Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
22 kwietnia – Święto Ziemi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2823 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Zajęcia w klasie II

Prowadząca – Jolanta Nieścior
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim

Temat: „22 kwietnia – Święto Ziemi” na podstawie wybranych utworów i wypowiedzi dzieci.

Tematyka programowa – treści:

  polonistyczna – Piękno ziemi ojczystej w utworach literackich.
  środowiskowa– Najbliższe okolice – Troska mieszkańców o wygląd miast i wsi.
  matematyczna– Mnożenie liczb w zakresie 100. Układanie zadań tekstowych do podanych działań.
  plastyczna – działalność plastyczna – Przedstawienie scen i sytuacji uwzględniających nastrój.
  muzyczna– Śpiew i ruch z muzyką – Śpiewanie i realizowanie ruchem przebiegów rytmicznych piosenek.
>Cel główny:
  Rola ochrony przyrody w utrzymaniu życia na Ziemi.
Cele operacyjne:
Uczeń zapamięta:
 • nazwy roślin będących pod ochroną,
 • datę Święta Ziemi,
 • ortograficzne zasady pisowni wyrazów, związanych z ochroną przyrody,
 • tabliczkę mnożenia,
 • tekst i melodię piosenki „Ekologiczny świat”
Uczeń zrozumie:
 • wpływ działań człowieka na środowisko,
 • celowość ochrony przyrody,
 • znaczenie słów: ekologia, ekolog,
 • dlaczego nie należy zrywać kwiatów dziko rosnących.
Uczeń potrafi:
 • znaleźć sposób ochrony środowiska i realizować go w życiu codziennym,
 • wysuwać odpowiednie wnioski,
 • ułożyć puzzle i odczytać hasło,
 • ułożyć rozsypankę wyrazową,
 • pokazać gestem i mimiką określoną sytuację,
 • ułożyć zadanie tekstowe do podanego działania,
 • mnożyć w zakresie 100,
 • wyodrębnić liczby parzyste i nieparzyste,
 • zaplanować i wykonać zadanie plastyczne,
 • ruchowo reagować na muzykę,
 • odpowiednio reagować na polecenia nauczyciela (dotyczące zadań umysłowych i praktycznych oraz zabaw),
 • zgodnie współpracować w grupie,
Metody:
 • słowna (rozmowa kierowana),
 • oglądowa (pokaz),
 • czynnościowa (zadanie do wykonania, działalność praktyczna),
 • zabawy ruchowe z elementami dramy.
Forma pracy:
 • zbiorowa,
 • indywidualna: jednolita i zróżnicowana.
Środki dydaktyczne:
  Puzzle z hasłem, kartony z mnożeniem, rozsypanki wyrazowe, ilustracje, rozsypanki zdaniowe, obrazki roślin chronionych i kartoniki z ich nazwami, kwiaty – liczmany, kartoniki z działaniami, rekwizyty do gry dramowej (grabki, łopatka, zmiotka, szufelka, 3 kosze, kwiaty, ptaszki, motyle, śmieci, 2 peleryny), brystol z konturem Polski, mazaki, kredki, gazety, papier kolorowy, znaczki „Przyjaciel Ziemi”, teksty: „22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Po co zrywać?”, „Co lubi jeleń?”, encyklopedie, słowniki.
Przebieg zajęć:
 1. Czynności organizacyjno-porządkowe. Zachęcenie do aktywnej pracy na lekcji.
 2. Wprowadzenie do tematu:
  Uczniowie układają wspólnie z puzzli hasło: „22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi” i zapisują je na tablicy i w zeszytach. Zwrócenie uwagi na pisownie nazw świat.
 3. Ułożenie pytania do rozmowy za pomocą działań matematycznych i kodu.
  Kod:
  3 * 4 = 12 2 * 7 = 14 5 * 3 = 15 2 * 9 = 18

  Jak chronić i Szanować
  40 – dom , 14 – chronić
  15 – i , 18 – szanować
  27 – wspólny , 45 – -----------
  6 * 4 = 24 3 * 9 = 27 5 * 8 = 40 9 * 5 = 45
  swój wspólny dom --------
  12 – Jak , 56 – Ziemię?
  24 – swój , 48 – Planetę
  6 * 8 = 48 7 * 8 = 56
  Planetę Ziemię?

  Dzieci dostają po 2 kartoniki (losowo), obliczają iloczyny (każdy ma inny). Na hasło nauczyciela – „Liczby parzyste” podnoszą wyniki parzyste, na hasło „Liczby nieparzyste” – podnoszą wyniki nieparzyste. Następnie wpisują wyrazy wg kodu i wspólnie układają z tych wyrazów hasło – pytanie. Zapisują je na tablicy. Nauczyciel zwraca uwagę na kolejność ustawienia iloczynów rosnąco. Zwrócenie uwagi na pisownie nazw planet.
 4. Wypowiedzi dzieci jako odpowiedź na podstawowe pytanie. Nawiązanie dobrze przeczytanego tekstu pt. „22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi”.
 5. Indywidualne układanie rozsypanek wyrazowych przez dzieci.
  Nie niszcz przyrody.
  Nie zanieczyszczaj środowiska.
  Dbaj o wszystko, co nas otacza.
  Sadź drzewa, krzewy i kwiaty które upiększają teren.
 6. Odczytanie zdań, zapisywanie do zeszytu pytania z tablicy i wklejenie ułożonych zdań.
 7. Wspólna recytacja znanego dzieciom wiersza pt. „Co lubi jeleń?”. Pokaz ilustracji do tego wiersza, omówienie jej i wysunięcie wniosku – W lesie nie wolno hałasować! Zwrócenie uwagi na pisownię wyrazu: hałas.
 8. Omówienie ilustracji przedstawiających środowisko czyste i środowisko zanieczyszczone, podanie przyczyn środowiska zanieczyszczonego i sposobów na środowisko czyste. Nawiązania do tego, co w naszej najbliższej okolicy robi się, by środowisko było czyste, nawiązanie do corocznej Akcji „Sprzątanie Świata”. (Omówienie ilustracji na wykładzinie – siad „po turecku” przez dzieci).
 9. Gra dramowa – Pokażcie, co czujecie oglądając te ilustracje za pomocą mimiki twarzy i gestów.
 10. Gra dramowa – Jeden uczeń jest Ziemią. Ziemia jest zanieczyszczona, żali się, jest smutna. Pozostałe dzieci po wysłuchaniu Ziemi, naradzają się, a potem sprzątają Ziemię i pocieszają ją. Odczepiają śmieci i wrzucają do 3 koszy, segregując je na: papier, szkło, plastik. Po oczyszczeniu Ziemia cieszy się, dzieci sadzą kwiaty (przyczepiają je Ziemi), przyczepiają ptaszki i motylki, Ziemia im dziękuje.
 11. Śpiewanie z tańcem piosenki „ekologiczny świat” – dzieci tańcząc z Ziemią śpiewają piosenkę.
  Tekst:
  Ekologiczny świat Ekologiczny świat
  bez trujących śmieci, ekologiczny świat
  może dodać lat ekologiczny świat
  dzieciom naszych dzieci . dodajmy mu lat!
 12. Zawieszenie na tablicy obrazków: „Ziemia smutna” i „Ziemia uśmiechnięta” i dopisywanie zdań do obrazków.
  Zaśmiecanie środowiska. Szanujemy zieleń.
  Zanieczyszczenie wód – ścieki z fabryki. Dbamy o zwierzęta.
  Zanieczyszczenie powietrza – dymy. Chrońmy rzadkie rośliny
  Wycinanie lasów.
 13. Nawiązanie do ekologii. – Wyjaśnienie znaczenia słów: ekologia, ekolog. Uczniowie wyszukują wyjaśnienia tych słów w tekście „22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi”, oraz w encyklopedii i słowniku. Porównanie wyjaśnień.
 14. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza „Po co zrywać?”. Omówienie – Dlaczego nie należy zrywać kwiatów dziko rosnących?, Co to znaczy, że niektóre rośliny są pod ochroną? Nawiązanie do lektury z kl. I. pt. „Jacek, Wacek i Pankracek” do rozdziału pt. „Nasze i Wasze”.
 15. Pokaz obrazków roślin będących pod ochroną i dopasowanie do nich ich nazw. Wyjaśnienie trudności ortograficznych występujących w nazwach.
  przebiśnieg zawilec przylaszczka konwalia
 16. Układanie zadań z treścią do podanych działań, układanie liczmanów – rozwiązywanie tych zadań.
  (Każde dziecko otrzymuje inne działanie i liczmany - kwiaty).
  2 * 3 = 3 * 4 = 4 * 4 = 2 * 6 = 1 * 13 =
  np. 2 * 3 = 6 Mama zasadziła na dwóch grządkach po trzy kwiaty.
  Ile kwiatów zasadziła mama?
 17. Ćwiczenia odprężające, korygujące postawę – na wykładzinie. Dzieci są drzewkami – naśladują ruchem drzewa w czasie wiatru, w czasie burzy, w czasie pogody, drzewa witają gałęziami wróbelki. Następnie dzieci są wróbelkami, skaczą machając skrzydełkami, ćwierkają. Zabawa „Spłoszone wróbelki” – Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w pozycji skorygowanej ze „skrzydełkami” (proste plecy). Na hasło – „Uwaga jastrząb” – dzieci wracają do gniazda – siad skrzyżny w pozycji skorygowanej ze skrzydełkami”.
 18. Wspólne malowanie, ozdabianie brystolu z konturem Polski tak, by przedstawiał piękny, czysty świat, ziemię na której wszyscy chcieliby żyć i mieszkać.
 19. Omówienie pracy, dolepienie hasła i udekorowanie nią klasy.
 20. Podsumowanie lekcji – Przypomnienie tematu i wniosków. Ocena aktywnych uczniów, wręczenie wszystkim dzieciom odznak – „Przyjaciel Ziemi”.
 21. Zadanie pracy domowej – w ćwiczeniach.
Opracowała i przeprowadziła – mgr Jolanta Nieścior

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie