Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mamy tylko jedną ziemię

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1113 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


ANKIETA
(anonimowa)
     Celem niniejszej "Ankiety" jest zebranie informacji pozwalających ustalić czy społeczeństwo naszej miejscowości żyje ekologicznie? Zebrane informacje zostaną wykorzystane do opracowania Programu Edukacji Ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Proszę o zakreślenie jednej odpowiedzi.
 1. Czy wie Pan/ Pani czym zajmuje się ekologia?
  • Tak
  • Nie
 2. Czy Pan/ Pani zwykle kąpie się w wannie?
  • Tak
  • Nie
 3. Czy Pan/ Pani zmywa naczynia pod bieżącą wodą?
  • Tak
  • Nie
 4. Czy oszczędza Pan/Pani u siebie w domu energię elektryczną ?
  • Tak
  • Nie
  • Jeśli tak to w jaki sposób?........................................................................
 5. Jaki rodzaj torby Pan/ Pani zazwyczaj używa na zakupy?
  • Z materiału lub koszyk
  • Plastikowe reklamówki wielokrotnego użytku
  • Jednorazowe reklamówki brane przy kasie
 6. Czy robi Pan/ Pani zakupy w sklepie ze zdrową żywnością?
  • Tak
  • Nie
 7. Czy Pan/ Pani zbiera surowce do wtórnego przerobu?
  • Tak
  • Nie
  • Jeśli tak to jakie?.........................................................................
 8. Czy w Pana/ Pani domu używa się papieru z makulatury?
  • Tak
  • Nie
 9. Jaki rodzaj dezodorantów Pan/ Pani używa ?
  • W kulce
  • W aerozolu
  • W ogóle nie używam dezodorantów
 10. Czy Pan/ Pani posiada samochód ?
  • Tak
  • Nie
 11. Czy jeździ Pan/ Pani swoim samochodem na benzynie bezołowiowej?
  • Tak
  • Nie
 12. Czy jeśli Pan/ Pani wybiera się w krótką podróż, woli Pan/ Pani?
  • Iść pieszo lub jechać rowerem
  • Własnym samochodem, lub poprosić kogoś o podwiezienie
  • Jechać środkiem transportu publicznego
 13. Co Pan/ Pani robi ze śmieciami będąc na wycieczce?
  • Zakopuję
  • Zbieram do worka i wyrzucam do najbliższego kosza
  • Po prostu wyrzucam, gdzie bądź
 14. Czy pali Pan/ Pani papierosy w obecności innych ludzi?
  • Tak
  • Nie
 15. Czy uważa Pan/ Pani, że dzieci mogą się także przyczynić do ochrony środowiska?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 16. Czy Pan/ Pani uważa siebie za przyjaciela przyrody?
  • Tak
  • Nie

  Metryczka – (proszę zaznaczyć odpowiedź krzyżykiem)

  Płeć: K M

  Wiek:
  • 20 – 30
  • 31 – 40
  • 41 – 50
  • 51 – 60
  Wykształcenie:
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe

opracowala: Teresa Pala nauczycielka z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Nieradzie

     Człowiek od zarania dziejów dążył do podporządkowania przyrody własnym potrzebom. Ingerencja jego w świat przyrody przyniosła skutki pozytywne – postęp cywilizacji i negatywne – degradacja środowiska przyrodniczego.
     Wobec zmian w przyrodzie spowodowanych udziałem człowieka, koniecznie powinniśmy z koncentrować się na problemie zagrożeń w środowisku przyrodniczym, a także podjąć działania na rzecz jego ochrony. Zagadnienia ekologii zawarte są w "Podstawie programowej dla przedszkoli", co zobowiązuje do kształtowania świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Świadomość ekologiczna, to poza wiedzą odpowiednia postawa prowadząca do odpowiedzialności i respektowania praw ekologicznych. Dlatego należy dążyć do powstrzymania dalszej degradacji przyrody, ochrony istniejących zasobów i odnowy środowiska naturalnego. Ważną rolę w tym procesie odgrywa edukacja ekologiczna społeczeństwa zapoczątkowana już w przedszkolu. Należy jednak pamiętać, że jest to zadanie bardzo trudne, wymagające odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a także oryginalnych rozwiązań pracy z dziećmi.
     Jak powiedział Sebastian Stec "Dzieci są kwiatami, które oświecamy, ale to one same rozkwitają pełnią swojej wolności i piękna"
     Właśnie w przedszkolu kształcimy osobowość dziecka - uświadamiamy znaczenie przyrody dla ludzi i zwierząt, - wyrabiamy poczucie obowiązku i wrażliwość na otaczającą nas przyrodę. Te cele osiąga się nie tylko przez wyposażenie dzieci w odpowiedni zasób wiedzy z tego zakresu, ale należy starać się rozbudzić w nich świadomość ekologiczną.
     W kształtowaniu postaw dzieci musimy uwzględniać zarówno ich możliwości poznawcze, emocjonalne, jak i brać pod uwagę ich zachowanie. Dlatego tak ważną rolę odgrywa obserwacja dzieci. W jaki sposób odnoszą się do spotykanych czy hodowanych w przedszkolu roślin i zwierząt, jak się o nich wyrażają. Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą, która stanowi dla dzieci bogate źródło wrażeń, doznań, przeżyć, również wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym wywołuje w dziecku zdziwienie, a także doświadczenia umysłowe niosą ze sobą rozkwit intelektualny. Bliski kontakt z naturalnym środowiskiem budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt, dzięki czemu można wprowadzić elementy ochrony przyrody. Taki kontakt daje możliwość obserwowania zjawisk, piękna krajobrazu, oddziaływuje na wrażliwość dziecka wzbogacając jego przeżycia. Przebywanie na wolnym powietrzu w celu zdrowotnym i możliwość ruchu stają się kolejnym elementem w całokształcie wszechstronnego wychowania. Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu środowiskowym są częste kontakty z przyrodą, które wpływają na kształtowanie się u dzieci właściwego stosunku do wszystkiego co żywe. Dzieci powinny więc mieć wiele okazji do obserwacji roślin i zwierząt, by móc się troskliwie nimi opiekować, wówczas wytworzy się w nich uczuciowy stosunek do przyrody.
     W pracy pedagogicznej wiele uwagi należy poświecić wychowawczym i zdrowotnym walorom otaczającej nas przyrody. Organizować długie pobyty na powietrzu przy sprzyjającej pogodzie, wycieczki i spacery w celu poznawczym i zdrowotnym, podczas których dzieci mogą zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się patrzenia i poznawania zjawisk przyrodniczych. Wycieczki i spacery są przyczynkiem do zorganizowania kącika przyrody – dzieci przynoszą różne okazy przyrodnicze, mogą hodować rośliny doniczkowe, siać nowalijki. Dzieci na zajęciach w kąciku przyrody utrwalają i zdobywają nową wiedzę. Można organizować wiele zabaw dydaktycznych, badawczych, które usystematyzują zdobyta wiedza.. W kąciku przez cały rok można uczyć, bawić, obserwować i opiekować się roślinami, zwierzętami, prowadzić obserwacje.
     W lepszym poznaniu rzeczywistości pomaga literatura, obrazki, gry dydaktyczne, samodzielne obserwacje – notowane za pomocą rysunku, eksperymentowanie i badanie.
     Wszystkie pory roku sprzyjają temu, by w dzieciach rozbudzać zainteresowania przyrodnicze, wyrabiać w nich postawy proekologiczne. Poprzez rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci wiedzą jak mają się zachować na wycieczce, spacerze czy podczas zabaw w sali. Już od najmłodszych lat należy wychowywać w poczuciu odpowiedzialności za miejsce, w którym się bawią, pracują. Literaturze założenia dotyczące środowiska przyrodniczego szeroko prezentują J. Janecki i J. Graf, którzy uwzględnili następujące aspekty:
 • "przyroda powinna polegać na człowieku prawym, dobrym szlachetnym, odpowiedzialnym za swoje czyny"
 • "tylko człowiek wrażliwy jest zdolny do podejmowania prawidłowych decyzji",
 • "aby człowiek mógł przewidywać skutki swoich decyzji, musi rozwijać alternatywne myślenie".
     Założenia te skłaniają nas do konieczności rozwijania w dzieciach cech wewnętrznych i to zarówno moralnych, estetycznych, jak i poznawczych. Dzięki temu naturalną potrzebą stanie się uwzględnianie i respektowanie praw przyrody. System wartości etyczno-ekologicznych powinien być respektowany szczególnie przez nauczycieli. Kształtując bowiem postawy dzieci wobec przyrody i jej ochrony, a w związku z tym postawy odpowiedzialności wobec siebie samych, odpowiedzialności wobec innych i odpowiedzialności wobec środowiska.
     Zatem przygotowujemy nowe pokolenie do odnowienia naszego środowiska przyrodniczego. W pracy z małymi dziećmi powinniśmy pamiętać o:
 • kształtowaniu opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska;
 • ukazaniu walorów estetycznych przyrody;
 • zaprzestaniu dzielenia elementów przyrody na gatunki pożyteczne i szkodliwe, gdyż powoduje to, że pierwsze chronimy, a drugie tępimy;
 • rozwijaniu zdolności postrzegania harmonii i dysharmonii poznanych środowisk przyrodniczych, np. łąki, lasu, pola;
 • rozwijaniu umiejętności poznawanych środowisk przyrodniczych, szczególnie w sposób emocjonalny;
 • kształtowanie współodpowiedzialności dzieci za stan "Kącika przyrody", ogrodu;
 • ukazywaniu transcendentalnej wartości wszelkiego życia;
 • prezentowaniu człowieka na właściwej pozycji we wszechświecie, uzależnionego od różnych otaczających go zjawisk przyrodniczych obserwowanych i odczuwanych bezpośrednio oraz zbliżonych dzieciom pośrednio;
 • angażowaniu dzieci do prac na rzecz ochrony środowiska, w najbliższej okolicy lub choćby w ogrodzie przedszkolnym.
     Problemy ekologii są tematem licznych badań naukowych o zasięgu światowym.

Opracowała: Teresa Pala – nauczycielka Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nieradzie

Literatura:
 1. Wychowanie w Przedszkolu nr: 4-5/90; 3/91; 5 /92; 4/93; 3/99; 5/2000; 3/ 2001; 2/2002; 4/2002
 2. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Gałczyńskiej " Ten piękny tajemniczy świat" – Edukacja ekologiczna w przedszkolu
 3. Życie szkoły – nr.3/92

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie