Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program realizacji ścieżki czytelniczo-medialnej w gminazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1238 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Przy Gimnazjum w Rusku dla uczniów klas I-III gimnazjum

Podstawy prawne: podstawa programowa kształcenia ogólnego- ścieżka czytelnicza i medialna

DO PEŁNEGO ZREALIZOWANIA PROGRAMU
KONIECZNI SĄ SOJUSZNICY:

OSOBY:
Monika Podlewska, Małgorzata Lajtlich- opracowanie tekstów,
Jan Tomczak – opracownie podkładów muzycznych,
ks. Tadeusz Nagel Cor. - poeta , autor tekstów,
mgr B. Bogatko – aktorka, nauczyciel sztuki,
mgr. A. Pilarczyk – dziennikarka, redaktor Gazety Jarocińskiej

INSTYTUCJE:
Redakcja Gazety Jarocińskiej
Ja Radio Jarocin - rozgłosnia radiowa
Ośrodek Kultury w Jaraczewie

WSTĘP

Pomysł napisania programu do realizacji ścieżki czytelniczo- medialnej w gimnazjum zrodził się u nas w roku 2000. Bardzo ważne jest dziś świeże spojrzenie na edukację medialną, która różni się bardzo od innych rodzajów wiedzy szkolnej. Przede wszystkim tym, że jest oparta w zasadniczym stopniu na przeżyciach i wiedzy uczniów zdobytej poza szkołą, w domu, w grupie rówieśniczej, z obserwacji i uczestnictwa w otaczającym dziecko świecie mediów.
Uczniowie naszej szkoły nie mają zbyt dużego dostępu do szeroko rozumianej „kultury”: teatru, filmu, mediów.... Pierwszy krok, który zrobiliśmy to prace długoterminowe, pisali je uczniowie klas drugich. Były to prace z zakresu matematyki np. „Słynni matematycy”, „ Jak działa bank” i geografii „Jarocin i okolice w internecie” , „Moja miejscowość na tle gminy Jaraczewo”. Do dziś są one wykorzystywane jako źródło wiedzy dla młodszych kolegów ( prace znajdują się w bibliotece szkolnej). Uczniowie dzięki pisaniu tych prac poznali zasady opisu bibliograficznego, musieli samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy. Następne nasze działania poszły dalej w kierunku filmu, mediów: gazety, radia, a uwieńczeniem stało się wydanie płyty w Ja Radiu Jarocin ze słuchowiskiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia i jego emisją w radiu w Wigilię w dniu 24 12 2001r. o godz. 11:30. Realizacja tego programu przyniosła nam wiele satysfakcji, szczególnie radość młodzieży, która stała się na krótką chwilę częścią „mediów”. Jak sami mówili było to dla nich duże i niepowtarzalne przeżycie.

1. CELE PROGRAMU:

a) CELE OGÓLNE:

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- rozbudzanie potrzeb czytelniczych,
- przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej,
- kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

b) CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, jako źródła informacji,
- kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki,
- kształtowanie umiejętności sprawnego, szybkiego czytania, notowania i selekcjonowania wiadomości,
- kształtowanie umiejętności sporządzania opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami medialnymi w procesie komunikowania, zdobywania, dokumentowania i prezentowania wiedzy,
- kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwych wyborów w korzystaniu ze środków masowej komunikacji,
- poznanie pracy gazety,
- poznanie pracy radia,

2. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

a) przygotowanie uczniów do pisania pracy długoterminowej z matematyki i geografii ( zapoznanie z zasadami opisu bibliograficznego, sposobami wyszukiwania i selekcjonowania informacji),
b) udział w spotkaniu z Panią mgr Barbarą Bogatko „Trzy słowa o byciu aktorką”zał.1,
c) udział w warsztatach prowadzonych przez Panią mgr Barbarę Bogatko „ Słowo, gest i ruch” zał.2,
d) organizowanie i współorganizowanie inscenizacji szkolnych,
e) spotkanie z Panią. mgr. Aleksandrą Pilarczyk redaktorem Naczelnym Gazety Pleszewskiej oraz zastępcą redaktora Naczelnego Gazety Jarocińskiej „ Słów kilka o pracy dziennikarza”- nawiązanie współpracy z gazetą zał.3,
f) wycieczka do redakcji Gazety Jarocińskij - procesy powstawania gazety zał.4,
g) nawiązanie współpracy z Ja Radiem Jarocin, nagranie płyty zał.5,

3. TREŚCI:

- dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna,
- opis bibliograficzny,
- pojęcia komunikacji medialnej: znak, symbol, język,
- formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych... ,
- słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu, teatrze, inscenizacjach szkolnych,
- media jako środki poznania współczesności i historii,

4. EWALUACJA:

- opracowany program realizacji ścieżki czytelniczo- medialnej jest dokumentem otwartym i podlegać będzie systematycznej ewaluacji.
- ewaluacja dokonywana będzie okresowo, na koniec drugiego okresu danego roku szkolnego,
- zmiany w programie następować mogą w wyniku:

a) zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
b) wyników ankiety ewaluacyjnej na zakończenie drugiego okresu nauczania w danym roku szkolnym skierowanej
do rodziców i uczniów,

5. EFEKTY PRACY:

- uczniowie bardzo chętnie występują w inscenizacjach szkolnych,
- uczniowie uczestniczą w konkursach,
- są zadowoleni i dumni, że społeczeństwo mogło usłyszeć ich w inscenizacji emitowanej w Ja Radio Jarocin,
- płyta CD,

6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI:

Załącznik nr 1

Spotkanie z mgr Barbarą Bogatko - „ Trzy słowa o byciu aktorką”

Spotkanie z Panią Barbarą Bogatko było wstępem do cyklu spotkań „Słowo, gest i ruch”. Nasz gość opowiedział uczniom o swojej przygodzie z filmem. Jest to osoba , która mieszka również w wiosce odległej o trzy kilometry od naszej miejscowości. Młodzież przekonała się, że pochodzenie z tak małej miejscowości jak nasza nie jest przeszkodą w realizowaniu swoich planów, że tak naprawdę dużo zależy od nas samych.
Można było zauważyć, że nabierają pewności siebie oglądając fragmenty filmu, w którym grała p. Bogatko.
Z wielkim zainteresowaniem słuchali też o jej przygodzie z filmem i zasypali ją lawiną pytań dotyczącą pracy na planie filmowym.
Z tym większym zadowoleniem przyjęli wiadomość o tym, że Pani Bogatko poprowadzi w naszej szkole zajęcia „Słowo, gest i ruch”, które pomogą uczniom w realizacji ich teatralnych zainteresowań.

Załącznik nr 2

Warsztaty teatralne „Słowo, gest i ruch”
Warsztaty teatralne „ Słowo, gest i ruch” prowadzone były z Panią Bogatko raz w tygodniu po dwie godziny po lekcjach. Pani Bogatko prowadziła takie same zajęcia na studiach podyplomowych. W zajęciach uczestniczyło 30 osób z podziałem na dwie grupy. W większości były to dziewczęta choć chłopcy też chętnie obserwowali wszelkie ćwiczenia i w niektórych brali czynny udział. Młodzież podczas tych warsztatów wyzbyła się w dużej mierze tremy, która przeszkadza w grze na scenie, nauczyli się w jaki sposób wyrażać swoje uczucia, emocje mimiką twarzy czy ruchem.

Załącznik nr 3

„Słów kilka o pracy dziennikarza” - spotkanie z zastępcą redaktora naczelnego Gazety Jarocińskiej.

Spotkanie z Panią Pilarczyk rozpoczęło się krótką częścią artystyczną pt. „ Z życia szkoły”. Następnie Pani Pilarczyk przedstawiła swoją pracę dziennikarską, opowiedziała o swoich największych porażkach i sukcesach. Wielkie zainteresowanie wzbudził na niej wywiad z pierwszą damą Polski Panią Jalantą Kwaśniewską. Sposób docierania do informacji wywołał u młodzieży również wielkie zainteresowanie wielu z nich myślało, że wszystkie drzwi są dla dziennikarza otwarte i nie jest żadnym problemem zdobywanie informacji. Pani redaktor opowiedziała jak napisać np. felieton, a jak sprawozdanie z uroczystości. Uczniowie byli zadowoleni ze spotkania tym bardziej, że otrzymaliśmy zaproszenie do zwiedzenia redakcji Gazety Jarocińskiej.

Załącznik nr 4

Wycieczka do redakcji Gazety Jarocińskiej.
Następnym naszym etapem w wędrówce wokół mediów była wycieczka do redakcji Gazety Jarocińskiej. We współpracy z rodzicami i korzystając z ich pomocy udaliśmy się do redakcji (rodzice zawieźli nas). Już duże wrażenie na młodzieży wywarł sekretariat, gdzie wokół na ścianach wisiały zdjęcia osób, które odwiedziły gazetę byli tam politycy, gwiazdy estrady i wielkie indywidualności. Po wejściu do „ części roboczej” uczniowie zapoznani zostali z kolejnymi etapami powstawania gazety i otrzymali prezent w formie najnowszego numeru gazety.
Czekała ich jeszcze jedna niespodzianka Pani redaktor umożliwiła nam wejście studia Ja Radia Jarocin, gdzie uczniowie mogli na żywo pozdrowić swoich bliskich i opowiedzieć o wrażeniach z wycieczki. Tak zaczęła się nasza współpraca z radiem.

Załącznik nr.5
Współpraca z Ja radiem Jarocin

Nasza współpraca z Ja radiem Jarocin, choć krótka przyniosła nam wszystkim dużo satysfakcji. Rozpoczęła się od krótkiego wywiadu z młodzieżą na żywo o szkole, zaproponowano nam wtedy, że możemy współpracować. Ponieważ było, to w okolicy Świąt Bożego Narodzenia padła propozycja, aby nagrać audycję świąteczną. We współpracy z kol. Moniką Podlewską i kol. Małgorzatą Lajtlich powstał scenariusz inscenizacji, w której oprócz naszej młodzieży wziął udział nasz proboszcz ks. Leszek Marciniak. Okres przygotowań pochłaniał młodzież. Chcieli jak najlepiej. Wiadomość o możliwości nagrania płyty w radiu i emisji inscenizacji w wigilię uczniowie przyjęli z niedowierzaniem. Owszem słuchają tego radia, ale usłyszeć w nim siebie to niemożliwe. Wreszcie pojechaliśmy na nagranie nie było łatwo, ale płyta powstała. Została wyemitowana w dniu 24 grudnia 2001r. o godz. 11:30
Nasza płyta, która stała się największym sukcesem naszego programu znajduje się dziś w wielu domach mieszkańców gminy Jaraczewo. Płyta stała się upominkiem dla abp. Juliusza Paetza, który gościł u nas w szkole na opłatku w roku 2001, następnie podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w roku 2003 w Zespole Szkół w Rusku stała się upominkiem dla dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu Jarocińskiego, naszą płytę otrzymała Pani starszy wizytator Genowefa Demska, Pani starszy wizytator Maria Roszyk, Wójt Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała, dyrektor GZEAS w Jaraczewie Jerzy Jakubowski i wiele innych osób.

opracowali:

Beata Florczak, Sławomir Podeszwa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie