Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program podwyższania awansu zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 774 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Program podwyższania awansu zawodowego przez nauczycieli SOSW w Szprotawie w latach 2002-2006

WSTĘP

     Awans zawodowy jest czymś szczególnym dla każdego nauczyciela, gdyż daje mu poczucie własnej wartości zawodowej, nadaje mu pewien status w karierze nauczycielskiej a także wiąże się z gratyfikacją pieniężną. Wraz z wytycznymi z dnia 6 kwietnia 2000 roku zawartymi w Karcie Nauczyciela i wraz z treścią Rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2000 w sprawie stopni awansu zawodowego diametralnie zmienił się status każdego nauczyciela poprzez zaszeregowanie każdego pedagogicznego pracownika oświaty do poszczególnych szczebli awansu tj. nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany.
Natomiast Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczyciela z dnia 10 września 2002 roku uporządkowało sprawy związanych z zatrudnieniem zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
     Niestety owe akty prawne szczególnie dotknęły nauczycieli placówek kształcenia specjalnego, gdyż często stały się wyrokiem do zaszeregowania w najniższym szczeblu drabiny awansu zawodowego. Dla innych zaś stały się dobrą okazją do rozwijania swojej kariery zawodowej.

     Jako dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Szprotawie postanowiłam motywować moich pracowników do uzupełniania kwalifikacji oraz podejmowania starań o uzyskanie kolejnego, wyższego stopnia awansu zawodowego.

Program podwyższania awansu zawodowego obejmuje:

 • organizację rad szkoleniowych związanych z awansem zawodowym
 • organizację pracy zespołu ds. awansu zawodowego
 • organizację opieki nad nauczycielami na stażu
Program stanowi element Księgi mierzenia jakości pracy.

ORGANIZACJA RAD SZKOLENIOWYCH ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM

     Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzana będzie ankieta dotycząca planów nauczycieli związanych z awansem zawodowym. Wyniki ankiety pozwolą zaplanować pracę na kolejny rok szkolny odnośnie organizacji działań związanych z awansem zawodowym. Na początku każdego roku szkolnego przedstawiana będzie lista osób, które podjęły się awansu zawodowego. Lista zawierać będzie nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na określony stopień awansu zawodowego. Następnie przedstawiany będzie wstępny harmonogram rad szkoleniowych uwzględniający tematykę spotkań związanych z awansem zawodowym.
Na radach przedstawiane będą m.in. następujące zagadnienia:
 • opracowywanie planu rozwoju zawodowego
 • dokumentacja przebiegu stażu
 • pełnienie roli opiekuna stażu
 • awans nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego
     Rady szkoleniowe będą przeprowadzane przez dyrektora placówki, nauczycieli dyplomowanych lub inne osoby, przeszkolone w zakresie danej tematyki. Udział w radach szkoleniowych może być na prośbę nauczyciela potwierdzany w formie zaświadczenia.

ORGANIZACJA ZESPOŁU DS. AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

     Od września 2002 roku powołam Zespół ds. awansu, który będzie zajmował się przygotowaniem i opracowywaniem dokumentacji związanej z awansem zawodowym dla nauczycieli, którzy podjęli staż m.in.:
 • dokumentacji dla nauczycieli stażystów: przykładowe plany rozwoju zawodowego, ankiety obserwacji zajęć oraz dokumentację potrzebną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
 • opracowywanie harmonogramu hospitacji zajęć na stażu
 • wspieranie nauczycieli w opracowywaniu planów rozwoju zawodowego i planów działań opiekuna stażu.
     W skład Zespołu będę wchodzić ja jako dyrektor placówki, nauczyciel dyplomowany wicedyrektor lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD NAUCZYCIELAMI BĘDĄCYMI NA STAŻU

     Zamierzam prowadzić opiekę nad nauczycielami będącymi na stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Opieka polegać będzie m.in. na:
 • prowadzeniu systematycznych konsultacji motywujących
 • kontroli wspierającej
 • okresowej analizie stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego
 • prowadzeniu hospitacji w ramach stażu
 • wspieraniu w realizacji działań i zadań
Autor programu: Barbara Dudzik -dyrektor

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie