Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aktywność ruchowa uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14851 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym od nauki szkolnej.
Opracował Machnik MarekI. Wstęp

Temat „Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym od nauki szkolnej” wybrałem z kilku powodów. Po pierwsze jest to dla mnie interesujący temat ze względu na to, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego od 10 lat. Po drugie, zajmuję się od dawna organizowaniem zajęć ruchowych w czasie wolnym od nauki szkolnej. Związane to jest z moim 20-letnim uprawianiem karate, którego jestem instruktorem. Moim zdaniem, od pewnego czasu daje się zauważyć stały spadek zainteresowania uczniów zajęciami ruchowymi po zajęciach szkolnych. Zauważalne jest to zarówno w klubie prowadzonym przeze mnie, jak i w innych klubach istniejących na terenie mojego miasta. Chciałbym, aby przeprowadzona ankieta i jej opracowanie przybliżyło istniejący problem, podsunęło, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i być może jak temu zaradzić, a wyciągnięte wnioski zainteresowały ludzi, którzy są związani z szeroko pojętą kulturą fizyczną na terenie miasta.

II. Podstawowe pojęcia .

Czas wolny jest to czas bez obowiązków, przeznaczony na zajęcia dowolne. Chodzi tutaj o działalność, w którą się człowiek angażuje z własnej woli, po wykonaniu swoich obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. W czasie tym można odpoczywać, bawić się, wzbogacać swoją wiedzę i kwalifikacje dla własnej satysfakcji i uprawiać zajęcia ruchowe. Pojęcie czasu wolnego jest wieloznaczne, może mieć inne znaczenie dla różnych ludzi i w różnych sytuacjach. Niektórzy autorzy proponują, by cechą wyróżniającą czas wolny była nie sama czynność, ale nastawienie z jakim się tę czynność podejmuje. Tak więc, czas wolny można pojmować jako określony czas lub pewną czynność, bądź jako nastawienie lub kombinację tych wymienionych.
Jako kategoria czasu, c z a s w o l n y to ten, który pozostaje człowiekowi po wypełnieniu obowiązków zawodowych, domowych, szkolnych i który jest przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości. W tym kontekście wyróżniamy 3 typy czasu wolnego: krótki czas wolny- w trakcie dnia codziennego, średni czas wolny- w ramach weekendu, oraz długi czas wolny- wakacyjno- urlopowy.
Jako kategorię zachowań ludzkich, czas wolny definiuje się, jako całość zajęć, którym człowiek oddaje się dobrowolnie, poza obowiązkowymi czynnościami zawodowymi i koniecznościami życiowymi w celu odpoczynku, zabawy i własnego rozwoju umysłowego, artystycznego, technicznego itd. Czas wolny wypełniają zajęcia ukierunkowane różnymi potrzebami, zainteresowaniami oraz cechami jednostek i grup. Zależnie od celu mogą one mieć charakter edukacyjny, integracyjny, rekreacyjny, kulturalny, kompensacyjny, wychowawczy itd. Można wysunąć wniosek, że czas wolny jest wielofunkcyjny, a sposoby jego wykorzystania i motywy temu towarzyszące są bogate i zróżnicowane.
Wg kryterium indywidualnego zaangażowania się, zajęcia czasu wolnego można podzielić na czynne i bierne, odtwórcze lub kreatywne; wg miejsca, w którym się odbywają na mieszkanie, bliskie otoczenie lub odległy rejon. Innym kryterium podziału może być częstość wykonywania danej czynności i długość czasu jaki się na nią poświęca- godziny, dni, tygodnie.
Wszystkie zajęcia, wykonywane przez jednostkę w czasie wolnym, mogą pełnić, poza innymi, funkcje rekreacyjne. Rekreacja charakteryzuje się kilkoma właściwościami płynącymi z jej uprawiania: aktywnością, dobrowolnością, bezinteresownością i przyjemnością. Jest ona kategorią działania i nie oznacza bezczynności. Stanowi ją zarówno bieganie, pływanie, żeglowanie jak i gry stolikowe, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie dzieł sztuki czy kontemplowanie. Cechą rekreacji jest dobrowolność, tzn. pozostawienie swobody wyboru treści i form, bez konieczności przynależenia do stowarzyszeń czy grup, zgodnie z zainteresowaniami i zamiłowaniem, dla samej przyjemności i satysfakcji wynikającej z działania. Bezinteresowność rekreacji oznacza brak motywów ekonomicznych przy jej podejmowaniu.
Słowo rekreacja pochodzi od łacińskiego „ rekreo ”, co oznacza przywrócić do życia, wzmocnić, pokrzepić, na nowo stworzyć. W dzisiejszych czasach ma ono trzy znaczenia. Po pierwsze oznacza zespół zachowań, które realizuje człowiek w swoim czasie wolnym. W znaczeniu drugim wiązane jest z procesem wypoczynku, regeneracją sił i usuwaniem skutków zmęczenia. Po trzecie jest to dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-kulturowe, które jest spowodowane wzrostem ilości czasu wolnego oraz związane z nim formy zachowań ludzi. W praktyce rekreację dzieli się umownie na dwie kategorie: bierną i czynną. Rekreacja bierna obejmuje takie zachowania jak: opalanie się, słuchanie muzyki, oglądanie programu telewizyjnego. Rekreacja czynna, to formy o przewadze wysiłku psychicznego ( np. Gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek ) oraz formy o przewadze wysiłku fizycznego, związane z ruchem mięśni, nazywane rekreacją fizyczną ( pływanie, bieganie, chodzenie po górach, gimnastykowanie się ). Rekreacja fizyczna, zwana także ruchową, sportem masowym, aktywnym wypoczynkiem, masową kulturą fizyczną, wyróżnia się specyficznym zespołem czynności związanych z ruchem i wysiłkiem fizycznym. Jej głównym celem jest zapewnienie organizmowi ludzkiemu biologicznej sprawności i jednoczesnym usprawnieniu psychicznego i społecznego funkcjonowania jednostki, poszerzając sferę jej zainteresowań i możliwości. Ta właśnie rekreacja ruchowa w czasie wolnym od zajęć szkolnych jest przedmiotem badań w tejże pracy.

III. Ankieta.

Celem przeprowadzonej ankiety było zbadanie, w jaki sposób uczniowie spędzają czas wolny od nauki szkolnej, zarówno w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, jak i w weekendy oraz ferie zimowe i wakacje, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tego czasu na aktywność ruchową, oraz czynników mogących mieć wpływ zarówno na rozwijanie tej aktywności jak i jej hamowanie. Terenem badań była szkoła podstawowa nr 1. w Ząbkowicach Śląskich. Dnia 24 maja 2002 r. przeankietowano 75 uczniów z klas IV, V, VI. Do badań wykorzystałem ankietę, ułożoną na podstawie pracy Janusza Maraka i Jerzego Wyrzykowskiego z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z Katedry Rekreacji i Turystyki, oraz badań prowadzonych przez Politechnikę Opolską, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii tj. ankiety „Zajęcia sportowo-rekreacyjne wśród młodzieży szkolnej ”.
Ankieta
Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym
od nauki szkolnej.
/należy podkreślić lub wpisać odpowiedź/.


1. Płeć

a/ dziewczyna

b/ chłopak

2.Do której klasy uczęszczasz :

a/ IV

b/ V

c/ VI

3. Jak najczęściej spędzasz czas wolny w dni nauki szkolnej :
a/ odpoczywam biernie

b/ chodzę do kina, oglądam telewizji, video, słucham radia

c/ korzystam z komputera

d/ uczestniczę w zajęciach kółek zainteresowań

e/ czytam książki lub czasopisma

f/ spaceruję

g uprawiam ćwiczenia fizyczne

4.Jakie ćwiczenia fizyczne uprawiasz najczęściej :
a/ gra w koszykówkę

b/ piłkę nożną

c/ tenis stołowy

d/ jazda na rowerze

e/ jazda konna

f/ pływanie

g/ inne ( wymień jakie ) ....................................

5.Czy w twojej miejscowości istnieją obiekty sportowe :
a/ basen

b/ hala sportowa

c/ stadion sportowy

d/ siłownia

e/ lodowisko

f/ inne ( wymień jakie ) ....................................

6. Wymień , z którego obiektu z pkt. 5. najczęściej korzystasz ?

.........................................................................

7. Czy bierzesz udział w zajęciach ruchowych organizowanych przez :

a/ S.K.S.

b/ klub sportowy

c/ dom kultury

d/ inne ( jakie ? ) .............................................

e/ nie uczestniczę

8. Ile razy w tygodniu uprawiasz zajęcia ruchowe :
a/ 1 raz w tygodniu

b/ 2-3 razy

c/ 3-5 razy

d/ codziennie

9. Ile czasu w tygodniu zajmują ci zajęcia ruchowe :
a/ mniej niż godzinę

b/ 3-5 godzin

c/ 6-8 godzin

d/ 9-12 godzin

e/ ponad 12 godzin

10. Jakie zajęcia ruchowe uprawiasz najczęściej w weekendy :
a/ gram w gry zespołowe

b/ biegam

c/ jeżdżę rowerem

d/ kąpie się, pływam

e/ chodzę po górach

f/ inne ( wymień jakie ) .......................................................

11. Czy na feriach zimowych i wakacjach wyjeżdżasz na obozy sportowo-rekreacyjne :
a/ tak

b/ rzadko

c/ nie

12. Jeżeli podczas wakacji i ferii pozostajesz w miejscu swojego zamieszkania to jak spędzasz wolny czas :
a/ spaceruję, chodzę po sklepach
b/ biegam, jeżdżę na łyżwach, wrotkach, deskorolce itp.
c/ jeżdżę rowerem
d/ pływam
e/ gram w gry zespołowe (np. piłka nożna, koszykówka )
f/ odpoczywam biernie

13.Czy posiadasz własny sprzęt sportowy ?

a/ tak

b/ nie

14.Jeśli tak to zaznacz jaki :
a/ rower
b/ piłki

c/ narty

d/ sanki

e/ rolki, deskorolka

f/ do tenisa stołowego

g/ do ćwiczeń siłowych

h/ inny ( wymień jaki ) .......................................................

15. W jakim stopniu wykorzystujesz ten sprzęt w ciągu tygodnia :
a/ 1-2 godziny

b/ 3-5 godzin

c/ 6-8 godzin

d/ 9-12 godz.
e/ powyżej 12 godz.

16. Czy dotychczasowa ilość czasu wolnego zadowala cię :

a/ tak
b/ nie

17. Jeżeli nie to dlaczego :
a/ z powodu nadmiaru zajęć w szkole
b/ z powodu nadmiaru nauki w domu

c/ z powodu licznych obowiązków domowych ( np. sprzątanie , robienie zakupów , opieki nad rodzeństwem )
d/ z powodu nieumiejętności zorganizowania sobie czasu wolnego
e/ inne powody ( wymień jakie ) .........................................

18. Czy chciałbyś więcej czasu wolnego przeznaczyć na aktywność ruchową:

a/ tak

b/ nie

19. Jeżeli tak , to co stoi na przeszkodzie :
a/ brak funduszy
b/ brak odpowiedniego towarzystwa

c/ utrudniony dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych
d/ brak sprzętu sportowego i turystycznego

e/ nieumiejętność organizowania sobie czasu wolnego

f/ słaby stan zdrowia

g/ słaba sprawność fizyczna

h/ inne przeszkody ( wymień jakie ) ...................................

20. Która z wymienionych osób stara się motywować cię do uprawiania zajęć ruchowych:
a/ rodzice

b/ nauczyciel wychowania fizycznego

c/ wychowawca

d/ koledzy

e/ żadna z wymienionych osób


IV. Wyniki badań.
Pyt.1. Płeć.

Na 75 przebadanych uczniów 27 stanowiły dziewczęta, a 48 chłopcy / 36 % dziewczynek i 64 % chłopców /.
Pyt.2. Do której klasy uczęszczasz.

Wśród 75 osób znalazło się 17 uczniów klasy IV, 19 klasy V oraz 39 klasy VI.
Pyt.3. Jak najczęściej spędzasz czas wolny w dni nauki szkolnej.

Nr odp. A B C D E F G
Il.odp. 11 46 30 4 16 21 41

Najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego w dni nauki szkolnej jest wg badanych chodzenie do kina, oglądanie telewizji, video i słuchanie radia ( 61 % ), na drugim miejscu znalazło się uprawianie ćwiczeń fizycznych ( 55 % ),
Na trzecim korzystanie z komputera ( 40 % ), a dalszych spacery ( 28 % ), czytanie książek lub czasopism (21 % ), odpoczynek bierny ( 15 % ) oraz uczestnictwo w zajęciach kółek zainteresowań ( 5 % badanych ).
Pyt.4. Jakie ćwiczenia fizyczne uprawiasz najczęściej.

Nr odp. A B C D E F G
Il.odp. 36 52 17 42 5 15 19

Wśród uprawianych ćwiczeń fizycznych zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazła się piłka nożna ( 69 % ), dalej jazda na rowerze ( 56 % ), gra w koszykówkę ( 48 % ), oraz dużo mniej tenis stołowy ( 23 % ), pływanie ( 20 % ), bieganie ( 8 % ), jazda konna ( 7 % ), jazda na rolkach ( 7 % ), tylko po kilka głosów piłka siatkowa ( 3 % ), taniec ( 1 % ), skakanie na skakance ( 1 % ), gra w badmintona ( 1 % ), jazda na hulajnodze ( 1 % ), siłownia ( 1 % ) i karate ( 1 % ).
Pyt.5. Czy w twojej miejscowości istnieją obiekty sportowe.

Nr odp. A B C D E F
Il. odp. 55 28 68 56 0 4

Na pytanie o istniejące obiekty sportowe 91 % uczniów wymieniło stadion sportowy, 75 % siłownie, 73 % basen, a tylko 37 % halę sportową. Dwie osoby ( 3 % ) wymieniły dodatkowo boisko, jedna strzelnicę sportową ( 1 % ) oraz jedna błędnie Ząbkowicki Ośrodek Kultury ( 1 % ), który nie jest obiektem sportowym.
Pyt.6. Wymień , z którego obiektu z pkt. 5. Najczęściej korzystasz?

Najbardziej wykorzystywanym obiektem sportowym jest, wg ankietowanych stadion sportowy ( 72 % - 54 głosy ), dużo dalej basen ( 11 % - 8 głosów ) i siłownia ( 4 % - 3 głosy). 5 % odpowiedziało, że nie korzysta z żadnego obiektu sportowego ( 4 głosy ), a 4 % nie udzieliło odpowiedzi ( 3 osoby ).
Pyt.7. Czy bierzesz udział w zajęciach ruchowych organizowanych przez:

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 13 20 7 0 35

Najwięcej respondentów odpowiedziało, że nie bierze udziału w zajęciach organizowanych przez podane instytucje ( 47 % ), 27 % jest członkami klubów sportowych, tylko 17 % zadeklarowało uczęszczanie na zajęcia S.K.S.- u i 9 % do domów kultury.
Pyt.8. Ile razy w tygodniu uprawiasz zajęcia ruchowe.

Nr odpowiedzi A B C D
Ilość odp. 4 15 7 46

Codzienne uprawianie zajęć ruchowych zadeklarowało 61 % uczniów, 20 % odpowiedzi brzmiało 2-3 razy w tygodniu, 3-5 razy w tygodniu uprawia takie zajęcia 9 % pytanych, a 5 % deklaruje tylko 1 dzień zajęć ruchowych w tygodniu.
Pyt.9. Ile czasu w tygodniu zajmują ci zajęcia ruchowe.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 6 18 11 7 30

Najwięcej badanych odpowiedziało, że zajęcia ruchowe zajmują im ponad 12 godzin tygodniowo ( 40 % ). 3 do 5 godzin w tygodniu na takie zajęcia przeznacza 24 %, 6 do 8 godzin – 15 %, 9 do 12 godzin 9 %, a tylko 8 % badanych przeznacza na zajęcia ruchowe mniej niż godzinę tygodniowo.

Pyt.10. Jakie zajęcia ruchowe uprawiasz najczęściej w weekendy.

Nr odp. A B C D E F
Ilość odp. 36 28 43 14 6 14

57 % respondentów odpowiedziało, że w weekendy jeździ rowerem, 48 % gra w gry zespołowe, 37 % preferuje bieganie, 19 % kąpiele i pływanie, 8 % chodzi po górach, 7 % spaceruje, a pozostali jeżdżą na hulajnodze ( 4 % ), konno ( 3 % ) lub na rolkach, grają w ping-ponga ( 1 % ) lub tańczą ( 1 % ).

Pyt.11. Czy na feriach zimowych i wakacjach wyjeżdżasz na obozy sportowo-rekreacyjne.

Aż 44 % ( 33 odpowiedzi ) ankietowanych stwierdziło, że nie jeździ na żadne obozy sportowo-rekreacyjne w czasie ferii i wakacji. Rzadko z miejsca zamieszkania wyjeżdża 37 % ( 28 odpowiedzi ), a tylko 13 % jeździ systematycznie na feriach i wakacjach ( 10 odpowiedzi ). 6 % nie udzieliło żadnej odpowiedzi na ten temat ( 4 osoby ).

Pyt.12. Jeżeli podczas wakacji i ferii pozostajesz w miejscu swojego zamieszkania to jak spędzasz wolny czas.

Nr odp. A B C D E F
Ilość odp. 31 26 40 35 47 19

Najwięcej uczniów pozostających podczas wakacji i ferii w miejscu zamieszkania gra w gry zespołowe ( 63 % ). Zaraz potem znalazła się jazda na rowerze ( 53 % ), później pływanie ( 47 % ), a dalej spacery i chodzenie po sklepach ( 41 % ), bieganie, jeżdżenie na łyżwach, wrotkach, deskorolce (35 % ). 25 % uczniów odpowiedziało, że odpoczywa biernie.

Pyt.13. Czy posiadasz własny sprzęt sportowy.

100 % badanych odpowiedziało , że posiada własny sprzęt sportowy .

Pyt.14. Jeśli tak , to zaznacz jaki.

Nr odp. A B C D E F G H
Il.odp. 68 64 28 58 46 34 23 31

Ze sprzętu sportowego najwięcej respondentów posiada rower ( 91 % ), piłki ( 85 % ), sanki ( 77 % ), rolki lub deskorolkę ( 61 % ), sprzęt do tenisa stołowego ( 45 % ), narty ( 37 % ) i sprzęt do ćwiczeń siłowych ( 31 % ). Wśród innego sprzętu najczęściej wymieniano sprzęt do badmintona ( 10 % ), hulajnogę ( 9 % ), skakankę ( 13 % ) i hula-hop ( 5 % ). Po jednym głosie otrzymały łyżwy i sprzęt do tenisa ziemnego.
Pyt.15. W jaki sposób wykorzystujesz ten sprzęt w ciągu tygodnia.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 10 17 13 5 25

33 % ankietowanych wykorzystuje swój sprzęt częściej niż 12 godzin tygodniowo. 23 % twierdzi, że wykorzystuje go 3 do 5 godzin w tygodniu, 17 % 6 do 8 godzin, 10 % 1–2 godziny, a 7 % 9 do 12 godzin tygodniowo. Jedna osoba nie udzieliła na to pytanie odpowiedzi.
Pyt.16. Czy dotychczasowa ilość czasu wolnego zadowala cię.

Na to pytanie 61 % odpowiedziało twierdząco, zaś 39 % nie jest zadowolonych z dotychczasowej ilości czasu wolnego.


Pyt.17. Jeżeli nie , to co jest tego powodem.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 22 22 9 1 3

Wśród niezadowolonych z ilości czasu wolnego 29 % podało, że powodem jest nadmiar zajęć w szkole. Drugie 29 % stwierdziło, że spowodowane to jest nadmiarem nauki w domu. Przyczyną niezadowolenia pozostałych są liczne obowiązki domowe ( 12 % ). Pozostałe powody ( po jednym głosie tj. 1 % ) to nieumiejętność zorganizowania sobie czasu wolnego, dojazdy czy nauka języka obcego.
Pyt.18. Czy chciałbyś więcej czasu wolnego przeznaczyć na aktywność ruchową.

76 % uczniów stwierdziło , że chciałoby więcej czasu przeznaczyć na aktywność ruchową. Pozostałe 24 % jest zadowolonych z istniejącego stanu rzeczy.

Pyt.19. Jeżeli tak , to co stoi na przeszkodzie.

Nr odp. A B C D E F G H
Il.odp. 12 21 20 7 3 7 6 13

Najwięcej badanych ( 28 % ) twierdzi, że przeszkodą do powiększenia ilości wolnego czasu przeznaczonego na aktywność ruchową jest brak odpowiedniego towarzystwa. 27 % uważa, że przyczyną jest utrudniony dostęp do obiektów sportowych. Dla 12 % winny jest brak funduszy, po 9 % otrzymał brak sprzętu sportowego i słaby stan zdrowia, 8 % słaba sprawność fizyczna i 4 % nieumiejętność zorganizowania sobie czasu wolnego. Pozostałe przeszkody to chodzenie do szkoły ( 8 % ), nauka w domu ( 3 % ), brak czasu ( 3 % ) i zajęcia dodatkowe ( 1 % ). Dla 3 % nic nie stoi na przeszkodzie, a jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.

Pyt.20. Która z wymienionych osób stara się motywować cię do uprawiania zajęć ruchowych.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 39 27 5 36 14

Na pierwszym miejscu wśród osób, które motywują badanych do zajęć ruchowych znaleźli się rodzice ( 52 % odpowiedzi ), później koledzy ( otrzymali 48 % głosów ), dalej nauczyciel wychowania fizycznego ( 36 % ) i wychowawca (tylko 7 % głosów ). 19 % nie podało żadnej z wymienionych osób .V. Wnioski.

Po przeprowadzonych badaniach nad aktywnością ruchową uczniów klas starszych szkoły podstawowej nasuwają się pewne refleksje i uwagi .
Na pewno niepokojącym dla nauczyciela WF- u jest stosunek czasu przeznaczanego na zajęcia ruchowe ( 55 % ), do czasu oglądania telewizji ( 61 % ). Oznacza to, przy średnim budżecie czasu wolnego na poziomie 5 godzin, około 3 godzin dziennie przed telewizorem. Jest to jednak wynik i tak znacznie niższy niż we Wrocławiu, gdzie oglądanie telewizji zadeklarowało ok.90 % pytanych. Zajęcia sportowo-rekreacyjne wymienione są we wrocławskiej ankiecie przez jedynie 28 % badanych, a więc znowu małe miasto ma wynik dwukrotnie lepszy.
W czasie wolnym przeznaczonym na zajęcia ruchowe, króluje piłka nożna ( 69 % ) i jazda na rowerze ( 56 % ), oraz koszykówka ( 48 % ). Bardzo małe, lub wręcz żadne zainteresowanie mają inne formy ruchu np. pływanie ( tylko 20 % ), czy siatkówka ( 3 % ). Niepopularność pływania jest spowodowana prawdopodobnie brakiem możliwości pływania przez cały rok, gdyż nie ma w mieście basenu krytego.
Większość ankietowanych orientuje się jakie istnieją obiekty sportowe na terenie miasta. Gorzej jest jednak z ich wykorzystaniem. Zdecydowana większość korzysta tylko ze stadionu sportowego ( 72 % ), a minimalne jest wykorzystanie innych obiektów jak basen ( 11 % ) czy siłownie ( 4 % ).
Aż 47 % uczniów nie bierze udziału w żadnych formach ruchowych organizowanych przez różne instytucje. Co czwarty uczeń jest członkiem klubu sportowego. Większość z nich uprawia piłkę nożną, która jest na naszym terenie bardzo popularna i zdominowała pozostałe dyscypliny.
Cieszyć może deklaracja, że 61 % uczniów uprawia zajęcia ruchowe codziennie. 40 % przeznacza na nie powyżej 12 godzin w tygodniu. Jednocześnie bardzo mały procent uczniów poświęca na ćwiczenia fizyczne mniej niż 1 godzinę w tygodniu ( 8 % ).
Bardzo podobnie przedstawia się sytuacja w weekendy. Znowu wolny czas spędzany jest najczęściej na jeździe na rowerze ( 57 % ), oraz grach zespołowych (48 % ).Dochodzi jednak także bieganie ( 37 % ) i w mniejszym stopniu pływanie ( 19 % ). Tak jak w przypadku czasu wolnego w dni powszednie zupełnie niepopularne są inne formy ruchowe jak np. jazda konna ( 3 % ) czy chodzenie po górach ( 8 % ).
Nieliczni uczniowie spędzają letni i zimowy wypoczynek poza miejscem zamieszkania ( tylko 13 % ). Pozostali wyjeżdżają rzadko ( 37 % ), bądź wcale (44 %). Spowodowane to jest najprawdopodobniej sytuacją materialną rodzin. Teren nasz jest szczególnie zagrożony bezrobociem i większość rodziców nie stać na ten wydatek.
Ci, którzy pozostają na wakacjach i feriach w mieście najczęściej grają w gry zespołowe ( 63 % ), jeżdżą na rowerze ( 53 % ), pływają ( 47 % ) lub spacerują. Co czwarty badany odpoczywa na wakacjach i feriach biernie.
Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że mają swój sprzęt sportowy. Najczęściej jest to rower ( 91 % ), piłki ( 85 % ) i ze sprzętu zimowego sanki ( 77 % ). Pokrywa się to z deklarowanymi zajęciami ruchowymi w czasie wolnym z pkt.4., 10 i 12 (jazda na rowerze, gra w piłkę nożną i koszykową ).
Ciekawe okazały się przyczyny niezadowolenia z dotychczasowej ilości czasu wolnego. Uczniowie twierdzą , że mają zbyt dużo zajęć w szkole ( 29 % ) i za dużo nauki w domu ( 29 % ). 76 % chciałaby zwiększyć ilość czasu wolnego poświęcanego na aktywność ruchową. Przeszkodą okazuje się najczęściej brak odpowiedniego towarzystwa ( 28 % ) i utrudniony dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych ( znowu kwestia finansowa ).
Odpowiedź na ostatnie pytanie mogło dotknąć zarówno nauczycieli WF- u, jak i wychowawców. Tylko 36 % wskazało na nauczycieli WF- u jako motywujących do uprawiania zajęć ruchowych. Na wychowawców oddało głos 7 % badanych.
Myślę, że przeprowadzona ankieta i jej wyniki mogą posłużyć nauczycielom do przemyśleń i analizy istniejącej sytuacji, oraz podjęcia kroków w celu jej poprawienia.

Literatura.

1. Demel M., Humel W.: „ Wprowadzenie do rekreacji fizycznej ”.

2. Kamiński A.: „ Czas wolny i jego problematyka społeczno-gospodarcza”.

3. Wolańska T.(red. ) : „ Rekreacja ruchowa i turystyka ”.

4. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN .

5. Marak J., Wyrzykowski J. Ankieta pt: „ Poznanie rozmiarów czasu wolnego mieszkańców Wrocławia oraz jego wykorzystania m.in. na rekreację ruchową i turystykę ”.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie