Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
A letter from holidays- comparative form of adjectives

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2524 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Konspekt lekcji - Przedmiot: język angielski kl. VI
A letter from holidays- comparative form of adjectives

Cele:
- uczeń potrafi rozróżnić rodzaje przymiotników (krótkie, długie, nieregularne),
- uczeń łączy przymiotniki ze stopniem wyższym,
- uczeń potrafi porównać ze sobą dwie rzeczy, wykorzystując wiedzę dotyczącą zagadnień geograficznych i przyrodniczych,
- uczeń czyta tekst pod katem uzyskania konkretnych informacji i udziela odpowiedzi na zadane pytania,
- uczeń umie uzupełnić tekst przymiotnikami w stopniu wyższym,
- uczeń potrafi wpisać brakujące wyrazy z usłyszanego nagrania ? piosenka
Opis zajęć:
Prezentowana lekcja stanowi kontynuację zajęć wprowadzających formy stopnia wyższego przymiotników.
Materiały:
- tekst przygotowany przez nauczyciela,
- pytania do quizu przygotowane przez nauczyciela,
- tekst piosenki "The Cheerleaders' Song" -podręcznik "Open Doors 2", wyd. Oxford

Krok 1 Warum – UP rozgrzewka
Instrukcja dla uczniów:
Think for a moment and try to remember as many English adjectives as you can from the previous lesson. (English Zone 3)
Wskazówki dla nauczyciela:
Zwróć się do całej klasy. Poproś, aby uczniowie zastanowili się i podali jak najwięcej przymiotników w języku angielskim. Nagradzaj uczniów słownie za poprawne odpowiedzi.

Krok 2 – Łączenie przymiotników z ich stopniem wyższym
Instrukcja dla uczniów:
Spójrz na tablicę. Z jednej strony przyczepione sa różne przymiotniki,z drugiej strony stopień wyższy tych przymiotników. Przyjrzyj się uważnie i pomyśl jak można połączyć te przymiotniki w pary.
Wskazówki dla nauczyciela:
Przypnij do tablicy wcześniej przygotowane plansze z przymiotnikami. Poproś poszczególnych uczniów o połączenie przymiotnika z jego stopniem wyższym. Na koniec poproś uczniów o pogrupowanie tych przymiotników ze względu na ich rodzaj i przypomnienie jak tworzy się stopień wyższy przymiotników.

Krok 3 -Quiz - praca w grupach.
Instrukcja dla uczniów:
You are going to work in groups of 5. Look at the questions for the quiz. You have to complete the questions with the comparative form of adjectives in the brackets. The next thing is to think and find the right answer to this question. After that each person in your group has to write one sentence comparing the right answer with the wrong one. Look at the example. Example: "Which animal is ..........(intelligent)?" a) a dolphin b) an elephant A dolphin is more intelligent than an elephant.
Wskazówki dla nauczyciela:
Zanim przystąpisz do tego zadania podziel klasę na grupy 5 -osobowe (możesz to zrobić na początku lekcji np. poprzez losowanie). Wytłumacz, na czym polega ćwiczenie podając uczniom przykładowe pytanie i zachęć do efektywnej pracy w grupie, (np. która grupa skończy pierwsza dostanie plusy). Powiedz, że muszą wykorzystać wiedzę z innych przedmiotów, aby poprawnie udzielić odpowiedzi. W czasie ćwiczenia pomagaj słabszym uczniom, poprawiaj błędy w konstrukcjach i obserwuj udział poszczególnych uczniów w wykonywaniu ćwiczenia. Sprawdź odpowiedzi i poproś 1 osobę z każdej grupy o zapisanie poprawnych zdań na tablicy. (a, a, a, b, b)
Materiały pomocnicze:
Materiał 1: GENERAL KNOWLEDGE QUIZ, Przygotowane
ZAŁ. 1
„GENERAL KNOWLEDGE QUIZ”

1. Which desert is ……………………….(large)?
a) The Sahara Desert b) The Błędowska Desert

2. Which river is ……………………….(long)?
a) The Nile b) The Wisła River

3. Which animal is ……………………………………………. (intelligent)?
a) a dolphin b) a donkey

4. Which animal is ………………………. (fast)?
a) a camel b) a cheetah

5. Which sport is ……………………………………………….. (dangerous)?
a) running b) bungee jumping

Krok 4 -Czytanie tekstu i uzupełnianie luk.
Instrukcja dla uczniów:
Wyobraźcie sobie, że wasza koleżanka Sophi napisała do was list z wakacji. Popatrzcie uważnie i zastanówcie się, o czym będzie ten list, jakie miejsca są wymienione w liście. Następnie, uzupełnijcie luki w tym liście używając stopnia wyższego przymiotników w nawiasach.
Wskazówki dla nauczyciela:
Rozdaj dzieciom kopie tekstu i zwróć ich uwagę na obrazki wokół tekstu. Zapytaj uczniów czy wiedzą, jakich miast dotyczy ten tekst (Londyn, New York). Poproś uczniów, aby w trakcie czytania uzupełniali luki w tekście. Sprawdź poprawność wykonania zadania poprzez odczytanie fragmentów listu przez kolejnych uczniów. Zapisz wyrazy na tablicy. (better, more interesting, hotter, drier, older, bigger, cheaper, more expensive)


Materiały pomocnicze:
Materiał 1: A LETTER FROM


Dear Kate,
I want to tell you about my last summer holidays. In July I visited my uncle Bob, who lives in London- the UK. I went there with my parents. We had a really good time! But the next trip was even ………… (good)! At the end of August I went to New York. I spent there almost two weeks.
London was really interesting, but for me, New York was ……...... interesting than London. New York is so different than any other place I know. It is …………….. (hot) and ………….. (dry). London is ………… (old) but it isn’t …………. (big), that’s for sure!
In London there’s a lot of traffic, and the pollution is very bad. What is also interesting is the difference in price. NY is ………….. (cheap) than London, especially clothes are ………….. expensive in London. Another thing about London that I didn’t like was the weather – it rained too much! See you soon!
Love from
Sophie.


Krok 5 -Odpowiadanie na pytania do tekstu.
Instrukcja dla uczniów:
Look at the questions under the text. Read the test again and answer the questions.

Wskazówki dla nauczyciela:
Przeczytaj pytania do tekstu i sprawdź czy są one zrozumiałe dla uczniów. Poproś uczniów, aby się dobrze zastanowili nad swoimi odpowiedziami i postarali się udzielić pełnych odpowiedzi. Jeśli im to pomoże mogą podkreślić fragmenty tekstu. Przeczytaj kolejne pytania i wykazuj chętnych uczniów do odpowiedzi. Nagradzaj poprawne odpowiedzi. Odp. 1. In July Sophie went to Londyn, 2. She visited NY in August, 3. She spent there almost two weeks, 4. NY was more interesting for her, 5. NY is bigger than London, 6. It rained a lot, 7. No, it isn?t.
Materiały pomocnicze:
Materiał 1: pytania do tekstu, materiał własny
Materiał 1.
Pytania do tekstu :
1. Where did Sophie go to school?
2. When did she visit New York?
3. How long did she spend in NY?
4. Which city was more interesting for her?
5. Which city is bigger?
6. What was the weather like in London?
7. Is London cheaper than New York?
Krok 6 -Słuchanie piosenki i uzupełnianie luk w tekście.
Instrukcja dla uczniów:
Listen to a song. Complete the song with the comparative form of adjectives. The adjectives you need are on the blackboard. Check your answers with a partner.
Wskazówki dla nauczyciela:
Zapytaj uczniów czy wiedzą, kim są cheerleaderki i co robią. Napisz na tablicy przymiotniki, które będą potrzebne do uzupełnienia tekstu piosenki. Poproś uczniów, aby zastanowili się jak będą brzmieć te przymiotniki w stopniu wyższym. Rozdaj tekst piosenki. Jeśli zajdzie taka potrzeba uczniowie mogą wysłuchać nagrania powtórnie. Przeczytaj tekst piosenki wspólnie z uczniami. Zaśpiewajcie piosenkę wspólnie.
Materiały pomocnicze:
Materiał 1: A CHEERLEADERS? SONG, OPEN DOORS 2, wyd. Oxford

Krok 7 -Praca domowa.
Instrukcja dla uczniów:
Write 2 more questions and the answers for the quiz.
Wskazówki dla nauczyciela:
Zaproponuj chętnym uczniom, aby przygotowali swój własny quiz z dowolnie wybranej dziedziny. Pozostali uczniowie przygotowują dwa pytania.
Podsumowanie.
Przeprowadzona lekcja miała charakter lekcji koleżeńskiej, która jest elementem doskonalenia pracy w naszej szkole. Obecna była p. dyrektor oraz nauczycielka języka anielskiego. Po odbytej lekcji nastąpiło omówienie przebiegu lekcji, realizacji celów i metod pracy. Cele lekcji zostały w pełni osiągnięte. Uczniowie wykazali dużą aktywność i zaangażowanie. Chętnie zgłaszali się do odpowiedzi, za co zostali nagradzani plusami lub inną formą pochwały. Uczniowie nie mieli większych problemów przy tworzeniu stopnia wyższego przymiotników. Najwięcej trudności sprawiło uczniom odpowiadanie na pytania do tekstu ? A letter from holidays" gdzie musieli korzystać ze wskazówek i podpowiedzi nauczyciela. Podczas pracy w grupach ważne jest, by stale monitorować pracę uczniów a następnie nagrodzić ich wysiłek. Jako podsumowanie lekcji chętni uczniowie mieli za zadanie przygotować pytania do quizu. Oto przykładowy quiz przygotowany przez uczniów: 1. Which planet is ...... (far) from the Sun? a) Mars b) Pluto 2. Which animal is ...... (big)? a)a whale b) a hippo 3. Which city is ...... (old)? a) Gniezno b)Warsaw 4. Which country is .....(small)? a) Poland b) Portugal 5. Which animal is ....... (dangerous)? a) a shark b) a monkey Na następnej lekcji uczniowie rozwiązują ten quiz wg wzoru podanego na poprzedniej lekcji.

Opracowała: Anna Mroczkowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie