Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program działalności szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3489 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

PRZY SP - 3 W GUBINIE


Opracowanie:
mgr Elżbieta Lipnicka,
mgr Dorota SuchomelWSTĘP


     Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne są integralną częścią procesu nauczania i wychowania. Organizowane są w tej części dnia, którą należy przeznaczyć na odpoczynek, rozrywkę i rozwijanie swoich osobistych zainteresowań.
     Czas wolny powinien być dla dziecka powiązany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem. Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych służą temu, by nauczyć dzieci i młodzież organizowania wolnego czasu, by kształtować umiejętność wypoczywania. Tak jak wychowuje się do pracy, tak również trzeba wychowywać do spędzania czasu wolnego. Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie naturalnych zainteresowań dzieci przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków, umiejętności dostrzegania piękna. Możliwość taką dają wycieczki szkolne, które są jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i umożliwiają uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego, bądź innych krajów, ich właściwości geograficznych, etnicznych, kulturalnych lub gospodarczych. W tych kategoriach idealnie znajduje się działalność PTTK
     Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw.
     Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.
     Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - Turystykę Aktywną.I. Cele

1. Rozbudzanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
2. Poznawanie geografii i historii regionu.
3. Rewalidacyjny charakter działalności koła.
4. Wdrażanie do aktywnej formy wypoczynku.
5. Integracja z dziećmi z innych szkół.
6. Zapoznanie z działalnością organizacji PTTK.

II. Zadania

1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
2. Wyzwalanie i wzmacnianie uczucia szacunku wobec życia w każdej postaci.
3. Rozpoznawanie czynników chroniących zdrowie i czynników ryzyka wpływających na zdrowie i rozwój człowieka.
4. Udział w wycieczkach pieszych i rowerowych czynnikiem pozytywnie wpływającym na zdrowie psychiczne i fizyczne młodego człowieka.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie historii regionu.
6. Usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych dzieci niepełnosprawnych w ramach zadań szkoły integracyjnej.
7. Nawiązywanie współpracy z Miejskim Oddziałem PTTK w Gubinie oraz stosunków koleżeńskich z dziećmi z innych placówek.

III. Treści

1. Poznanie wpływu stylu życia człowieka na stan zasobów naturalnych i stan środowiska naturalnego:
- udział w akcji "Sprzątanie Świata"
- konkurs plastyczny pod hasłem "Chrońmy środowisko naturalne"
- wycieczka do oczyszczalni ścieków w Gubinie
- wycieczka do stacji uzdatniania wody
- pogadanka na temat konieczności segregowania śmieci w domu i szkole

2. Wyjaśnianie potrzeb tworzenia skansenów, rezerwatów i parków krajobrazowych:
- wycieczka do Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
- wycieczka do rezerwatu leśnego "Uroczysko Węglinieckie"
- wycieczka do rezerwatu leśnego "Dębowiec"
- wycieczka na ścieżkę leśną do Dzikowa

3. Pozytywne przykłady działalności człowieka na rzecz środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu:
- przykładem ekologicznego pozyskiwania energii:
elektrownie wiatrowe: wycieczka do Guben, kolektory słoneczne: Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie

4. Rozbudzanie w uczniach zainteresowania historią Gubina i okolic:
- zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Gubina - cykl wycieczek
- wycieczka do Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bieżycach
- poznawanie miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy
5. Nabycie przez ucznia wiedzy geograficznej o własnej miejscowości i najbliższej okolicy:
- wykonanie "Mini Przewodnika po Gubinie"
- poznanie sylwetek patronów ulic miasta Gubina - konkurs

6. Zaangażowanie do współdziałania rodziców i dzieci o mniejszej sprawności psychofizycznej
- wspomaganie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w działalności koła, a w szczególności: usprawnianie niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych, uczenie radzenia sobie w zmieniających się sytuacjach, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

7. Udział w przygotowaniach i realizacji wycieczek, konkursów i spotkań koleżeńskich z dziećmi z innych placówek:
- uczestnictwo w wycieczkach organizowanych przez Miejski Oddział PTTK i zaprzyjaźnione szkolne koła turystyczne
- zdobywanie odznak turystycznych.

8. Poznanie historii i tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
- spotkanie w siedzibie Miejskiego Oddziału PTTK: historia oraz zasady działania organizacji

IV. Spodziewane osiągnięcia

1. Uczeń potrafi wskazać pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko.
2. Uczeń rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku jako niezbędnego czynnika prawidłowego rozwoju.
3. Uczeń jest przewodnikiem po swoim mieście i najbliższej okolicy.
4. Zaangażowanie się dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w działalność koła.
5. Rozwinięcie współpracy z młodymi turystami z innych szkół.
6. Uczeń zna korzyści wynikające z przynależności do PTTK.Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie