Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak motywować ucznia szkoły średniej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1057 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     Nie należy mówić ucz się a osiągniesz sukces (samo uczenie nie jest celem samym w sobie), lecz rób karierę zawodową, ona zaczyna się tutaj, w szkole. Pracodawca zanim zatrudni ciebie, będzie oceniać twoje kompetencje, wybierze najlepszych kandydatów.
     Istnieje wprost proporcjonalna zależność między poziomem motywacji nauczyciela a poziomem motywacji uczniów. W nowej zreformowanej szkole nauczyciel przestanie funkcjonować jako ekspert przedmiotowy, ale stanie się: ,

 • ekspertem od nauczania,
 • aktywnym przewodnikiem ucznia,
 • doradcą wykorzystującym potencja) uczniów dla realizacji jego kariery edu- kacyjnej przy pełnej akceptacji faktu, że każdy człowiek jest inny i każdy ma prawo wybrać własną drogę.
     Trzeba wyznaczyć główny cel i cele pośrednie, które będą bliższe i będą kontrolować przebieg nauki.
     Aby otrzymać dobrą pracę w swoim zawodzie trzeba być bardzo dobrym, albo szybko uczyć się nowych umiejętności, nawet zmieniać zawód kilka razy w ciągu swojego życia. Umiejętność wyszukiwania, przyswajania nowych informacji, uaktualniania własnej wiedzy i nabywania nowych umiejętności to konieczność.
     Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu lecz od umiejętności kierowania emocjami - dowodzi Daniel Goleman w książce Inteligencja emocjonalna Niekiedy osoby o wysokim ilorazie inteligencji zawodzą w życiu a osoby o miernych wynikach ilorazu inteligencji radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Autor dowodzi, że różnice tkwią w zdolnościach, które określa mianem inteligencji emocjonalnej, do której należą: samokontrola, wytrwałość, zdolność motywacji, zapał. Autor dowodzi, że tychże umiejętności można się nauczyć.
     Arystoteles powiedział Dobrze wykorzystane własne namiętności są źródłem mądrości, kierują naszym myśleniem, wyznacza/ą pożądane wartości, zapewniają nam przetrwanie, źle wykorzystane łatwo sprowadzają na manowce, co zdarza się nazbyt często.
     Nieraz gdy stoimy przed bardzo ważnym zadaniem, mimo że jesteśmy przygotowani, wypadamy słabo lub wręcz nie jesteśmy w stanie go wykonać. Emocje kierują nami wtedy, gdy mamy stawić czoła zadaniom i wyzwaniom zbyt ważnym.
Im bardziej intensywne jest uczucie tym większe panowanie nad umysłem zdobywają emocje i tym mniej skutecznie działają nań... racje.
     Wiedzieć, że dana osoba jest prymusem to wiedzieć tyle, że ma wysokie osiągnięcia mierzone skalą ocen szkolnych. Nic nie wiadomo jak zareaguje na przeciwności losu. D. Goleman wyróżnia inteligencją interpersonalną - jest to zdolność rozumienia innych osób, tego co nimi kieruje, jak pracują i jak pracować z nimi. Ludzie o wysokiej inteligencji interpersonalnej odnoszą sukcesy jako handlowcy, politycy, nauczyciele, przywódcy polityczni, klinicyści itp.
     Inteligencja intrapersonalna jest podobną, ale skierowaną do wewnątrz - jest to zdolność stworzenia dokładnego, odpowiadającego rzeczywistości modelu samego siebie i korzystania z tego modelu dla skutecznego działania. Inteligencja intrapersonalna jest kluczem do samopoznania, tj. dostęp do swoich własnych uczuć i zdolności, rozróżniania ich oraz polegania na nich w kierowaniu swym zachowaniem. Pozwala to na:
 • poznanie własnych emocji,
 • kierowanie emocjami,
 • rozpoznawanie emocji u innych,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi,
 • zdolność motywowania się.
     Silne emocje negatywne ukierunkowują uwagę na to co jest przedmiotem, utrudniając lub wręcz niwecząc próby skupienia się na czymś innym. Jedną z takich emocji jest złość. Nie należy tłumić złości, ale też nie należy działać pod jej wpływem.

Jak poprawić nastrój?

      Porównanie się z kimś, kto jest w gorszej sytuacji ma bardzo duży wpływ na poprawę nastroju i okazuje się że to, co wydawało się szczytem nieszczęścia, nie jest wcale takie straszne. Innymi sposobami poprawy nastroju są zabawy i przyjemności zmysłowe (kąpiel, ulubiona potrawa, muzyka, kupowanie sobie czegoś lub wykonanie długo odkładanej pracy, załatwienie czekającej od dawna sprawy, pomaganie innym w potrzebie, modlitwa itp.).
     We wszystkich osiągnięciach olbrzymią rolę odgrywa pozytywna motywacja -swoiste uszeregowanie entuzjazmu, zapału, wiary w siebie. Cechą olimpijczyków, sportowców, muzyków, szachistów czy innych jest niezwykła zdolność motywacji, umożliwiająca im stale ćwiczenia podnoszące poziom umiejętności którymi należy się wykazać. Ci zajmują czołowe lokaty spośród rówieśników o podobnych zdolnościach, którzy więcej wysiłku wkładają w ćwiczenia. Upór z jakim ćwiczą zależy od cech emocjonalnych:
 • entuzjazmu,
 • wytrwałości mimo niepowodzeń.
     O znaczeniu motywacji w osiąganiu sukcesu świadczą wyniki w nauce Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Dzieci te wkładają w naukę w domu o 40 % więcej czasu niż reszta uczniów. Azjaci są przekonani, że każdy przy odpowiednim wysiłku poradzi sobie w szkole. Rodzice im powtarzają - jeśli ci coś nie idzie w szkole musisz uczyć się do późna wieczorem, a jak to za mało, musisz wstawać wcześniej i uczyć się rano. Inaczej mówiąc silna motywacja, kulturowo zdeterminowana etyka pracy przedkłada się na większą do niej motywację, zapał, wytrwałość czyli przewagę emocjonalną.
     Entuzjazm - uczucie przyjemności oraz pewien optymalny niepokój stymulują nas do większego wysiłku by osiągnąć sukces. Panowania nad impulsami (emocjami) można się nauczyć, np. test cukierków dla 4 latka polega na tym, że proponuje mu się 2 cukierki jako nagrodę jeśli zaczeka aż załatwi się jakąś sprawę za 15-20 minut lub może otrzymać l cukierek ale od razu. Jest to ogromne wyzwanie i próba charakteru dla malca, i diagnoza dla eksperymentatora.
     Ludzie różnią się stopniem, wielkością posiadanego potencjału nadziei. Nadzieja to przekonanie, że ma się zarówno wolę jak i możliwości osiągnięcia zamierzonych celów bez względu na to, na czym one polegają.
Osoby o wysokim poziomie nadziei cechuje:
 1. zdolność do samomotywacji,
 2. przekonanie o posiadaniu odpowiednich umiejętności do osiągnięcia swych celów,
 3. zdolność do podtrzymywania się na duchu w krytycznych sytuacjach,
 4. zdolność poszukiwania innych sposobów realizacji zamiarów,
 5. zdolność zmiany celów jeśli okazały się nieosiągalne.
     Optymizm - podobnie jak nadzieja oznacza silne oczekiwanie, że mimo niepowodzeń i porażek wszystko ułoży się ogólnie rzecz biorąc dobrze. Optymizm popłaca w życiu (oczywiście realny) - zbyt naiwny może mieć katastrofalne skutki. Optymiści wyjaśniają swoje niepowodzenia jako wynik czegoś, co można zmienić, jeśli zabiorą się do pracy i mogą odnieść sukces. Pesymiści biorą winę porażki na siebie, przypisując ją cechom swojej osobowości, której nie da się zmienić.
     K.Kruszewski pisze o związku motywacji i zdolności tak: Fundacja zdolności w odróżnieniu od motywacji przyrównana jest do relacji jaka zachodzi między motorem a sterem łodzi. Motor - zdolność - wyznacza szybkość łodzi; zdolności umożliwiają i pobudzają jednostkę do szerszego i bardziej pogłębionego poznawania i przeobrażania świata. A ster - motywacja (np. zainteresowania) - wyznacza drogę którą siępodąża.
     Różnice indywidualne między uczniami, zwłaszcza dotyczące zdolności i uzdolnień, nie zawsze były brane pod uwagę przy organizacji procesów nauczania. Specjalna opieka nad uczniami zdolnymi stale postrzegana jest jako kontrowersyjna. Zwolennicy twierdzą, iż nawet najzdolniejszym potrzebna jest troska, niekiedy i wyraźna pomoc. Już sam fakt posiadania zdolności postrzegany bywa jako przywilej i powszechnie się sądzi, że nie ma potrzeby stwarzania ludziom zdolnym, dodatkowych przywilejów, przez otaczanie ich specjalną troską.
     O ile osoby upośledzone i kalekie budzą współczucie i organizacja szkolnictwa specjalnego nie budzi oporów, o tyle obok zagadnienia uzdolnionych przechodzi się obojętnie lub wręcz niechętnie. Tylko niektórzy są przekonani o potrzebie ukierunkowania ich rozwoju.
     Wiele dzieci zdolnych pozbawionych właściwej opieki i do tego niekiedy spostrzegających niechęć otoczenia nie rozwija się na miarę swoich możliwości. Ich inność na ogól jest akceptowana przez grupę (zdarzają się przypadki izolacji) -trudności mogą pojawiać się wtedy, gdy są zbyt silnie lansowani przez rodziców lub nauczycieli.
Obserwuje się ponadto pewne zachowania, które mogą im przysparzać rzeczywistych trudności np:
 • miewają fantastyczne, niekiedy „dzikie" w opinii nauczycieli, rodziców pomy- sły, które próbują realizować bez względu na warunki;
 • akcentują elementy słabo postrzegane przez innych, są nie rozumiani i nie oceniani co rodzi ich bunt, a niekiedy agresję;
 • wiele zagadnień rozpatrują z różnych punktów widzenia i są postrzegani jako myślący nieprecyzyjnie (mętniacy);
 • wiele zagadnień ich interesuje, co sprawia, że są postrzegani jako powierzchowni;
 • młodsi uczniowie słabo panując nad swą ciekawością zadają dużo pytań co nie zawsze podoba się nauczycielom;
 • uczą się szybko skracając działania w toku rozwiązywania zadań intelektualnych, nie zawsze potrafiąc wyjaśnić jak doszli do tego rezultatu, pomawiani są o korzystanie z pomocy innych;
 • pracują lekko z humorem, dowcipkując i żartując odbierani są jako nieodpowie dzialni, mający lekceważący stosunek do zadań;
 • preferują pracę w samotności, co może być interpretowane jako przejaw zaburzeń społecznych;
Literatura:
 1. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina Poznań, Roz. VI, s.133-158
 2. K. Kraszewski, Sztuka nauczania, czynności nauczyciela. PWN 1992, ROZ. VII, s. 219
 3. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975, PWN s. 350
Opracowała: Dorota Jasińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie