Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Analiza przypadku dydaktycznego ucznia z trudnościami w nauce

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 81034 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Ewa Liszewska


OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Analiza dotyczy ucznia klasy trzeciej szkoły podstawowej. Chłopiec pochodzi z pełnej rodziny, gdzie rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą. Uczeń ma duże trudności w opanowaniu elementarnych umiejętności: czytania, pisania, liczenia.
Głównymi objawami wskazującymi na istnienie problemu są trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, kłopoty z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem elementarnych wiadomości. Dziecko bardzo rzadko wypowiada się, ma ubogi zasób słownictwa. Wymaga pracy indywidualnej. Uczeń wyraźnie wyróżnia się na tle klasy obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego. Zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Chłopiec, będąc uczniem klasy pierwszej, miał kłopoty z zapamiętaniem poznawanych liter, jak również z ich odwzorowywaniem. Nie potrafił dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Czytał tylko krótkie wyrazy. Wypowiadał się niechętnie. Pod koniec roku szkolnego zrobił niewielkie postępy w nauce czytania i pisania. Dodawał i odejmował tylko na konkretach. Kłopot sprawia mu analiza prostych zadań z treścią. Niepokojący był fakt, że uczeń nie pracował w domu: nie czytał, nie odrabiał prac pisemnych. W pierwszym semestrze prowadziłam częste rozmowy z matką ucznia. Starałam się przekonać ją do przebadania chłopca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Badania odbyły się pod koniec klasy pierwszej. Opinia zawierała następujące zalecenia: zajęcia rewalidacyjne w Poradni, zezwolenie na wolniejsze tempo uczenia się i pisania, ćwiczenia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualizacja postępowania dydaktyczno-wychowawczego i dostosowanie go do możliwości oraz potrzeb intelektualnych i emocjonalnych dziecka. W czasie pracy dydaktycznej i wychowawczej stosuję się do zaleceń Poradni. Niestety niepokojące jest, że uczeń nie korzystał z ćwiczeń rewalidacyjnych w Poradni.
Od tego czasu chłopiec poczynił nieznaczne postępy w nauce. Obecnie czyta krótkie wyrazy, dłuższe sylabizuje. Nie zawsze wie o czym czyta. Wciąż myli litery o podobnym kształcie: p-b-d. Pisze z pamięci i ze słuchu, ale popełnia liczne błędy ortograficzne. Dodaje i odejmuje często korzystając z konkretów. Samodzielnie nie jest w stanie rozwiązać zadania z treścią. W zasadzie cały czas pracuję z uczniem indywidualnie.


3. ZNACZENIE PROBLEMU
Czytanie, pisanie i liczenie są podstawowymi umiejętnościami, które uczeń powinien posiąść w klasach młodszych szkoły podstawowej. Jeżeli nie są one opanowane, choć w stopniu zadowalającym, będą wiązały się z narastającymi trudnościami w uczeniu na wszystkich przedmiotach, a wręcz z niemożliwością poznawania wiadomości na kolejnym etapie edukacji. Poza tym powyższy problem będzie miał decydujący wpływ nie tylko na funkcjonowanie ucznia w szkole, ale i w grupie rówieśniczej. Obecnie czuje się dobrze w klasie, koledzy wspierają go w trudnościach. Jednak z czasem, gdy wiadomości zacznie przybywać, chłopiec nie poradzi sobie z tym problemem (bardzo łatwo się zniechęca).

3. PROGNOZA
A/ negatywna
Na podstawie własnych doświadczeń i przestudiowanej literatury: Teresa Opolska „Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu”, Teresa Gąsowska „Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu” należy stwierdzić, że nie podejmując dalszych działań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terapeutycznych w pracy reedukacyjno-korekcyjnej, w procesie lekcyjnym i pracy w domu, narażamy dziecko na zwiększające się niepowodzenia szkolne. Może wystąpić brak motywacji do nauki i pokonywania trudności oraz utrata wiary we własne możliwości.

B/ pozytywna
Po wdrożeniu działań terapeutycznych w szkole i w domu spodziewam się, że uczeń przezwycięży trudności w nauce: usprawni technikę czytania, pisania, liczenia. Nie ukrywam, że nie oczekuję wysokich wyników, ale takich które pomogą dziecku w opanowaniu podstawowych wiadomości, niezbędnych w dalszej edukacji.

4. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA
Uświadomienie rodzicom ucznia konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kontynuacja podjętych oddziaływań w procesie edukacyjnym:
- stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka
- indywidualizacja pracy dziecka
- dostosowanie zadań do możliwości dziecka
- powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych
- utrwalanie prawidłowych umiejętności
- mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, metod aktywizujących
- dostrzeganie najdrobniejszych postępów w pracy ucznia
- akcentowanie pozytywnych cech osobowości chłopca
- kształtowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym
- aktywne uczestniczenie ucznia w pracach zespołu klasowego
- integrowanie oddziaływań edukacyjnych szkoły ze środowiskiem rodzinnym chłopca
- utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią

5. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ
Po zdiagnozowaniu przez poradnię niepowodzeń szkolnych ucznia zastosowałam wobec niego odpowiednie metody i formy pracy. Oprócz pracy na lekcji chłopiec brał udział w zajęciach wyrównawczych i logopedycznych. Stosowanie powyższych rozwiązań sprzyja rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dziecka. Jednak postępy te są nieznaczne. Zespół klasowy, do którego uczęszcza chłopiec jest nieliczny i dlatego mogłam więcej czasu poświęcać na pracę indywidualną z dzieckiem mającym trudności w nauce. Uczeń otrzymywał do rozwiązania zadania dostosowane do swoich możliwości, w każdej chwili mógł skorzystać z dodatkowych objaśnień nauczyciela. Często były utrwalane poznane umiejętności. W czasie pracy z dzieckiem nagradzałam je za prawidłowe, poprawne wykonanie zadania. Natomiast błędnie zrobione staraliśmy się wspólnie naprawić. Chłopiec nie odbierał tego jako porażki, a wręcz przeciwnie starał się naprawić swój błąd. Cieszył się kiedy również koledzy dostrzegali jego postępy w nauce. Widać było jak bardo potrzebna jest mu aprobata rówieśników. Moje oddziaływania ograniczały się do pracy na lekcji oraz uświadomieniu rodzicom rangi problemu oraz jak ważna jest systematyczna praca z dzieckiem. Mimo zapewnień ze strony rodziców o tym, że będą pracować z synem w domu, chłopiec często nie odrabiał pracy domowej. Wynikało to z niedopilnowania przez rodziców, a nie ze stopnia trudności zadania.

6. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Zastosowanie powyższych oddziaływań pozwoliło na zahamowanie niepowodzeń szkolnych ucznia. Nastąpił niewielki postęp w rozwoju intelektualnym. Chłopiec stara się podejmować coraz trudniejsze zadania. Próbuje czytać wyrazami. Częściej bierze udział w zajęciach. Dobrze czuje się w swojej grupie rówieśniczej. Chętnie chodzi do szkoły, jego motywacja do pracy została wzmocniona. Jednak konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych w poradni w celu zdiagnozowania możliwości intelektualnych ucznia i podjęcia dalszych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

W mojej ocenie podjęte przeze mnie oddziaływania w celu zlikwidowania lub złagodzenia problemów edukacyjnych przyniosły spodziewane efekty.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie