Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Droga ku niepodległości

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3346 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Scenariusz uroczystej wieczornicy z okazji Święta Niepodległości

Droga ku niepodległości


Uczeń

Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granice ,
szum gałęzi ,
listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać
w grobów ciszę ,
by mowę wieków usłyszeć .
One mówią ...

Uczeń

Co ? Cóż groby nam powiedzieć mogą ?
Tam taka cisza .
Cisza , która przejmuje trwogą .

Uczeń

Kto tę ciszę raz usłyszał ,
wiele mówi mu ta cisza .
Tam zapisane są przodków marzenia ,
wszystkie tęsknoty , bóle i cierpienia .
I słowa trzy , które przez pokolenia szły :
BÓG HONOR OJCZYZNA .

Narrator

W 1795 roku trzeci rozbiór wymazał Polskę z mapy Europy , na zawsze miała zniknąć nazwa Królestwo Polskie .
Rzeczpospolita przestała istnieć , ale wielu jej mieszkańców targanych uczuciami żalu , złości i nienawiści do zaborców nie wyrzekło się myśli o walce o wolność . Polskę wymazano z map , ale nie wymazano jej z serc Polaków.
Dziś w rocznicę odzyskania niepodległości prześledzimy wspólnie drogę Polaków do odzyskania wolnej Ojczyzny

Uczeń

Polsko , święte twe imię
Po cichu i po kryjomu
z trwogą za siebie i innych
szeptano w ojców mych domu .

Prawdziwe jakieś nieprawdy
opowiadano o Tobie ,
mówiono , że leżysz w grobie .

Narrator

Pytanie , które w okresie porozbiorowym najczęściej pojawiało się nie tylko w dyskusjach polskich historyków
ale w umyśle każdego niemal Polaka , było pytanie dlaczego upadliśmy ? Kto ponosi winę za nasz upadek - my
czyli nasze wady narodowe , nasz wadliwy ustrój państwowy czy nasi zaborczy sąsiedzi ?
Te pytania zaciążyły nad wszystkimi polskimi pokoleniami żyjącymi w niewoli zmuszając do przeprowadzenia
narodowego rachunku sumienia .

Uczeń

Narodzie ! Niegdyś wielki , dziś w smutnej kolei
Wyzuty z sił , bogactwa , sławy i nadziei ,
Co niegdyś mocą miecza i nauk wyborem
Postronnych byłeś dziwem , pogromem i wzorem !

Dziś pod jarzmem zhańbienia , klęsków i niewoli
Dumnym jesteś igrzyskiem i pastwą swawoli .
Ty , coś orężem obce przemierzał narody ,
Patrz , co z tobą zrobiły domowe niezgody !

Narrator

Wiek XIX to dla Polaków okres walk w powstaniach narodowowyzwoleńczych . W 1830 roku wybucha
powstanie listopadowe , w 1846 - powstanie krakowskie , a w 1863 roku powstanie styczniowe . Wszystkie
one zostały krwawo stłumione. Nastąpiły represje , wielu Polaków zostało wywiezionych na Sybir a ich
majątki skonfiskowano.

Uczeń

Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim
Kibitki ; - ich wsadzano jednego po drugim .
Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego kupie ,
Po wojsku - wszystkie twarze pobladły jak trupie ;
A w tłumie taka była cichość głucha ,
Żem słyszał każdy krok ich , każdy dźwięk łańcucha . (...)

Wywiedli ostatniego ; - zdało się , że wzbraniał ,
Lecz on biedny iść nie mógł , co chwila się słaniał , (...)
Dano mu tyle kijów onegdaj na śledztwie ,
Że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało ,
Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało ,
Niósł w kibitkę - na ręku (...)

Po śniegu , coraz to dzikszej krainie
Leci kibitka jako wiatr w pustynię ;
I oczy moje jako dwa sokoły
Nad oceanem nieprzejrzanym krążą ,
Porwane burzą , do lądu nie zdążą ,
A widząc obce pod sobą żywioły ,
Nie mają kędy spocząć , skrzydła zwinąć ,
W dół patrzą , czując , że tam muszą zginąć .

Narrator

Część uczestników powstań w obawie przed prześladowaniami opuściła kraj . Na emigracji , oprócz wojskowych
i polityków znalazło się wielu wybitnych artystów a wśród nich Adam Mickiewicz , Juliusz Słowacki , Zygmunt
Krasiński , Fryderyk Chopin i Cyprian Kamil Norwid . Ich utwory , pełne tęsknoty za Ojczyzną , przypominają
światu imię Polski , że jest i nie umarła
Uczeń
Do kraju tego , gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba ...
Tęskno mi , Panie...

Do kraju tego , gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie ,
Bo wszystkim służą ...
Tęskno mi , Panie ...

Do kraju tego , gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie :
„ Bądź pochwalony ... „
Tęskno mi , Panie ...

Narrator

Pomimo poniesionych klęsk Polacy nie przestali wierzyć w zwycięstwo i śpiewali :

„ ROTA „ ( Nie rzucim ziemi ... )

Uczeń

( Jeszcze do melodii Roty )

Ziemia trudnej jedności .
Ziemia ludzi szukających własnych dróg
.Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu .
Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich .
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń ,
rozdarta na mapach świata ! a jakżeż w losach swych synów !
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna .

Narrator

Również polskie domy stały się stróżami narodowej kultury i tradycji . To w nich polskie dzieci pobierały pierwsze
lekcje patriotyzmu .

Dwaj uczniowie

- Kto ty jesteś ?
-Polak mały .
- Jaki znak twój ?
- Orzeł Biały .
- Gdzie ty mieszkasz ?
- Między swemi .
- W jakim kraju ?
- W polskiej ziemi .
- Czym ta ziemia ?
- Mą Ojczyzną .
- Czym zdobyta ?
- Krwią i blizną
- Czy ją kochasz ?.
- Kocham szczerze .
- A w co wierzysz ?
- W Polskę wierzę .
- Coś ty dla niej ?
- Wdzięczne dziecię .
- Coś jej winien ?
- Oddać życie .
Narrator

W końcu XIX wieku państwa europejskie podzieliły prawie cały świat między siebie . Narastają konflikty między
zaborcami Polski . Wzrastają nastroje nacjonalistyczne i dążenia niepodległościowe wśród narodów europejskich
pozbawionych własnej państwowości . W społeczeństwie polskim budzą się znów nadzieje na odzyskanie
wolności .
( Do podkładu piosenki „ Wojenko , wojenko „ )
Wybucha I wojna światowa . Pięć wielkich mocarstw europejskich gotowało swój oręż do walki , a wśród nich
zaborcy Polski , którzy teraz , stanęli po dwóch stronach barykady . Po obu też stronach znajdowali się Polacy.

Uczeń

Rozdzieli nas , mój bracie
zły los i trzyma straż .
W dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy sobie w twarz .

W okopach pełnych jęku ,
wsłuchani w armat huk ,
stoimy na wprost siebie
ja - wróg twój , ty - mój wróg !

Las płacze , ziemia płacze ,
w pożarach stoi świat ,
a ty wciąż mówisz do mnie :
-To ja , twój brat ...twój brat !

Uczeń

O nie myśl o mnie , bracie ,
w śmiertelny idąc bój
i w ogniu moich strzałów
jak rycerz mężnie stój .

A gdy mnie z dal ujrzysz ,
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
moskiewską kulą strzel .

Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni ,
że ta , co nie zginęła ,
wyrośnie z naszej krwi .

Narrator

Podczas wojny w zaborczych armiach walczyły na wszystkich frontach setki tysięcy Polaków . Powołani siłą pod
broń , bili się za obcą sprawę , nierzadko bratobójczo do siebie strzelając . Lecz nie tylko ich walka miała przesądzić
powstaniu niepodległej Polski , ale także czyn zbrojny polskich oddziałów wojskowych . Już na początku wojny
z organizacji strzeleckich powstała 1. Kompania Kadrowa a jej Komendantem Głównym został Józef Piłsudski .

Uczeń

Tyś nas wezwał do oręża ,
Tyś wzbudził rycerzy ,
Przekonałeś , że zwycięża tylko ten kto wierzy .

(...) Wstali strzelcy , legioniści na twe zawołanie ,
dziś zwycięstwo nam się ziści ,
Polska zmartwychwstanie .
Marsz , marsz Piłsudski , prowadź na bój krwawy !
Za twoim przewodem wejdziem do Warszawy .

Uczeń

W carskich siedzieliśmy turmach ,
sybirskim gnano nas szlakiem ,
a każdy z nas był szczęśliwy ,
że się urodził Polakiem .

W podziemiach mrocznych kazamat ,
gdzie grzechem była myśl wzniosła ,
jak pacierz w sercu dziecięcym ,
piastowa Polska w nas rosła .

Śnił nam się pod okiem zbirów
królewski sen Kołodziejów ,
zbudzony męką Konarskich
i krwawym buntem Okrzejów .

Bóg mękę i krew odważył ,
wybrał z nich wszystko najczystsze -
i taką Polskę poniosła
Pierwsza Kadrowa w tornistrze.

Narrator

Kompania strzelców stała się zalążkiem regularnej armii - Legionów Polskich ,które do historii wpisały się wieloma ciężkimi bojami . W skład Legionów weszły trzy brygady a , dowódcą pierwszej został Józef Piłsudski

Piosenka ; Pierwsza brygada

Narrator

Wojna spowodowała ogromne straty ludzkie i zniszczenia materialne . Szczególnie tragiczna była sytuacja ziem
polskich , przez które przetoczył się front wschodni . Ta najkrwawsza z dotychczasowych wojen wymusiła jednak na wszystkich walczących stronach zajęcie stanowiska w sprawie polskiej .

Uczeń

W styczniu 1918 roku w sprawie polskiej wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow
Wilson . W jego orędziu w 13. punkcie czytamy :
„ (...) Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie , które winno obejmować ziemie zamieszkane przez
ludność bezspornie polską , mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza ; jego niezawisłość polityczna
gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym (...) „

Narrator

Wreszcie ziściły się sny Polaków o wolności . Kiedy w listopadzie 1918 roku pokonano Niemców oraz Austro-
-Węgry , a osłabiona wojną i rewolucją Rosja już nie mogła wpływać na losy Polski , zjawiła się nasza niepodległość. Ogłoszono ją w dniu zakończenia całej wojny , 11 listopada 1918 roku .

Uczeń

Ojczyzno nasza ,
Matko bolesna !
Spełniona czasza
Łez i bezkresna
Męka stuleci ,
która cię truła !
Nad tobą świeci
Wolna kopuła .
Polsko , nie jesteś ty już niewolnicą !
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem ,
Na którym z lochu , co był twą stolicą
Lat sto , swym własnym dźwignęłaś się duchem .

Narrator

Polska odzyskała wolność , a Naczelnikiem państwa , które po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość , został
Józef Piłsudski . O kształcie granic Drugiej Rzeczpospolitej zdecydować mieli przede wszystkim sami Polacy tocząc o Nią jeszcze walki zbrojne .

Uczeń

Warto się dzisiaj zasłuchać
w wiatru granie ,
bieg historii ,
pokoleń przemijanie .
Dziś ojczyzny uczyć się trzeba
w pochyleniu nad kołyską dziecka .
Żeby dzieci od zła uchronić
i nauczyć prawości serca .
Żeby słowo
„ tak „ - i -„ nie „
nie znaczyło jednocześnie .
Żeby szczęście
w posiadaniu
nie zamknęło się boleśnie .
Żeby wolność
w „ rób ta co chce ta „
nie została zamieniona.
To jesteśmy winni tym ,
którzy przyjdą po nas .

Uczeń

Bez tej miłości można żyć .
Mieć serce suche jak orzeszek ,
Malutki los naparstkiem pić
Z dala od zgryzot i pocieszeń

Na własną miarę znać nadzieję ,
W mroku kryjówkę sobie uwić ,
O blasku próchna mówić „ dnieje „
O blasku słońca nic nie mówić .Ziemio ojczysta , ziemi jasna ,
Nie będę powalonym drzewem .
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością , smutkiem dumą , gniewem .

Nie będę jak zerwana nić ,
Odrzucam pusto brzmiące słowa ,
Można nie kochać cię i żyć ,
Ale nie można owocować .

Bibliografia
E . Centkowska , J . Centkowski , J. Osica , Drogi do wolności (1914 - 1994 ) , Warszawa 1996
G . Kucharczyk , P. Milcarek , M. Robak , Przez tysiąclecia i wieki , Warszawa 2003
Sz. Kobyliński , Dzieje Polski , Warszawa 1993
K . Ryniak , Myśląc Ojczyzna , Wychowawca , Nr 10 / 2000
W . Hausner , Droga do niepodległości , Wychowawca , Nr 10 / 95
B . Mazur , 11 listopada ,Wychowawca , Nr 10 / 2000
E . Gałczyńska , Z. Garczyk , Uczcijmy wierszem i piosenką , Płock 1994

Opracowała
Dorota Wojdak - Kaszuba

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie