Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
program przygotowania uczniów do wyboru zawodu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1219 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Autor: mgr Renata Grosicka
mgr Izabella Piątek
mgr Grażyna Kaleta
nauczyciele Gimnzazjum nr 1 w Pińczowie


WSTĘP

Wybór drogi kształcenia i przyszłego zawodu jest szczególnie złożony, ze względu na specyficzną sytuację na wciąż zmieniającym się rynku pracy, zwłaszcza w momencie, w którym jest podejmowany. Młody wiek powoduje, iż trudno podjąć dojrzałą decyzję o przyszłości ze względu na ryzyko, jakie ona za sobą niesie. Nie powinien być to wybór przypadkowy, gdyż od niego w znacznym stopniu zależą przyszłe losy człowieka. Wymaga wielu przemyśleń i uwzględnienia różnorodnych czynników wpływających na powodzenie.
Przygotowanie do wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów gimnazjum i ich rodziców, ale także dla pedagogów, którzy winni pomagać młodzieży w rozpoznawaniu ich predyspozycji, motywować i rozwijać zainteresowania i uzdolnienia, dostarczać informacji o możliwościach i ścieżkach kształcenia zawodowego. Służy temu opracowany program preorientacji zawodowej.
Program obejmuje treści do wykorzystania na przestrzeni 3 lat nauki w gimnazjum.
Zostały one dobrane do poszczególnych klas w ten sposób, iż mogą być realizowane przy zaangażowaniu i współpracy wychowawców, nauczycieli – zwłaszcza WOS-u, pedagoga, rodziców oraz innych osób i instytucji wspierających tę działalność.


TREŚCI:

1. Funkcjonowanie człowieka w gospodarce rynkowej.
2. Lokalny rynek pracy, zasoby ludzkie.
3. Aktywne zachowanie na rynku pracy.
4. Grupy zawodów-analiza podstawowych wymagań kwalifikacyjnych.
5. Ścieżka kariery zawodowej.
6. Poradnictwo zawodowe.
7. Podmioty gospodarcze (konsumenci, producenci).
8. Źródła sukcesów i niepowodzeń.
9. Mocne i słabe strony własnej osobowości.
10. Kontakty interpersonalne.


PODSTAWOWE CELE I ZAŁOŻENIA PROCESU KSZTAŁCENIA:

1. Możliwości rozwoju własnej przedsiębiorczości.
2. Postrzeganie i analizowanie zjawisk i zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju i na świecie.
3. Zainteresowanie uczniów obszarem edukacji ekonomicznej i społecznej.
4. Przygotowanie do świadomego podjęcia decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu.


SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE:

1. Diagnozowanie możliwości, zainteresowań, zdolności, potrzeb i własnego stanu zdrowia.
2. Identyfikacja i analiza podstawowych uwarunkowań osiągania sukcesu w podejmowaniu działań indywidualnych i grupowych.
3. Identyfikacja własnych predyspozycji do przedsiębiorczego myślenia i działania.
4. Poznanie i rozumienie podstawowych mechanizmów gospodarki rynkowej.
5. Rozumienie zależności podmiotów występujących na rynku: gospodarstwo, przedsiębiorstwo, państwo.
6. Analiza możliwości, korzyści i zagrożeń w związku z integracją Polski z Unią Europejską (edukacyjnych i zawodowych).
7. Umiejętność dokonania samooceny własnych predyspozycji zawodowych, asertywnych zachowań i pozytywnego myślenia.
8. Umiejętności interpersonalne.
9. Umiejętność dokonania autoprezentacji oraz sporządzenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę (CV, list motywacyjny).
10. Uświadomienie potrzeby ustawicznego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i dostosowania do zmieniającej się sytuacji na rynku, jako warunku koniecznego do osiągnięcia sukcesu i samozadowolenia.
11. Zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia (szkoły średnie, uczelnie wyższe) i wyboru zawodu.
12. Zapoznanie z poszczególnymi grupami zawodowymi oraz zawodami przyszłości.
13. Poznanie możliwości podejmowania działalności na własny rachunek (mała przedsiębiorczość).
14. Analiza potrzeb rynku pracy.
15. Planowanie dalszego kształcenia i kariery zawodowej z uwzględnieniem głównych tendencji lokalnego i światowego rynku pracy.
16. Kształcenie postaw przedsiębiorczych, aktywnego zachowania się na rynku pracy i kształtowania własnej pozycji zawodowej.
17. Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji bezrobocia.
18. Korzystanie z pomocy biur pośrednictwa pracy.
19. Mobilność zawodowa: dostosowanie swoich kwalifikacji do zapotrzebowania rynku pracy, zmiana miejsca zamieszkania.
20. Stworzenie punktu informacyjnego w szkole.
21. Poznanie podstaw prawa pracy.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

1. Ćwiczenia zmierzające do samopoznania i określenia z różnych perspektyw swojej osoby.
2. Badania psychologiczne predyspozycji zawodowych.
3. „Giełda szkół” (informacje nt. sieci szkół ponadgimnazjalnych).
4. Warsztaty zawodoznawcze.
5. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wywiady.
6. Wycieczki do zakładów pracy (poznawanie specyfiki zawodów, środowiska pracy, narzędzi pracy, możliwości zatrudnienia) .
7. Spotkanie z pracownikiem PUP (analiza potrzeb rynku w środowisku).
8. Czytanie i analizowanie ogłoszeń i anonsów.
9. Redagowanie gazetki ściennej, wydawanie informatorów, tworzenie portfolio (gromadzenie informacji nt. najciekawszych i najbardziej poszukiwanych zawodów).
10. Projekt edukacyjny „Mądry wybór – dobry zawód”.


ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

1. Uczeń odpowiada na pytanie „kim jestem”, „moje mocne i słabe strony”, opisuje siebie.
2. Potrafi dokonać adekwatnej samooceny i zaprezentować siebie.
3. Posiada umiejętności interpersonalne w zakresie prawidłowej komunikacji, współpracy, asertywności.
4. Potrafi dokonywać wyborów i podejmować odpowiedzialne decyzje.
5. Zna pojęcie zawodu, pracy, kwalifikacji zawodowych.

6. Umie przyporządkować predyspozycje i umiejętności zawodowe do określonych grup zawodowych.
7. Planuje dalsze kształcenie zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i tendencjami na rynku pracy.
8. Rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia umiejętności zawodowych, a nawet zmiany zawodu czy miejsca zamieszkania.
9. Rozumie potrzebę aktywności na rynku pracy i kształtowania własnej pozycji zawodowej.
10. Potrafi adoptować się do wymagań nowej szkoły i nowej rzeczywistości.
11. Potrafi wypełnić konieczne dokumenty związane z zatrudnieniem.
12. Wie, gdzie szukać pomocy przy wyborze szkoły, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
13. Wie na czym polega korzystanie z pośrednictwa biur pracy, analizuje anonse, wyciąga wnioski.
14. Czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie