Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer w pracy dyrektora

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1109 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Pogotowie Opiekuńcze
W Brzeziu
Opr. mgr Kazimierz Kaczmarek

     Technologia informacyjna jest niezbędnym elementem współczesnej administracji i zarządzania. Umożliwia ona skuteczne wykorzystywanie informacji, z którymi styka się dyrektor. Administrowanie i kierowanie szkołą sprowadza się do szeregu powtarzalnych, a więc wartych informatycznego opracowania procedur.
     Komputer stał się obecnie nieodzownym narzędziem pracy i życia. Powszechne wprowadzenie komputera do szkól stało się koniecznością. Wykorzystanie komputerów w procesie dydaktyczno-wychowawczym przyjmuje najczęściej formę:

 • opanowania podstawowych zasad obsługi i korzystania z gotowych profesjonalnych programów komputerowych;
 • usprawnienie procesu edukacji przez wykorzystanie komputera do wspomagania procesu kształcenia wychowania.
Wykorzystanie komputerów w pedagogice można podzielić na następujące obszary:
 1. Proces kształcenia, doskonalenia, samokształcenia.
  Gdzie kształcenie pojmowane jest jako przedsięwzięcie związane z nabywaniem wiedzy, umiejętności i wartości, monitorowaniem procesu dydaktyczno- wychowawczego a także tworzeniem baz wiedzy. Komputer wspiera zarówno działania nauczyciela-wychowawcy jak i ucznia-wychowanka. Wspierając proces stosuje się najczęściej:
  1. programy uczące
   • nauczanie różnych przedmiotów
   • uczenie określonych umiejętności
   • nauczanie języków obcych
   • systemy dynamizujące wszechstronny rozwój dzieci
  2. programy prezentujące materiał nauczania
   • książki elektroniczne
   • podręczniki
   • aplikacje multimedialne
  3. programy wspierające proces opracowywania materiału nauczania
   • programy wspierające poszukiwanie informacji (np. czasopisma, przewodniki, słowniki, bazy informacyjne itd.)
  4. programy rozwijające umiejętności twórcze
   • dotyczące sztuki
   • twórczość komputerowa
  5. gry i zabawy edukacyjne
   • gry zręcznościowe
   • gry symulacyjne, sytuacyjne
   • gry edukacyjne, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itd.
 2. Komputer ma wspomagać pracę dyrektora w różnych obszarach nauczania i wychowania:
  1. Komputer niezbędny w zarządzaniu szkołą,
  2. Komputer nadzoruje proces wychowawczo-dydaktycznego
  3. Komputer pomaga i usprawnia pracę administracyjną
  4. Komputer wspomaga nauczyciela w układaniu planów lekcji, zastępstw, arkusza organizacyjnego itp.
  5. Komputer pomaga w planowaniu budżetu szkoły
  6. Komputer umożliwia dostęp do Internetu, przeglądanie stron WWW, szybkie zapoznanie się z prawem oświatowym
  7. Komputer pozwala do szybkiego dostępu w sprawach kadrowych i płacowych w księgowości, ewidencja inwentarza szkoły
  8. Komputer pomocny w pracy kuchni i stołówki szkolnej.
    Komputer stosowany w szkole ma wiele zalet w pracy dyrektora a odpowiednio zaprojektowany system informatyczny może przynieść wiele korzyści:
 • zautomatyzować rutynowe czynności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o uczniach i pracownikach szkoły, prowadzeniem prac administracyjnych;
 • dostarczyć dyrektorowi kompletnych i wiarygodnych informacji pozwalających na świadome decydowanie, co w ostatecznym rozrachunku stanowi o jakości świadczonych usług edukacyjnych;
 • podnosić szeroko rozumiany standard pracy szkoły, placówki.
 • prowadzić elektroniczną dokumentację szkolną drukując zestawienia, sprawozdania, zaświadczenia,
 • gromadzić informacje o pracownikach w zestawieniach kadrowych, naliczając płace, prowadząc odpowiednie kartoteki,
 • zbierać informacje o stanie majątku szkoły (księgi inwentarzowe),
 • gromadzić i przetwarzać informacje finansowo-księgowe szkoły i wiele innych.
 • każdą informację wystarczy wpisać raz (dane dziecka raz wprowadzone i sprawdzone będą wyłącznie powielane: np. modyfikacja adresu zamieszkania nastąpi we wszystkich zestawieniach),
 • dane wprowadza jedna osoba, a pozostałe korzystają z efektów jej pracy.
 • eliminacja wielokrotnego przepisywania danych - w angażach, przeszeregowaniach, zestawieniach, listach płac, kartotekach, przelewach, dokumentach związanych z przejmowaniem i zdawaniem sprzętu, kartach bibliotecznych.
Dzięki programom komputerowym zaczynamy wiedzieć więcej:
 • analizy sposobów organizowania zastępstw (analiza wpływu nieobecności nauczycieli na wyniki uczniów),
 • statystyki semestralne ocen wystawianych przez nauczycieli,
 • szybkie i szczegółowe informacje o stanie majątku szkolnego,
 • koszty realizacji poszczególnych zadań edukacyjnych.
     Łatwy dostęp do tych informacji pozwala dyrektorowi na bieżąco podejmować decyzje wpływające na optymalne wykorzystywanie zasobów szkoły i przeciwdziałać rodzącym się zagrożeniom.
     Brak tych informacji powoduje, że działamy po omacku - intuicyjnie, narażając się na błędy, których można by uniknąć.
Dzięki zastosowaniu komputerów szkoła może stać się:
 • lepsza, to znaczy lepiej zorganizowana, nie tyle od strony szkolnej biurokracji, ile przede wszystkim od strony wykorzystania wszystkich swoich zasobów (ludzkich i materialnych);
 • lepsza, bo dzięki automatyzacji codziennych czynności pracownicy będą mogli bardziej skoncentrować się na najważniejszym - na uczniu;
 • lepsza, bo dzięki komputeryzacji ewidencji finansowo-księgowej może przynieść dokładniejszą informację o kosztach i miejscach ich powstawania. Nie doprowadzi to z pewnością do zmniejszenia kosztów, ale może zracjonalizować wydatki.
     Szkoła, placówka opiekuńczo-wychowawcza nie stanie się automatycznie lepsza. Właściwe i pełniejsze wykorzystanie tego, co niesie ze sobą komputer jest możliwe wtedy, gdy pracownicy otrzymają nowe przydziały obowiązków i zakresy uprawnień dostosowane do nowych możliwości. To nowoczesne narzędzie (nowa infrastruktura techniczna) sprawdzi się w szkole otwartej na zmiany.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie