Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
O sztuce tworzenia wywiadu ... Obycie ułatwia życie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2568 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
mgr Anna Ciszewska
nauczyciel języka polskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO - KL. VI c.

Temat: O sztuce tworzenia wywiadu ... Obycie ułatwia życie.

Cele operacyjne – uczeń potrafi:

 • zna tworzywo językowe form wypowiedzi pisemnej, np. wywiadu,
 • umie skonstruować pytania do pisarza/poety i poprzez to – stworzyć wywiad,
 • wskazuje nazwisko autora i treść utworów literackich jego autorstwa,
 • rozpoznaje elementy biografii danego pisarza/poety,
 • przyporządkowuje gatunki literackie do poszczególnych rodzajów literackich,
 • wie, jaki gatunek literacki uprawiał dany literat,
 • orientuje się w tytułach przynależnych do twórczości danego pisarza/poety,
 • dba o stylistykę – poprawną formę wypowiedzi,
 • pisze zgodnie z ortografią i interpunkcją języka polskiego.
Metody:

  metody aktywizujące: gry dydaktyczne, drama (techniki dramy: wejście w rolę, elementy wywiadu), praca w grupach;
  metody programowe: praca z tekstem (tekst z lukami, eliminatka), praca z materiałem ikonograficznym (test Zgaduj – zgadula, minitest wiadomości);
  metody podające: krótka rozmowa nauczająca;
  metody praktyczne: projekt.
Środki dydaktyczne:
  plansze z wywiadem, indywidualne karty pracy ucznia, zbiorcza karta pracy kl. VI c, bogaty zestaw ćwiczeń praktycznych przygotowanych przez nauczyciela, ozdobna tablica z podziałem na rodzaje i gatunki literackie, środki papiernicze, mikrofon;
Przebieg zajęć:
 1. Zapis tematu, czynności organizacyjne – podział klasy na 3 grupy i wybór liderów oraz rozdanie materiałów dydaktycznych: plansz, kopert z kartonikami, indywidualnych kart pracy z punktacją, środków papierniczych.
 2. Rozmowa nauczająca między nauczycielem a uczniami, którzy powinni podać znaczenie słowa – wywiad. Nauczyciel uzupełnia sformułowane przez dzieci definicje o bogatsze treści pochodzące ze Słownika języka polskiego.
 3. Wprowadzenie nauczyciela, który proponuje uczniom wejście w rolę dziennikarza. Jego zadaniem jest przeprowadzić interesujący i poprawny językowo wywiad ze znanym pisarzem/poetą.
  Zanim uczniowie przejdą do sedna zajęć lekcyjnych, nauczyciel informuje, że będą musieli poczuć się pisarzami, bibliotekarzami, uczestnikami teleturnieju. Jako wykonawcy w/w zawodów będą zobligowani do wykonania ćwiczeń praktycznych, a na dodatek będą musieli samodzielnie ocenić swoją wiedzę.
  • Ćwiczenie nr 1.
   MINITEST
        Wyobraź sobie, że bierzesz udział w teleturnieju. Przeczytaj uważnie cytaty z poznanych wcześniej tekstów literackich. Odgadnij imię i nazwisko twórcy przywołanego utworu literackiego:
   1. " Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
    Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!";
    AUTOR: ............................................
   2. "Nad Soplicowem słońce weszło i już padło
    Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło";
    AUTOR: ............................................
   3. " -W chorągwi Wołodyjowskiego sami laudańscy ludzie"; AUTOR: ...........................................
  • Ćwiczenie nr 2.
   ZGADUJ - ZGADULA
   Polecenie dla grupy:
        Wyjmijcie z koperty nr 1 tabliczki z nazwiskami literatów. Odczytajcie uważnie informację biograficzną z planszy (pierwsza wypowiedź dialogu). Zdecydujcie, z którym pisarzem/poetą będzie przeprowadzała wywiad Wasza grupa! W stosownym miejscu przyklejcie nazwisko wybranego twórcy przy pomocy kolorowej taśmy klejącej.
  • Ćwiczenie nr 3.
   ELEMENTY MAPY MENTALNEJ
        Postaw się w roli pisarza/poety, znawcy literatury. On musi wiedzieć, w jaką formę ubrać wymyślone przez siebie słowa. Przyporządkuj podane gatunki literackie do trzech rodzajów literackich.
   EPIKA LIRYKA DRAMAT
   Gatunki literackie:
   komedia, fraszka, powieść, nowela, sonet, mit, hymn, baśń, pieśń, tragedia;
  • Ćwiczenie nr 4.
   TEST Z LUKAMI
   Polecenie dla grupy:
       Jesteście świetnymi znawcami sztuki pisarskiej. Naklejcie na planszy (druga wypowiedź dialogu) odpowiednie nazwy gatunków literackich, uprawianych przez pisarza/poetę, z którym wywiad przeprowadza Wasza grupa. Nazwy tych gatunków umieszczone są w kopercie nr 2.
   ELIMINATKA
  • Ćwiczenie nr 5.
        Gdybyś w przyszłości został(-a) bibliotekarzem, musiał(-a)byś orientować się, co napisał każdy z prozaików/poetów.
        Podkreśl te tytuły, które należą do twórczości tego autora, z którym wywiad przeprowadza Twoja grupa.
   Tytuły do wyboru:
   "Na dom w Czarnolesie", "Potop", "Przyjaciele", "Janko Muzykant", "Dziady", "Krzyżacy", "Powrót taty", "Na nabożną", "Na lipę";
  • Ćwiczenie nr 6.
   Polecenie dla grupy:
       Wyjmijcie z koperty nr 3 – tytuły dzieł poszczególnych pisarzy/poetów i przyklejcie je w stosownym miejscu na planszy ( trzecia wypowiedź dialogu).
  • Ćwiczenie nr 7.
   ELEMENTY WYWIADU
   Polecenie dla grupy:
       Wejdźcie w rolę doskonałego w swoim fachu dziennikarza. Wymyślcie i poprawnie zapiszcie na planszy błyskotliwe pytania do pisarza/poety, z którym mieliście za zadanie przeprowadzić wywiad! Pamiętajcie, że nie należy zaczynać pytania od słowa "czy". Czasami zamiast pytania, można sformułować prośbę.
 4. Po zakończonej pracy w grupach – uczniowie odczytują swoje pomysły, pytania z mikrofonem w ręku.
 5. Podczas pracy uczniowie cały czas mieli za zadnie oceniać się na indywidualnej karcie pracy. Teraz podają ostateczną ilość punktów, którą uzyskali na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciel przenosi tę punktację na zbiorczą kartę pracy klasy i podsumowuje działania i wiedzę uczniów.
 6. Zadanie pracy domowej:
  Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.
INDYWIDUALNA KARTA PRACY UCZNIA.
..................................... ..............................................
imię nazwisko
TREŚĆ ĆWICZEŃ PUNKTACJA

ĆWICZENIE NR 1.

     Wyobraź sobie, że bierzesz udział w teleturnieju. Przeczytaj uważnie cytaty z poznanych wcześniej tekstów literackich. Odgadnij imię i nazwisko twórcy przywołanego utworu literackiego:
 1. " Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
  Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!";
  AUTOR: ............................................
 2. "Nad Soplicowem słońce weszło i już padło
  Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło";
  AUTOR: ............................................
 3. " -W chorągwi Wołodyjowskiego sami laudańscy ludzie"; AUTOR: ...........................................
  0 – 3p.

ĆWICZENIE NR 2.
Polecenie dla grupy:
     Wyjmijcie z koperty nr 1 tabliczki z nazwiskami literatów. Odczytajcie uważnie informację biograficzną z planszy (pierwsza wypowiedź dialogu). Zdecydujcie, z którym pisarzem/poetą będzie przeprowadzała wywiad Wasza grupa! W stosownym miejscu przyklejcie nazwisko wybranego twórcy przy pomocy kolorowej taśmy klejącej.
0 – 1p.
ĆWICZENIE NR 3.
     Postaw się w roli pisarza/poety. On musi wiedzieć, w jaką formę ubrać wymyślone przez siebie słowa. Przyporządkuj podane gatunki literackie do trzech rodzajów literackich.
EPIKA LIRYKA DRAMAT

Gatunki literackie:
komedia, fraszka, powieść, nowela, sonet, mit, hymn, baśń, pieśń, tragedia; 0 – 5p.
ĆWICZENIE NR 4.
Polecenie dla grupy:
     Jesteście świetnymi znawcami sztuki pisarskiej. Naklejcie na planszy (druga wypowiedź dialogu) odpowiednie nazwy gatunków literackich, uprawianych przez pisarza/poetę, z którym wywiad przeprowadza Twoja grupa. Nazwy tych gatunków umieszczone są w kopercie nr 2.
0 – 1p.
ĆWICZENIE NR 5.
Gdybyś w przyszłości został(-a) bibliotekarzem, musiał(-a)byś orientować się, co napisał każdy z prozaików/poetów.
     Podkreśl te tytuły, które należą do twórczości tego autora, z którym wywiad przeprowadza Twoja grupa.
Tytuły do wyboru:
"Na dom w Czarnolesie", "Potop", "Przyjaciele", "Janko Muzykant",
"Dziady", "Krzyżacy", "Powrót taty", "Na nabożną", "Na lipę";
0 – 3p.
ĆWICZENIE NR 6.
Polecenie dla grupy:
     Wejdźcie w rolę doskonałego w swoim fachu dziennikarza. Wymyślcie i poprawnie zapiszcie na planszy błyskotliwe pytania do pisarza/poety, z którym mieliście za zadanie przeprowadzić wywiad! Pamiętajcie, że można w wywiadzie sformułować prośbę, nie tylko pytania. Nie nadużywajcie wyrazu "czy"!
0 – 1p.

RAZEM: ...................


ZBIORCZA KARTA PRACY KLASY VI c.
Suma punktów
Ilość osób z daną liczbą punktów
Ocena za umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce

14 – 13p.

12 – 11p.

10 – 8p.

7 – 6p.

Bdb

Db

Dst

Dop

Zadanie pracy domowej:

    Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.

Zadanie pracy domowej:
    Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.

Zadanie pracy domowej:
    Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.

Zadanie pracy domowej:
     Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.

Zadanie pracy domowej:
     Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.

Zadanie pracy domowej:
     Wciel się w postać pisarza/poety, z którym Twoja grupa przeprowadzała wywiad. Napisz w jego imieniu – list- do dowolnego adresata, w którym podasz ciekawostki na temat "własnej" twórczości.

WYWIAD Z ........................................
 • .................................................................................. ....................................................................................... .......................................................................................
 • Urodziłem się na Litwie. Wiele lat przebywałem na emigracji w zachodniej części Europy, gdzie pracowałem i jako bibliotekarz i jako redaktor gazety, ale przede wszystkim – pisałem!
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Zasłynąłem chyba przede wszystkim z "Pana Tadeusza", który jest polską .................. ............................, ale tworzyłem też ..................................... dla dzieci, czy ................................................ Krymskie ...
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Lubię swoje dzieła: ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Odgadnij z kim masz przeprowadzić wywiad?
 • Uzupełnij nazwy gatunków literackich, które uprawiał dany poeta.
 • Podaj tytuły trzech dzieł literackich, które napisał tenże autor i, z których jest znany m.in. dla ucznia szkoły podstawowej.
 • Uzupełnij cztery wolne miejsca pytaniami bądź prośbami o odpowiedź, które pasowałyby do tak udzielonych odpowiedzi!

WYWIAD Z ........................................
 • ............................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Wiele utworów podpisałem pseudonimem Litwos. Zawsze pociągała mnie tematyka historyczna, a zwykło się mówić, iż pisze "ku pokrzepieniu serc".
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Skoro interesowała mnie przeszłość, to stworzyłem wiele ................................................, choć nie stroniłem od krótkich form, obrazujących nędzę i biedę Polski XIX w., czyli od .............................
 • ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Lubię swoje teksty; ....................................................................................... .......................................................................................
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Odgadnij z kim masz przeprowadzić wywiad?
 • Uzupełnij nazwy gatunków literackich, które uprawiał dany pisarz.
 • Podaj tytuły trzech dzieł literackich, które napisał tenże autor i, z których jest znany m.in. dla ucznia szkoły podstawowej.
 • Uzupełnij cztery wolne miejsca pytaniami bądź prośbami o odpowiedź, które pasowałyby do tak udzielonych odpowiedzi!
WYWIAD Z ........................................
 • ............................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Byłem pierwszym, który zaczął pisać poezję w języku polskim. Można powiedzieć, że zrobiłem zawrotną karierę, ze względu na to, że wprowadziłem do literatury polskiej mnóstwo gatunków literackich. Dla Was mój język brzmi, niestety, archaicznie.
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Wyśmiewałem pewne wady ludzkie, takie jak: pijaństwo we ......................................, żałowałem po stracie córki Urszulki w .........................................
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • Lubię się śmiać, wobec tego najbardziej lubię moje fraszki, pt.; ....................................................................................... .......................................................................................
 • ................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................
 • • Odgadnij z kim masz przeprowadzić wywiad?
 • Uzupełnij nazwy gatunków literackich, które uprawiał dany poeta.
 • Podaj tytuły trzech dzieł literackich, które napisał tenże autor i, z których jest znany m.in. dla ucznia szkoły podstawowej.
 • Uzupełnij cztery wolne miejsca pytaniami bądź prośbami o odpowiedź, które pasowałyby do tak udzielonych odpowiedzi!
mgr Anna Ciszewska
nauczyciel języka polskiego

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA W KL. VI c.

Temat: O sztuce wywiadu ... Obycie ułatwia życie.

Zagadnienie hospitacyjne:
  poziom sprawności uczniów w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce;
Metody pracy:
  metody aktywizujące: gry dydaktyczne, drama (techniki dramy: wejście w rolę, elementy wywiadu), praca w grupach;
  metody programowe: praca z tekstem (tekst z lukami, eliminatka), praca z materiałem ikonograficznym (test Zgaduj – zgadula, minitest wiadomości);
  metody podające: krótka rozmowa nauczająca;
  metody praktyczne: projekt.
W lekcji wykorzystano 7 różnych metod pracy, prowadzonych kilkoma technikami.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie