Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak pracować z dzieckiem mającym trudności z ortografią

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3790 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI Z ORTOGRAFIĄ ?

     Umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie jest nieodzownym warunkiem ogólnego wykształcenia człowieka. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii. Dochodzimy do tej umiejętności z trudem i różnymi drogami w ciągu całego okresu nauczania. Nauczanie ortografii ma na celu wyrobienie u uczniów umiejętności poprawnego pisania. Umiejętność tę ukształtować można poprzez systematyczną, planowaną i świadomą pracę nauczyciela, rodziców i dzieci. Ważną sprawą jest przestrzeganie leżących u podstaw, kształtowanie nawyku ortograficznego.
     W nauczaniu ortografii zaleca się stosowanie następujących rodzajów ćwiczeń:

 • przepisywanie
 • pisanie z pamięci
 • pisanie ze słuchu (wprowadzające, utrwalające, sprawdzające)
 • pisanie z komentowaniem
 • dyktando twórcze.
     PRZEPISYWANIE jest jednym z podstawowych ćwiczeń ortograficznych stosowanych w nauczaniu początkowym. Aby dało ono pożądane rezultaty należy:
 • sprawdzić czy uczeń rozumie tekst
 • dokonać analizy ortograficznej
 • wdrażać do samokontroli.
     PISANIE Z PAMIĘCI jest formą ćwiczenia, które kształci nie tylko pamięć wzrokową, spostrzegawczość, odpowiedzialność ortograficzną – ale dzięki powstawaniu wrażeń wzrokowych, słuchowych i motorycznych – sprzyja nawykowi ortograficznego pisania.
     PISANIE ZE SŁUCHU polega na pisaniu pod dyktando. Aby było ono ćwiczeniem kształcącym, należy spełnić następujące warunki:
 • zapoznać ucznia z całym tekstem, tak aby pisząc rozumiał sens całości
 • dyktować wolno
 • powtarzać kilkakrotnie.
     DYKTANDO WPROWADZAJĄCE może zawierać tylko jeden rodzaj trudności ortograficznych. Pisanie pozostałych wyrazów powinno być przez ucznia opanowane.
     DYKTANDO UTRWALAJĄCE - czyli wdrażające – służy utrwalaniu materiału ortograficznego, uprzednio wprowadzonego. Może obejmować jedną lub kilka reguł ortograficznych.
     DYKTANDO SPRAWDZAJĄCE może obejmować tylko materiał ortograficzny, który został uprzednio opracowany drogą różnorodnych ćwiczeń.
     PISANIE Z KOMENTOWANIEM polega na dyktowaniu tekstu przez nauczyciela z równoczesną analizą dokonywaną głośno przez poszczególnych uczniów.
     DYKTANDO TWÓRCZE można wprowadzić już w klasie II, bowiem łączy ono w sobie elementy nauczania ortograficznego z ćwiczeniami stylistycznymi. Praca z dziećmi polega na zapoznaniu ich z wyrazami, których pisownię będziemy ćwiczyć, wspólne ustalenie tematyki dyktanda i nadanie mu tytułu. Indywidualnie lub grupowo redagowanie i zapisywanie na kartkach, odczytywanie tekstów i wybór najlepszego, przepisywanie wybranego tekstu na tablicy.
     Przyczyny kłopotów z pisownią są różne, część z nich systematyczną pracą można zlikwidować lub zmniejszyć ich negatywne skutki.
     Błędy ortograficzne często popełniają dzieci znerwicowane, pobudliwe lub przeciwnie ociężałe, powolne. Jedne i drugie wykazują słabą koncentrację uwagi, więc w ćwiczeniach z nimi należy kształcić zmysł obserwacji i umiejętność dokładnego odwzorowywania słów i znaków przestankowych.
      Na sprawność pisania wpływ mają zarówno stopień obowiązkowości jak i zainteresowanie nauką. Ich słabość może wyrażać się w nie przywiązywaniu uwagi do poprawności ortograficznej.
Wrogiem nauczania ortografii (i nie tylko ortografii) jest znudzenie.
     Zajęcia muszą być krótkie, winna im towarzyszyć motywacja do pracy nad poprawnym pisaniem i atmosfera sprzyjająca nabywaniu umiejętności wykazywania się nimi.

DO RODZICÓW
ZASADY ĆWICZEŃ SĄ NASTĘPUJĄCE:
 1. Poświęcamy na nie codziennie 10 minut, można przedłużyć do 15. Chodzi o warunki maksymalnej koncentracji.
 2. Dziecko czyta na głos tekst dyktanda. Pilnujemy, by czytanie było wyraźne bez pośpiechu i zjadania sylab. Zwracamy uwagę na pisownię wybranych wyrazów (zależnie od problemu ortograficznego).
 3. Przepisywanie poznanego tekstu. Dziecko może na głos wymawiać trudne wyrazy ortograficzne. Ważne jest by dziecko się działo wygodnie, lewą dłonią (leworęczne prawą) przytrzymywało zeszyt lub kartkę.
  Przy przepisywaniu ważne są następujące sprawy:
  • przepisywanie bez błędów
  • uważanie na akapity (dziecko musi się przyzwyczaić do stosowania akapitów)
  • przepisywanie znaków przestankowych
  • staranne czytelne pismo.
 4. Po bezbłędnym przepisaniu tekstu dyktujemy go jako dyktando. Pamiętajmy by przed dyktandem dziecko przeczytało tekst i zwróciło uwagę na wyrazy, których pisownię trzeba utrwalić.
 5. Ten typ ćwiczeń wykonujemy przez 7 – 10 dni. Potem robimy dyktando sprawdzające.
 6. Wykonujemy tablice ortograficzne. Wyrazy mają mieć czarny lub niebieski kolor, litery ó, ż, rz, itp. kolor czerwony. Efekty mogą być po 3 – 4 miesiącach. Czasami ćwiczenia trzeba prowadzić o wiele dłużej.
     Ćwiczenia ortograficzne prowadzone w późniejszym czasie, niż w pierwszych latach nauki (jeżeli prowadzone są systematycznie), również dają dobre rezultaty, towarzyszy im aktywność intelektualna i wola nabycia sprawności w poprawnym pisaniu.

Opracowała:
mgr Bożenna Bal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie