Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Profilaktyka prozdrowotna w edukacji wczesnoszkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2498 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

PROGRAM INNOWACYJNY
 
TEMAT: “PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”
 

Celem wiodącym innowacji jest podwyższanie jakości zdrowia dzieci w młodszym wieku szkolnym i profilaktyka prozdrowotna poprzez:

 1. kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego:
  • rozwijanie różnych grup mięśniowych;
  • kształtowanie prawidłowej sylwetki;
  • wyrabianie systematyczności i dokładnego wykonywania ćwiczeń;
  • lansowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
  • wdrażanie doprowadzenia zdrowego trybu życia, odpowiedniej diety, dostosowywania ubioru do pory roku i temperatury;
  • wyrabianie dokładności i systematyczności w nawykach higienicznych.
 2. kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego:
  • zachęcanie do uśmiechu i pozytywnego nastawienia do rzeczywistości;
  • rozładowywanie agresji wewnętrznej dziecka;
  • kształtowanie asertywności;
  • dokonywanie właściwego wyboru przy podejmowaniu decyzji;
  • wdrażanie do współdziałania w grupie.
 3. kształtowanie prawidłowego rozwoju intelektualnego:
  • wprowadzenie ćwiczeń wg metody Dennisona pobudzających półkule mózgowe, ułatwiających uczenie się;
  • wzbogacenie słownictwa, wzmocnienie techniki czytania;
  • zaznajomienie się i rozumienie specyficznej formy przekazu, jaką jest plakat;
  • pobudzanie wyobraźni poprzez projektowanie ubioru dla postaci człowieka;
  • wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości w codziennym życiu, systematyczności.
 4. poszerzenie zakresu wiedzy z określonych dziedzin:
  • zapoznanie z budową człowieka (szkielet, mięśnie);
  • zapoznanie z chorobami wieku dziecięcego, nazwami, objawami;
  • zaznajomienie z rodzajem używek i niebezpieczeństwem, jakie wywołuje ich używanie;
  • profilaktyka uzależnień.

  TREŚCI KSZTAŁCENIA PROGRAMU INNOWACYJNEGO

  Lp.

  Temat

  Cele

  Sposób realizacji(metody, formy)

  Termin

  1.  2.
  3.
  4.
  5.


  6.


  7.
  8.
  9.

  10.  11.   

  Wykonanie “Książeczki zdrowia ucznia”.

  Układanie jadłospisów dostosowanych do pór roku.

  Aktywność ruchowa sposobem spędzania wolnego czasu.
  Rozwijanie różnych grup mięśniowych dziecka.

  Uzewnętrznianie emocji i ich samokontrola.
  Zapoznanie uczniów metodą P. Dennisona, ułatwiającą uczenie się.


  Wykonanie plakatu przestrzegającego przed stosowaniem używek.  Wdrażanie do współdziałania w grupie poprzez wykonanie zestawów ubioru dla tekturowej postaci, odpowiednio do pór roku.
  Wzmocnienie techniki czytania.
  Wskazanie uczniom sposobów radzenia sobie z agresją skumulowaną wewnątrz nas.

  Podsumowanie innowacji i wzbogacenie słownictwa uczniów.

  1. wie, jakie posiadał dane (waga, długość) długość w chwili urodzenia, na początku innowacji, a jakie po jej zakończeniu
  2. potrafi wykonać “Książeczkę…” i prawidłowo wpisać swoje dane
  3. rozumie, że na zdrowy rozwój ma wpływ tryb życia i właściwa dieta

  a) wie, jakie są sezonowe warzywa i owoce

  b) potrafi zastosować je w swoim jadłospisie

  c) rozumie potrzebę i ważność dostarczania organizmowi składników odżywczych w odpowiednich proporcjach


  1. wie, że wolny czas powinno się wykorzystywać czynnie
  2. potrafi współdziałać z grupą w grach zespołowych i zabawach ruchowych
  3. rozumie potrzebę ruchu do prawidłowego rozwoju fizycznego


  1. wie, jak zbudowany jest człowiek (szkielet, mięśnie)
  2. potrafi wykonać zaproponowane ćwiczenia gimnastyczne
  3. rozumie, że efekt końcowy (prawidłowa sylwetka) można osiągnąć tylko poprzez systematyczne i dokładne wykonanie ćwiczeń

  1. wie, że emocje człowieka zależą od wielu czynników wewnętrznych (np. nastrój) i zewnętrznych (np. pogoda)
  2. potrafi opanować negatywne emocje
  3. rozumie znaczenie dobrego nastroju dla siebie i otoczenia


  1. wie, że istnieją różne techniki ćwiczenia intelektu
  2. potrafi wykonać zestaw ćwiczeń
  3. rozumie potrzebę ćwiczenia intelektu


  1. wie, czym charakteryzuje się forma plakatu
  2. potrafi przedstawić temat w sposób skrótowy, symboliczny
  3. rozumie intencje innych osób zawarte w ich plakatach
  1. wie, że pracując wspólnie można szybciej i lepiej osiągnąć efekt końcowy
  2. potrafi współdziałać z grupą
  3. rozumie, że zdolności różnych ludzi skupione na jednym dziele przynoszą pozytywny skutek
  1. wie, że czytanie należy regularnie ćwiczyć, aby uzyskać płynność
  2. potrafi zachować prawidłową pozycję i oświetlenie miejsca
  3. rozumie, że zachowując w/w przedsięwzięcia, czytanie może sprawiać przyjemność

  1. wie, że agresja to zła reakcja
  2. potrafi rozładować złe emocje, nie czyniąc szkody sobie i innym
  3. rozumie, że można uniknąć agresji

  1. wie, jak w ciągu roku zmienił się jego wygląd (ile urósł, utył, nr buta, porównanie zdjęcia)
  2. potrafi nazwać choroby, na jakie zapadł w ciągu trwania innowacji (grypa, świnka, inne) oraz określić towarzyszące im objawy
  3. rozumie potrzebę dbania o własny organizm fizyczny i psychikę

  * wywiad z rodzicami

  * wizyta w gabinecie pielęgniarki i obejrzenie przykładowej karty zdrowia

  * rozmowa z pielęgniarką

  * indywidualne uzupełnianie części “Książeczki zdrowia ucznia”

  * wizyta w sklepie warzywnym, nazywanie warzyw i owoców

  * pogadanka nt. wartości odżywczych

  * obejrzenie i omówienie tzw. “piramidy zdrowia”

  * próbowanie produktów nieznanych nielubianych przez dzieci np.: brokułów czosnku, ziół – konkurs

  * dopasowywanie nazw do warzyw, owoców i innych produktów

  * spotkanie z dietetykiem (intendentką), rozmowa nt. układania zdrowego i smacznego jadłospisu

  * zespołowe układanie jadłospisu zgodnie z 4 porami roku


  * swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące ulubionej formy spędzania przez nich wolnego czasu

  * przedstawianie scenek pokazujących bierne i czynne sposoby odpoczynku oraz spędzania wolnego czasu, odgadywanie treści scenki

  * zajęcie grupowe (ruchowe) na sali gimnastycznej lub na boisku – w zależności od warunków atmosferycznych

  * zapoznanie się planszą przedstawiającą budowę człowieka (szkielet, mięśnie)

  * obejrzenie komputerowej symulacji pracy mięśni

  * obserwacja własnego ciała podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej i sprzęcie sportowym (mini-atlas)

  * wyciągnięcie wniosków
  * wyrażanie emocji mimiką twarzy (wykorzystanie lustra)

  * przeniesienie emocji na papier – rysowanie twarzy człowieka (przedstawienie złości, radości, zdziwienia, strachu, smutku)

  * obejrzenie fragmentu “Pogody” w TV dotyczące skoków ciśnienia i wpływu na samopoczucie ludzi

  * drama w wyk. Uczniów pt., “Dlaczego nikt mnie nie lubi?

  * zabawy w kręgu wywołujące dobre i złe emocje u dzieci, omówienie

  * zapoznanie ze sposobami opanowywania negatywnych emocji (wykorzystanie literatury: M. Przetacznikowa “Czynniki emocjonalne i społeczne w rozwoju przystosowania człowieka do środowiska”, J. Reykowski “Eksperymentalna psychologia emocji”

  * pogadanka dot. emocji

  * ”burza mózgów” dotycząca korzyści płynących z wykorzystania inteligencji w codziennym życiu

  * zapoznanie dzieci z metodą P. Dennisona

  * nauczenie uczniów kilku ćwiczeń, zachęcenie do systematycznego ich wykonywania

  * narysowanie dowolną techniką obrazka pt. “Mój mózg – fantazja na jego temat”

  * pokaz używek: papieros, alkohol, rys. narkotyku, kawa

  * omówienie w sposób zrozumiały dla ucznia w/w używek

  * przedstawienie przez uczniów scenek dot. sposobu odmawiania: “Dziękuję, nie”

  * obejrzenie i interpretacja plakatów z albumu

  P. Bonnarda, H. De Toulouse-Lautreca, Zofii Stryjeńskiej

  * grupowe wykonanie plakatów

  * swobodna rozmowa dot. Dostosowywania ubioru do pory roku, dnia, temperatury otoczenia

  * obejrzenie fragmentu profesjonalnego pokazu mody w TV, kolorowych czasopism

  * mini-pokaz mody w wykonaniu uczniów, podkład muzyczny

  * praca w czterech grupach: wykonanie strojów dla postaci z tektury wg pór roku

  * głośne czytanie przez nauczyciela fragmentu tekstu

  * “techniczne” eksperymentowanie z tekstem: zmiana odległości od oczu czytającego, czytanie w różnych pozycjach np. “do góry nogami”, równoczesne wykonywanie innych czynności, półmrok

  * “burza mózgów” – co nam daje czytanie?

  * wizyta w bibliotece

  * rozmowa dot. przejawów agresji w naszym życiu

  * odniesienie do własnej osoby przejawów naszej agresji: (autoanaliza) kiedy odczuwam agresję, do kogo najczęściej, jak reaguję-słownie czy fizycznie

  * sposoby rozładowania: fizyczne-gniecenie gazet w kulę, darcie tektury, ściskanie piłeczki tenisowej, a także ćwiczenia oddechowe, wyciszające, odliczanie do dziesięciu

  * odciśnięcie w glinie własnej dłoni


  * zapoznanie się i analiza zapisów w “książeczkach zdrowia ucznia”

  * szukanie w “Podręcznej Encyklopedii Zdrowia” pod red. W. Corazza i R. Daimler nazw i objawów chorób dziecięcych

  * zmierzenie, zważenie dzieci, wpisanie danych po roku trwania innowacji, porównanie z wpisem z początku roku

  * odrysowanie na arkuszu szarego papieru sylwetki jednego z dzieci i wspólne wpisywanie “recepty” na zdrowe życie

  IX 2005  X 2005
  XI 2005

  XII 2005
  I 2006

  II 2006


  III 2006
  IV 2006
  V 2006

  VI 2006  VI 2006

  Innowacje opracowały:
  mgr Jolanta Rolska
  mgr Iwona Kielm
  mgr Elżbieta Andryskowska
  Ewa Nadworska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie