Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gdy Rybotycze były miastem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1002 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Cele szczegółowe:
po zakończeniu lekcji uczeń powinien:
- znać historię swojej rodzinnej miejscowości
- znać podstawowe informacje na temat dziejów Rybotycz i Kalwarii Pacławskiej jako miast
- potrafić wskazać podstawowe różnice między miastem a wsią jeżeli chodzi o ich status prawny w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, pełnione funkcje, zajęcia mieszkańców, układ urbanistyczny
- wiedzieć kto w Rzeczypospolitej mógł występować jako właściciel miast i gruntów – dobra królewskie. Duchowieństwa prywatne szlachty
- wykorzystując mapy historyczne wskazać położenie miejscowości, określić ich wzajemną lokalizację posługując się głównymi i pośrednimi kierunkami świata, określić gęstość zabudowy a co za tym idzie wielkość miejscowości
- znać pojęcie „ulicówka”
- posługiwać się różnymi źródłami informacji (encyklopedie, słowniki, mapy historyczne i fizyczne, tabele i wykresy)
- formułować samodzielnie wnioski

Metody pracy:
- rozmowa nauczająca
- praca z tekstem
- praca z mapą
- „kula śniegowa”
- burz mózgów

Formy pracy z uczniami:
- praca indywidualna
- praca w grupie

Środki dydaktyczne:
- Kryciński, Pogórze Przemyskie
- Budzyński, Ludność pogranicza polsko - ruskiego
- Motylewicz, Miasta Ziemi Przemyskiej
- Gmina Frerdropol, praca zbiorowa
- Barcik, Kalwaria Pacławska
- Kopie map z początku XX wieku
Czas: 45 minut – jedna jednostka lekcyjna


Tok lekcji:

1. Przypomnienie w formie pogadanki wiadomości z poprzednich lekcji. Uczniowie kierowani przez nauczyciela omawiają krótko zagadnienia związanych z gospodarką polską w XVI i XVII wieku
– Struktura właścicieli majątków ziemskich i miast w Rzeczypospolitej w XVII w – dobra królewskie, duchowieństwa, szlachty; pozbawienie prawa do posiadania ziemi mieszczan i chłopów,
– szczególne znaczenie rolnictwa opartego na folwarku pańszczyźnianym,
– podporządkowanie interesów mieszczan szlachcie (przywilej piotrkowski z 1496 roku dający szlachcie szczególnie uprzywilejowaną pozycję w gospodarce w stosunku do mieszczan),
– władza dominialna szlachty nad chłopami i mieszczanami zamieszkującymi ich dobra,
– wewnętrzne rozwarstwienie mieszczan (patrycjat, pospólstwo, plebs)

2. Uczniowie w formie krótkich referatów (2 – 3 minutowych) prezentują wcześniej przygotowane informacje dotyczące dziejów miejscowości z których pochodzą (Huwnik, Makowej, Rybotycz, Kalwarii Pacławskiej, Nowosiółek Dyd. i Fredropola) uwzględniając szczególnie czas powstanie, kto był właścicielem, strukturę narodowościową ludności, zabytki z omawianego okresu. Do opracowania referatów uczniowie powinni byli wykorzystać wcześniej wskazane przez nauczyciela pozycje książkowe jak: Kryciński, Pogórze Przemyskie, Motylewicz, Miasta Ziemi Przemyskiej, Barcik, Kalwaria Pacławska i inne.
3. Na podstawie książki Miasta Ziemi Przemyskiej uczniowie na polecenie nauczyciela pracując w grupach starają się ustalić czym zajmowała się ludność Przemyśla, Rybotycz, Fredropola i Kalwarii Pacławskiej w XVI i XVII wieku a czym pozostałych omawianych miejscowości posiadających status wsi. Powinni oni dostrzec, że jedynie mieszkańcy Rybotycz i Przemyśla zajmowali się rzemiosłem (podkreślenie szczególnego znaczenie szewstwa w Rybotyczach, które były ponadlokalnym ośrodkiem produkcji w tej dziedzinie) i handlem, czyli zajęciami uważanymi za typowo miejskie. Uczniowie kierowani w miarę potrzeby przez nauczyciela powinni zauważyć również całkowicie odmienny charakter zajęć mieszkańców Fredropola i Kalwarii, których podstawą utrzymania tak jak w wypadku Huwnik czy Nowosiólek było rolnictwo, a miejscowości te mimo posiadania praw miejskich nigdy faktycznie roli miast nie pełniły.
4. Uczniowie w grupach analizują mapy z początku XX wieku uwzględniające gęstość zabudowy omawianych miejscowości, wskazują na nich poszczególne miejscowości i określają ich położenie w stosunku do Huwnik. W wyniku analizy map powinni wskazać miejscowości, które w ciągu ostatnich 100 lat rozwinęły się, oraz te (Kopyśno, Gruszowa, Koniusza, Grąziowa, Arłamów) które znacznie się wyludniły lub przestały istnieć.
5. Uczniowie w grupach szkicują plany swoich rodzinnych miejscowości (przy wykonywaniu pracy mogą się posiłkować planami umieszczonymi w książce Pogórze Przemyskie). Plany powinny uwzględniać główne szlaki komunikacyjne (drogi, ulice), umiejscowienie zabudowy, pola uprawne. Po wykonaniu pracy uczniowie porównują swoje szkice, kierowani w miarę potrzeb przez nauczyciela powinni dostrzec odmienny charakter układu urbanistycznego Rybotycz w porównaniu do pozostałych miejscowości.
6. Nauczyciel w formie krótkiego (1 – 2 minutowego mini wykładu) wprowadza pojęcie ulicówki jako wsi charakterystycznej dla tej części Polski, oraz wyjaśnia co to była okolnica.
7. Wspólna próba ustalenia w formie burzy mózgów, dlaczego mimo posiadania lokacji miejskich Kalwaria i Fredropol miastami się nie stały.
8. Omówienie przyczyn utraty praw miejskich przez Rybotycze.
9. Podsumowanie lekcji – ewaluacja.
Uczniowie metodą „kuli śniegowej” (najpierw samodzielnie, następnie pracując w parach, zespołach 4 i 6 osobowych) starają się podać definicję czym jest miasto i wieś, uwzględniając w nich wszystkie uzyskane na lekcji informacji. Po prezentacji wyników pracy uczniowie porównują jej wyniki z definicjami zawartymi w słownikach i encyklopedii.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie