Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda projektu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4049 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     Metoda projektu jest jedną z ciekawszych metod aktywnych. Oto propozycja zastosowania tej metody w praktyce. Projekt "Biblioteka" może być realizowany w VI klasie szkoły podstawowej lub w I klasie gimnazjum.

Opis poszczególnych punktów:

1.Wybór tematu projektu.
     Biblioteka szkolna pełni ważną rolę w życiu każdego ucznia. Dzięki książkom dzieci poznają szerzej otaczający je świat. Z drugiej strony biblioteka jest doskonałym źródłem danych do opracowania przy pomocy komputera i odpowiednich programów różnych dokumentów. Czerpiąc informacje z biblioteki i obserwując jej pracę, można przygotować dokument tekstowy, łącząc w nim różne obiekty np. teksty, rysunki, wykresy i tabele. Można też stworzyć bazę danych, wyszukać informacji o wybranych bibliotekach na stronach WWW czy też za pomocą plakatu zachęcić uczniów do czytania. Ten bogaty i różnorodny zakres zagadnień związany z działalnością biblioteki szkolnej jest dobrą podstawą do realizacji międzyprzedmiotowego projektu.
Przedmioty, na których będzie realizowany projekt:

 1. matematyka.
 2. informatyka
 3. język polski
2. Odniesienie do podstawy programowej.
Informatyka.
 • posługiwanie się komputerem w przygotowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.
 • opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
 • stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.
Matematyka.
 • diagramy i proste wykresy przedstawiające dane empiryczne.
 • graficzne przedstawianie zależności liczbowych (tam gdzie to możliwe z użyciem technologii informacji)
 • odczytywanie informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu.
Język polski.
 • motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury.
 • pisanie tekstów kierowanych do różnych adresatów.
 • pisanie z troską o kompozycję (plan, tytuł, akapit), sprawność stylistyczną oraz poprawność gramatyczną, a także estetykę tekstu.
Ścieżka czytelnicza i medialna.
 • czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokajania potrzeb poznawczych.
 • wyszukiwanie materiałów na określony temat za pomocą katalogów i kartotek.
3. Cele projektu.

3.1 . Cele ogólne:
 • wprowadzenie do pracy nad projektem zespołowym
 • posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną
 • korzystanie z komputerów i TI w zbieraniu i analizowaniu różnych informacji i prezentacji danych
 • zbieranie danych liczbowych i ich graficzna prezentacja
 • poznanie pracy biblioteki szkolnej
 • poznanie rodzajów tekstów literackich
 • korzystanie z katalogów alfabetycznych i rzeczowych.
3.2 Cele sczegółowe (operacyjne)
  Uczeń:
 • wykorzystuje programy użytkowe np. Notatnik, Word, Paint, Works do przygotowywania dokumentów
 • porządkuje informacje w komputerze
 • poznaje różne sposoby przedstawiania i wykorzystania informacji
 • wykonuje obliczenia dla określenia i zobrazowania zależności między danymi
 • tworzy prostą bazę danych
 • współpracuje w grupie przy realizacji wspólnego projektu
 • komunikuje się innymi uczniami z wykorzystaniem TI (sieć lokalna)
 • wykonuje proste obliczenia procentowe
 • przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli
 • odczytuje dane z tabeli, wykresu i diagramu
 • wyszukuje strony WWW
 • analizuje i ocenia otrzymane wyniki
 • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu
 • poznają pracę biblioteki szkolnej, katalogi
 • poznaje rodzaje literatury oraz różne wydawnictwa informacyjne
4. INSTRUKCJA DLA UCZNIA

4.1 Temat projektu.
     Biblioteka szkolna – każdy powinien korzystać z jej usług. Czytanie książek rozwija nasze horyzonty myślowe. Każdy, kto czyta, ten żyje podwójnie. Przyjrzyjmy się jak wygląda poziom czytelnictwa w naszej szkole. Co czytamy chętnie, a co nam się nie podoba? Jak dużo i jak często wypożyczamy książki? A może są wśród nas uczniowie, którzy jeszcze nie zdążyli się zapisać do biblioteki? Co zrobić, aby uczniowie chętniej i więcej czytali? Jak zachęcić innych do czytania?

4.2 Zagadnienia proponowane do przygotowania projektu
 • Krótki opis biblioteki szkolnej
 • Poziom czytelnictwa
 • Liczba czytelników
 • Liczba woluminów
 • Prosta baza danych
 • Plakat czytelniczy
 • Znak graficzny - logo
 • Informacja o godzinach otwarcia
 • Sposób korzystania z katalogów bibliotecznych
 • Wybrane strony WWW – biblioteki w Polsce.
 1. Wybierz się do biblioteki szkolnej i zbierz informacje dotyczące:zasad funkcjonowania biblioteki, poziomu czytelnictwa, stanu woluminów, zakupu nowych książek.
 2. Zaprojektuj i sporządź prostą bazę danych dla kilkunastu książek.
 3. Wykonaj znak graficzny "LOGO" szkolnej biblioteki.
 4. Zaprojektuj i wykonaj plakat zachęcający do czytania i korzystania ze szkolnej biblioteki.
 5. W Słowniku Języka Polskiego wyszukaj hasła: " katalog alfabetyczny" i "katalog rzeczowy".
 6. Na lekcji języka polskiego dowiesz się, jak korzysta się z tych katalogów.
 7. Każdy uczeń opracuje wybrane zagadnienie i zapisze je w osobnym pliku tekstowym lub graficznym. Następnie kopiuje ten dokument do folderu o nazwie WSPÓLNY, do którego prawo zapisu mają wszyscy członkowie grupy.
     Projekt przygotujecie w 5-osobowych grupach. Przejrzyjcie zagadnienia do opracowania. Rozdzielcie zadania pomiędzy siebie. Opracujcie harmonogram zaplanowanych prac. Ustalcie tytuły i kolejność poszczególnych rozdziałów projektu.
Wybierzcie spośród siebie :
 • lidera, który połączy wszystkie dokumenty w jedną całość
 • sprawozdawcę, który przedstawi Waszą pracę całej klasie
 • kronikarza, który będzie notował etapy pracy, ustalenia i zmiany.
4.3. Realizując projekt nauczysz się:
 • podejmować grupowe decyzje
 • rozwiązywać konflikty
 • dzielić się rolami w grupie
 • wykonywać proste obliczenia
 • sporządzać tabele i wykresy
 • zaprojektować prostą bazę danyc
 • pisać i formatować teksty
 • wyszukiwać strony WWW
4.4 Terminy konsultacji. (należy podac)

4.6 Prezentacja. (należy podać termin)

Prezentacja składa się z dwóch części:
 1. każda grupa otrzyma 10-15 minut na przedstawienie i omówienie przygotowanego dokumentu tekstowego,
 2. wystawa prac graficznych: plakatów i logo biblioteki.
     Na zakończenie podzielicie się z klasą spostrzeżeniami, co i w jaki sposób nauczyliście się podczas wykonywania wspólnej pracy, gdzie zdobywaliście informacje, czy czerpaliście je z innych przedmiotów, jak przebiegała komunikacja między członkami zespołu i nauczycielem. Stwierdzicie, jakie zagadnienia przysporzyły najwięcej kłopotu.

4.7 Kryteria oceny projektu:
 • informatyka:
  • właściwy dobór narzędzi TI,
  • estetyka wykonania poszczególnych dokumentów,
  • sposób przedstawienia informacji,
  • oryginalność i pomysłowość,
  • zaangażowanie wszystkich członków grupy w pracę ,
 • matematyka:
  • właściwy dobór danych,
  • odpowiedni dobór typu wykresu,
  • poprawność obliczeń,
  • poprawny opis wykresu,
  • analiza wykresów i wyciągnięcie wniosków,
 • język polski:
  • prawidłowy opis karty bibliotecznej,
  • znajomość pojęć: katalog alfabetyczny i rzeczowy,
  • umiejętność korzystania z katalogów bibliotecznych,
  • znajomość podstawowych działów literatury pięknej,
  • poprawność stylistyczna i ortograficzna tekstu.
     W konkursie na najładniejsze logo oraz plakat wybierzemy najlepsze prace. W skład komisji oceniającej wejdą przedstawiciele wszystkich grup oraz zaprosimy nauczyciela plastyki.

5. Uwagi dla nauczyciela.

     Projekt może być realizowany w klasie VI w miesiącu maju. Jest on podsumowaniem wiadomości i nabytych umiejętności w ciągu całego roku nauki informatyki oraz wiadomości i umiejętności skorelowanych z tematem projektu z matematyki i języka polskiego. Tematy poświęcone katalogom są realizowane zgodnie z programem w klasie VI. Należy tylko uzgodnić z nauczycielem języka polskiego termin przeprowadzenia lekcji bibliotecznych.
     Realizacji projektu poświęcone będą następujące lekcje:
 • język polski 2 h. Temat: Korzystamy z katalogu alfabetycznego i rzeczowego
 • matematyka 2 h. Temat 1: Graficzna prezentacja danych. Źródło danych: biblioteka szkolna. Temat 2: Odczytywanie danych z wykresów i diagramów i ich analiza
 • informatyka 6 h. Temat: Wykonanie projektu "Biblioteka szkolna". Prezentacja Projektu.
AUTOR: MARIA MRÓZ nauczyciel szkoły podstawowej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie