Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ogólnopolskie Mistrzostwa UKS- ów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2034 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Polska Korporacja Menedżerów Sportu
Marek Sudziński
Praca Dyplomowa
„Ogólnopolskie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych na ergometrach wioślarskich Concept II"

Warszawa Wrzesień 1999


Streszczenie pracy

Organizator podejmujący się zorganizowania i przeprowadzenia imprezy sportowej, która będzie spełniała wymagania sportowe, estetyczne, prawne i ekonomiczne liczyć się powinien z tym, że jest I to trudne i poważne przedsięwzięcie, wymagające współdziałania "wielu osób, organizacji przedsiębiorstw, komitetów i komórek. Nowoczesne widowisko sportowe to nie tylko boiska piłkarskie lub tartanowe bieżnie lecz całokształt obiektów i urządzeń na stadionie, pływalni, hali sportowej itp.
Liczy się bardzo zaplecze : socjalne, administracyjne, rekreacyjne. Postępujące profesjonalizacja uczestników kultury fizycznej, szczególnie zawodników jak również przedsiębiorców i menadżerów sportowych wymaga też wiedzy i umiejętności postępowania z widowiskiem jako towarem, który jest dobrą ofertą handlową. Imprezy sportowe zorganizowane w sposób profesjonalny nawet o małym zasięgu lokalnym mogą być doskonałym nośnikiem informacji reklamowych wyzwalających rosnące zainteresowanie sponsorów do partycypowania bądź całkowitego finansowania kosztów. Jednak warunkiem zawarcia transakcji sponsoringowo-reklamowej jest konieczność rzetelnej oceny widowiska sportowego .
Głównym celem projektu opisanej imprezy jest propagowanie wioślarstwa w środowiskach młodzieży szkolnej. Na wstępie pracy przedstawione zostały ogólne zagadnienia organizacji zawodów sportowych. Poruszane są tu zagadnienia nieszablonowości imprezy, atrakcyjności widowiska sportowego, efektywności imprezy sportowej. Następnie przedstawione są cele imprezy , program , scenariusz , preliminarz i system kierowania.


Wprowadzenie

Rosnący systematycznie czas wolny od pracy, a także potrzeby zdrowotne i psychofizyczne współczesnego człowieka, wymagają umiejętności jego praktycznego i pożytecznego zagospodarowania, co jest sztuką niezwykle trudną. Jej opanowanie wymaga wielu zmian w warunkach społecznego bytowania, świadomości społecznej, a także nowoczesnego sposobu myślenia.
Obecne przemiany społeczno- gospodarcze na rozwijającym się rynku sportowym zmuszają organizacje świadczące różnego rodzaju usługi, do stawiania czoła rosnącej konkurencji oraz zwrócenia szczególnej uwagi na klienta (widza, zawodnika, sponsora), jego wymagania, oczekiwania i potrzeby. Organizacją imprez sportowych zajmują się podmioty zorientowane zarówno na osiągnięcie zysku, jak i organizacje zmierzające jedynie do osiągnięcia korzyści społecznych, prowadzi to do stworzenia jakościowo nowej sytuacji na linii producent- konsument. Konieczne jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez zaoferowanie realnej, usługowej kompozycji o określonej strukturze i poziomie jakościowym czyli uformowanie produktu sportowego.
Działalność imprezowa jest jedną z podstawowych i najbardziej promujących form sportu i rekreacji , dlatego informacje zawarte w niniejszej pracy powinny przyczynić się do podnoszenia na wyższy poziom strony organizacyjnej imprez, a tym samym zachęcić wiele osób do indywidualnego zajmowania się wszelkimi formami sportu i rekreacji.
Przy dużej różnorodności produktów sportowych oferowanych na rynku, ich jakość stanowi jeden z najsilniejszych instrumentów pozwalających pozyskać klienta lub trwale utrzymać go przy ofercie danej organizacji
Wobec nie przewidywalności i przypadkowości samej walki sportowej, na którą ma wpływ wiele nie dających się przewidzieć czynników (pogoda, kontuzje zawodnika, stan techniczny sprzętu) należy szczególny nacisk położyć na produkt poszerzony. Organizatorzy, nie mają wpływu na poziom i wynik zawodów , powinni starać się zapewnić dobrą oprawę widowiska oraz towarzyszących mu dodatkowych atrakcji.
Ostatnie doświadczenia na stadionach piłkarskich dowodzą, o konieczności stałego poszukiwania rozwiązań, zapobiegającym niepożądanym sytuacjom, jak i szukania optymalnych działań zwiększenia efektywności i uatrakcyjnienia imprez sportowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa uczestników . Obecnie widowisko sportowe jest wytworem przemysłu sportowo-rozrywkowego, zawody organizuje się dla klientów (widzów, zawodników i sponsorów), a celem organizatorów jest zaspokojenie ich oczekiwań i wymogów. W tych warunkach zastosowanie oceny szeroko rozumianej efektywności imprezy sportowej może być pomocne w odkryciu niedociągnięć i stworzenie lepszego produktu sportowego

1. Analiza literatury

1.1 Widowisko sportowe, wybrane problemy złożoności przedsięwzięcia organizacyjnego.

„Widowisko sportowe jest to spektakl, który podobnie jak innego rodzaju spektakle w świecie widowisk, jest lub bywa odpowiednio mniej lub bardziej przygotowany. Dotyczy to wszystkich jego tworzyw strukturalnych. Najmniej przewidywalny jest sam przebieg zdarzeń tzw. dramaturgia, rozwój zdarzeń na arenie sportowej. Natomiast wszystkie inne elementy widowiska mogą być starannie zaplanowane i pieczołowicie opracowane..." Jerzy Kosiewicz [ l ]
Według Cz. Matusiewicza [2] widowisko sportowe jest to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym, zaistniałe z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegające zgodnie z uznanymi regułami (przepisami), w których uczestniczę jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz widzowie tworzący widownię.
Widowisko (impreza sportowa) w wąskim znaczeniu, to zdarzenie społeczne w postaci zmagań zawodników, lub pokazu sprawności fizycznej odbywające się w obecności widzów, zgodnie z ustalonymi regułami [3] Kazimierz Doktor wskazuje na elementy składowe widowiska w pełnym wymiarze. Musi ono spełniać zarówno wymagania sportowe jak i estetyczne, ekonomiczne i prawne. Uważa, że wymaga nie tylko wyobraźni i dobrego scenariusza, ale także zdolności przewidywania i psychologii tłumu [4].
W widowiskach, imprezach sportowych wydzielić można dwie kategorie:
-zawody, gdzie rezultat współzawodnictwa jest nieprzewidywalny,
-widowisko wyreżyserowane, gdzie wynik jest wiadomy i nie zawsze najważniejszy.
U podłoża zawodów znajdują się więc emocje rywalizacyjne, natomiast dla widowisk najważniejsze są wrażenia estetyczne. Pierwsze z nich zapewniają mecz, mitingi, turnieje, mistrzostwa i igrzyska, natomiast w przypadku sportowych widowisk wyreżyserowanych- pokazy, spektakle, show itp., w których dominują zręczność, ekscytujące igranie z niebezpieczeństwem oraz prezentacja indywidualnej i zbiorowej sprawności.
Wymagają rozróżnienia także spektakl i show, mające szersze znaczenie.
Spektakl sportowy jest widowiskiem o wyższych walorach estetycznych, dramatycznych lub emocjonalnych. Show natomiast jest widowiskiem w trakcie którego dominuje pokaz zręczności, igrania z niebezpieczeństwem, atakowanie widza bogatą gamą różnorodnych bodźców[5].
W innym ujęciu widowisko jawi się jako dynamiczne zdarzenie społeczne o zróżnicowaniu społecznym, psychologicznym i kulturowym[6]. Zdarzenie dotyczy przeżyć widowni sportowej, która jawi się jako całość, co najwyżej ze specyfiką dodatkowo wskazującą na charakter imprezy sportowej. Widz pełni niezastąpioną rolę w widowisku sportowym. Jest jego częścią, zapewnia mu powodzenie ekonomiczne, pomaga zawodnikom w realizacji własnych ambicji oraz zaspokojenia potrzeby szerszej, społecznej aprobaty dla swojego sukcesu itp. Mówimy o widowni bokserskiej, piłkarskiej, narciarskiej, lekkoatletycznej. Musimy więc także uwzględnić specyfikę potrzeb zgromadzonej na naszej imprezie publiczności, a co również ważne, umieć wzbudzić potrzeby aktywnego, kontrolowanego uczestnictwa. "Widowisko sportowe...) jest kulminacją emocjogennych sytuacji, wynikłych z walki o terytorium, prymat, zwycięstwo."[6].
Często organizatorzy przyrównują organizację imprezy sportowej do wielkiej operacji, batalii, bitwy którą trzeba wygrać. Moment przeprowadzenia imprezy sportowej jest krótką ale najważniejszą chwilą wszystkich posunięć i zabiegów organizacyjnych. Rozpoczęcie prac organizacyjnych (powołanie Komitetu Organizacyjnego) można przyrównać do „złożonej maszyny", która wprowadzona w ruch jest trudna do zatrzymania. Awaria przekreśliła by zasadność funkcjonowania jej następnym razem.
Wypadek, w wyniku którego organizatorzy musieli by odwołać widowisko był by utratą wiarygodności wobec sponsorów inwestujących w zamierzenia, widzów oczekujących wartościowego wydarzenia, zawodników mozolnie przygotowujących optymalną formę sportową na ten właśnie moment itp. Co więc wpływa na złożoność organizacji widowiska sportowego? W. Ryszkowski [7] pisze „Złożoność organizacji imprezy sportowej wynika między innymi z następujących uwarunkowań:
a) niepowtarzalności: każda impreza sportowa jest odmienna, praktycznie niemożliwe jest jej powtórzenie.
Będąc magnesem przyciągającym widza, niepowtarzalność to jest równocześnie utrapieniem dla jej organizatorów, ponieważ ogranicza możliwość stosowania „szablonów organizacyjnych".
b)-potrzeby zespołowego działania: z uwagi na zróżnicowanie funkcji czynności i zadań występujących w trakcie przygotowania i realizacji średniej wielkości imprezy i niezbędne jest więc skoordynowanie pracy wielu wykonawców.
· Zróżnicowanie kręgu uczestników i odbiorców, których zachowania mogą być trudne do przewidzenia.
· Nie produkcyjności- polegające na niemożności przygotowania i „magazynowania" imprez sportowych na zapas.
· Ograniczonego czasu terminu: czas trwania imprezy jest ograniczony (piłka nożna: 2 razy po 45 min.), wyznaczona jest godzina rozpoczęcia oraz termin przeprowadzenia, w poważnym stopniu ograniczone jest jej przekładanie czy przesuwanie.
· Ograniczonej możliwości zmiany zawodników: większości przypadków niemożliwa jest zmiana zapowiadanego uczestnika zawodów, np. reprezentacji Brazylii w piłce nożnej nie można zastąpić reprezentacją innego kraju.
· Ograniczonej możliwości wprowadzania zmian i przepisów w trakcie trwania imprezy, co wyklucz doskonalenie planu w trakcie j jego realizacji (niemożliwe okazało się dokooptywanie po dwóch; rezerwowych zawodników do zespołów grających w finałach Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Anglii).
· Zróżnicowanej liczby uczestników, zespołów, dyscyplin, konkurencji, prób oraz zasobów materialnych i ludzkich.
· Zróżnicowania poziomu i prestiżu sportowego.
· Koncentracji znaczących zasobów materialnych, ludzkich w ograniczonym czasie i miejscu- koszt trwających 3 godziny zawodów może wynosić 300,-pln, a w ich przeprowadzeniu może uczestniczyć 1000 organizatorów oraz 10 tysięcy porządkowych itp.
Uwarunkowania złożoności organizacji zawodów przedstawione powyżej stwarzają poczucie niepewności uzyskania końcowego powodzenia. Można tę niepewność ograniczyć stosując planowanie działalności z uwzględnieniem następujących zasad:
· Celowości.
· Wykonalności.
· Zgodności wewnętrznej.
· Operatywności.
· Wielowariantowości.
· Ograniczonej szczegółowości.
· Zupełności.
· Racjonalności.
Stosowanie niektórych z nich musi być ograniczone do potrzeb i racjonalnych zastosowań specyficznych dla określonego planu. W procesie organizacji imprez sportowych stosuje się więc wszystkie plany powszechnie wykorzystywane w działalności produkcyjnej i handlowej.


1.2. Problemy zwiększania atrakcyjności zawodów sportowych

Wolna konkurencja zmusza podmioty gospodarcze do stałego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz wytwarzania coraz lepszych wyrobów, a także do tworzenia nowych wyrobów. Zmusza więc do poprawienia efektywności ekonomicznej i atrakcyjności naszych usług czy produktów.
W dążeniu do maksymalizacji zysku nie można ograniczyć się do obliczenia nakładów i zysków, strat i korzyści. Trzeba także pamiętać o niewymiernych kulturowych wartościach, takich jak-emocjonalne przeżycia widzów lub reakcje opinii publicznej na oglądane widowisko.
Zadbać należy więc, aby oferowany przez nas produkt był atrakcyjny dla widza nie tyko w aspekcie marketingowym (poprawy warunków dla większej sprzedaży), ale także w aspekcie humanistycznym (uwzględnienie oczekiwań wszystkich stron uczestników imprezy sportowej).
„Atrakcyjność widowiska sportowego"[8] jest terminem potocznym, odnoszącym się w znaczeniu węższym tylko do samego spektrum, obejmującego etap od rozpoczęcia imprezy do jej zakończenia i najczęściej związany z uwzględnieniem dodatkowych atrakcji pomiędzy częściami widowiska, np. w przerwach meczu. W znaczeniu szerszym termin „atrakcyjność widowiska" jest zastępowany w koncepcjach marketingowych „zadowoleniem odbiorcy" z zaspokojenia potrzeb związanych z jego udziałem w widowisku sportowym. Zadowolenie według klasyków marketingu jest stanem odczuwanym przez jednostkę związanym z porównywaniem oczekiwań z realizacją. Organizatorów imprez sportowych powinno interesować przede wszystkim spowodowanie całkowitego zadowolenia klienta , albowiem klient „tylko zadowolony" zmieni dostawę usługi, co raczej zrobi w przypadku otrzymania zadowolenia częściowego, jego braku lub w sytuacji wymuszającej złożenie skargi lub reklamacji. Dlatego też przywiązuje się olbrzymią wagę do badań pomiaru zadowolenia i analizy utraty klientów . Redukując o 5% efekt ubytku klientów można zwiększyć zysk o 20-85% (Kotler).
Zadowolenie konsumenta określa się jako przewagę wartości nad sumą kosztów poniesionych przez klienta.
Sumę wartości usług dla klienta stanowi wartość samej usługi, wartość pracowników, wartość wizerunku firmy.
Na sumę kosztów klienta składają się koszty finansowe, koszty zużytego czasu, koszty zużytej energii oraz zaangażowania psychicznego.
Pojęcie klient-kupujący" odnosi się najczęściej do widza kupującego prawo startu w zawodach sportowych np. w masowych biegach, maratonach.
Poczucie zadowolenia uczestnika (zawodnika) imprezy sportowej może obejmować umownie następujące stadia - etapy związane z podejmowaniem decyzji o więzi z produktem sportowym :


1. w fazie odbioru informacji o widowisku sportowym;
2. w fazie zakupu biletu wstępu- prawa uczestnictwa;
3. w fazie dotarcia na imprezę;
4. w fazie od momentu wejścia na teren obiektu sportowego do momentu zajęcia miejsca i rozpoczęcia spektrum widowiska sportowego;
5. w fazie przebiegu części głównej łącznie z jej finałem;
6. w fazie opuszczenia obiektu sportowego i dotarcia do miejsca zamieszkania;
7. w fazie przeżycia występujących w pierwszych dniach po widowisku sportowym.
Ad. 1. Faza odbioru informacji o widowisku sportowym obejmuje szereg czynności, spośród których najbardziej istotne wydaje się dotyczyć rozpoznania potrzeby, uświadomienia lub sondowania informacji, oceny wyboru oraz podejmowania decyzji o zakupie prawa udziału. Wymienione czynności włączamy na ogół do etapu promocji imprezy - widowiska sportowego.
Sposób i forma informacji o imprezie podnosi jej atrakcyjność (przesyłanie kart zaproszeń do potencjalnych klientów, informacje w radiu, telewizji), powinna się odbywać w czasie wolnym od pracy, w odległości dostępnej, nietrudnej do pokonania.
Ad. 2. Zadowolenie w fazie nabywania prawa wstępu warunkuje poczucie wejścia w posiadanie prawa bez nadmiernej kolejki, w warunkach przyjemnych i bezpiecznych, połączonym z dodatkowymi atrakcjami (zakup numerów startowych po tańszej cenie, rezerwacja hoteli, bliższy numer startowy).
Ad. 3. Zadowolenie w fazie dotarcia na imprezę związana jest z optymalnym czasem dojazdu, łatwością dojazdu komunikacją zbiorową i bliskością do jej przystanków, oznakowaniem tras, miejsca lokalizacji obiektu sportowego, możnością dojazdu indywidualnego oraz pojemnością, bliskością, bezpieczeństwem parkingów, estetyką otoczenia zewnętrznego, informacyjnością (napisy, oznakowanie pola startowego, szatnie, oświetlenie).
Ad. 4. Zadowolenie widza w fazie do momentu przekroczenia terenu obiektu sportowego (polana, góra, brama stadionu) do momentu zajęcia miejsca i rozpoczęcia widowiska. Do głównych czynników uatrakcyjniających widowisko należy czytelność oznakowania i informacji przestrzennej, estetyka ubioru służb informacyjno- porządkowych, usługowych, sposób i forma przywitania klienta jako gościa, plakaty, melodie, telebimy, estetyka oraz możliwie najkrótszy czas dotarcia do wykupionego miejsca. Do często spotykanych należą np. sprzedaż programów i regulaminów imprezy, pamiątek . Czynnikami zwiększającymi zadowolenie będą także zaspokojenie potrzeb fizjologicznych klienta, tj. napoje, jedzenie, akceptowalny zapach, dopuszczalne natężenie hałasu, czystość i dostępność urządzeń sanitarnych.


Ad. 5. Spektrum widowiska.
Główne atrakcje i zadowolenie widzów mieszczą się w trzech stadiach spektrum: uroczystości rozpoczęcia, fazy przebiegu części głównej, tj. Rywalizacji sportowej, oraz fazy zakończenia, tj. ogłoszenia wyników i ewentualnego nagrodzenia zwycięzców łącznie z uroczystością zakończenia widowiska (loteria biletowa).

Faza rozpoczęcia imprezy.

Do głównych atrakcji należą zdarzenie objęte w ceremoniale sportowym wywodzącym się z ceremoniału olimpijskiego. Należą do nich parady i przemarsz zawodników, działaczy i sędziów, wciąganie flagi państwowej i organizacji sportowej, odgrywanie hymnu, ślubowania, wytworzenie odpowiedniego nastroju poprzez operowanie ruchem, zmianę miejsca i kierunku, barwę i dźwięki itp.
Włączenie elementów nie mających związku i uzasadnienia z przeprowadzonymi zawodami, wprowadzanych jako „sztuka dla sztuki" powoduje niezadowolenie widowni. Otwarcie musi mieć charakter naprawdę uroczysty.
Podstawą powodzenia w zapewnieniu zadowolenia jest precyzyjnie opracowany scenariusz i choreografia widowiska.

Faza spektrum sportowego - części głównej zawodów sportowych.

Jak stwierdził Cz. Matusiewicz, tradycyjnie do XIX wieku widowisko sportowe traktowano jako rozrywkę dostarczającą radosnych przeżyć masom ludzkim. W takim ujęciu punktem docelowym miało być podniecenie, a nawet ekscytacja widzów. Całość organizacji widowiska miała być tak pomyślana, by spotęgować dramaturgię wydarzeń i doprowadzić do silnych przeżyć emocjonalnych. Kryterium powodzenia miała być satysfakcja widzów (uczestników). Na masowych imprezach (maratony) najważniejszymi kryteriami są: zadowolenie z trasy, doznania estetyczne, dobrze przygotowana trasa, dobrze oznakowana, skala trudności trasy prawidłowo dobrana do wyszkolenia wszystkich uczestników, dobrze rozmieszczone punkty żywnościowe, ładna pogoda, itp.).


Faza zakończenia.

Do głównych atrakcji należy zaliczyć, ceremonie wręczenia nagród, upominków, prezentacji zwycięzców, pożegnania uczestników i widzów, ceremonia zamknięcia zawodów.
Ad. 6. Zadowolenie widza (uczestnika) w fazie opuszczania obiektu po zakończeniu części głównej imprezy do momentu dotarcia do miejsca zamieszkania.

Do najważniejszych spraw składających się na zadowolenie w tej fazie zalicza się punktualne zakończenie imprezy, łatwa opuszczenie obiektu, przyjemne pożegnanie uczestników przez organizatorów i obsługę, odpowiednia muzyka, umiejętność kierowania emocjami, darmowe bilety powrotu PKP itp.
Ad. 7. Poczucie zadowolenia - Przeżycia występujące w pierwszych dniach po zakończonej imprezie .
Do atrakcji w tej fazie zaliczamy relacje, podsumowania i opinie radiowo- telewizyjne, prasowe oraz wymiany poglądów, przeżyć i emocji w pracy, w miejscu zamieszkania i w rodzinie.
Widowisko sportów powinno być atrakcyjne zarówno dla widzów jak i dla zawodników, działaczy oraz organizatorów.
Zbudowanie właściwych relacji pomiędzy uczestnikami imprezy sportowej, uwzględnienie ich potrzeb uczestnictwa (np.: bytowe, bezpieczeństwa, społeczne, sukcesu i uznania, samorealizacji itp.) jest niezmiernie trudnym zadaniem. Dokonanie tego jest nie tylko gwarancją powodzenia finansowego , ale i powodzenia w kształtowaniu kultury widowiska.


1.3. Efektywność organizacji imprez sportowych.

W encyklopedii popularnej PWN [10] znajdujemy definicje Dotyczące efektywności badań naukowych oraz efektywności ekonomicznej. Pierwsza z nich rozumiana jest jako ogólna sprawność badań, stosunek rezultatów pracy naukowej, badawczej oraz potencjału badawczego i zużytych nakładów. Efektywność ekonomiczna definiowana jest jako rezultat działalności gospodarczej określonej przez stosunek osiągniętego wyniku do nakładu.
Encyklopedia Organizacji i Zarządzania termin efektywność pomija.
Słownik Języka Polskiego pojęcie to określa jako : „Pozytywny wynik, wydajność, skuteczność, sprawność.[9] W świetle interpretacji socjologicznej pojęcie efektywność rozpatrujemy w kategoriach „sprawność działania", „skuteczności działania" i „wydajności pracy".
Efektywność więc zarówno w języku potocznym, jak i również naukowym jest wieloznaczna i może być różnie rozumiana. W przytoczonych definicjach efektywność traktowana jest jako synonim skuteczności. Powyższe stanowisko podważane jest jednak przez wielu autorów. Jak krytycznie stwierdza W. Muresan „osiągnąć cel za wszelką cenę jest powszechną strategią działania nazywaną efektywnością".
Często spotykanym stanowiskiem jest traktowanie efektywności jako skuteczności w powiązaniu z ekonomicznością lub innym walorem.
Według prakseologii dopuszczalne jest określenie efektywności jako sprawności w znaczeniu uniwersalnym. Brak jest jednocześnie przykładów formułowania argumentów nie dopuszczających do rozciągnięcia lub utożsamiania sprawności ogólnej z efektywnością działania.
P. Druker definiuje efektywność jako: „sprawność i skuteczność, umiejętność właściwego działania lub robienia rzeczy we właściwy sposób, jak też umiejętność wyboru właściwych rzeczy do zrobienia” [2]
W. Ryszkowski stwierdza, że efektywność jest pojęciem szerszym od skuteczności ponieważ działania nieskuteczne mogą być oceniane jako działania skuteczne. Termin efektywność w praktyce stanowi synonim pojęcia sprawności .
W związku z tym ocenę efektywności działania stanowić będą kryteria sprawności działania.
Jeżeli efektywność znaczy tyle co sprawność w znaczeniu ogólnym (syntetycznym), to zbiorem oceny efektywności działania możemy nazwać zbiór walorów w postaci sprawnego działania spełniając funkcje prakseologicznych miar działania.
Działaniem efektywnym nazywamy to działanie, które posiada więcej cech - walorów sprawnego działania.
W znaczeniu uniwersalnym (analitycznym) efektywność oznacza ocenę każdego z walorów działania z osobna - oddzielnie, o ile było to celem zamierzonym działania.
Dla oceny efektywności organizacji imprezy sportowej nadaje się pojęcie efektywności w znaczeniu uniwersalnym, jak również w znaczeniu syntetycznym- generalnym.
Ocena efektywności organizacji imprezy sportowej powinna być także prowadzona poprzez wykorzystanie prakseologicznych kryteriów działania ilościowym oraz jakościowych.

2. Cel imprezy

· propagowanie wioślarstwa w środowisku młodzieży szkolnej
· obchody rocznicowe Szkoły Podstawowej nr 54
· obchody rocznicowe MOS Nr 2
· obchody rocznicowe WTW
· wyłonienie najlepszego zawodnika UKS w kraju
· integracja środowisk wioślarskich
· kształtowanie sprawności
· wdrożenie uczestników do aktywności w sferze poznawczej, psychomotorycznej i emocjonalnej
· kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej
· kształtowanie postaw osobowościowych
· zapoznanie uczestników z klauzulą „fair play”
· szeroko pojęta edukacja.
3. Program

· Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych odbędą się w dniu 4.04.19...
· Miejsce Mistrzostw : Szkoła Podstawowa Nr 54, Warszawa ul. Afrykańska 54, Gmina Centrum, Dzielnica Praga Południe tel. 6176803.
· Organizatorem imprezy jest : UKS - „Skif 54" -odpowiedzialny ..........., UKS - „Drynda" -odpowiedzialny ..........., MOS Warszawa odpowiedzialny ..........., WTW Warszawa odpowiedzialny ..........., Dyrektor Szkoły Nr 54 odpowiedzialny ...........,
· Patronem imprezy jest : Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.
· Naczelny sponsor : PLL „Lot" S.A.
· Liczba uczestników : około 200 uczniów szkół podstawowych od szóstej do ósmej klasy reprezentujących uczniowskie kluby sportowe z całej Polski.
· Godzina rozpoczęcia mistrzostw : 12.00.
· Przewidywana godzina zakończenia : 16.30.
· Uczestniczą w zawodach uczniowie w rocznikach :
o 1984-dziewczęta i chłopcy
o 1985-dziewczęta i chłopcy
o 1986-dziewczęta i chłopcy
· Warunki uczestnictwa : prawo udziału w mistrzostwach mają zaproszone Uczniowskie Kluby Sportowe, kierownicy UKS- ów powinni posiadać listy zgłoszeń według wzoru nr l, zawodnicy powinni posiadać ważną legitymację szkolną i aktualną kartę zdrowia sportowca.
· Termin i miejsce zgłaszania UKS-ów : zgłoszenie udziału w mistrzostwach należy nadesłać do dnia 4.03.19... na adres według wzoru nr 2, organizator prosi o stawienie się uczestników z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem celem potwierdzenia uczestnictwa i przydzieleniem szatni zawodnikom.
· Sposób przeprowadzania zawodów oraz system wyłaniania zwycięzców zawody rozgrywane będą według regulaminu biegów wioślarskich "PZTW".
· Obsługa sędziowska :
· Sędzia główny : Kajetan Broniewski (brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie ).
· Komisja sędziowska : ośmiu sędziów PZTW plus sekretarz.
· Spiker mistrzostw.
· Obsługa medyczna : lekarz szkolny, pielęgniarka szkolna.
· Obsługa techniczna ( magnetowidy, wzmacniacze, telebim, mikrofony, oświetlenie, nagłośnienie, ustawienie ergometrów itp.)
Koi. - ...........
Koi. - ...........
Uczniowskie koło techniczne SP.54.
· Wystrój sali gimnastycznej : plastyk-nauczyciel SP 54, wykonanie dekoracji -uczniowie koła plastycznego.
· Sprzęt : 8 ergometrów Concept II (zabezpiecza MOS nr2 i WTW -Warszawa.
· Nagłośnienie sali : kolumny, mikrofony, wzmacniacze, magnetowidy, komputer, wideo, monitory (zabezpiecza SP 54).
· Główny ekran (telebim, zabezpiecza Philips-Polska).
· Organizator zapewnia uczestnikom posiłek (obiad w cenie 3,-pln) i napoje gratis.
· Nagrody: Puchar dla najlepszego UKS-u (wręczony przez prezesa PKOL), Puchary dla pierwszych trzech sztafet w poszczególnych rocznikach dziewcząt i chłopców (wręcza naczelny sponsor , przedstawiciel PLL „Lot" S.A.), Puchary dla najlepszych zawodników indywidualnych. ( wręczają sponsorzy ——).

4 Szczegółowy plan imprezy.

· Zgłoszenie ekipy w sekretariacie mistrzostw (sprawdzenie dokumentów, przydział szatni).
· Zajmowanie miejsc przez zawodników i osoby towarzyszące.
· Przywitanie uczestników przez dyrektora Szkoły Nr 54 oraz prezesa UKS „Skif.
· Uroczyste otwarcie zawodów. (według załączonego scenariusza).
· Rozpoczęcie współzawodnictwa.
· Wprowadzenie sztafet dziewcząt rocznik '86
· start pierwszej tury sztafet dziewcząt rocznik '86
· start drugiej tury sztafet dziewcząt rocznik '86
· start pierwszej tury sztafet dziewcząt rocznik '85
· start drugiej tury sztafet dziewcząt rocznik '85
· dekoracja sztafet dziewcząt rocznik'86
· start pierwszej tury sztafet dziewcząt rocznik '84
· start drugiej tury sztafet dziewcząt rocznik '84
· dekoracja sztafet dziewcząt rocznik '85
· start pierwszej tury sztafet chłopców rocznik '86
· start drugiej tury sztafet chłopców rocznik '86
· dekoracja sztafet dziewcząt rocznik '84
· start pierwszej tury sztafet chłopców rocznik '85
· start drugiej tury sztafet chłopców rocznik '85
· dekoracja sztafet chłopców rocznik '86 Godz. 15.10
· start pierwszej tury sztafety chłopców rocznik '84
· start drugiej tury sztafety chłopców rocznik '84
· dekoracja sztafet chłopców rocznik '85
· dekoracja sztafet chłopców rocznik '84
· dekoracja pierwszych trzech zawodniczek z najlepszymi czasami indywidualnymi
· dekoracja pierwszych trzech zawodników z najlepszymi czasami indywidualnymi
· wręczenie pucharu dla najlepszego UKA w rywalizacji na ergometrach na rok 19.....
· zamknięcie „Ogólnopolskich Mistrzostw UKS-ów na ergometrach według załączonego scenariusza.


5. Media

· Prasa, radio, telewizja :
· Zapewnienie obsługi dziennikarsko- sprawozdawczej redakcjom „Życia Warszawy" „Gazety Wyborczej" „Ekspresu Wieczornego" „Życia",
· Radia Zet, Radia RMF, Radia 2, Radia Wawa,
· Sportowego programu i Polskiego Radia,
· Programowi trzeciemu Polskiego Radia,
· Programów sportowych Telewizji Polskiej, WOT-u, Polsat-u, NTV, TV Polonia, Naszej TV, TV Porion .


6 Preliminarz Ogólnopolskich Mistrzostw UKS na ergometrze wioślarskim.

· Przewiezienie ergometrów
· Sędziowie : dziesięciu sędziów
· Dekoracja hali sportowej
· Dyżury medyczne : lekarz szkolny (umowa o dzieło), pielęgniarka szkolna (umowa o dzieło)
· Obsługa spikera (umowa o dzieło) ,
· Nagrody : 24 puchary,
· Gadżety: czapeczki, długopisy, koszulki sportowe ,
· Napoje dla zawodników sponsor Coca Cola
· Materiały biurowe ,
Kwotę zagwarantował główny sponsor PLL Lot.


7. Harmonogram całości działania - system kierowania imprezą.

· Powołanie komitetu zawodów ( organizator )
· Opracowanie wersji ogólnej imprezy (prezes UKS, dyr. szkoły, prezes WTW, dyr. MOS)
· Ustalenie ścisłego zespołu organizacyjnego (prezes UKS, dyr. szkoły, prezes WTW, dyr. MOS)
· Opracowanie wstępnego scenariusz (prezes zespołu organizacyjnego)
· Rezerwacja obiektu (organizatorzy)
· Opracowanie kosztorysu i zatwierdzenie (prezes zespołu ; skarbnik)
· Opracowanie regulaminu i druk. (sekretarz)
· Wysłanie zaproszeń i regulaminów do UKS- ów (sekretarz)
· Opracowanie ostatecznej wersji scenariusza (prezes ; sekretarz)
· Przygotowanie oprawy plastycznej (plastyk, służby propagandowe, sekcja plastyczna)
· Sporządzenie list zaproszonych gości honorowych (prezes, sekretarz, sekcja propagandowa)
· Zatrudnienie służb medycznych (lekarz szkolny, pielęgniarka szkolna)
· Stworzenie teoretycznego zespołu do dekoracji zwycięzców (sponsorzy, przewodniczący PKOL, prezes PZTW)
· Organizacja transportu (szef transportu)
· Zatrudnienie spikera
· Ustalenie składu sędziowskiego (szef komisji sędziowskiej)
· Przygotowanie wyposażenia technicznego (szef techniczny)
· Przygotowanie i zawieszenie dekoracji i reklam (plastyk, sekcja plastyczna SP. 54)
· Przygotowanie list startowych (szef komisji sędziowskiej)
· Wyznaczenie stanowisk dla ekip (szef obiektu) (szatnie , boksy)
· Przygotowanie programu minutowego (sekcja regulaminowa)
· Doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości (szef obiektu)
· Kontrola generalna stanu przygotowań (prezes)
· Przyjmowanie zgłoszeń (sekretarz)
· Odprawa z sędziami (szef komisji sędziowskiej, prezes)
· Opracowanie komunikatu i wyników końcowych (sekcja informacyjna)
· Oficjalne podziękowanie sponsorom (prezes)
· Pożegnanie zawodników i gości (prezes)
· Rozwiązanie komitetu organizacyjnego (prezes)


8. Scenariusz otwarcia ogólnopolskich mistrzostw UKS na ergometrach.

11.55 Wejście honorowych gości (spiker przedstawia gości i sponsorów).
12.00 Wprowadzenie flagi państwowej i sztandaru szkoły.
12.05 Wprowadzenie proporców klubowych UKS-ów (proporczyki niesiony przez uczestnika UKS).
12.08 Wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu
państwowego.
12.12 Przywitanie uczestników przez dyrektora szkoły.
12.15 Otwarcie mistrzostw przez przewodniczącego PKOL
12.18 Spiker podaje komendę do wyprowadzenia sztandaru
12.19 Spiker zamyka część otwarcia mistrzostw i zaprasza uczestników do rywalizacji.


9. Scenariusz zamknięcia ogólnopolskich mistrzostw UKS-ów na ergometrach.

16.20 Spiker prosi głównego sponsora o wręczenie pucharu dla najlepszego
UKS-u w mistrzostwach .
16.23 Podanie przez spikera wyników rywalizacji mistrzostw.
16.27 Przemówienie końcowe i zamknięcie mistrzostw przez prezesa PZTW.


10. Podsumowanie

Podsumowując imprezę możemy zadać sobie szereg pytań, które powinny dać odpowiedź czy impreza spełnia oczekiwania organizatorów i uczestników:
Czy cel , jakim było propagowanie wioślarstwa wśród młodzieży został osiągnięty?
Czy promocja wioślarstwa w regionalnej i ogólnopolskiej telewizji była skuteczna?
Czy start zawodników w swoich grupach wiekowych gwarantujących wysoki poziom rywalizacji i czy promocja imprezy w lokalnych sieciach radiowych oraz prasie młodzieżowej i sportowej o zasięgu ogólnokrajowym trafiła do słuchaczy i czytelników?
Istota widowiska-ranga imprezy -„Mistrzostwa Polski UKS na ergometrach" wzbudziła duże zainteresowanie lokalnych sponsorów oraz dużych przedsiębiorstw jak „PLL Lot", "Philips" oraz władz PKOL ,UKFIR i władz gminnych. Ogromną atrakcją imprezy o tym profilu był bliski kontakt widowni z rywalizującymi zawodnikami (co jest niemożliwe podczas normalnych biegów wioślarskich).Bezpośredni, bliski doping miał niebagatelne znaczenie dla zawodników.
Obecność mediów ; TV, radio, prasa spowodowało zadowolenie i chęć dalszej współpracy sponsorów.
Następne pytanie które możemy sobie zadać ,to kto i dlaczego udzielił poparcia dla tej imprezy?
Władze PKOL , przewodniczący Paszczyk, (twórca UKS- ów), prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich- R. Stadniuk i sekretarz A. Krzepiński, (promocja wioślarstwa), przedstawiciele UKFIT- (popularyzacja sportu).
Władze Gminy Centrum i Dzielnicy Praga - Południe reklama dla gminy i Dzielnicy.
Na podstawie obserwacji (segmentacja) organizatorzy stwierdzili iż głównym odbiorcą imprezy była młodzież szkolna i licealna o co chodziło organizatorom.
Frekwencja zaproszonej młodzieży była wystarczająco duża i organizując przyszłą edycję mistrzostw organizator musi się zastanowić nad wynajęciem dużo większej hali co wpłynie korzystnie na liczbę młodych widzów. Wstęp na imprezę był darmowy i organizatorzy będą ten stan starali się utrzymać.
Magnesem przyciągającym media oraz sponsorów były głośne nazwiska mistrzów świata i olimpijczyków : Kajetan Broniewski Robert Sycz , Robert Starzyński , Robert Zaborowski. Komitet organizacyjny bardzo dziękuje wszystkim osobom pracującym społecznie w przygotowaniu imprezy.


11 Bibliografia

[l]-Kosiewicz J.- "Struktura widowiska sportowego" ('97)
[2]-Matusiewicz Cz.- "Widowisko sportowe" ('80 AWF).
[3]-Ryba B.(red.)-"Organizacja imprez sportowych" ('96).
[4]-Doktór K. -"Widowiska sportowe"- Nowa (gorsza) jakość ('96-sport wyczynowy).
[5]-Klisiński J.- "Marketing w sporcie" ('94 RCMSKiS).
[6]-Matusiewicz Cz. -"Emocje widowiska sportowego" ('89 trening nr2 str.52 64).
[7]-Ryszkowski W.- "Planowanie imprez sportowych"; Ryba B.(red.)-"Organizacja imprez sportowych" ('96 W-wastr.23-26).
[8]-Rysikowski W.- "Wybrane problemy zwiększenia atrakcyjności widowiska sportowego"; referat W-wa - Spała 1997 materiały II ogólnopolskiej konferencji menedżerów sportu.
[9]-Zieleniewski J.- "Organizacja i zarządzanie PWN" ('97wydIV).
[10]-Encyklopedia popularnonaukowa PWN : 1982 W-wa str. 185

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie