Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1463 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Pogotowie Opiekuńcze
Brzezie
Pedagog-Halina Kurpińska


Podejmując badania nad poznaniem sytuacji rodzinnej wychowanków Pogotowia Opiekuńczego brałam pod uwagę:
- pozycję społeczno-ekonomiczną rodzin wychowanków
- strukturę rodziny
- cechy patologiczne występujące w badanych rodzinach
- atmosferę panującą w rodzinie
Przeanalizowanie szeregu dokumentów i materiałów wskazuje na złożoność obrazu rodzin, z których pochodzą wychowankowie.
Na podstawie ich rozważań wysuwają się na plan pierwszy czynniki określające sytuację rodzin wychowanków, do których z pewnością zaliczyć należy niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, reprezentujący niski poziom kultury osobistej, nie potrafią w pełni zabezpieczyć potrzeb opiekuńczo-wychowawczych swoich dzieci. Z pracą zawodową związane są warunki materialne rodziny. Przeprowadzone badania wykazały, że większość dzieci wychowywała się w warunkach ciężkich lub zaledwie przeciętnych.
W znacznej części wywodzą się z rodzin wielodzietnych, w których panował niedostatek, stan zamożności badanych rodzin znacznie odbiegał od przeciętnego.
Przeprowadzone badania wykazały, że w objętych analizą środowiskach rodzinnych, nieumiejętność organizowania życia rodzinnego i trudności napotykane w wychowywaniu dzieci, w znacznej ilości przypadków wiązały się z nie najlepiej układającym się współżyciem rodziców.
Nieobojętnym dla losów wychowanków pozostawał z pewnością fakt, że często wychowywali się w rodzinach „rozbitych” ze względu na separację rodziców. Stanowi ona zwykle szok dla dziecka, pozostawia trwały uraz, doprowadza do utraty poczucia bezpieczeństwa, zaburzeń w życiu emocjonalnym i w konsekwencji może być podłożem aspołecznego zachowania. Nadmienić należy, iż rozpad małżeństwa poprzedzają zwykle narastające konflikty, a wszelka dysharmonia w rodzinie dostarcza dziecku niepożądanych wzorów agresji i wrogości.
Badania wykazały, że większość wychowanków to sieroty społeczne. Tylko wczesna izolacja dziecka od środowiskowych wpływów negatywnych, stwarza szansę uchronienia go przed zaburzeniami w rozwoju i zachowaniu.
Badane dzieci należą do kategorii upośledzonej pod każdym względem. Najbliższe otoczenie społeczne, jakim jest rodzina, zagraża im od pierwszych dni życia. Stwarzane przez dorosłych sytuacje życiowe stanowią splot warunków jak najbardziej nie sprzyjających dalszemu pomyślnemu rozwojowi intelektualnemu, moralnemu i społecznemu dzieci.
Cechą dominującą w objętych badaniami rodzinach było odrzucenie dziecka przez rodziców. Miało to wpływ na niezaspokojoną potrzebę związku emocjonalnego, a w konsekwencji kłopoty wychowawcze jak niechęć do nauki, niskie wyniki nauczania, wagary. Większość badanych dzieci miała trudności w nauce, te zaś z kolei określały ich pozycję i sytuację w szkole. Słabe przystosowanie społeczne dzieci oraz ich nadmierna nerwowość, pobudliwość przy ogólnym opóźnieniu w rozwoju i zaniedbaniach wychowawczych, ewidentnie niekorzystnie wpływała na sytuację szkolną dziecka.
Do bezspornie destruktywnych czynników określających sytuację rodzinną badanych należał także alkoholizm rodziców, któremu towarzyszyły zwykle sprzeczki i bójki między rodzicami oraz pogorszenie sytuacji materialnej.
Z zebranych przeze mnie materiałów wynika, iż w objętych analizą badanych dzieci ich sytuacja rodzinna znacznie odbiega od przyjętej normy funkcjonowania rodziny w naszym społeczeństwie.


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie