Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bożonarodzeniowe zmagania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5128 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Okres przedświąteczny to dobra okazja do przeprowadzenia lekcji w formie zabawowej nawiązującej do wiedzy i umiejętności uczniów z różnych działów matematyki, dlatego proponuję konspekt lekcji dla klasy V pt. Bożonarodzeniowe zmagania.
Konspekt lekcji z matematyki w klasie V

Temat: Bożonarodzeniowe zmagania.

I. Część ogólna lekcji
 1. Cele lekcji:

  Cel ogólny: zastosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów w praktyce, kształtowanie umiejętności myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi

  Cele szczegółowe:
   Uczeń:
  • zna i stosuje w praktyce własności figur płaskich
  • wykonuje obliczenia na ułamkach zwykłych
  • zna podstawowe rodzaje kątów
  • rozróżnia i wskazuje proste prostopadłe i proste równoległe
  • odczytuje i analizuje informacje z różnych źródeł
  • komunikuje się i współpracuje w grupie
  • używa języka matematycznego
 2. Formy pracy: praca w grupach
 3. Metody pracy: ćwiczenia praktyczne, elementy dyskusji
 4. Przygotowanie sali do zajęć: przykład dla klasy liczącej 30 uczniów podzielonych na pięć 6-sobowych grup. Biorąc pod uwagę formę pracy podczas zajęć – praca w grupach – konieczne jest odpowiednie przygotowanie sali. W klasie przygotowanych jest 5 stolików – stacji o nazwach: "prosta", "półprosta", "odcinek", "punkt" i "łamana". Na każdej ze stacji po kolei "zatrzyma" się każda z grup. Na wszystkich stacjach znajdują się materiały pomocnicze – zadania. Na pierwszym stoliku leży 5 kart z treścią zadania 1 (załącznik nr 2), każda karta dla innej grupy. Na odwrocie karty napisana jest nazwa grupy, np. "prosta", "odcinek", "łamana" itp. Karty leżą na stoliku odwrócone treścią zadania w stronę ławki, grupy nie widzą treści zadań, jedynie nazwy grup na kartach. Podobnie na drugim stoliku – stacji znajduje się 5 kart z treścią zadania 2 (załącznik nr 3), na kolejnym stoliku-stacji leżą karty z treścią zadania 3 (załącznik nr 4), itd.
  Stoły – stacje powinny być tak rozmieszczone, aby umożliwić grupom swobodne przemieszczanie się ze stacji do stacji.
 5. Środki i pomoce dydaktyczne zastosowane na lekcji:
  • nauczyciel przygotowuje dla wszystkich uczniów w klasie kartki z własnościami figur geometrycznych (załącznik nr 1) do losowania grupy, np. przy 30 uczniach i 5 grupach:
   • 6 kartek z własnościami prostej
   • 6 kartek z własnościami półprostej
   • 6 kartek z własnościami odcinka
   • 6 kartek z własnościami punktu
   • 6 kartek z własnościami łamanej
  • zestawy zadań dla każdej grupy (każda grupa rozwiązuje te same zadania)
  • plan miasta (można wykorzystać fragment oryginalnego planu miasta lub własnoręcznie przygotowany przez n-la)
  • encyklopedia
II. Część szczegółowa lekcji (przebieg lekcji)
 1. Czynności organizacyjne:
  • sprawdzenie pracy domowej
  • podział uczniów na grupy w sposób losowy – uczniowie losują kartki z własnościami figur geometrycznych (załącznik nr 1) i dobierają grupy dopasowując nazwę figury do jej własności, w ten sposób podczas doboru grupy uczniowie utrwalają własności figur geometrycznych.
 2. Podanie tematu lekcji i omówienie zasad obowiązujących w trakcie pracy w grupach.
 3. Praca w grupach
  1. każda grupa pracuje przy jednym stole-stacji (wszyscy członkowie grupy wspólnie), gdzie rozwiązuje zadanie na przygotowanej dla tej grupy kartce, czas pracy przy każdym stoliku wynosi 5 min.. Gdy grupa rozwiąże zadanie odwraca kartkę, aby uniemożliwić pozostałym grupom odczytanie swojego rozwiązania, następnie przechodzi do następnego stolika. Jeżeli grupie zabraknie czasu na rozwiązanie zadania pozostawia je na tym etapie do którego udało się zadanie rozwiązać. Przy drugim stoliku-stacji grupa rozwiązuje zadanie na tej samej zasadzie (bierze kartę z zadaniem z nazwą swojej grupy).
  2. ponieważ zadania są jednakowe dla wszystkich grup, po zakończeniu całego cyklu (każda grupa zaliczyła każdy stolik-stacje), odsłaniamy rozwiązania wszystkich grup, przypinamy do tablicy magnetycznej, tak, aby były widoczne dla wszystkich uczniów i omawiamy wyniki. Wyjaśniamy wątpliwości, trudności występujące w trakcie rozwiązywania zadań lub prawidłowe rozwiązania, jeśli któraś z grup błędnie wykona zadanie (elementy dyskusji).
  3. podczas omawiania zadań uczniowie zwracają szczególną uwagę na posługiwanie się językiem matematycznym i formułowanie wypowiedzi.
  4. w przypadku, gdy grupa wykona zadanie znacznie przed czasem, jako dodatkowe polecenie może rozwiązać specjalnie przygotowaną krzyżówkę. Takich krzyżówek można przygotować kilka.
 4. Podsumowanie
  • nauczyciel ocenia prawidłowość rozwiązania zadania w poszczególnych grupach, prezentację grupy (używanie języka matematyki, stosowanie pojęć matematycznych, umiejętność komunikowania się i pracy w grupach)
  • omówienie trudności z jakimi uczniowie spotkali się w swojej pracy
  • określenie stopnia prawidłowości wykonania zadania
  • ocena pracy grup i poszczególnych członków grup
Załącznik nr 1
Własności figur do podziału grupy:
 • Figura złożona z punktów współliniowych, nieograniczona i nieskończona
 • Figura złożona z punktów współliniowych, z jednej strony ograniczona punktem, z drugiej nieograniczona i nieskończona
 • Figura złożona z punktów współliniowych ograniczona dwoma punktami
 • Najprostsza figura geometryczna, nie ma wymiarów, oznaczamy ją dużymi literami alfabetu
 • Figura złożona z co najmniej dwóch odcinków, przy czym koniec jednego odcinka jest jednocześnie początkiem drugiego
Załącznik nr 2

ZADANIE 1
      W okresie przedświątecznym św. Mikołaj postanowił przetestować nową uprząż dla reniferów. W tym celu wybrał się na krótką przejażdżkę. Początkowo planował pokonać 120 km, jednak ze względu na śnieżycę skrócił ją i przejechał tylko 3 planowanej trasy. Obliczcie, ile kilometrów pokonał św. Mikołaj. O ile kilometrów trasa ta była krótsza od trasy zaplanowanej?

Załącznik nr 3

ZADANIE 2
     Wiele narodów spiera się o to, że właśnie u nich mieszka św. Mikołaj. Najczęściej jako miejsce jego zamieszkania wymienia się Finlandię, a dokładniej krainę w północnej Finlandii - Laponię.
Odpowiedzcie na pytania:
 1. Ile wynosi liczba ludności Finlandii a ile Polski?
 2. W którym państwie jest większa liczba ludności i o ile?
 3. W którym państwie są lepsze warunki do osadnictwa i dlaczego?
Uwaga: Przy rozwiązaniu tego zadania skorzystajcie z encyklopedii.

Załącznik nr 4

ZADANIE 3
     Elfy (pomocnicy św. Mikołaja) przez sześć kolejnych dni grudnia robiły pomiary temperatury powietrza. Wyniki pomiarów:
 Data Temp. 

15XII 3oC 
16XII 5oC 
17XII 0oC 
18XII 3oC
19XII -4oC      
20XII -2oC
Odpowiedzcie na pytania:
 1. Którego dnia była najniższa temperatura?
 2. Którego dnia była najwyższa temperatura?
 3. W jakie dni temperatura miała taką samą wartość?
 4. W jaki sposób można obliczyć średnią temperaturę powietrza w tych dniach?
(Nie musicie obliczać średniej temp. a tylko wyjaśnić metodę – jak to zrobić?).

Załącznik nr 5

ZADANIE 4
      Uczniowie klasy V wybrali się na spacer po mieście w poszukiwaniu oznak zimy. Na podstawie planu miasta podajcie po dwa przykłady:
 1. Ulic, które są do siebie równoległe.
 2. Ulic, które są do siebie prostopadłe.
 3. Ulic, które tworzą kąt ostry.
 4. Ulic, które tworzą kąt rozwarty.
Załącznik nr 6

ZADANIE 5
     Elfy (pomocnicy św. Mikołaja) postanowiły rozegrać mecz hokejowy. W tym celu przygotowały lodowisko o wymiarach 30m na 15m. Oblicz pole powierzchni tego lodowiska oraz długość łańcuchów choinkowych, potrzebnych do jego ogrodzenia.

Opracowała Renata Bratek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie