Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer w szkole podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 924 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 W naszym codziennym życiu komputer stał się nieodłącznym narzędziem wielu przygotowywanych prac. Faktu tego nie można pomijać w procesie edukacji naszych pokoleń. To m.in. od umiejętności informatycznych w dużej mierze zależy przyszłość naszej młodzieży.
Technika komputerowa rozwija się w bardzo szybkim tempie. Co dziś jest standardem, jutro może okazać się nieaktualne.
Szkoła powinna zapewnić dziecku prawidłowy rozwój poprzez integrację poszczególnych dziedzin wiedzy, ukazywanie związków i zależności między nimi, a w efekcie stworzyć w świadomości dziecka scalony obraz świata. Zajęcia komputerowe na I etapie kształcenia nie powinny mieć charakteru przedmiotowego, ale ściśle skorelowane z treściami kształcenia, dlatego też zalecana jest współpraca nauczyciela informatyki z nauczycielem kl. I-III.
Treści edukacji informatycznej oraz sposób ich realizacji muszą być dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci wieku młodszego. Służy temu dobór odpowiednich metod, który będzie uwzględniał zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, upoglądowieniu treści nauczania przy jednoczesnym ograniczeniu metod słownych, a także zastosowaniu indywidualizacji nauczania.
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego powinien wykorzystać komputer do wspomagania procesu nabywania wiedzy przez uczniów i rozwijania w nich umiejętności czytania, pisania (ortografia), liczenia, rysowania poprzez multimedialne programy edukacyjne, wybrane aplikacje użytkowe, a także jest narzędziem terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu
i umiejętnościami czytania. W pierwszym etapie edukacyjnym Podstawa nakreśla główne kierunki i cele jakimi powinien się kierować nauczyciel w edukacji najmłodszych. Przedstawia również zadania szkoły w tym zakresie, które uwzględniają możliwości i specyfikę pracy jednostki oraz treści nauczania niezbędne dla prawidłowej edukacji dzieci. Sposoby realizacji, określenia metod pracy pozostawia się nauczycielowi, który dobiera samodzielnie najbardziej optymalne rozwiązania. Co prawda w działaniach edukacyjnych brak jest treści informatycznych (uwzględnione są dopiero w etapie II i III), ale to w żaden sposób nie wyklucza możliwości wykorzystywania i zastosowania edukacji informatycznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Realizując zadania szkoły w tym zakresie możemy wspomagać nauczanie podstawowych treści zagadnień opierając się na gotowym materiale w postaci oprogramowania edukacyjnego i materiałów zebranych ze stron www, jak również samemu przygotowywać opracowania potrzebne do zajęć. W ten sposób realizujemy przygotowywany materiał, wdrażamy w sposób prawidłowy i płynny do stosowania środków informatycznych, nadajemy odpowiedni kierunek samodzielnej pracy ucznia w domu z komputerem a jednocześnie wzbogacamy możliwości przyjmowania wiedzy przez ucznia.
Zreformowany system szkolny pozwala również realizować treści poprzez programy autorskie czy indywidualne plany pracy przygotowane pod kątem możliwości i warunków szkoły.
W wielu placówkach coraz częściej mamy możliwość wykorzystywania pracowni komputerowych do tego celu. Istnieją odpowiednie przesłanki i warunki do tego aby w planach dydaktycznych w ramach przyznanych godzin realizować zadania kształcenia wczesnoszkolnego w pracowniach komputerowych. Coraz częściej komputer trafia też do klasy, gdzie zwłaszcza w indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem przynosi nieocenione wprost wyniki. Wykorzystanie komputera zwłaszcza działającego w sieci z pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora, sekretariatem czy biblioteką nie musi być jedynie sferą marzeń. Niezbędne warunki można zatem określić następująco:
• odpowiednie warunki pracy (wolna pracownia komputerowa);
• opanowanie przez nauczyciela podstaw obsługi komputera;
• współpraca z dyrektorem w zakresie kształcenia (plan dydaktyczny);
• współpraca z opiekunem pracowni (np. w zakresie przygotowanego materiału, niezbędnego oprogramowania i sposobu prezentacji);
• odpowiednie przygotowanie i dobór materiału;
Dynamiczny rozwój informacji technologicznej pozwala na umożliwienie osiągnięcia potrzebnych kwalifikacji i umiejętności przez młodego człowieka; szkoła musi nadążać za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.
Od lat toczy się dyskusja nad zastosowaniami komputerów do nauczania. Pomimo upływu czasu nadal ścierają się racje zwolenników i przeciwników wykorzystania komputerów w edukacji. Zwolennicy opowiadają się za uczynieniem ich głównym narzędziem kształcenia, a przeciwnicy optują za zdecydowanym ograniczeniem ich użycia w procesie nauczania-uczenia się.Edukacja musi pójść do przodu w zakresie uczenia umiejętności posługiwania się komputerem, ponieważ komputer stał się już narzędziem codziennej pracy zawodowej, rozrywki, komunikacji i nauki. Obecnie każda osoba, która nie potrafi posługiwać się komputerem coraz częściej jest określana mianem analfabety technicznego. Dlatego należy już teraz przygotowywać uczniów klas I-III do wymagań, jakie stawia przed nimi świat, tj. nauczyć obsługi komputera. Uczniowie klas I-III, którzy mają możliwość korzystania na zajęciach z komputerów, traktują te zdobycze techniki, jak wiele innych poznawanych w szkole pomocy. Komputer szybko przestaje stanowić dla nich jakąkolwiek tajemnicę, a staje się przyjacielem w szkolnej przygodzie zdobywania wiedzy i umiejętności.
Żyjąc na początku XXI wieku, człowiek współczesny musi się kształcić przez całe życie. Dynamiczny rozwój nauki i techniki sprawia, że raz zdobyte wykształcenie nie wystarcza, aby korzystać z osiągnięć tych dyscyplin. Szeroki zakres i wysoki poziom wiedzy nauczyciela stanowią niezbędny warunek skuteczności procesu kształcenia. W świetle tych założeń konieczne staje się stwarzanie warunków i możliwości sprzyjających modernizowaniu wiedzy i umiejętności oraz zaspokajaniu wielorakich, indywidualnych potrzeb nauczycieli.

Jolanta Kaczorowska
Nauczyciel
Szkoła Podstawowa Nr 3
Lipno

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie