Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan zajęć koła informatycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1189 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PLAN PRACY KÓŁKA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W zajęciach kółka informatycznego uczestniczą uczniowie klasy czwartej, którzy nie mają jeszcze w siatce ramowego planu nauczania przedmiotu : INFORMATYKA.
Czas jednych zajęć koła informatycznego wynosi 45 min.
Zajęcia odbywają się w czasie trwania jednego semestru roku szkolnego.

Spotkanie 1:
Temat: Informatyka, komputer i ja .
Podstawowe cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni komputerowej,
b) omówienie zasad prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia pracy z komputerem oraz organizacji stanowiska pracy,
c) zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami zestawu komputerowego.
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) potrafią bezpiecznie uruchomić i wyłączyć komputer,
b) potrafią nazwać podstawowe elementy zestawu komputerowego oraz określić ich przeznaczenie,
c) znają zasady bezpiecznej i efektywnej pracy z komputerem,
d) rozumieją konieczność robienia przerw w pracy przy komputerze.

Spotkanie 2.
Temat : Nie bój się myszy – pierwsze spotkanie z systemem Windows.
Cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z zasadami posługiwania się myszką,
b) wyjaśnienie znaczenia słów pulpit, ikona, menu, program, dokument,
c) kształcenie umiejętności uruchamiania wybranych programów i otwierania dokumentów poprzez ich ikony lub menu Start,
d) zapoznanie uczniów z zasadami rozpoczynania i kończenia pracy z systemem Windows.
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) potrafią wskazywać i przemieszczać ikony na pulpicie,
b) rozumieją znaczenie terminów : ikona, pulpit, menu,
c) potrafią uruchomić program lub otworzyć dokument przez ikonę,
d) znają sposoby prawidłowego kończenia pracy z programem oraz systemem Windows

Spotkanie 3 i 4.
Temat : Poznajemy zasady pisania tekstów komputerowych ( program Word 97 lub
Word 2000 )
Podstawowe cele zajęć:
a) zapoznanie uczniów z pojęciami: pasek narzędzi, formatowanie tekstu, pasek przewijania,
b) omówienie funkcji klawiszy ALT i SHIFT,
c) kształcenie umiejętności poruszania się po tekście i zaznaczania jego wybranych fragmentów,
d) kształcenie umiejętności zmiany takich parametrów czcionki jak kolor, rodzaj, rozmiar.
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) potrafią uzyskiwać wielkie litery i polskie znaki diakrytyczne,
b) potrafią poruszać się po tekście, zaznaczać jego wybrane fragmenty, formatować tekst poprzez zmianę parametrów czcionek ( takich jak wielkość, kolor, rodzaj );
c) znają zastosowanie klawiszy SHIFT, ALT,
d) rozumieją znaczenie terminów : pasek narzędzi, pasek przewijania.

Spotkanie 5.
Temat : Jak zapisać efekty naszej pracy ?
Podstawowe cele lekcji :
a) zapoznanie uczniów z zasadami zapisu danych w pamięci komputera – wyjaśnienie terminów folder, dokument,
b) kształcenie umiejętności zapisu dokumentów tekstowych na dysku, pulpicie, w wybranym folderze.
Po zakończeniu zajęć uczniowie:
a) potrafią utworzyć folder na pulpicie lub na dysku,
b) rozumieją strukturę zapisu danych w komputerze,
c) potrafią zapisać własny dokument w wybranym folderze, na pulpicie lub dysku.

Spotkanie 6.
Temat : Jak usprawnić pisanie tekstów w programie WORD.
Podstawowe cele zajęć :
a) doskonalenie umiejętności pisania tekstów – zapoznanie uczniów z funkcjami klawiszy CAPS LOCK, DELETE, BACKSPACE,
b) doskonalenie umiejętności poruszania się po tekście – zaznajomienie uczniów z funkcjami klawiszy HOME i END,
c) zapoznanie uczniów z kolejnymi możliwościami formatowania tekstu.
Po zakończeniu lekcji uczniowie :
a) umieją w napisanym tekście pogrubić czcionkę, podkreślić wybrany fragment, zastosować kursywę,
b) znają zastosowanie klawiszy HOME , END oraz CAPS LOCK,
c) potrafią poprawić błędy w napisanym tekście stosując klawisze DELETE lub BACKSPACE.

Spotkanie 7.
Temat : Przeciągnij, wytnij, upuść, kopiuj, wklej – czyli jak usprawnić pisanie tekstów.
Podstawowe cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z wybranymi funkcjami menu Edycja,
b) kształcenie umiejętności wykorzystania funkcji „ przeciągnij – upuść”.
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) potrafią kopiować, „wycinać”, „wklejać” itd. dowolne fragmenty tekstu korzystając przy tym z poleceń umieszczonych w menu Edycja oraz z dostępu do tych funkcji przez ikony paska narzędzi;
b) znają znaczenie i możliwości wykorzystania Schowka,
c) stosują metodę „przeciągnij i upuść” do przestawiania blisko siebie położonych fragmentów tekstu.

Spotkanie 8 i 9.
Temat : Wstawiamy rysunki w tekst komputerowy.
Podstawowe cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z zasadami wstawiania rysunków w tworzony przez siebie dokument,
b) kształcenie umiejętności kopiowania i formatowania rysunków.
Po zakończeniu lekcji uczniowie :
a) potrafią wstawić w tworzony przez siebie dokument rysunek z galerii ClipArt lub „Autokształty” poprzez polecenie z menu „wstaw” lub odpowiednią ikonę
b) potrafią kopiować i formatować wstawiony rysunek ( zmienić jego rozmiar, położenie, wypełnić kolorem).

c) wiedzą w jaki sposób wstawić pasek narzędzi „Rysowanie” i jak, korzystając z niego wstawiać i formatować Autokształty, rysunki itd.

Spotkanie10.
Temat : Od dokumentu do wydruku.
Podstawowe cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z zasadami obsługi drukarki w szkolnej pracowni,
b) wskazanie uczniom możliwości korzystania z podglądu wydruku oraz poprawiania dokumentu przed wydrukiem.
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) potrafią obsługiwać szkolną drukarkę,
b) potrafią korzystać z podglądu wydruku,
c) drukują własne prace ( dokumenty).

Spotkanie 11.
Temat : Jak pracować z dyskietkami.
Podstawowe cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z przeznaczeniem dyskietek ,
b) kształcenie umiejętności zapisu danych ( dokumentów, folderów itd.) na dyskietkach oraz umiejętności kopiowania danych z dyskietki ,
c) zapoznanie uczniów z zasadami sprawdzania dyskietek programem antywirusowym.
Po zakończeniu lekcji uczniowie:
a) potrafią zapisywać foldery i pliki na dyskietce,
b) potrafią skopiować zawartość całej dyskietki lub wybranych dokumentów w dowolne miejsce na twardym dysku lub pulpicie,
c) potrafią sprawdzić zawartość dyskietki,
d) rozumieją konieczność sprawdzania dyskietek w celu uniknięcia wprowadzenia wirusów do systemu komputerowego.

Spotkanie 12.
Temat: Redagujemy wybrany tekst .
Cel zajęć : doskonalenie i utrwalenie zdobytych umiejętności.
Po zakończeniu zajęć uczniowie prezentują utworzone i wydrukowane przez siebie dokumenty w formie gazetki ściennej, będącej „kroniką” zajęć kółka informatycznego i zdobywanych w ich trakcie umiejętności.

Spotkanie 13 i 14
Temat: Tworzymy plan lekcji z pomocą komputera.
Podstawowe cele zajęć:
a) zapoznanie uczniów z pojęciami: wiersz, kolumna ; kształcenie umiejętności wstawiania tabel w dokument tekstowy, ich formatowania,
b) wskazanie uczniom metod zapisu danych w tabelach i możliwości ich formatowania,
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) potrafią umieścić w tworzonym przez siebie dokumencie tabelę o dowolnej ilości kolumn i wierszy,
b) rozumieją znaczenie słów: kolumna , wiersz tabeli; potrafią zmienić ich rozmiar poprzez: ustawienie go za pomocą myszy, wykorzystanie funkcji „ rozłóż wiersze ( bądź kolumny ) równomiernie”, autoformatowanie;
c) potrafią zapisywać dane w wierszach i kolumnach tabeli, kopiować je, usuwać itd., oraz formatować,

Spotkanie 15 i 16
Temat: Tworzymy własną wizytówkę.
Podstawowe cele zajęć :
a) zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania pola tekstowego,
b) kształcenie umiejętności wstawiania i formatowania pola tekstowego
Po zakończeniu zajęć uczniowie :
a) rozumieją znaczenie terminu „pole tekstowe”,
b) potrafią wstawić pole tekstowe w tworzony przez siebie dokument i sformatować je odpowiednio do swoich potrzeb ( określić jego wielkość, styl i kolor linii obramowania, wypełnienia);
c) potrafią wstawiać w pole tekstowe tekst, rysunki, kopiować pola tekstowe,

Opracowała :Małgorzata Swaczyna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie