Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko nadmiernie angażującego się w „agresywne” gry komputerowe

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1208 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
1. Identyfikacja problemu:

     Norbert jest moim uczniem od trzech lat. W klasie pierwszej osiągał dobre wyniki w nauce. Jego zachowanie nie odbiegało od normy. Był aktywny na lekcjach, zgodnie współpracował w grupie. Pod koniec klasy drugiej zauważyłam, że chłopiec w czasie zajęć bywa zmęczony i śpiący. Zdarzało mu się również nie odrabiać prac domowych. Nastąpiło pogorszenie jego wyników. Po rozmowie z matką dziecka doszłyśmy do wniosku, że takie zachowanie może być wynikiem poważnej infekcji górnych dróg oddechowych, jaką przeszedł pod koniec maja i ogólnego zmęczeniem po całym roku szkolnym – zbliżały się przecież wakacje.

2. Geneza i dynamika zjawiska:

     Niestety w pierwszych dniach po wakacjach problemy Norberta uległy intensyfikacji. Nasiliły się trudności dydaktyczne zwłaszcza w uczeniu się matematyki. Chłopiec dodatkowo stał się agresywny, w czasie przerw ciągle wdawał się w bójki i utarczki słowne z kolegami. Biegał po korytarzu symulując wymyślne techniki walki. W czasie zajęć obserwowałam sprzeczne zachowania. Raz był to niepokój ruchowy i brak koncentracji uwagi, kiedy indziej zupełny brak zainteresowania lekcją, ziewanie i widoczne zmęczenie. Moje obserwacje potwierdzali inni nauczyciele. Pewnego dnia Norbert zamiast przepisywać tekst z tablicy wyjął brudnopis i zaczął rysować sceny walki. Był to dla mnie wyraźny sygnał, dzięki któremu skojarzyłam zachowanie chłopca z przypadkami "komputerowych" chłopców opisanych w materiałach z sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL.(1)
     Natychmiast umówiłam się na rozmowę z matką Norberta. Moje podejrzenia okazały się słuszne. Jednym z prezentów komunijnych chłopca był komputer. Norbert pochodził z pełnej, dobrze sytuowanej rodziny. Był dzieckiem o wiele młodszym od swej dorosłej już siostry. Okazało się, że w czasie wakacji rodzice zmienili profil prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wymagało to od nich jeszcze większego zaangażowania w prowadzenie firmy. Wieczorami często dziecko zostawało samo w domu. Matka myślała, że chłopiec śpi, tymczasem on bez ograniczeń mógł wtedy korzystać z własnego komputera. Pytana o rodzaj programów jakich używa Norbert potwierdziła, że w większości są to gry. Trudno jej było jednak określić jakie to gry i na czym polegają. Kolejne rozmowy z matką i samym chłopcem przyniosły potwierdzenie wcześniej sformułowanej hipotezy. Norbert wiele godzin dziennie przeznaczał na "agresywne" gry komputerowe.

3. Znaczenie problemu:
      Młodszy wiek szkolny to okres kiedy kształtują się osobowość i postawy dziecka. Dzieje się to pod wpływem czynników natury wewnętrznej jak i uwarunkowań zewnętrznych. W dzisiejszych czasach korzystanie z "agresywnych" gier komputerowych jest niezwykle ważnym czynnikiem oddziaływania na dzieci. Brak działań zmierzających do likwidacji problemów Norberta, mógłby nie tylko mieć wpływ nie tylko na dalszą edukację chłopca ale spowodować trwałe zmiany w jego psychice.
     W latach pięćdziesiątych pojawiła się w psychologii koncepcja "katharsis" – według której oglądanie przemocy fikcyjnej redukuje ją w rzeczywistości. Obecnie "nie ma jednak badań, które by to stwierdzenie uzasadniały. Ponadto już potoczna obserwacja wykazuje, że niemożliwe jest, by oddawanie się jakiejkolwiek czynności przez kilkanaście godzin tygodniowo, nie miało dla człowieka żadnego znaczenia" (2). W każdej osobie, która tyle czasu poświęca na sport, naukę, modlitwę, grę na instrumencie, czy na cokolwiek innego, niewątpliwie muszą dokonywać się zmiany
     Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ogólna dostępność Internetu, powstawanie coraz to nowszych i wymyślniejszych wersji gier emanujących przemocą i zmniejszanie się czasu jaki rodzice poświęcają dzieciom, spowoduje z pewnością, że wyżej opisane problemy Norberta występować będą w zespołach klasowych jeszcze częściej i ze zwiększoną intensywnością.

4. Prognoza:
NEGATYWNA

 • brak odpowiedniego rozpoznania przyczyn;
 • brak działań rodziców w celu ograniczenia czasu spędzanego przy komputerze spowoduje pogłębienie się problemów Norberta;
 • nasilą się trudności dydaktyczne;
 • na skutek zmęczenia osłabi się zdolność koncentracji i trwałości uwagi, lub nasili się niepokój ruchowy;
 • pod wpływem częstego obcowania ze scenami przemocy nastąpi zjawisko desentyzacji (zobojętnienia uczuciowego);
 • pojawić się może narastająca postawa poczucia obcości i odrębności osoby własnej od reszty świata;
 • wzmogą się agresywne reakcje chłopca;
 • pojawią się zaburzenia więzi społecznych, uczeń zacznie instrumentalnie traktować kolegów;
 • zacznie kształtować się typ osobowości aspołecznej i zaburzony obraz świata.
POZYTYWNA
 • ustalenie przyczyn trudności dydaktycznych i zaburzeń emocjonalnych,
 • poprawa wyników w nauce,
 • dziecko będzie wyspane i wypoczęte,
 • poprawi się trwałość i koncentracja uwagi,
 • nie będzie występował niepokój ruchowy,
 • ograniczone będą zachowania agresywne,
 • ustabilizują się kontakty społeczne;
 • pojawi się uczucie empatii i właściwe relacje z kolegami;
 • dziecko będzie miało realny obraz świata i własnej osoby;
 • nie pojawią się zaburzenia osobowości.
Propozycje rozwiązań:
     Jak często bywa, również i w tym przypadku przyczyny negatywnych zachowań Norberta tkwiły w rodzinie. Bez wsparcie i współpracy ze strony rodziców nie byłam w stanie niczego osiągnąć w celu poprawy sytuacji. Na szczęście matka bardzo chciała pomóc synowi. Wspólnie nakreśliłyśmy plan działań. Obejmował on:
 • odpowiednie zaplanowanie zajęć w ciągu dnia;
 • większą kontrolę ze strony rodziców, (ścisłe określanie czasu na korzystanie z komputera oraz sprawdzanie treści oprogramowania);
 • wskazanie innych sposobów i form spędzania wolnego czasu,
 • skierowanie komputerowej aktywności chłopca na inny rodzaj oprogramowania.
Przykładowe oddziaływania:
 • Rodzice zmienili swój rozkład dnia i postarali się by wieczorami dziecko nie pozostawało samo w domu;
 • Chłopiec został też zapisany do dziecięcego klubu piłki nożnej;
 • Wspólnie dokonaliśmy "przeglądu" gier jakie posiadał Norbert, pozostawiając mu tylko te, które nie emanowały przemocą. Trudno było całkowicie zabronić mu korzystania z gier dlatego wskazałam rodzicom ciekawe gry edukacyjne. Rodzice ciągle kontrolowali oprogramowanie Norberta.
 • Chłopiec sprawnie posługiwał się komputerem, więc zaangażowałam go do redagowania gazetki szkolnej i przygotowywania materiałów do multimedialnej kroniki klasy jaką prowadziłam. Pozwoliło to na właściwe ukierunkowanie jego zainteresowań, jednocześnie dając mu możliwość odnoszenia sukcesów. Czuł się potrzebny i ważny.
Efekty:
      Problemów Norberta nie dało się usunąć radykalnie i natychmiastowo. Nagromadzona w chłopcu przez kilka miesięcy agresja była jeszcze długo obserwowalna w jego zachowaniach. Szybko natomiast minęło zmęczenie i niewyspanie. W konsekwencji zaczął odnosić coraz lepsze wyniki w nauce. Poprawiły się też relacje z kolegami. Obecnie przejawia już mniej zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach sportowych jest też okazją do rozładowania napięć. Muszę zwrócić uwagę na wzorcowa wręcz postawę rodziców w procesie rozwiązywania problemów Norberta. Bez ich pomocy z pewnością niczego bym nie osiągnęła.
     Sytuacja Norberta skłoniła mnie do szerszego zbadania problemu. W tym celu przeprowadziłam w szkole badania diagnostyczne. Niestety wyniki badań nie były pocieszające. Okazało się że 56% uczniów klas I-III na 100 badanych preferuje gry zręcznościowe. Po dokładnym zanalizowaniu wyników opracowałam referat, który przedstawiłam koleżankom na spotkaniu zespołu samokształceniowego. We wszystkich klasach młodszych zostały podjęte działania naprawcze. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego omówili wyniki badań na spotkaniach z rodzicami i wskazali im propozycje rozwiązań. Odbyły się również specjalne zajęcia z dziećmi wszystkich klas poświęcone temu problemowi.
Literatura:
 1. Gała, I. Ulik, (red): Oddziaływanie "agresywnych" gier komputerowych na psychikę dzieci. Lublin 2000.
 2. M. Braun – Gałkowska, I. Ulik: Zabawa w zabijanie, Warszawa 2000.
 3. B.Siemieniecki (red):Perspektywa edukacji z komputerem. Toruń 1999
 4. W. Strykowski: Przegotowanie nauczycieli do nauczania odbioru mediów. Opole 2000
 5. S. Juszczyk: Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice 2000
 6. S. Juszczyk: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice 2000
 7. E. Bendyk. Gra w dwa światy. Raport. Gry komputerowe. "Polityka", 2002 nr 49
 8. E. Bendyk: Poradnik dla rodziców. "Internet - Edukacja" – dodatek informatyczny – "Polityka" 2000 nr36
 9. J. Boroń, T. Zyss: Kultura "techno"– wyzwaniem i zagrożeniem dla współczesnego świata. "Psychoterapia" 1996 nr 1
 10. Kirwil: Negatywne skutki oddziaływania scen przemocy na dzieci. "Nowiny Psychologiczne" 1998 nr 4.
 11. J. Moczydłowska: Uzależnienie od komputera i Internetu. "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 1999 nr 4
 12. M. Przechlew – Gajo: Komputer a dziecko w wieku wczesnoszkolnym. "Wychowanie Techniczne w Szkole", 2002, nr 9 – 10
Opracowanie: Marzena Suszyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie