Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Charakterystyka i zastosowanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6775 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Barbara Adamkiewicz
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Charakterystyka metody problemowej aktywizującej – GRY DYDAKTYCZNEJ

     W języku starogreckim słowo methodos (metoda) oznacza drogę dochodzenia do prawdy, sposób postępowania, sposób badania, wg Okonia to "systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań umysłowych" Uwzględniając w nowych trendach dydaktycznych operacjonalizację celów kształcenia, metodę nauczania można określić jako sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiającym uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia.
     Funkcjonuje wiele klasyfikacji metod nauczania, najnowszą uwzględniającą wymagania współczesnej dydaktyki jest klasyfikacja F. Szloska określana jako zmodyfikowany podział metod nauczania – uczenia się (patrz: F. Szlosek, "Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych", str. 91).
     Obecnie w toku nauczania w szkole szczególny nacisk kładzie się na metody problemowe, które są praktycznymi sposobami realizacji nauczania problemowego. Dzięki stosowaniu metod problemowych uczący się zdobywa nową wiedzę nie na zasadzie gromadzenia informacji, ich zapamiętania i rozumienia, jak ma to miejsce w metodach podających, lecz poprzez procesy myślowe tzn. analizę, syntezę, porównywanie, abstrahowanie i uogólnienie.
     Jednymi z metod problemowych są metody aktywizujące. Stwarzają one warunki do zaangażowanego i aktywnego udziału uczącego się w zajęciach lekcyjnych.
Do nich zaliczamy:

 • metodę przypadków
 • metodę sytuacyjną
 • metodę inscenizacji
 • metodę gier dydaktycznych
 • metodę dyskusji dydaktycznej
ZASTOSOWANIE GRY DYDAKTYCZNEJ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH.

Gra jest ćwiczeniem - "zabawą" w której przestrzega się ściśle określonych zasad, jest działaniem wykonywanym dla przyjemności, dlatego można być pewny jej skuteczności w procesie kształcenia.
Gry dydaktyczne można podzielić na:
 • funkcyjne
 • decyzyjne,
 • planowe,
 • symulacyjne.
     Gra funkcyjna to postępowanie dydaktyczne, w którym przez opis przypadku (przygotowany przez nauczyciela), zostają przydzielone określone role graczom, którzy próbują rozwiązać sytuacje problemową o charakterze konfliktu.
     Gra decyzyjna to metoda dydaktyczna wykorzystywana do kształtowania u uczniów umiejętności kierowniczych związanych z podejmowaniem trafnych decyzji. Metoda ta wymaga od nauczyciela przygotowania scenariuszu zajęć, rozpisania ról uczestnikom zajęć, kontrolowania przebiegu dyskusji oraz podsumowania.
     Gra planowa to metoda, która ma bardzo dokładnie zaplanowany przebieg. Kształtuje umiejętności podejmowania decyzji przez powiązanie uczestników z konkretną sytuacją, odgrywanie określonych ról, ,rozwiązywanie problemu wynikającego z danej sytuacji.
     Gra symulacyjna polega na rozwiązaniu wziętego z życia problemu, przedstawionego przez graczy (uczniów), którzy symulują zaistnienie sytuacji prawdziwej, dochodzą do pewnych rozwiązań i porównują je z rozwiązaniami faktycznymi. Gracze dyskutują na nurtujący uch problem, poprzez dyskusję wyszukują współzależności oraz wymieniają się informacjami.
     Gry dydaktyczne maja za zadanie wyzwolenie u graczy twórczego myślenia i działania, skupiają uwagę na rozwiązywaniu problemu, włączają do pracy wszystkich uczniów, uczą analizowania sytuacji, planowania działań, korzystania z różnych źródeł informacji, podejmowania decyzji i sprawdzania skutków podejmowania decyzji oraz spełniają funkcję motywowania do nauki i kontrolowania poziomu wiedzy.
    Wadami gier dydaktycznych jest konieczność dużego zaangażowania w przygotowanie zajęć oraz dużego doświadczenia zawodowego ze strony nauczyciela; u uczestników gry mogą wywołać stres związany z odgrywaniem ról; angażują dużą bazę pomocy dydaktycznych i często prowadzą do chaosu organizacyjnego.
     Nauczyciel w grze dydaktycznej musi przede wszystkim określić cel zadań, przygotować scenariusz dla każdego gracza, przygotować instrukcję i zapoznać z treścią każdego uczestnika odgrywającego określoną rolę, określić przydział ról, zachęcić do dyskusji i wyciągania wniosków, pilnować czas i dbać o prawidłowy przebieg gry, analizować z uczestnikami gry sytuacji problemowej i w ostatnim etapie podsumować przebieg gry dydaktycznej.

Przykład zastosowania GRY SYMULACYJNEJ "KSIĘGOWA" na lekcjach z rachunkowości.

Temat lekcji: "Księgowe ujęcie majątku firmy i źródeł jego finansowania".
Nauczyciel rozdaje uczniom opis gry symulacyjnej. Czyta treść opisu i informuje graczy, że wcielają się w księgowych. Podkreśla ważną rolę księgowego w podejmowaniu decyzji, które wywierają wpływ na sytuację finansową firmy określoną w sporządzonym bilansie końcowym. Przypomina uczniom na czym polega i jakimi cechami charakteryzuje się praca księgowego.
     W następnej kolejności rozdaje uczniom druk bilansu początkowego, karty kontowe, treść operacji gospodarczych, druk zestawienia obrotów i sald oraz druk bilansu końcowego.
     Określa czas realizacji ćwiczenia i informuje uczniów, że jest do ich dyspozycji. Uczestnicy gry mogą ze sobą dyskutować, a nauczyciel może analizować z uczniami zaistniałą sytuację problemową. Gracze, którzy pierwsi ukończą ćwiczenie i zaprezentują poprawne jego rozwiązanie przed całą klasą, otrzymują ocenę bardzo dobrą za aktywność na lekcji.
Uczeń prezentuje wyniki gry wg następujących zasad:
 1. Odczytuje sposób otwarcia kont saldami początkowymi
 2. Przedstawia dekretację operacji gospodarczej
 3. Odczytuje z kart kontowych sald końcowych kont
 4. Zaprezentuje dane z zestawienia obrotów i sald
 5. Zaprezentuje bilansu końcowego


Instrukcja dla uczestników biorących udział w grze symulacyjnej "Księgowa".

     Pełnisz funkcję księgowego(wej) w spółce, której nazwę określ sam (sama). Otrzymałeś listę operacji, które zaksięgujesz na przygotowanych kartach kontowych. Na każdej karcie znajdziesz kartę konta, miejsce na datę operacji i miejsce na jej treść oraz rubryki Dt i Ct.

Dodatkowo otrzymałeś bilans początkowy spółki. Z niego uzyskasz dane i otworzysz konta, dokonując zapisu na kartach kontowych, np.:
konto: KASA

Data........ Treść operacji........... DT...........CT
01.01....... Saldo początkowe..... 3000,_

     Przeanalizuj każdą operację i zastanów się na jakich kontach ją zaksięgujesz. Jeśli wiesz wyjmij odpowiednie karty kontowe, na obu wpiszesz tę samą datę i treść, a także kwotę. Kwotę wpisujemy naprzemiennie, na jednym koncie w rubryce Dt, na drugim w rubryce Ct. Ty zadecydujesz jak to zrobisz.
     Po zaksięgowaniu wszystkich operacji zrób zestawienie obrotów i sald na otrzymanym formularzu.
     Teraz trzeba zamknąć wszystkie konta. Na kartach kontowych podkreśl zapisy kolorowym flamastrem. W rubryce Treść operacji napisz Obroty i zsumuj rubryki Dt i Ct.
W kolejnym wierszu w rubryce Treść operacji napisz Saldo końcowe i wpisz wartość wynikającą z różnicy obrotów. Wpisujesz w rubryce Dt lub Ct - tam, gdzie suma obrotów jest mniejsza. Ponownie podkreśl zapisy i w rubryce: Treść operacji wpisz Sumy kontrolne, które są wartościami sobie równymi.

Jesteś prawie u mety. Teraz wystarczy ułożyć bilans końcowy.

Powodzenia!!!
Twój wykładowca

Barbara Adamkieicz

BIBLIOGRAFIA:
 • F. Szlosek, "Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych"
 • A. Kuczyńska-Cesarz, "Zasady rachunkowości"
 • A. Kuczynska-Cesarz, "Zasady rachunkowości. Przewodnik dla nauczyciela"
 • B. Gierusz, "Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania", ODDK Gdańsk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie