Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan dydaktyczno- wychowawczy na miesiąc wrzesień dla dzieci 6-letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8573 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Tydzień I

Temat kompleksowy: Żegnamy wakacje- witamy przedszkole i kolegów.

I Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
1. Uważne poruszanie się w budynku i ogrodzie przedszkolnym- omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po schodach, korzystania z poręczy, nie oddalanie się z określonych pomieszczeń i poza wyznaczony teren.
II Nawyki higieniczno- kulturalne
1. Przyzwyczajanie dzieci do mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności i dokładnością ich wykonywania.
III.Rozwijanie sprawności ruchowej
1. Ćwiczenie poranne wg Trześniowskiego.
2. Zabawy ruchowe.

z el. orient- porządkowym „Dzieci w domkach”
z el. czworakowania „Zając i wilki”
z el. równowagi „Omiń kałużę”
z el. celowania „Celuj do obręczy”
z el. biegu „Dogoń kolegę”
z el. skoku „Bociek”
z el. toczenia „Przetocz piłkę pod krzesełkiem”

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg Tzreśniowskiego.
Cel: dziecko słucha poleceń nauczycielki, prawidłowo reaguje ruchem na podany sygnał, zgodnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie zabaw i ćwiczeń.

EDUKACJA LITERACKA
1. Poznajemy przedszkole i otoczenie- swobodne wypowiedzi dzieci nt zwiedzanych pomieszczeń w przedszkolu, ich przeznaczenia i sposobu wykorzystania. Słuchanie wiersza F. Autowskiej „Do przedszkola”
2. „Jestem starszakiem”- oglądanie i omówienie książek, z których będą dzieci korzystać u starszaków- zwrócenie uwagi na ich poszanowanie i znaczenie.
3. „Dzień w przedszkolu”- opowiadanie N. na podstawie utworu Cz. Janczarskiego z wykorzystaniem obrazków- wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy występujące w opowiadaniu.
4. Słuchanie wierszy: „Kosz na śmieci”-Wł. Broniewskiego , „Obiad”- W. Grodzieńskiej
5. Nauka rozpoznawania swojego znaczka w oparciu o różnorodne ćwiczenia i zabawy.
6. „Gdzie byliśmy w czasie wakacji?”- wypowiedzi dzieci na temat wakacji na podstawie przeżyć i wiersza J. Jałowca pt. „Powrót z wakacji”.
7. Nauka wiersza D. Gellner pt. „Wakacyjne skarby”
8. Słuchanie wierszy „Pamiątka z wakacji”, „Muszelki” D. Gellner
9.,,Wrzesień” J.Ficowski- wprowadzenie nazwy aktualnego miesiąca
EDUKACJA JĘZYKOWA

1. Doskonalenie mowy dzieci pod względem gramatycznym, artykulacyjnym, ortofonicznym.
2. Ćwiczenia ortofoniczne- naśladowanie odgłosów z otoczenia: szuranie krzesełkami, szum wody, tupanie itd.
3. Ćwiczenia gramatyczne- „Imiona” oraz „Co widziałeś w drodze do przedszkola?”.
4. Czym wracaliśmy z wakacji?- zabawa ortofoniczno- dydaktyczna
5 Wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie.
6. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: woda, statek, piasek, rower, samolot.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. Segregowanie różnorodnych przedmiotów- wg dwóch wielkości i kształtu- wyszukiwanie różnic.
2. Klasyfikowanie przedmiotów- tworzenie zbiorów.

EDUKACJA MUZYCZNA
1. „Co słychać”- zagadki słuchowe- rozpoznawanie odgłosów pojazdów, zwierząt i przyrody.
2. Przypomnienie piosenki „Nasze przedszkole”- wykorzystanie kasety magnetofonowej.

EDUKACJA PLASTYCZNO- KONSTRUKCYJNA
1. „Moja sala przedszkolna”- rysowanie kredkami świecowymi swoich wrażeń z poznawania przedszkola lub farbami plakatowymi.
2. Rysowanie kredkami „Dom, drzewo, człowiek”
3. „Portret wakacyjnego słońca”- malowanie farbami- wykorzystanie farby żółtej i czerwonej.

EDUKACJA SPOŁECZNO- MORALNA
1. Wdrożenie dzieci do szanowania wspólnych zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce.
2. Przyzwyczajanie dzieci do życzliwego odnoszenia się do potrzeb, możliwości i trudności innych dzieci. Akceptowanie ich odmiennych upodobań.
EDUKACJA BADAWCZA
1. „Zabawy z wiatrem”- wykorzystanie bibuły i baloników.

Cele operacyjne:
Dziecko:
zna układ i przeznaczenie pomieszczeń w przedszkolu,
wie jak należy bawić się w przedszkolu,
zna formy grzecznościowe i umie się nimi posługiwać,
umie rysować na podany temat i zaplanować rysunek na całej kartce,
umie wypowiadać się na podany temat,
umie dopasować przedmioty uzasadniając swój wybór,
umie podać imiona kolegów i koleżanek w grupie.
Potrafi:
prawidłowo nazwać narysowane przedmioty,
rozróżnia stronę lewą i prawą ,
rozróżnić odgłosy z taśmy magnetofonowej,
porównywać przedmioty pod względem wielkości i kształtu oraz wyodrębnić zbiór spełniający dany warunek,
słuchać piosenki, opowiedzieć jej treść i zaśpiewać ją,
dostrzec różnice pomiędzy krajobrazem nadmorskim i górskim,

aktywnie uczestniczyć w zajęciach grupy,
prawidłowo posługiwać się pędzlem i odpowiednio miesza kolory, aby uzyskać właściwy odcień,
wyrecytować wiersz „Wakacyjne skarby”.
zna nazwę aktualnego miesiącaTydzień II

Temat kompleksowy: Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulice.

EDUKACJA ZDROWOTNA
I. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
1.Potrafimy bezpiecznie poruszac się po schodach. Korzystamy z poręczy.
2.Zaznajomienie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ( przestrzeganie zasad ruchu drogowego, stosowanie się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej)
II. Nawyki higieniczno- kulturalne
1. Wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą.
2. Posługiwanie się chustką do nosa.
III. Rozwijanie sprawności ruchowej
1. Zabawy ruchowe, tak jak w pierwszym tygodniu
2. Ćwiczenia poranne,
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

EDUKACJA LITERACKA
1. „Przepisy drogowe”- słuchanie wiersza B. Formy. Rozmowa z dziećmi o przepisach drogowych i ich znaczeniu.
2. „Na jezdni”- teatrzyk kukiełkowy wg utworu I. Landau
3. „Pies z ulicy Bałamutów” Wandy Chotomskiej- bezpiecznie chodzimy po drogach, ulicach.
4. „Pan policjant”- jego znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
5. Nauka na pamięć wiersza „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. (mat. wł.)

EDUKACJA JĘZYKOWA
1. „Na skrzyżowaniu”- wycieczka na najbliższe skrzyżowanie, obserwacja ruchu pieszych i pojazdów.
2. Zabawa dydaktyczna „Czym jeździmy po ulicach?” (z elementem ortograficznym)
3. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania: znak, droga, zebra, rower.
4. Zna rodzaje znaków drogowych: nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, zakazu

EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

EDUKACJA MUZYCZNA
1. „Uwaga- czerwone światło”- słuchanie piosenki. Rozmowa o zasadach bezpieczeństwa, o których mowa w piosence.
2. „Dźwięki z ulicy”- słuchanie i rozpoznawanie dźwięków.

EDUKACJA PLASTYCZNO- KONSTRUKCYJNA
1. „Mój wymarzony samochód”- rysunek tuszem.
2. „Sygnalizacja świetlna”- malowanie farbami plakatowymi.

EDUKACJA SPOŁECZNO- MORALNA
1. Ufne odnoszenie się do nauczycielki, stosowanie właściwych zwrotów.
2. Kształtowanie umiejętności współżycie w grupie, stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni i współpracy.

EDUKACJA BADAWCZA
1. Rola i zastosowanie kół w życiu codziennym- pojazdy, zabawki itp.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wie, jakie pojazdy poruszają się po drogach,
- zna najbardziej popularne znaki drogowe,
- wie, co to jest sygnalizator świetlny i wie, do czego on służy,
- umie zachować się podczas przechodzenia przez ulicę,
- naśladuje odgłosy różnych pojazdów,
- potrafi zaśpiewać piosenkę ,,Uwaga- czerwone światło”,
- wie, na czym polega praca policjanta,
- prawidłowo posługuje się pędzlem,
- potrafi nazwać podstawowe figury geometryczne i je narysować

Tydzień III
Temat kompleksowe: Od ziarenka do bochenka

EDUKACJA ZDROWOTNA
I. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
1. Uświadomienie dzieciom konieczności zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych.
II. Nawyki higieniczno- kulturalne
1. Przyzwyczajanie do częstego mycia rąk.
2. Kulturalnie zachowujemy się w czasie spożywania posiłków.
III. Rozwijanie sprawności ruchowej
1. Ćwiczenia poranne nr VII wg K. Wlaźnik
2. Zabawy ruchowe:
z el. orient.- porządkowym „Stój prościutko”
z el. czworakowania „Przejście po kamieniach”
z el. równowagi „Przejdź po skakance”
z el. celowania „wrzuć piłeczkę do kosza”
z el. bieżnym „Kto złapie zajączka”
z el. skoku „Lis w kurniku”
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg Wlaźnik

Cel: dziecko potrafi wczuć się w muzykę, wykazać inwencję twórczą i pomysłowość w trakcie ćwiczeń z rówieśnikami.

EDUKACJA LITERACKA
1. „Teatrzyk dożynkowy” W. Chotomskiej- inscenizacja.
2. „O trzech zgodnych braciach”- Ziarnosieju, Mąkomielu i Chlebopiecku. E. Szulburg- Zarembina- historia powstania chleba.
3. „Cepy” M. Konopnicka- poznajemy maszyny rolnicze, wykorzystywane w czasie żniw.
4. „Żyto i chleb”- Cz. Janczarski- zapoznanie z rodzajami zbóż, korzyści z ich uprawy.
5. „Elemelek mąke miele” H. Ochocka, praca młynarza

EDUKACJA JEZYKOWA
1. Całodniowa wycieczka do gospodarstwa rolnego „Kuźniczki”
2. Rozwiązywanie zagadek: chleb, mąka, ciasto, piekarz
3. Wyrazy do czytania globalnego: kłos, pole, rolnik
4. Zapoznanie z nową porą roku: jesień

EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. „W piekarni”- przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-6- segregowanie i porównywanie wg podanej cechy.

EDUKACJA MUZYCZNA
1. Utrwalenie piosenki „Uwaga- czerwone światło”
2. Powtarzanie krótkich motywów melodycznych śpiewanych przez nauczyciela

EDUKACJA PLASTYCZNO- KONSTRUKCYJNA
1. Wypieki z piekarni- lepienie z plasteliny
2. Kolorowanie kredkami sylwet, produktów powstałych w piekarni

EDUKACJA SPOŁECZNO- MORALNA
Obserwowanie równych zawodów związanych z produkcją chleba- od rolnika do piekarza

EDUKACJA BADAWCZA
1. Rozpoznawanie i nazywanie nasion zbóż.

Cele operacyjne
Dziecko:
- zna zawody: rolnik, piekarz, młynarz,
- wie, z jakich produktów powstaje chleb,
- zna rodzaje pieczywa,
- zna i rozróżnia nasiona zbóż,
- całościowo odczytuje wyrazy kłos, pole, rolnik,
- potrafi zaśpiewać piosenkę z właściwą intonacją,
- słucha uważnie poleceń nauczyciela,
- potrafi właściwie zachować się przebywając poza budynkiem przedszkola,
- potrafi posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-6.Tydzień IV
Temat kompleksowy: Poznajemy pracę kolejarza
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
1. Uczenie ostrożnego zachowania się w nieznanym lub mało znanym środowisku społecznym, technicznym czy przyrodniczym, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
Nawyki higieniczno- kulturalne
1. Przyzwyczajanie dzieci do zaspokajania potrzeb fizjologicznych o określonych porach oraz do samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych- opanowanie nawyku każdorazowego spuszczania wody w toalecie i mycia rąk po korzystaniu z sanitariatów.
Rozwijanie sprawności ruchowej
1. Ćwiczenie poranne
2. Zabawy ruchowe tak jak w trzecim tygodniu
3. Ćwiczenia gimnastyczne

EDUKACJA LITERACKA
1. „Podróżujemy pociągiem”- zabawy dydaktyczne z ćwiczeniami słuchu fonematycznego inspirowane wierszem M. Czerkawskiej „Żeby tylko pociąg stanął”
2. „Lokomotywa” słuchanie wiersza J. Tuwima ilustrowanego ruchomymi sylwetami
3. Słuchanie wierszy „Pan kolejarz” „Parowóz” W. Broniewski „Pociąg” H. Bechlerowa- praca kolejarza (strój, pracownicy)
4. Słuchanie fragmentów książki „O psie, który jeździł koleją”

EDUKACJA JĘZYKOWA
1. Ćwiczenia ortofoniczne- naśladowanie odgłosów jadących pociągów
2. Wprowadzenie do czytania globalnego wyrazów: wagon, peron, tor
3. Ćwiczenia oddechowe „Jedzie pociąg”- wprowadzenie w ruch wyciętych z papieru wagoników
4. Rozwiązywanie zagadek na temat „Na dworcu kolejowym”
5.Wycieczka na dworzec kolejowy.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów: na, pod, przed, obok, niżej, wyżej, oraz określanie kierunków przestrzeni: w lewo, w prawo, na dół, do góry.

EDUKACJA MUZYCZNA
1. Ćwiczenia emisyjne, nauka właściwego operowanie rejestrem głosu
2. Nauka dalszej części piosenki „Uwaga- czerwone światło”

EDUKACJA PLASTYCZNO- KONSTRUKCYJNA
1. Malowanie farbami nt. „Na dworcu kolejowym”
2. Pociąg- konstrukcja z pudełek

EDUKACJA SPOŁECZNO- MORALNA
1. Wymaganie od dzieci przestrzegania zawartych umów w trakcie zabaw, zachowania się przy stole, na zajęciach, w szatni w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów
2. Przestrzeganie i nazywanie w naturalnych sytuacjach wychowawczych objawów życzliwości, dobroci, koleżeństwaEDUKACJA BADAWCZA

1. Urządzenia techniczne na kolei: komputery, radiotelefony, megafony, pulpity sterownicze itp.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wie, jak wygląda dworzec kolejowy,
- potrafi nazwać różne rodzaje pociągów,
- rozpoznaje mundur kolejarze i rekwizyty, których używa w pracy,
- potrafi narysować różne przedmioty na podaną głoskę,
- potrafi prawidłowo określać położenie przedmiotów,
- potrafi wyróżnić głoski w nagłosie i wygłosie,
- współpracuje w grupie,
- potrafi słuchać i śpiewać piosenki
- zna nazwy pracowników kolei- maszynista, konduktor, kierownik pociągu, zawiadowca stacji, dyżurny ruchu, itp.Opracowała: L.Ciombor

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie