Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy biblioteki szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1121 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Istotnym założeniem programu wychowawczego jest wspieranie optymalnego rozwoju ucznia we wszystkich sferach, z uwzględnieniem oczekiwań terapeutyczno-profilaktycznych szkoły wspomagających prawidłowy rozwój wychowanków i kształtujących ich osobowość.
Realizacja programu przyczyni się do poznawania i wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego uczniów; budowania pozytywnego obrazu własnego ja; wykreowania nowych sytuacji umożliwiających aktywny udział w poznawaniu, uczeniu się i konstruowaniu wiedzy; do umożliwienia uczniom działań kreatywnych; tworzenia warunków sprzyjających przeżywaniu satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów; wspierania dziecka w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej i nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi osobami; budowania poczucia jego przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji.
W programie wychowawczym uwzględnione zostały obszary edukacyjne dotyczące: wiedzy o sobie i świecie oraz rozumienia siebie i świata, narzędzi i sposobów konstruowania wiedzy o świecie i sobie – zmysły, myślenie, język mówiony i pisany, emocje i uczucia; rozwijania umiejętności poznawania siebie i kierowania sobą, działania w świecie w kontekście praktycznym, poznawczym i symbolicznym, funkcjonowania – współbycia, współpracy i współdziałania – w różnych grupach społecznych; budowania systemu wartości, kształtowania przekonań moralnych i postaw.
W realizacji programu wychowawczego biblioteki szkolnej przewidziano wykorzystanie urozmaiconych metod i form pracy służących uatrakcyjnieniu zajęć:
- pracę z książką, czasopismami, gazetami,
- wykonywanie zdjęć, albumów,
- przygotowywanie wystaw, gazetek,
- zajęcia w terenie,
- spotkania autorskie z pisarzami regionalnymi,
- kontakt z twórczością mieszkańców regionu.
Skuteczność zamierzonego celu priorytetowego – wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków oraz korekta dysfunkcyjnych zachowań i postaw poprzez umocnienie poczucia własnej wartości, umiejętność współpracy z grupą, skuteczną komunikację interpersonalną, ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania, radzenia sobie z presją innych, panowanie nad swoimi emocjami – będzie uzależnione w dużej mierze od inwencji twórczej i pomysłowości prowadzącego. Realizacja proponowanego programu wychowawczego powinna być okazją do stworzenia możliwości odnalezienia się dla zagubionych w świecie wartości i pozyskania wskazówek do samowychowania, w dążeniu do stania się wartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnego bezpieczeństwa i własnej wartości oraz godności ludzkiej.
Przewidywane w programie wychowawczym osiągnięcia mają prowadzić do rozwijania osobowości wychowanków, ich logicznego myślenia i twórczego wykorzystywania dostępnych danych, uczenia się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, opanowania umiejętności dobrego komunikowania się.


Treści:
1.Biblioteka jako centrum informacyjne szkoły.
Cele szczegółowe:
- zachęcenie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego,
- kształtowanie motywacji do rozwijania zainteresowań,
- wyrabianie nawyków samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej.
Opis założonych osiągnięć:
- uczeń korzysta efektywnie z księgozbioru podręcznego oraz zasobów biblioteki,
- wyszukuje informacje w Internecie,
- sięga po lektury i czasopisma z wybranej dziedziny.
Procedury osiągniętych celów:
- korzysta z katalogów,
- zna i potrafi skorzystać z komputera,
- posiada wiedze o bibliografii i potrafi ją sporządzić.
Metody oceny:
- czytanie książek, gazet, czasopism z danej dziedziny wzrasta,
- uczeń tworzy pracę, rysunek, zdjęcia, gazetkę zachęcającą do zainteresowania się danym tematem, dziedziną.

Treści:
2. Sylwetki sławnych Polaków w regionie.
Cele szczegółowe:
- kultywowanie tradycji narodowej regionu,
- kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego, regionalnego,
- kształtowanie postawy patriotycznej wobec historii i tradycji regionu.
Opis założonych osiągnięć:
- uczeń posiada wiadomości o regionie; zna historię, literaturę, tradycję regionu.
Procedury osiągniętych celów:
- spotkanie z etnografem,
- pójście na koncert zespołu regionalnego ,,Suwalszczyzna”,
- spotkanie autorskie z pisarzem regionalnym.
Metody oceny:
- wykonanie wystawy,
- przygotowanie gazetki ściennej ,,Sławni Polacy w regionie”; artykuł w gazetce szkolnej.

Treści:
3. Poszukiwanie dobra, piękna i prawdy.
Cele szczegółowe:
- wyrabianie umiejętności odróżniania prawdy od kłamstwa; postawa obiektywna,
- uwrażliwienie na rozpoznanie wartości moralnych,
poznanie wartości ważnych, którymi w życiu należy się kierować,
- wyrobienie postawy tolerancji, szacunku wobec drugiego człowieka,
- przygotowanie do dokonywania trafnych wyborów życiowych.
Opis założonych osiągnięć:
- uczeń zna postacie godne naśladowania,
- rozwija się poprzez sięganie i czytanie odpowiednich książek,
- potrafi i umie określić swoje cele i wartości życiowe.
Procedury osiągniętych celów:
- powstanie schematu wartości najważniejszych w życiu,
- powstanie portretu osobowego.
Metody oceny:
- wykonanie wystawy na gazetce ściennej.

Treści:
4. Komunikacja interpersonalna.
Cele szczegółowe:
- przeciwdziałanie używania wulgaryzmów, zwrócenie uwagi na kulturalne zwracanie się do kolegów, koleżanek i innych przebywających w wypożyczalni i czytelni,
- wyrobienie postawy szacunku i tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach czy kulturze,
- kształcenie poczucia estetyki, wrażliwość na piękno, sztukę poprzez kontakt z ładnie wydaną książką,
- kształcenie i przygotowanie do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
Opis założonych osiągnięć:
- uczeń rozumie szkodliwość zachowań niekulturalnych,
- przeciwstawia się negatywnym wzorcom,
- w sposób właściwy podchodzi do postawy szacunku i tolerancji,
- podejmuje trafne decyzje życiowe.
Procedury osiągniętych celów:
- spotkanie z pedagogiem: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; współpraca,
- wykład.
Metody oceny:
- wykonanie albumu na temat: ,,Tolerancja i szacunek”.

Program opracowali:
Wiesława Malinowska SP nr 2 w Suwałkach
Anna Giedrojć-Racis SP nr 2 w Suwałkach
Anna Zachariasz SP w Zielonym
Kamedulskim
Zofia Godlewska SP w Tajnie Starym
Krystyna Chmielewska SP w Borzymach
Juchniewicz Waldemar SP nr 9 w Suwałkach
Renata Szkarnulis
Stanisława Gołąbek SP w Poćkunach
Krystyna Sztejter SP w Pawłówce
Janina Jasińska SP w Raczkach
Małgorzata Szadkowska SP nr 6 w Suwałkach
Agata Szaryńska PSM w Suwałkach
Wanda Bielecka SP nr 3 w Augustowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie