Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pośrednik Bożych zamiarów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1094 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 "Pośrednik Bożych zamiarów" - to jeden z tematów w programie nauczania religii w kl.II gimnazjum ("Jezus działa i zbawia"). W realizacji tego tematu postanowiłam wykorzystać historię obrazkową, przedstawiającą wydarzenia związane z prorokiem Jonaszem(Księga Jonasza), która miała uatrakcyjnić katechezę. Wprowadziłam też elementy rywalizacji między poszczególnymi grupami- przyznając punkty za streszczenie kolejnych rozdziałów Księgi Jonasza (0-5 pkt) i dobór ilustracji do nich (0-2 pkt).

Scenariusz lekcji religii - kl. II gimnazjum- dział „Bóg objawia się w znakach”.

Temat lekcji: „ Powiernik Bożych zamiarów”.

Cel ogólny: ukazanie w oparciu o historię proroka Jonasza prawdy o działaniu
Boga w życiu człowieka oraz uczenie odnajdywania takiego
oddziaływania w życiu osobistym.
Cele operacyjne:
Katechizowany wie:
- zna historię Jonasza,
- rozumie uniwersalizm zbawienia,
- wyjaśnia, co znaczy być powiernikiem Boga.
Katechizowany umie:
- potrafi wytłumaczyć Boży zamiar zawarty w tym opowiadaniu,
- umiejętnie komunikować się z innymi ludźmi,
- stara się być osobą zaufaną.

Metody nauczania:
słowna – rozmowa nauczająca
praktyczna – praca z tekstami Pisma Świętego
problemowa – aktywizująca (dobieranie do ilustracji odpowiedniego tekstu),
metoda „słoneczka”.
Ścieżki edukacyjne: edukacja prozdrowotna.
Formy organizacyjne zajęć: praca zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, ilustracje, zeszyt przedmiotowy.

Przebieg lekcji:
I. Część nawiązująca:
1.Powitanie uczniów i wspólna modlitwa.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Przypomnienie, że Bóg jest osobą bliską człowiekowi i stara się mu pomagać ( z poprzedniej lekcji).
4. Pogadanka o tym, czego oczekujemy od innych, aby uczynić kogoś swoim powiernikiem. Ważniejsze wypowiedzi notujemy na tablicy (metoda „ słoneczka”- „ Człowiek oczekuje od powiernika...”)

II. Część właściwa:
1. Podanie tematu i celu ogólnego lekcji.
2. Przypomnienie biblijnego znaczenia funkcji spełnianej przez proroka i krótką historię powstania Księgi Jonasza.
3. Utworzenie zespołów ( 5- osobowych) i przydzielenie zadań:
- każdy zespół ma przeczytać jeden z rozdziałów Księgi Jonasza i przygotować krótką relację przedstawionej historii pozostałym grupom,
- scharakteryzować działania Boga i postawy Jonasza występujące w przeczytanym fragmencie,
-wyszukać wśród wielu ilustracji te, które obrazują treść kolejno omawianych fragmentów Księgi Jonasza: wyboru ilustracji dokonują przedstawiciele z pozostałych grup- wskazani przez referującego i przyczepiają je kolejno na tablicy-tworząc historię obrazkową o proroku Jonaszu.
4. Prezentacja i omówienie wyników analizy tekstu biblijnego – w formie tabeli zapisanej na tablicy:

Postawy Jonasza:
- nie zależy mu na ocaleniu mieszkańców
Niniwy;
- ucieka przed Bogiem;
- zagłusza nakaz sumienia;
- okazuje odwagę;
- uznaje swoją winę;
- wypełnia nakaz Boga;
- kierując się pychą egoizmem oczekuje
zguby Niniwy;
Postawy Boga:
- chce ocalić mieszkańców Niniwy od zguby
- okazuje swoja moc
- jest litościwy i sprawiedliwy
- łagodny i wyrozumiały
- okazuje swoje miłosierdzie
- jest cierpliwy i wielki
5. Uczniowie przepisują tabelę do zeszytów.
6. Ćwiczenie - zabawa: przedstawiciele poszczególnych grup dobierają do wylosowanych przez siebie ilustracji odpowiedni fragment z Księgi Jonasza ( w miarę czasu).

III. Część podsumowująca i ewaluacyjna:
1. Refleksja nawiązująca do wydarzenia chrztu- w sakramencie tym każdy ochrzczony otrzymuje od Boga powołanie ( porównywalne do powołania Jonasza), aby być pośród ludzi świadkiem Jego dobroci i przyjaźni, aby ludziom przypominać, że wierność Bogu i trwanie przy Nim może im jedynie zapewnić bezpieczeństwo.
2. Zadanie domowe – napisz, w jaki sposób Bóg czyni wierzącego
powiernikiem swoich zamiarów.Opracowała:
mgr Alicja Łukasz

Gimnazjum Nr 4 w Mrągowie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie