Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs ekologiczny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6702 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Cele:

1. Przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska.
2. Kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej wśród młodzieży.
3. Zapoznanie ze stanem zanieczyszczeń naszego środowiska.
4. Bliższe poznanie pojęć: ekologia, recykling, utylizacja, odpady.
5. Przybliżenie i uświadomienie wagi problemów ekologicznych.

Tematyka konkursu ekologicznego obejmuje umiejętności i podstawowe wiadomości zawarte w programach nauczania przyrody dla klas IV-VI oraz nauczanych w ramach ścieżek edukacyjnych ekologicznej i prozdrowotnej.Przebieg konkursuMiejsce: sala gimnastyczna.

Czas trwania: ok. 2 - 3h

Materiały pomocnicze:
*Kartony do malowania,
* Pisaki, farby,
* Stanowiska dla uczestników,
* Taśma klejąca,
* Nożyczki.


Uczestnicy: Uczniowie w wieku 11-13 lat


Imprezę rozpoczyna piosenka Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach", odtworzona z taśmy magnetofonowej.

1. Powitanie publiczności i uczestników konkursu,
2. Prezentacja Jury,
3. Zapoznanie zebranych z regulaminem konkursu.
4. Zaproszenie uczestników konkursu.
Konkurs realizowany równolegle w kilku płaszczyznach tematycznych.
Na sali gimnastycznej wyznaczono kilka stanowisk do pracy poszczególnych
grup:
* Konkurs wiedzy (pisemny i ustny),
* Konkurs plastyczny o tematyce recyklingu,
* Konkurs na hasło na temat ochrony środowiska
* Konkurs na fraszkę dotyczącą ochrony środowiska
* Konkurs na najlepszy okrzyk dotyczący ochrony środowiska
5. Konkurs piosenki o tematyce przyrodniczej - między klasami.
6. Czy wiesz, jak chronić przyrodę? – test indywidualny dla każdego ucznia.
7. Ogłoszenie wyników konkursów.REGULAMIN

1. Czas trwania konkursu ok. 2- 3h
2. Z każdej grupy tematycznej nagrodzone zostają I miejsca, tylko w konkursie
wiedzy nagradzane jest I, II i III miejsce.
3. Zwycięscy nagrodzeni zostają dyplomami.
4. W przypadku remisu w konkursie wiedzy przewidziana jest dogrywka.
5. Kwestie sporne rozstrzyga Jury.Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy ma formę pisemną i ustną

Forma pisemna: Formą pisemną jest test.
Test z ekologii

1. Światowy Dzień Ziemi obchodzimy:
a. 21 kwietnia
b. 22 kwietnia
c. 25 kwietnia

2. Utylizacja to:
a. wykorzystanie odpadów jako surowców do nowej produkcji
b. całkowite zniszczenie tego co dla nas zbędne
c. zagospodarowanie nowych terenów
3. Recykling to:
a. wykonywanie pewnych czynności i działań w sposób cykliczny
b. odzyskiwanie surowców z materiałów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji
c. sposób działania polegający na wykorzystywaniu wcześniej zdobytych doświadczeń

4. Jednym ze sposobów zmniejszenia ilości odpadków jest:
a. ograniczenie używania opakowań jednorazowych, wszędzie tam gdzie jest to
możliwe
b. nie wykorzystywanie już raz użytych opakowań
c. dbanie o to by każdy produkt był dobrze zapakowany

5. Park Narodowy, który słynie z hodowli żubrów to:
a. Tatrzański
b. Białowieski
c. Bieszczadzki

6. Nauka o ochronie środowiska to:
a. geografia
b. ekologia
c. sozologia

7. Kwaśne deszcze to:
a. deszcze padające na Śląsku
b. deszcze padające w pobliżu elektrowni
c. dwutlenek siarki emitowany z zakładów przemysłowych wchodzący w
reakcję z padającymi deszczami

8. rośliny hodowane przy trasach szybkiego ruchu zawierają szkodliwe dla zdrowia:
a. tlen, węgiel
b. ołów, siarka
c. siarka, magnez

9. Papier można wytwarzać z:
a. makulatura, drewno, tworzywa sztuczne
b. makulatura, drewno, szmaty
c. makulatura, szkło, szmaty

10. Formy ochrony przyrody to:
a. parki, łąki, rezerwaty,
b. parki, lasy, ogrody
c. parki, rezerwaty, pomniki przyrody

11. Słynny dąb pod ochroną w Polsce to:
a. „Bartek”
b. „Waldek”
c. „Jawor”

12. Pod pojęciem „zielone płuca Ziemi” rozumiemy:
a. pola
b. łąki
c. lasy

13. Ekologia, to nauka zajmująca się:
a. czynnościami życiowymi zwierząt
b. zależnościami pomiędzy organizmami oraz ich zespołami, a ich żywym i martwym środowiskiem
c. rozwojem roślin

14. Gatunki zwierząt prawnie chronione to:
a. zając, kret, łoś
b. ropucha, świstak, niedźwiedź brunatny
c. zając, świstak, lis

15. Gatunki roślin prawnie chronione to:
a. krokus, kosodrzewina, cis pospolity
b. jaskier, szarotka alpejska, świerk
c. mniszek lekarski, kosodrzewina, modrzew

16. Gazy stosowane w aerozolach i lodówkach, które niszczą ochronną warstwę ozonu znajdującą się w atmosferze ziemskiej to:
a. para wodna
b. hel
c. freon

17. Który składnik powietrza występujący w nadmiarze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego:
a. dwutlenek węgla
b. freon
c. tlen

18. Rekultywacja to:
a. zagospodarowywanie nieużytków
b. odzyskiwanie surowców z materiałów odpadowych
c. dbanie o to by każdy produkt był dobrze zapakowany

19. Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy:
a. 22 kwietnia
b. 9 maja
c. 5 czerwca

20. Pisma o tematyce ekologicznej to:
a. Aura, Raj, Przyroda Polska, Ekopartner
b. Brawo, Aura, Raj, Ekopartner
c. Aura, Przyjaciółka, Raj, Przyroda Polska.

Czas trwania testu pisemnego - 30 min.
W czasie, gdy jury sprawdza prace pisemne, osoba prowadząca kontroluje postępujące prace w różnych grupach (konkurs na plakat, na hasło, na fraszkę)


Forma ustna:
Osoby, które zakwalifikowały się do etapu ustnego zajmują wskazane miejsca. Losują numery pytań. Eliminowane są te osoby, które po kolejnej turze pytań mają 3 błędne odpowiedzi (po każdej błędnej odpowiedzi otrzymują czerwoną kartkę).

Czas trwania - ok. 30 min.

Przykładowe pytania do konkursu ustnego:
* Wybór opakowania śniadania do szkoły (papier, folia, folia aluminiowa,
torebka papierowa), uzasadnij wybór;
* Wybór torby na zakupy (foliowa, reklamówka, lniana). Uzasadnij wybór.
* W jaki sposób oszczędzam wodę?
* Czy kartony po mleku i sokach są opakowaniami ekologicznymi?
* Jakie napoje wybieram w sklepie i czym się kieruje w swoich wyborach?
* Dlaczego należy segregować śmieci?
* Na czym polega recykling?
* Co symbolizują przedstawione na planszach znaki ekologiczne?
* Co to jest „Czerwona Księga”?
* Wymień skutki występowania kwaśnego deszczu.
* Jaki jest wpływ ołowiu na zdrowie człowieka?
* Co to jest smog?
* Wymień skutki istnienia dziury ozonowej.


Konkurs plastyczny
Osoba prowadząca w przerwach w konkursie wiedzy relacjonuje przebieg konkursu plastycznego.
Uczniowie w 2 - 3 osobowych grupach wykonują prace w formie plakatu - technika dowolna. Są to prace o tematyce dotyczącej ochrony środowiska.

Konkurs na hasło
W innej grupie pracują osoby biorące udział w konkursie na hasło mogące być umieszczone na koszach na śmieci, na tablicach informacyjnych.
Uczestnicy wykonują prace na arkuszach papieru o wcześniej ustalonym formacie. Technika pracy jest dowolna. Hasła wzbogacane są o stronę graficzną. Są to prace indywidualne lub grupowe.

Konkurs na fraszkę
W innej grupie pracują osoby biorące udział w konkursie na fraszkę o tematyce ekologicznej. Zapisują fraszki na kartonach. Są to prace grupowe.
W tym czasie grupy wymyślają swój okrzyk dotyczący ochrony środowiska.

5. W czasie, gdy jury podsumowywało rezultaty konkursów, uczniowie:
* prezentują własną twórczość literacką o treści ekologicznej.
* śpiewają piosenki o tematyce przyrodniczej.
* zorganizowany zostaje konkurs piosenki między klasami – klasa ma
zaśpiewać piosenkę ze słowem „las”. Wystarczy jedna zwrotka. Jeżeli po
pięciu sekundach namysłu, nie zaśpiewa żadnej piosenki odpada z gry.
Wygrywa klasa, która wyeliminowała pozostałe.

Czy wiesz, jak chronić przyrodę? ( zestaw pytań z podręcznika do przyrody „Mój świat” klasa IV, Marii Augustyniak, Michała Augustyniak ) – test dla każdego ucznia.

Odpowiedz „tak’ lub „nie” na następujące pytania:

1. Czy palisz liście zgrabione jesienią?
2. Czy wypalasz na wiosnę suche trawy?
3. Czy używasz dezodorantów w sprayu?
4. Czy wyrzucasz do pieca lub ogniska gumę albo tworzywa sztuczne?
5. Czy palisz papierosy?
6. Czy myjesz talerze pod bieżącą wodą?
7. Czy stosujesz środki chemiczne zwalczające komary, muchy, mrówki, karaluchy, pchły, mole albo szkodniki roślin?
8. Czy gumę do żucia wyrzucasz na ziemię lub na podłogę?
9. Czy pijesz napoje z jednorazowych butelek plastikowych?
10. Czy zdarzyło Ci się wyrzucić coś przez okno z jadącego pociągu lub z samochodu?
11. Czy na plaży zagrzebujesz śmieci w piasku?
12. Czy wyrzucasz czasami papierek na ziemię( kiedy nie ma w pobliżu kosza)?
13. Czy łamiesz gałęzie drzew lub krzewów?
14. Czy zrywasz lub przewracasz niejadalne grzyby w lesie?
15. Czy wyrzucasz śmieci, nie segregując ich?

Policz odpowiedzi twierdzące.

Jeżeli ani razu nie odpowiedziałeś „tak”, to znaczy, że jesteś ideałem.

Jeżeli odpowiedzi „tak” udzieliłeś 1-4 razy, to znaczy, że wprawdzie niszczysz przyrodę, ale w bardzo niewielkim stopniu. Starasz się ją chronić w miarę swoich możliwości.

Jeżeli odpowiedzi „tak” udzieliłeś 5-8 razy, to znaczy, że znasz większość zasad ochrony przyrody, ale często z lenistwa, dla wygody albo dla przyjemności zdarza Ci się je łamać. Postaraj się poprawić! Nie będzie to zbyt trudne, gdyż wiesz jak to robić.

Jeżeli odpowiedzi „tak” padła 9-12 razy, to znaczy, że często i w różny sposób niszczysz przyrodę. Musisz wiele zmienić w swoim postępowaniu. Na początek wybierz z powyższego wykazu pięć szkodliwych zachowań, z których możesz z łatwością zrezygnować.

Jeżeli odpowiedzi „tak” udzieliłeś 13-15 razy, to znaczy, że bezmyślnie niszczysz planetę, na której wszyscy żyjemy. Gdyby wszyscy zachowywali się tak jak Ty, świat byłby brzydki, brudny i smutny.

7. Ogłoszenie wyników. Rozdanie dyplomów.Opracowanie
Danuta Lidia Kornas

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie