Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Agresja- przemoc fizyczna i psychiczna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 23916 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
    Agresja to zjawisko, które na przestrzeni czasów narasta coraz bardziej. Codziennie niemal słyszymy o przemocy w rodzinie, przemocy wśród rówieśników. Zastanawiamy się wtedy co jest źródłem takiego zachowanie i próbujemy zrozumieć dlaczego dorośli i dzieci zachowują się wobec siebie agresywnie. Kiedyś najbardziej brutalnych zachowań dopuszczała się młodzież i dorośli z marginesu społecznego. Dzisiaj zachowań takich dopuszczają się ludzie z tzw. dobrych środowisk, ludzie wykształceni, inteligentni.
Co to jest agresja? Jest to przemoc – wyrządzanie krzywdy komuś świadomie lub w skutek zaniedbania.
Rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna- wszelkiego rodzaju działania, zachowania wobec drugiej osoby ( dziecka) powodujące nieprzypadkowe urazy.
  Przykłady: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie kogoś w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy.
 • przemoc psychiczna (emocjonalna) – rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej, zachowanie dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, w tym zaburzenia osobowości.
  Przykłady: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna( kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna( zniesławianie, ataki kompetencyjne np. Jak mogłeś być tak głupi?!, ataki dotyczące pochodzenia np.. Jesteś fajtłapą jak Twój ojciec, ataki dotyczące wyglądu np. Musisz zawsze wyglądać jak niedomyty?, złorzeczenie, narzekanie np. Do niczego się nie nadajesz, złośliwości, ośmieszanie, groźby, przekleństwa, symbolika niewerbalna np. pokazywanie języka lub innych gestów obraźliwych
 • przemoc seksualna – wykorzystanie seksualne, każde zachowanie osoby dorosłej, silniejszej i/lub starszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka.
  Przykłady: wymuszanie współżycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy pożycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.
 • zaniedbywanie – nie zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych jak i psychicznych.
  Przykłady: niewystarczająca ochrona, ubogie otoczenie, niewystarczające pożywienie, schronienie, brak higieny, opieki medycznej, wsparcia, zrozumienia, słownego i fizycznego wyrażania uczuć, stymulacji umysłowej.
Skutki przemocy i jej objawy.
     Jednym z czynników sprzyjających występowaniu trwałych zaburzeń funkcjonowania w życiu dorosłym, obok genetycznych uwarunkowań, są traumatyzujące doświadczenia z dzieciństwa. Ich wpływ zależy od:
 • wieku osoby narażonej na działanie czynników negatywnych,
 • czasu trwania traumatyzującej sytuacji i częstotliwość zdarzeń,
 • drastyczność krzywdy
 • osoby sprawcy
Konsekwencje krzywdzenia dzieci dla ich rozwoju i funkcjonowaniu w życiu:
 1. natychmiastowe – sińce, złamania, oparzenia, urazy narządów wewnętrznych, krwiaki, odruchowe reakcje lękowe, śmierć
 2. długoterminowe
  • dla rozwoju intelektualnego – opóźnienia, upośledzenia, problemy z koncentracja uwagi, myśleniem twórczym: dzieci a później dorośli funkcjonują na niższym poziomie niż ich potencjalne możliwości.
  • Dla rozwoju społecznego – funkcjonowanie zgodnie z wyuczonymi wzorcami rodzinnymi a nie normami społecznymi, nieprawidłowa hierarchia wartości, relatywizm moralny, działania przestępcze, skłonność do konfliktów, niepowodzenia zawodowe
  • Dla rozwoju emocjonalnego – nieprawidłowy rozwój sfery uczuciowej, niezdolność do głębszej więzi z drugim człowiekiem, nieumiejętność okazywania zaufania i miłości, chłód, powściągliwość, niska samoocena, podejrzliwość
Rozpoznawanie przemocy.
 1. na podstawie relacji rodzice – dziecko
  • zwlekanie ze zgłoszeniem się do lekarza
  • niewystarczające wyjaśnienia
  • brak jakichkolwiek wyjaśnień
  • obrażenia powstałe w różnym czasie o podobnym charakterze
  • wcześniejsze występowanie w rodzinie wypadków krzywdzenia
  • niewystarczająca troska rodziców
  • bezwzględne oskarżanie dziecka przez rodziców
  • duża surowość i krytycyzm, nierealistyczne wymagania
  • dziecko nie "ucieka w ramiona rodziców" w obawie przed obcymi
  • zmiana ról w domu – dziecko przejmuje obowiązki rodziców
  • matka jest bardzo często nieobecna w domu
  • rodzina w której nie ma granic międzypokoleniowych
  • rodzina oddzielona fizycznie i psychicznie od społeczności lokalnej
  • rodzice alkoholicy, narkomani, chorzy psychicznie
 2. na podstawie zachowania dziecka
  • strach i niepokój
  • poczucie winy
  • ambiwalencja uczuć
  • brak zaufania
  • agresywność
  • bierność
  • kłopoty w szkole
  • smutek
  • opóźniony rozwój
  • zaburzenia mowy
  • dolegliwości związane ze stresem
 3. z wykorzystaniem metod psychologicznych(rysunek, psychodrama itp.)
  • brak w rysunku pierwiastka ludzkiego, roślinnego, zwierzęcego
  • brak na rysunku wejścia do domu
  • wejście do domu zakratowane, niedostępne
  • elementy fantastyczne, nierealistyczne
  • rysowanie w pozycji "żaby"
  • ciemna agresywna kolorystyka
  • elementy jawne lub symboliczne genitalne
  • agresywna, przerażająca tematyka
Czy agresja jest instynktem czy zachowaniem wyuczonym?
     Przez wiele lat prowadzono badania na temat agresji i jej pochodzenia. Dzisiaj jest ich bardzo dużo . Według początkowych badań w tym zakresie kierowano się w stronę dwóch koncepcji: agresja jest instynktem i agresja jest zachowaniem wyuczonym. W ostatnich latach spojrzenie na agresję uległo zmianie. Badanie wykonane przez Bandurę i innych wykazały, że agresja to zachowanie wyuczone, którego uczymy się przez obserwację, naśladowanie, bezpośrednie doświadczenia i powtarzanie. Badacze wykazali w swoich pracach, że agresji uczymy się przede wszystkim w domu rodzinnym, w szkole, środowisku lokalnym oraz przez media. W domu nauka agresji zaczyna się od obserwacji kłótni rodziców, bójek, obrzucania obelgami, fizycznego karania dziecka, znęcania się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie. Drugim miejscem nauki agresji jest środowisko lokalne czyli między innymi szkoła poprzez agresywne zachowania grup nieformalnych, rówieśniczych, a także z agresywnym zachowaniem się nauczycieli- wychowawców. Agresji uczy nie tylko dom, szkoła, środowisko lokalne, ale obecnie przede wszystkim media. Ta forma nauki agresji jest najbardziej skuteczna. Przedstawianie przemocy w gazetach, komiksach, kinach, telewizji, grach komputerowych wywołuje zróżnicowane efekty. Może to być efekt sprawcy czyli bezpośrednie naśladowanie wzorów przemocy lub efekt ofiary, czyli wzrost poziomu lęku, podejrzliwości, nadmiernej ostrożności w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Może to być także efekt świadka, wyrażający się wzrostem znieczulenia na cierpienie innych i obniżeniem empatii.
     Agresja jest więc uczona długo, dobrze , często i jest podtrzymywana przez osoby znaczące dla dziecka( rodzice, młodzieżowi idole, bohaterowie ulubionych filmów, bajek). Agresywne zachowania i myśli przyswajane przez lata stają się naturalnym zachowaniem i bardzo trudno je zmienić. Instytucje radzą sobie z agresja w rożny sposób. Najczęściej sposoby te nie dają żadnych rezultatów są mało skuteczne. Do takich strategii zalicza się w szczególności kary, nagany i zgodę na przejawy agresji w instytucji. Dorośli, przełożeni często na agresję reagują naganą, karą. Metody te są skuteczne doraźnie. Zawodne okazują się gdy stosowane są wobec młodzieży chronicznie agresywnej, która przyzwyczaiła się do tego typu reakcji ze strony otoczenia.
     Większość ludzi wybiera zachowania nie-agresywne, gdyż uważają agresję za niewłaściwa, niemoralna i antyspołeczną. Osobnicy agresywni myślą zupełnie inaczej niż większość społeczeństwa. Są skoncentrowani na sobie( nie dbam o to czy kogoś zranię, zrobię mu krzywdę). Zachowania innych interpretują jako wrogie wobec siebie, a zachowania neutralne postrzegają jako agresywne(np. spojrzenie, potracenie).W swojej świadomości minimalizują szkodliwość społeczną ( wszyscy kradną – dlaczego ja mam nie kraść), zmieniają znaczenie zachowań( nie mogę stać spokojnie kiedy ktoś mnie obraża), przewidują najgorsze, obwiniają innych. Agresor zakotwicza swoje poglądy i nie potrafi korygować myślenia mimo bezpośrednich dowodów na jego błędność.
Czynniki ryzyka przemocy rówieśniczej.
 • kulturowe i społeczne- przepisy prawne, nie powstrzymujące przed przemocą, normy społeczne, sankcjonujące nierówność i przemoc, dostępność niebezpiecznych narzędzi, wyjątkowo złe okoliczności ekonomiczne, bezrobocie, nędza, narkomania, alkoholizm
 • międzyludzkie –stosowanie przemocy przez rodziców i w rodzinie, zachęcanie do przemocy w rodzinie, patologia rodziny( brak więzi emocjonalnych, brak konsekwencji w wychowaniu), izolacja społeczna, brak przyjaciół, przyjaciele i znajomi stosujący przemoc
 • psychospołeczne –wczesne i uporczywe problemy z zachowaniem, złe wyniki w szkole, bunt, pozytywne postawy wobec przemocy, deficyty umiejętności pro-społecznych, izolacja społeczna, niska pozycja dziecka wśród rówieśników
 • biogenetyczne –podatność genetyczna, podłoże biologiczne, uwarunkowanie fizjologiczne

Opracowała: Jadwiga Puton

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie