Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Do jakiej grupy organizmów można zaliczyć człowieka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4021 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opracowała :
mgr Jolanta Stankowska
SCENARIUSZ
lekcji przyrody w kl. VI

Temat: Do jakiej grupy organizmów można zaliczyć człowieka?

1. Moduł programu: Różne sposoby klasyfikacji organizmów.
2. Cel ogólny: Klasyfikowanie organizmów.
3. Cele szczegółowe ( operacyjne )
Po zakończonej lekcji uczeń :
- umie sformułować problem,
- podaje sposób rozwiązania problemu,
- dokonuje selekcji informacji ,
- korzysta z dostępnych informacji, oraz własnych doświadczeń potrzebnych do rozwiązania problemu,
- wyraża swoje opinie i uzasadnia je,
- podejmuje próbę sformułowania wniosku,
- uzasadnia że człowiek posiada cechy które świadczą o jego przynależności do świata zwierząt,
- wskazuje grupę ssaków podobnych do człowieka i uzasadnia swój wybór.

4. Umiejętności kluczowe:
- rozumowanie i rozwiązywanie problemów,
- współpraca w grupie,
- komunikowanie się,
- czytanie ze zrozumieniem,
- słuchanie,
- ocena własnej pracy.

5. Postawy:
- kształtowanie postawy twórczej dążącej do samodzielnego rozwiązywania
problemu,
- rozwijanie zainteresowań.
6. Środki dydaktyczne: ilustracje organizmów, podręczniki, arkusze papieru, pisaki, ilustracje małp człekokształtnych.
7. Metody i techniki pracy: metoda problemowa, praca z tekstem, praca z ilustracjami, pogadanka, burza mózgów.
I. WSTĘP.

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości:
- przypomnienie o różnych sposobach klasyfikacji organizmów, w zależności
od przyjętego kryterium,
- praca w grupach
Grupy otrzymują po 4 ilustracje organizmów i przyporządkowują je do wypisanych na tablicy grup organizmów
(grupy organizmów: lądowe, wodne; cudzożywne, samożywne; stałocieplne, zmiennocieplne; kręgowce, bezkręgowce, ssaki).
Odpowiedzenie na pytania ;
Jakie to zagadnienia rozwiązywane były metodą problemową?
Jak formułuje się problem?
Jakie są kolejne kroki przy rozwiązywaniu problemu?

II. ZANGAŻOWANIE

- Burza mózgów ; próba sformułowania problemu odnoszącego się do faktu przynależności człowieka do istot żywych.
- Zapisanie tematu lekcji do zeszytu.
- Celem lekcji jest odpowiedź na pytanie zawarte w temacie lekcji
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczniów i z wykorzystaniem
wiadomości w podręczniku.
- Podział klasy na 5 grup 3 osobowych.

III. BADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE.

Po wyjaśnieniu przydzielonych grupom zadań uczniowie przystępują do ich
rozwiązywania, ustalają w grupie wspólny wynik i zapisują na kartkach.

Grupy I - IV przyjmuje hipotezę przynależności człowieka do wybranej przez siebie grupy organizmów, oraz poszukuje odpowiednich argumentów na jej potwierdzenie i zapisuje je na kartkach. Następnie swoje rozwiązania sprawdzaj wykorzystując ilustracje w podręczniku.( Ilustracje przedstawiają człowieka w ujęciach pozwalających przyporządkować go do organizmów: lądowych, stałocieplnych, społecznych, cudzożywnych , ssaków i kręgowców)
Grupa V pracuje z tekstem w podręczniku, wyszukuje i wypisuje na kartce podobieństwa małp człekokształtnych do człowieka.

IV PREZENTACJA.
Sprawozdawcy przedstawiają wyniki prac grup.
Przedstawienie zdjęć małp człekokształtnych.
Pogadanka - wspólnie zastanawiamy się nad zgromadzonymi argumentami i formułujemy wnioski.
Wnioski do zapisania:
Człowiek posiada wiele cech charakterystycznych dla zwierząt.
Człowieka możemy zaliczyć do wielu grup organizmów w zależności od przyjętego kryterium
Ludzie wywodzą się ze świata zwierząt.
Największe podobieństwo do człowieka wykazują małpy człekokształtne.

V. REFLEKSJA.

- Ocenianie przez uczniów własnej pracy.
- Ocenianie przez uczniów i nauczyciela efektów pracy poszczególnych grup.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie