Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem w klasie piątej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 47422 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 SPRAWDZIAN
W KLASIE PIĄTEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ


„Wiosna w ogrodzie”Drogi uczniu!

1. Masz okazję sprawdzić swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem utworu literackiego.
2. Twój test składa się z 20 poleceń.
3. Przeczytaj uważnie tekst Wiosna w ogrodzie oraz zadania do niego.
4. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi: a, b, c, d. Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Wybierz ją i zaznacz krzyżykiem (x).
5. Jeżeli się pomylisz, otocz błędną odpowiedź kółkiem i zaznacz prawidłową krzyżykiem.
6. Pozostałe zadania wykonaj bezpośrednio pod poleceniami.
7. Jeśli nie możesz poradzić sobie z którymś z poleceń, omiń je, wrócisz do niego później. Nie trać czasu, masz 45 minut na rozwiązanie całego testu.
Życzymy powodzenia!Autorki testu:

Joanna Domska
Karolina Lidke
Małgorzata Zielińska


TEST Wiosna w ogrodzie


Owego poranka, gdy niebo się wypogodziło, Mary obudziła się bardzo wcześnie. Słońce wdzierało się do pokoju ukośnymi promieniami przez zamknięte story1 i napełniało go taką radością, że dziewczynka wyskoczyła z łóżka i pobiegła do okna. Odsunęła zasłony, otworzyła okno, a świeże, wonne powietrze wpłynęło do pokoju ciepłą falą. Wrzosowisko błękitniało, a świat wyglądał jak zaczarowany. Tu i ówdzie w powietrzu drgały jakieś ledwo dosłyszalne, czarowne tony, jakby setki ptaków nastrajały gardziołka, przygotowując się do rozpoczęcia wiosennego koncertu. Mary wystawiła rękę za okno i trzymała ją chwilę w słońcu.
- Jak ciepło! Jak ciepło! – zawołała. – Moje kiełki będą rosnąć i rosnąć, a cebulki i korzenie dopiero teraz zaczną pod ziemią pracować! (...)
Tknięta nagłą myślą, zerwała się na równe nogi.
„Nie mogę dłużej czekać. Pójdę obejrzeć ogród!”
Nauczyła się już ubierać i w pięć minut była gotowa. Zbiegła po schodach tylko w pończoszkach, a dopiero w sieni włożyła buciki. Wielkie drzwi otworzyła z łańcucha, odryglowała, jednym susem przeskoczyła dwa stopnie i oto znalazła się na trawniku, który jakby nagle pozieleniał. Grzały ją promienie słońca, nad jej głową płynęły fale wonnego, ogrodowego powietrza. Z krzaków i drzew dobiegał ptasi śpiew i ćwierkanie. Klasnęła w dłonie z wielkiej radości i spojrzała w niebo, które było zarazem takie niebieskie, zaróżowione, perłowe, białe i takie światłem wiosennym przesycone, iż miała ochotę ćwierkać i śpiewać. Teraz rozumiała drozdy, gile, skowronki, które muszą śpiewać z radości. Pobiegła zaroślami i krętymi ścieżkami do tajemniczego ogrodu. (...)
Kiedy dotarła do miejsca, gdzie znajdowała się ukryta pod bluszczem furtka, zwrócił jej uwagę dziwny, donośny, nieznany dźwięk, dochodzący z wysokości muru. Mary spojrzała w górę i dostrzegła siedzącego tam ptaka o błyszczącym granatowo-czarnym upierzeniu. Ptak spoglądał na nią z powagą. Mary nigdy przedtem nie widziała kawki z bliska. Denerwowało ją to krakanie. W następnej chwili ptak rozwinął skrzydła i, łopocąc, poleciał nad tajemniczy ogród. Dziewczynka miała nadzieję, że ptak nie zatrzyma się tam na dłużej. Otworzyła furtkę i weszła do ogrodu.

F. H Burnett Tajemniczy Ogród

1story – zasłony, kotary
1. W kratki wpisz punkty planu zgodnie z kolejnością wydarzeń.

• Błyskawiczna decyzja.
• Spotkanie z kawką.
• Pobudka o poranku.
• Wejście do tajemniczego ogrodu.
• Otwarcie okna.
• Wybiegnięcie przed dom.

2. Bohaterem fragmentu tekstu jest

a. słońce.
b. Mary.
c. kawka.
d. F.H.Burnett.

3. Kto opowiada o wiosennym poranku?

a. narrator
b. Mary
c. roślinka
d. autorka

4. Narracja w tym tekście jest

a. pierwszoosobowa.
b. drugoosobowa.
c. trzecioosobowa.
d. trudna do określenia.

5. Wyraz story w tym tekście oznacza

a. okiennice.
b. zasłony.
c. kurtynę.
d. opowieść ( z ang.).

6. W pokoju dziewczynki panowała radość, ponieważ

a. na stole stały kwiaty.
b. rozlegał się ptasi śpiew.
c. Mary nuciła piosenkę.
d. przez otwarte okno wpadały promienie słońca.
7. Dziewczynka wybiegła z domu, ponieważ chciała

a. obejrzeć ogród.
b. ogrzać się w słońcu.
c. posłuchać śpiewu ptaków.
d. odetchnąć świeżym powietrzem.

8. Do ogrodu Mary dostała się przez

a. bramę.
b. drzwi.
c. furtkę.
d. płot.

9. Wskaż wymienione w tekście części roślin:

a. liście, łodygi, kwiaty
b. gałęzie, pnie, korony
c. płatki, słupek, pręciki
d. korzenie, cebulki, kiełki

10. Mary rozumiała radosny śpiew
a. kawek, gilów, skowronków.
b. drozdów, gilów, kawek.
c. drozdów, gilów, skowronków.
d. skowronków, drozdów, kawek.

11. Ptaki wydają różne dźwięki. Krakanie to odgłos charakterystyczny dla
a. gila.
b. drozda.
c. kawki.
d. skowronka.

12.Do podanych pojęć dopasuj ich wyjaśnienia. Wpisz prawidłowe odpowiedzi.
A. Ilustrator 1. wymyśla i pisze książki.
B. Narrator 2. wykonuje ilustracje.
C. Bohater 3. uczestniczy w wydarzeniach.
D. Autor 4. opowiada o wydarzeniach.
5. wydaje książki.

A...........
B...........
C...........
D...........

13. Tekst Wiosna w ogrodzie nie jest wierszem. Swiadczy o tym

a. brak refrenu.
b. obecność narratora.
c. brak podziału na strofy.
d. obecność zdań wykrzyknikowych.

14. Znaczenie przenośne ma zwrot

a. kiełki będą rosnąć.
b. pobiegła zaroślami.
c. niebo się wypogodziło.
d. zerwała się na równe nogi.

15. Wyjaśnij znaczenie zwrotu zerwała się na równe nogi

a. upadła na ziemię.
b. stanęła prosto.
c. uwolniła się z więzów.
d. szybko się podniosła.

16. Opis przyrody, zawarty w pierwszym akapicie, oddziałuje na

a. zmysły: powonienia i słuchu.
b. zmysły: dotyku i wzroku.
c. zmysły: powonienia, wzroku i dotyku.
d. wszystkie wymienione wyżej zmysły.

17. W zdaniu drugim, ostatniego akapitu, występują środki stylistyczne, których celem jest uplastycznienie opisu ptaka. Są to

a. epitety.
b. porównania.
c. uosobienia.
d. powtórzenia.

18. Które czasowniki występują w tekście również w formie rzeczownikowej

a. wyskoczyła, pobiegła.
b. rosnąć, pracować.
c. grzały, płynęły.
d. ćwierkać, śpiewać.

19. Tematem fragmentu tekstu nie jest

a. Radosne przebudzenie.
b. Powitanie wiosny.
c. Wiosenny poranek.
d. Wiosenna zaduma.

20. Zaproś w imieniu Mary wszystkie ptaki do tajemniczego ogrodu na koncert z okazji powitania wiosny.

............................................................. ................................................................

............................................................. ................................................................

............................................................. ................................................................

............................................................. ................................................................

............................................................. ................................................................

............................................................. ................................................................

............................................................. ................................................................


KARTA ODPOWIEDZI

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania


Odpowiedzi do zadań zamkniętych (WW)
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

2b, 3a, 4c, 5b, 6d, 7a, 8c, 9d, 10c, 11c, 13c, 14d, 15d, 16d, 17a, 18d, 19d


Odpowiedzi do zadań zamkniętych (D)
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
Zadanie 1 - Odp.: 3, 5, 1, 6, 2, 4
Zadanie 12 - Odp.: A-2, B-4, C-3, D-1


Odpowiedź i kryteria punktowania do zadania otwartego
Zadanie 20 – liczba punktów: 3
Poprawna odpowiedź:
Serdecznie zapraszam wszystkie ptaki na koncert, który odbędzie się w tajemniczym ogrodzie 21 marca 2004 r. o godz. 1000. Mary

Kryteria punktowania:
Uczeń pisze zaproszenie:
I. zawierające podstawowe informacje: Kto? Kogo? Na co? Kiedy? Gdzie? – 2 p.
- brak maksymalnie dwóch elementów – 1 p.

II. przestrzegając poprawności językowej, dopuszczalny jeden błąd - 1 p.
KARTOTEKA TESTU „WIOSNA W OGRODZIE”
Zad. 1 (typ D) Uczeń klasyfikuje wydarzenia chronologicznie
(C*, P**)
Zad. 2 (typ WW) Uczeń wskazuje głównego bohatera (A*, P**)
Zad. 3 (typ WW) Uczeń wyróżnia narratora (B*, P**)
Zad. 4 (typ WW) Uczeń określa typ narracji (C*, PP**)
Zad. 5 (typ WW) Uczeń stosuje wiedzę z przypisów (C*, P**)
Zad. 6 (typ WW) Uczeń wyjaśnia nastrój utworu (B*, P**)
Zad. 7 (typ WW) Uczeń wyjaśnia motywy postępowania bohatera (B*, PP**)
Zad. 8 (typ WW) Uczeń rozpoznaje miejsce wydarzeń (A*, P**)
Zad. 9 (typ WW) Uczeń stosuje wiedzę o częściach roślin (C*, P**)
Zad. 10 (typ WW) Uczeń rozpoznaje nazwy ptaków wymienione w tekście (A*, P**)
Zad. 11 (typ WW) Uczeń nazywa dźwięki wydawane przez ptaki
(A*, P**)
Zad. 12 (typ D) Uczeń rozróżnia pojęcia: ilustrator, narrator, bohater, autor.
(B*, P**)
Zad. 13 (typ WW) Uczeń rozróżnia wiersz od prozy (B*, PP**)
Zad. 14 (typ WW) Uczeń rozróżnia zwroty o znaczeniu przenośnym (B*, PP**)
Zad. 15 (typ WW) Uczeń stosuje wiedzę o znaczeniu zw. frazeologicznych
(C*, PP**)
Zad. 16 (typ WW) Uczeń wyjaśnia oddziaływanie opisu na zmysły (B*, PP**)
Zad. 17 (typ WW) Uczeń rozróżnia środki stylistyczne (B*, PP**)
Zad. 18 (typ WW) Uczeń odnajduje formy rzeczownikowe utworzone od czasowników (D*, PP**)
Zad. 19 (typ WW) Uczeń charakteryzuje temat utworu (C*, PP**)
Zad. 20 (typ RO) Uczeń redaguje zaproszenie (C*, P**)

*kategorie taksonomiczne celów:
A - zapamiętanie
B – rozumienie
C – stosowanie w sytuacjach typowych
D – stosowanie w sytuacjach problemowych
**poziomy wymagań: P – podstawowy
PP - ponadpodstawowy


INSTRUKCJA TESTOWANIA DLA PROWADZĄCEGO

SPRAWDZIANTest „Wiosna w ogrodzie” sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego na poziomie klasy piątej. Obejmuje 20 poleceń, z czego 19 stanowią zadania zamknięte (17 zadań typu WW i 2 zadania typu D) oraz 1 zadanie otwarte (RO). Sprawdza on umiejętność czytania ze zrozumieniem na dwóch poziomach:
- podstawowym (zad.:1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,20)
- ponadpodstawowym (zad.:4,7,13,14,15,16,17,18,19).
Uczeń musi zaznaczyć prawidłową odpowiedź w teście krzyżykiem x. Jeśli się pomyli, błędną odpowiedź otacza kółkiem i zakreśla właściwą. Za prawidłowe odpowiedzi do zadań 1-19 przyznajemy po 1 punkcie, natomiast za zadanie 20 uczeń może otrzymać maksymalnie 3 punkty.
Czas przeznaczony na cały test wynosi 45 minut.
Testy należy przed lekcją umieścić na ławkach uczniów. Po zakończeniu sprawdzianu uczniowie pozostawiają testy na ławkach i wychodzą z klasy.
Test powinien być przeprowadzony po 2 tygodniach od momentu zaznajomienia uczniów z czynnościami operacyjnymi wymaganymi na sprawdzianie – uczniowie otrzymują kserokopię kartoteki testu (bez punktacji).
Test jest pracą zbiorową powstałą podczas kursu pomiaru dydaktycznego, zgodnie z wszystkimi zasadami pomiaru dydaktycznego.

Opracowały:

Joanna Domska
Karolina Lidke
Małgorzata Zielińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie