Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plany miesieczne dla dzieci 4letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11417 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Plan pracy dydaktyczno ? wychowawczej dla grupy 4 latków na miesiąc październik
Tematy kompleksowe

1. Jesień w lesie
2. Jesień w polu
3. Praca listonosza


Cele ogólne

- budzenie zaciekawienia bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno - kulturowym
- tworzenie warunków do wszechstronnej aktywności dziecka, wyrażania siebie w różnych formach ekspresji
- tworzenie okazji do wymiany informacji i dyskutowania
- poznawanie różnych postaw bohaterów oraz próby ich oceny
- wdrażanie do przestrzegania norm regulujących współżycie w środowisku przedszkolnym


Ad.1
Cele szczegółowe
- rozumieją konieczność dostosowania ubioru do pory roku
- obserwują liście i dostrzegają różnice w wielkości, barwie, tworzą bukiety
- zbierają skarby do kącika przyrody
- rozpoznają i naśladują łatwe do odtworzenia głosy
- składają obrazek pocięty na 4 elementy
- dobierają obrazek w pary
- porównują zbiory na oko i stosują określenia dużo, mało
- obserwują zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
- poznają las jako środowisko przyrodnicze (charakterystyczna roślinność ? drzewa, krzewy, grzyby jadalne i trujące)
- segregują, porównują i przeliczają dary przyrody
- oglądają kolorowe książki i czasopisma ? wyszukują w tekście ilustracji jesiennych
- rozwiązują zagadki słowne i obrazkowe
- dokonują próby oceny moralnej postępowania bohatera opowiadania
- badają równoliczność i jednorodność zbiorów
- wykazują troskę i opiekę wobec dzieci młodszych

T: Na grzyby
Zabawa w kącikach zainteresowań ? zwrócenie uwagi na konieczność zmiany ubranek dla lalek z dziećmi starszymi przebieranie lalek. Rozmowa z dziećmi w oparciu o dekorację i wiersz J.Brzechwy Grzyby ? zapoznanie z lasem jako środowiskiem przyrod. Rytmizowanie fragmentu wiersza różnymi sposobami. Układanie obrazków grzybów z pociętych elementów i kolorowanie ich . Zabawa ruchowa Spadające liście. Wyjście do ogrodu ? zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się zabawkami w piaskownicy.

T: Po czym poznajemy jesień?
Rozmowa w kąciku książki. Oglądanie kolorowych czasopism i książek dla dzieci,szukanie ilustracji o jesieni. Porównamy pory roku lato ? jesień. Jesienny deszcz ? określenie w przestrzeni i na dużych arkuszach kresek pionowych. Zabawa dydaktyczna Dopasuj obrazek. Wyszukiwanie takich samych obrazków (liści) i przyporządkowywanie ich do właściwej pory roku. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne, różnice. Praca plastyczna z dziećmi starszymi pt. Szal Pani jesieni ? naklejanie na paski papieru gotowych elementów przyrodniczych. Spacer wokół przedszkola. Obserwacja drzew, krzewów, roślin, ich zmniejszającego się koloru, niższa temperatura powietrza, ubiór dostosowany do warunków.

T: Jesienne liście
Zabawy manipulacyjne w kąciku plastycznym ? układanie kredek i segregowanie kartek. Rysowanie kredkami na temat dowolny. Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki . Zabawa matematyczna w formie opowieści ? przeliczanie liści jarzębiny i innych darów jesieni. Z dziećmi starszymi uzupełnianie zbiorów. Z dziećmi młodszymi porównywanie liczebności zbiorów i stosowanie określeń dużo, mało, tyle samo. Z dziećmi starszymi badanie czy zbiory są równoliczne i jednorodne. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg.K.Wlaźnik. Reagowanie na sygnały wzrokowe i słuchowe oraz polecenie nauczyciela. Sprawne zajmowanie pozycji w rzędzie.

T: Wędrówka kasztanka
Zabawy ze śpiewem znanych piosenek Kotek pije mleczko, Rusałka, Kocia cza-cza. Utrwalenie słów piosenek. Słuchanie opowiadania nauczycielki na podstw. Utworu W.Szuchowej Wędrówka kasztanka. Ocena postępowania bohatera, zapoznanie z jego przyjaciółmi. Zabawa ruchowa z elem. orient. Noc i dzień. Wyjście do ogrodu - przestrzeganie brania do rąk i buzi rzeczy nieznanych, nie oddalanie się od nauczyciela.

T: Krasnal Hałabała
Zabawy integracyjne na dywanie, okazywanie troski i opiekuńczości dizeci starszych wobec młodszych. Zwrócenie uwagi na wzajemną pomoc dzieci starszych i młodszych. Historyjka obrazkowa na podstw. W. Krzemienieckiej O gościach co nie przyszli na ucztę. Zapoznanie z bohaterem, odpowiedź dlaczego goście nie przyszli na ucztę do krasnala. Malowanie farbą plakatową barw jesieni, prawidłowe trzymanie pędzla, łączenie kolorów. Zabawa ruchowa Małe i duże pajace.

T: W lesie możemy spotkać...
Segregowanie, porównywanie i przeliczanie w kąciku przyrody darów jesieni ? nazywanie i rozpoznawanie podstawowych liści, owoców drzew. Odgadywanie zagadek słownych i obrazkowych dotyczących zwierząt leśnych. Odgadywanie leśnych odgłosów i omawianie ich charakteru. Wycinanie sylwet zwierząt leśnych, łączenie ich w formę przestrzenną; układanie kompozycji z suszonych liści. Zorganizowanie wystawy w szatni. Zabawa ruchowa Wiatr i liście.

Ad.2
Cele szczegółowe:
Dzieci:
- używają zwroty grzecznościowe np. proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia
- określają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne jesienią (deszcz, wiatr, kałuże, błoto)
- posługują się określeniami ciężki ? lekki
- tworzą kompozycje stemplując ziemniakiem
- lepią ulepianki z masy solnej
- poznają pracę człowieka związaną z uprawą roślin (ziemniak, burak)
- wymieniają i rozpoznają narzędzia i maszyny ułatwiające pracę na roli
- dostrzegają potrzebę pomocy młodszym (w szatni zapinanie guzików, zawiązywanie sznurowadeł)
- manipulują materiałami sypkimi (mąka, cukier)
- stosują określenia: tu jest mniej, tu jest więcej, tu za dużo ? trzeba dosypać, tu za mało ? trzeba dosypać
- tworzą kompozycje rytmiczne za pomocą stempla

T: Praca w polu
Ćwiczenia artykulacyjne ? mlaskanie, parskanie, ściskanie warg, dotykanie językiem poszczególnych części jamy ustnej. Wypowiedzi dzieci przy ilustracji obrazującej prace jesienne w polu. Określenie zjawisk atmosferycznych, nazywanie narzędzi i produktów rolnych zbieranych jesienią w polu oraz maszyn i urządzeń ułatwiających tę pracę. Wzbogacanie czynnego słownika o nazwy maszyn. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K.Wlaśnik. Szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i słuchowe. Ustawianie się w różne figury, w tym figury geometryczne.

T: Wykopki ziemniaków
Ćwiczenia ortofoniczne pt. Rolnicy odstawiają ziemniaki do sklepu H.Mystkowskiej. Drukowanie stemplem (z ziemniaka). Poznanie technik tworzenia stempla. Tworzenie kompozycji na postawie odbijania (stemplowania). Z dziećmi starszymi tworzenie kompozycji rytmicznych z wykorzystaniem stempli. Komponowanie obrazka według własnego pomysłu. Opowiadanie nauczycielki na podstawie ilustracji Jesienna orka. Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych ze zmieniającą się porą roku.
Poznanie pracy człowieka związanego z uprawą roślin. Wyjście do ogrodu ? słuchanie dźwięków jesieni: wiatr, szum drzew, śpiew ptaków. Kulturalne zwracanie się do siebie nawzajem.

T: Cukrownia i cukierki
Zabawa badawcza ? porównanie ciężaru, (posługiwanie się określeniami ciężki, lekki), (stosowanie określeń mniej, więcej). Manipulowanie materiałem sypkim. Poznanie właściwości cukru, rodzajów i zastosowania w różnych produktach. Historyjka obrazkowa Od buraka do lizaka. Zapoznanie dzieci ze zbiorem buraków cukrowych z pola a także kolejnymi etapami jego przetwarzania. Z dziećmi chętnymi przygotowywanie kolorowych cukierków dla lalek z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych z kącika przyrody. Zabawa ruchowa orient. porządk. Słonko świeci, deszcz pada. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań ? stosowanie zwrotów grzecznościowych.

T: Młyn i mąka
Zabawa badawcza ? ważenie ciężaru mąki w rękach, z dziećmi starszymi zastosowanie wagi. Poznanie właściwości mąki, przesypywanie. Zapoznanie i nazywanie rożnych rodzajów zbóż. Układanie historyjki obrazkowej Droga chleba. Poznawanie kolejnych etapów przetwarzania zboża, aż do zakupu pieczywa w piekarni. Modelowanie z masy solnej pieczywa i odtwarzanie znanych kształtów w ulepiankach, doskonalenie drobnych ruchów dłoni i palców. Zabawa ruchowa ze śpiewem Mało nas do pieczenia chleba. Ćwiczenia oddechowe Wesołe wiatraki. Doskonalenie poszczególnych faz oddychania. Rozwiązywanie zagadek. Wyjście do ogrodu ? wzajemne pomaganie sobie w szatni (zapinanie guzików, zawiązywanie sznurowadeł).

Ad.3

Cele operacyjne
Dzieci:
- odwzorowują i układają figury i układy graficzne
- opowiadają i porządkują historyjkę wiążąc przyczynę i skutek według chronologii wydarzeń
- potrafią nazwać swoją ulicę, numer domu, mieszkania
- tworzą zbiory wg.kształtu, przeznaczenia, materiału
- próbują wyodrębnić myśli przewodnie bohaterów
- składają według wzoru
- sklejają gotowe elementy
- stosują zwroty grzecznościowe w zabawie i życiu codziennym
- układają proste wzory z mozaiki Patyczaki
- opowiadają co się dzieje na obrazku
- naśladują jednego bohatera w zabawie w teatr
- naśladują usłyszane dźwięki

T: Droga listu
Rysowanie po wykropkowanym wzorze, zabawy z układankami typu Patyczaki, okolicznościowe słuchanie wiersza M.Terlikowskiej pt. Listonosz. Historyjka obrazkowa Droga listu ? wypowiedzi dzieci na temat treści oglądanych obrazków. Zapoznanie dzieci z trudną pracą listonosza. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K.Wlaźnik. Rozwijanie spostrzegawczości, odwagi, dokładności i odpowiedzialności przy wykonywaniu zadania.

T: Mój adres
Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie listonosz na zgłoskach tur, tur, dzyń szur,tup. Zabawa dydaktyczna Umiem się przedstawić i znam swój adres. Dzieci poznają zasady prawadzenia rozmowy telefonicznej. Praktyczne zastosowanie mowy dialogowej, stosowanie form grzecznościowych. Zabawa ruchowa Przeskocz przez kałużę. Wyjście do ogrodu

T: Nasza Poczta
Zabawa ruchowa z elementem biegu Pająk w sieci.Zabawa pt. Kłopoty listonosza ? utrwalenie znajomości własnego adresu. Zorganizowanie Poczty w naszej sali. Zapoznanie dzieci z poszczególnymi rekwizytami potrzebnymi do zabawy. Wspólne ustalenie zasad i reguł postępowania podczas zabawy. Wyjście do ogrodu ? rysowanie kredą na kostce brukowej.

T: Dwa listy
(internetowy publikator dla nauczycieli).
Teatrzyk kulkiełkowy pt.Dwa listy. Zapoznanie dzieci z losami głównych bohaterów (kotka, koziołka i listonosza). Zapoznanie dzieci z sytuacjami kiedy może być potrzebna znajomość własnych danych.
Sklejanie koperty i naklejanie na niej znaczka we właściwym miejscu. Zabawa ruchowa z elem. orient. porządk. Poczta lotnicza.


T: W torbie listonosza
Rysowanie szlaczków w szerokiej liniaturze, z dziećmi młodszymi malowanie pędzlem na dużych arkuszach papieru. Zabawa matematyczna W torbie listonosza. Porządkowanie zbiorów w zakresie 5elementów wg.ich liczebności wzrastającej. Tworzenie zbiorów wg.jednej określonej cechy. Nazywanie miejsca położenia. Zabawa ruchowa orient. ? porządk. Figurki.Literatura
ABC XXI wieku
H.Kruk Wybór literatury
W.Wlaznik Zabawy i ćwiczenia ruchowe
Z. Bogdanowicz Zabawy dydakt.dla p-li
Wychow. w przedszkolu 10/91
S.Dorance Zajęcia twórcze w przedszkolu
E.J.Frątczakowie Wiersze i piosenki na uroczystościPlan pracy dydaktyczno wychowawczej na miesiąc grudzień dla dzieci 4 letnich

Bogumiła Dobrzyńska

Bloki tematyczne

1.Kogo kocha Mikołaj?
2. Zatańczmy razem dookoła choinki
3. Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia


Cele ogólne:
- Dostrzeganie potrzeby pomagania innym w codziennych sytuacjach
- Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania ptaków
- Poznanie tradycji rodzinnych (świątecznych) kultywowanych we własnym domu
- Rozwijanie postawy współgospodarza placówki poprzez udział w ozdabianiu i dekorowaniu sali, szatni
- Słuchanie utworów o wymowie moralnej ? wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.

Ad.1
Cele szczegółowe:
- wydzierają i ugniatają kolorowy papier
- naklejają na papier gotowe elementy
- wyklaskują i określają przedmioty (wysoki ? wyższy, niski ? niższy)
- rozumieją potrzebę pomocy innym
- doświadczają radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania
- nabywanie umiejętności wypowiadania własnych myśli
- uważnie słuchają treści odpowiadając na pytania
- proponują formy pomocy ubogim i pokrzywdzonym dzieciom
- dokonują samodzielnego wyboru techniki plastycznej
- dbają o porządek w miejscu pracy
- nawiązują kontakt z Mikołajem
- wycinają po liniach zaokrąglonych
- porządkują i porównują wg. wybranej cechy
- doświadczają radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania
- stosują formy grzecznościowe

T: Opowieść o Mikołaju
Z chętnymi dziećmi darcie i ugniatanie kulek z kolorowego papieru ? rozwijanie sprawności manualnych. Zabawa ruchowa z elem. biegu Lawina. Słuchanie opowiadania nauczycielki Śladami Św. Mikołaja ? uważne słuchanie opowiadania. Uwrażliwienie na krzywdę dzieci, propozycje pomocy dzieciom ubogim i pokrzywdzonym przez los. Wycinanie i wyklejanie sylwety św. Mikołaja czerwonym papierem i doklejanie waty. Z dziećmi młodszymi naklejanie na gotową sylwetę.

T: List do Mikołaja
Z dziećmi chętnymi oglądanie nowych książeczek ? ilustracji o tematyce zimowej, świątecznej umieszczonych w kąciku czytelniczym. Wypowiedzi dzieci na temat oglądanych ilustracji.
Zabawa ruchowa orient. porządk. Wiatr i śnieżynki. Technika swobodnego tekstu ? wyrażanie przez dzieci swoich życzeń i racji w kontaktach z innymi na temat Co chciałabym dostać od św. Mikołaja. Nabywanie umiejętności wypowiadania własnych myśli .Z dziećmi starszymi próby dyskusji. Malowanka, kolorowanka, wycinanka ? dzieci samodzielnie dokonują wyboru techniki plastycznej. Dbałość o porządek w miejscu pracy.

Dzieci
Cele sczegółowe
- poznają nazwy miesięcy
- utrwalają nazwy pór roku
- rozróżniają dobro i zło na przykładzie bohaterów literackich
- tworzą postacie fantastyczne
- dostrzegają piękno niesienia pomocy innym

T: Dwunastu braci
Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie dziadek Mróz ? ćwiczenia przodu języka na zgłoskach dzień-dzień, trach, trach, szu-szu. Wdrażanie do dokładnego wypowiadania zgłosek. Słuchanie baśni J.Kriesta Dwanaście miesięcy ? wypowiedzi dzieci na temat treści, poznanie nazw niektórych miesięcy, utrwalenie nazw pór roku. Uwrażliwienie dzieci na niesienie pomocy innych, rozróżnianie dobra i zła.
Praca plastyczna ? malowanie farbami wybranej pory roku ? zwrócenie uwagi na charakterystyczne zjawiska atmosferyczne.

T: Kalendarz pełen radości
Zabawy tematyczne wg. własnej inicjatywy dzieci. Przestrzeganie reguł bezpieczeństwa. Zapoznanie z wierszem M.Terlikowskiej Kalendarz pełen radości. Prezentacja róznego rodzaju kalendarzy, próby wyjaśnienia zjawiska rytmu i przemijania czasu. Z chętnymi dziećmi tworzenie własnych kalendarzy tygodnia.

T: Stary i Nowy rok
Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej i zabawy ruchowe przy muzyce.
Praca plastyczna ? rysowanie postaci przedstawiającej stary i Nowy Rok. Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez literaturę. Odczuwanie potrzeby tworzenia postaci fantastycznych, rozbudzanie wyobraźni. Ćwiczenia oddechowe ? dmuchanie na papierowe wahadełko. Pobyt na świeżym powietrzu ? obserwowanie ptaszków na śniegu ? sypanie okruszków do karmnika.

Dzieci
- ćwiczenia w zakresie orientacji w przestrzeni (Nima, Hubert, Dawid, Artur, Julia)
- wdrażanie do krótkotrwałego słuchania tekstu (wszyscy)
- nabywanie umiejętnego oglądania i szanowania książek
- wdrażanie do prawidłowego trzymania przyboru.


Literatura
- Podstawa programowa
- Program wychowania przedszkolnego XXI wieku ABC
- M.Czerniawska przewodnik metodycny dla n-li
- J.Białobrzeska Scenariusze zajęć w przedszkolu
- K.Pankowska Edukacja przez dramę
- R.Trześniawski Zabawy i gry ruchowe
- Zbiór własny ? zestaw wierszy dla dzieci
- Internetowe publikacje dla nauczycieli ? plany dydaktyczne w przedszkolu


T: Podzielmy się prezentami
Utrwalenie piosenki pt Idzie Mikołaj ? wyklaskiwanie rytmu piosenki. Czynności porządkowe ? ścieranie kurzu, zamiatanie, mycie zabawek w kąciku lalek ? pomoc pani woźnej. Zabawa matematyczna Podzielmy się prezentami. Z dziećmi młodszymi nazywanie i wskazywanie wysoki ? niższy, niski ? niższy,taki sam. Z dziećmi starszymi porównywanie i porządkowanie wg. wybranej cechy.

T: Prezent dla Mikołaja
Samorzutne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań ? zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, pomoc młodszym kolegom. Zabawa ruchoaw z elem.rzutu Śnieżynki. Nauka wiersza D.Gellmer Prezent dla Mikołaja.Rozumienie stwierdzenia, że dawanie prezentów daje więcej radości niż branie.
Z dziećmi chętnymi wykonanie z różnorodnego materiału plastycznego prezentu dla Mikołaja (oferta dzieci)

T: Spotkanie z Mikołajem
Gimnastyka buzi i języka ? usprawnianie narządów mowy. Utrwalenie wiersza Prezent dla Mikołaja ? zapoznanie z piękną i wyrazistą recytacją.
Wizyta Św.Mikołaja w naszej grupie ? stworzenie miłej i serdecznej atmosfery w oczekiwaniu na gościa. Wykazywanie umiejętności nawiązania kontaktu, wyrażanie własnych uczuć, umiejętność znalezienia się w nowej sytuacji.

Ad.2
Cele szczegółowe:
- Określają położenie przedmiotów (wysoko, nisko)
- Wyrażają własne odczucia i przeżycia
- Uczestniczą w dekorowaniu choinki
- Układają elementy ilustracji
- Rozumieją potrzebę dokarmiania ptaków
- Tną po linii prostej
- Aktywnie słuchają tekstów literackich
- Rozumieją potrzebę pomocy ptakom
- Stosują formy grzecznościowe
- Współdziałają z rówieśnikami
- Dostrzegają różnice i podobieństwa na ilustracji
- Rozumienie stwierdzenia nie jestem sam ? potrafię ustąpić młodszemu koledze.
- Potrafią wykonać ozdoby choinkowe

T: Świąteczne drzewko
Rozmowa z dziećmi na temat wycinania drzew w lesie(nadzór pana leśniczego. Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie gałązek sosny, świerku, jodły . Zabawa ruchowa z elem. Biegu Czarodziej. Wspólne ozdabianie choinki w naszej sali. Zwrócenie uwagi na delikatność obchodzenia się z niektórymi ozdobami, a także rozumienie, że nie jestem sam ? potrafię ustąpić młodszemu koledze.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą v.Sherborne. Rozwijanie wzajemnych kontaktów, opanowanie lęku i emocji.

T: Zabawki na choinkę
Zabawa ruchowa orient. porządk. Komórki do wynajęcia. Słuchanie wiersza T.Kubiaka Wesoła choinka jako wprowadzenie w tematykę prac plastycznych. Odpowiedź na pytanie czym różni się nasza choinka od choinki opisanej w wierszu.
Konstruowanie ozdób choinkowych tj.łancucha z pasków papieru, gwiazdek, bałwanków. Zdobienie wykonanymi pasami choinki.

T: Choinka dla ptaków
Gimnastyka buzi i języka ? usprawnianie aparatu mowy.Wypowiedzi dzieci na podst.ilustracji. Porównywanie sytuacji przedstawionej na ilustracji z doświadczeniem zdieci. Odpowiedź na pytanie: Czym i dla kogo dzieci ozdobiły choinkę. Wspólne naradzanie się jak przygotować ptasią choinkę w ogrodzie przedszkolnym. Pobyt dzieci w ogrodzie ? wystawienie przygotowanej choinki, wysypanie okruszków do karmnika.
Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania ptaków.

T: Na gałązce choinkowej
Ćwiczenia grafomotoryczne ? usprawnianie koordynacji wzrokowo ruchowej.
Zabawa ruchowa Wiatr i śnieżynki.
Zabawa matematyczna ? określanie położenia przedmiotów z wykorzystaniem piosenki. Układanie elementów ilustracji zgodnie z podaną instrukcją. Z dziećmi starszymi różnicowanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie (na prawo, na lewo, naprzeciw). Z dziećmi młodszymi (wysoko ? nisko).
Konstruowanie choinki ? wycinanie pasków z zielonej krepiny ? nacinanie ich i naklejanie na plastikowy pojemnik. Ozdabianie wg. własnego pomysłu.

T: Najpiękniejsza choinka
Zabawa z elem.dramy Choineczka ? wchodzenie w rolę, wyrażanie własnych odczuć i przeżyć. Malowanie farbami plakatowymi na podkładzie kaszki mannej Najpiekniejsza choinka zainspirowanej wierszem M.Terlikowskiej.
Nauka piosenki pt. Choinka strojnisia ? słuchanie i próby śpiewania razem z nauczycielką

Ad.3
Cele szczegółowe:
- śpiewają piosenki świąteczne oraz kolędy
- z radością oczekują świąt
- stosują zwroty grzecznościowe
- podejmuje czynności porządkowe w sali
- dostrzega wartości rodzinne, relacje dzieci ? rodzice ? dziadkowie
- pomagają w pracach porządkowych
- współdziałają z rówieśnikami
- wypowiadają się na temat zwyczajów i tradycji rodzinnych
- stosują zwroty grzecznościowe
- poznają zasady prawidłowego ustawienia naczyń i sztućców
- dostrzega i rozumie potrzeby innych członków rodziny

T: Święta w naszym domu
Prace porządkowe ? układanie przyborów i zabawek na półkach, w kąciku lalek zorganizowanie świątecznego wystroju. Zabawa ruchowa śniegowe gwiazdki. Wypowiedzi dzieci na podstawie przeżyć własnych. Znajomość tradycyjnych potraw wigilijnych. Rozumienie niesienia pomocy w czynnościach przygotowawczych w domu ? pomoc mamie. Rozwijanie szacunku dla rodziców, dziadków. Zabawa tematyczna w kąciku lalek ? Przygotowujemy świąteczną kolację. Estetyka stołu, prawidłowe ułożenie sztućców, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

T: Teatrzyk cieni ? Bajka o srebrnej gwiazdce
Zabawa gramatyczna Przygotowanie do świąt. Ukazanie prawidłowego sposobu stosowania form czasu przeszłego czasowników męskoosobowych zakończonych na ?li oraz żeńsko osobowych zakończonych na na ?ły. Kształtowanie poprawnej mowy poprzez praktyczne stosowanie poznanych form.
Teatrzyk H.Łochockiej Bajka o srebrnej gwiazdce. Kształtowanie aktywności twórczej dzieci. Zachęcenie do samodzielnej zabawy pacynkami ? budowanie dialogu. Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.

T: Tradycje świąt Bożego Narodzenia
Ćwiczenia oddechowe ? umiarkowane dmuchanie na papierowe ozdoby choinkowe, rozwijanie pojemności płuc.
Zabawa ruchowa z elem. naśladowczym Zjazd narciarza. Historyjka obrazkowa Święta Bożego Narodzenia. Z dziećmi młodszymi odczytywanie treści obrazka i opowiadanie co dzieje się na obrazku. Z dziećmi starszymi domyślanie się treści zasłoniętego fragmentu obrazku. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie i wykonywanie prac domowych, dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny.

T: Zapoznanie się z tradycją Szopki i Jasełek.
Słuchanie kolęd z kasety magnetofonowej, ukazanie piękna polskich kolęd oraz tradycji ich śpiewania podczas świąt. Budzenie nastroju radości i oczekiwania na zbliżające się święta. Próby wspólnego śpiewania. Zabawa ruchowa z elem.rzutu Czarodziejska kula. Pomoc dzieci przy dekorowaniu gazetki Szopka ? swobodne wypowiedzi dzieci na temat elementów ? figurek (postuszki, królowie, zwierzęta). Rozwijanie u dzieci umiejętności dostrzegania wartości rodziny i utożsamiania się z nią.
Układanie puzzli wykonanych z pociętych kart świątecznych, tworzenie całości (bez wzoru). Z dziećmi starszymi zgadywanie co zostało schowane i jak wyglądało?

T: Wigilia w przedszkolu
Oglądanie czasopism dziecięcych ? oglądanie ilustracji o tematyce świątecznej. Wypowiadanie się dzieci.Zabawa ruchowa z elem. toczenia śnieżna kula.
Przygotowanie się do wspólnej uroczystości przedszkolnej. Powitanie księdza, wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Śpiewanie znanych kolęd. Stworzenie miłej i serdecznej atmosfery, przeżywanie piękna świąt Bożego Narodzenia.
Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań ? współdziałanie z rówieśnikami.


Opracowała: Bogumiła Dobrzyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie