program zajęć zespołu wokalnego w gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8513 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zawiera uwagi wstępne, założenia, cele ogólno - dydaktyczno - wychowawcze, cele kształcenia w formie zoperacjonalizowanej oraz przewidywane osiągniecia ucznia.
Jako podstawę programu przyjęłam treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu gimnazjum.

  Program jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży gimnazjum w formie zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Młodzież, swoje umiejętności i wiedzę, zaprezentuje w formie występów w uroczystościach szkolnych i muzycznych konkursach.
     Realizacja programu przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną, uczniów, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuyki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, gdzie uczniowie ksztłtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.

PROGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁU WOKALNEGO W GIMNAZJUM

Program opracowała: Katarzyna ADAMEK – nauczyciel sztuki ( muzyka i plastyka) Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach

Program realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

I. Wprowadzenie
     Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji zespołu wokalnego w szkole; poznawczo-kształcącej, wychowawczej i użytkowej.
     Zajęcia zespołu wokalnego przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Do zespołu może należeć każdy uczeń z dobrym słuchem muzycznym i głosem. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a zadaniem prowadzącego jest starać się utrzymać zainteresowanie uczniów zespołowym śpiewem m.in. poprzez:
 • ciekawy sposób prowadzenia zajęć z zastosowaniem integracji form – nie tylko śpiew
 • atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar
 • unikanie schematycznego sposobu prowadzenia zajęć
 • organizowanie występów zespołu w festiwalach, przeglądach, konkursach
 • organizowanie wyjazdów z zespołem, np. na koncerty, imprezy muzyczne środowiskowe itp.
II. Cele ogólne
 1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
 2. Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.
 3. Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).
 4. Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.
 5. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji.
 6. Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.
III. Szczegółowe cele edukacyjne
 • kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych
 • kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim
 • kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej
 • wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne
 • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania swojego wolnego czasu
 • opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych
 • kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie
 • dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami
 • wytwarzanie trwałych i wartościowych estetycznie nawyków kontaktu z muzyką różnego typu
 • kształcenie umiejętności współżycia w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami
 • wartościowe,w sensie poznawczym i wychowawczym, wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych
 • ułatwienie kontaktu z muzyką oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska
IV. Treści nauczania (kształcenia)
     Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:
 1. Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu.
 2. Stopniowe rozszerzanie skali głosu (a-f2).
 3. Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych.
 4. Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję.
 5. Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku.
 6. Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie.
 7. Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprze kanony, proste układy dwu- i trzy głosowe.
 8. Śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w różnych skalach i tonacjach ( w zależności od opracowanego repertuaru).
 9. Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu- i trzygłosowym.
 10. Posługiwanie się zapisem nutowym podczas nauki piosenek.
V. Repertuar utworów
 1. Pieśni patriotyczne i okolicznościowe.
 2. Piosenki popularne i młodzieżowe.
 3. Pieśni artystyczne i ludowe.
VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów
     Program skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.
  UCZEŃ:
 • potrafi zaśpiewać w grupie z poprawną dykcją, czystą intonacją, dobrym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i prawidłową artykulacją:
  • pieśni artystyczne
  • pieśni patriotyczne
  • pieśni ludowe polskie i obcych krajów
  • pieśni harcerskie, młodzieżowe, popularne
  • wybrane tematy z literatury muzycznej
  • wybrane kanony dwu- i trzygłosowe
  • wybrane piosenki z akompaniamentem instrumentów
  • wybrane gamy i trójdźwięki triady harmonicznej śpiewanych piosenek
  • ćwiczenia emisyjne przygotowujące do prawidłowego śpiewu
 • wykonuje ćwiczenia kształtujące;
  • oddech
  • słuch wysokościowy, barwowy, harmoniczny
  • rozszerzające skale głosu
  • poczucie rytmu
  • wrażliwość na tempo, dynamikę, artykulację
  • umiejętność interpretacji piosenek
 • potrafi współżyć w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami
 • potrafi akceptować wszelkie zasady i reguły obowiązujące w zespole
VII. Formy i metody pracy
FORMY:
 1. śpiewanie
 2. tworzenie muzyki
 3. realizacja ruchowa muzyki
METODY:
 • analityczno – percepcyjna - stosuje się przy pracy nad piosenką (zapamiętanie utworu ze słuchu).Istotą tej metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania
 • ekspresji - jest to metoda zapewniająca uczniowi zetknięcie się z dziełem artystycznym ( np. Wysłuchanie utworu, filmu, teledysku, fragmentu baletu itp.)
 • organizowania i rozwijania działalności muzycznej uczniów - jest postępowaniem służącym integrowaniu różnych metod (występy muzyczne, prezentowanie osiągnięć).
VIII. Warunki realizacji programu
     Realizacja programu wymaga przeznaczenia dwóch godzin tygodniowo dla każdego ucznia.W sali prób zespołu wokalnego powinno znajdować się następujące wyposażenie:
 • pianino lub inny instrument klawiszowy
 • instrumenty perkusyjne o określonej i nieokreślonej wysokości dźwięku
 • sprzęt audio-video
 • płyty, kasety, video kasety, płyty kompaktowe
 • tablica z pięciolinią
 • plansze poglądowe
     Uczniowie powinni być wyposażeni w zeszyty- śpiewniki samodzielnie przez siebie wykonywane oraz teksty piosenek przygotowane przez nauczyciela.

IX. Ewaluacja
     Autorka programu, a jednocześnie osoba wdrażająca ten program, będzie prowadzić ewaluację wspierającą do momentu przystąpienia do jego wdrażania. Zadaniem takiej ewaluacji będzie ulepszenie tego programu poprzez zmiany w trakcie wdrażania.
     Na koniec zostanie dokonana ewaluacja całościowa pozwalająca:
 • ostatecznie ocenić program
 • określić aspekty programu, które warto zmienić
 • zbierać dane i wprowadzać je w czasie trwania programu i obserwować efekty
     Aby przekonać się , czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu osiągane cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się na obserwacji:
 • zaangażowania uczniów na zajęciach
 • samodzielności i umiejętności współpracy
Ważnym elementem ewaluacji będzie:
 • udział w konkursach wokalnych
 • prezentacja uczniów podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
 • karty oceny zajęć zespołu wokalnego (po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym uczniowie dokonują oceny poprzez zamalowanie całej nuty).
X. Literatura
 1. Krystyna Guja "Konstruowanie szkolnych programów nauczania" K-ce OUPiS 2003
 2. Eugeniusz Wachowiak "Program nauczania muzyki w gimnazjum"Agencja Wydawnicza "GAWA" Pila 1999
 3. Agnieszka Kreiner – Bogdanska "Muzyka w gimnazjum" OE W-wa 1999
 4. Danuta Więckowska "Świat muzyki" WSIP W-wa 2001
Autorka programu :
Katarzyna ADAMEK
nauczycielka muzyki i prowadząca od roku 2001 zespół wokalny NIEZAPOMINAJKI w GIMNAZJUM NR1 w Mysłowicach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie