Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dysleksja

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 973 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Podczas procesu nauczania dzieci opanowują poszczególne umiejętności w różnym czasie i różnym stopniu. Dzieję się tak ze względu na odmienne zewnętrzne okoliczności, jak i ze względu na zróżnicowane możliwości :wewnętrzne, inne u każdego dziecka. Niektóre dzieci szybko opanowują mowę i poprawna wymowę, uczą się czytać i pisać niemal bez pomocy dorosłych już w wieku przedszkolnym. Przeciętnie dzieci muszą poświęcić dużo pracy i czasu, aby posiąść umiejętność czytania i pisania w stopniu zadowalającym. Są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które z różnych powodów mogą mieć trudności z opanowaniem umiejętności przewidzianych w programie szkolnym za pomocą konwencjonalnych metod nauczania, do tej grupy należą dzieci:
- upośledzone umysłowo
- dzieci z zaburzeniami narządów ruchu
- dzieci z zaburzeniami narządów zmysło: wzroku, słuchu
- dzieci z zaburzeniami mowy
- dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Trudności w nauce czytania i pisania mogą stać się przyczyna coraz bardziej uogólniających się niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym okresie zakłócają ich kształcenie zawodowe i funkcjonowanie w pracy. Może to spowodować nawarstwienie się wtórnych zaburzeń emocjonalnych i prowadzić do zaburzeń rozwoju osobowości.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Wyróżnia się kilka postaci tych trudności:
- dysleksja to trudność w opanowaniu umiejętności czytania
- dysortografia to trudność w opanowaniu poprawnej pisowni
- dysgrafia oznacza trudność w zakresie techniki pisania, niski poziom graficzny pisma, a więc tzw. brzydkie, niekaligraficzne pismo.

Trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegane są dopiero u dzieci w okresie nauczania zintegrowanego, a powinien je zauważyć już nauczyciel w przedszkolu i w klasie O. Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci ryzyka dysleksji.

WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 lat)
- opóźniony rozwój mowy,
- słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi,
- opóźniony rozwój ruchowy
- mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania czy zabaw ruchowych.

KLASA 0(6-7 lat)
- wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
- trudności z zapamiętaniem wiersza czy piosenki,
- trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem,
- niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków,
- niechęć do układanek,
- oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo- lewo, nad- pod itp.,
- trudności w nauce czytania.

WIEK SZKOLNY (powyżej 7 roku życia)
1. Symptomy zaburzeń percepcji wzrokowej:
- Wypowiadanie się trudności odpoznawania przedmiotów na obrazkach i rozumienia przedstawionej treści. W związku z tym ubogi opis obrazka, zaobserwowanie małej ilości szczegółów.
- Rysowanie- trudności w odwzorowywaniu prostych figur geometrycznych, rysunki ubogie.
- Pisanie- trudności w zapamiętaniu kształtu liter, mylenie liter o podobnych kształtach, opuszczanie liter lub cząstek wyrazów, słaba pamięć wzrokowa.
- Czytanie- mylenie liter o podobnym wyglądzie, długie utrzymywanie się na etapie literowania, zwolnione tempo czytania.
- Rozumienie czytanej treści- trudności wytwarzania jasnych wyobrażeń związanych z czytanym tekstem.
- Trudności z innych przedmiotów- trudności z geografii, geometrii, w nauce języków obcych.

2. Symptomy zaburzeń funkcji słuchowej:
- Wypowiadanie się- trudności w wypowiadaniu się, mały zasób słów, często wady wymowy, niegramatyczne wypowiadanie się.
- Pisanie- szczególnie nasilone trudności w pisaniu ze słuchu, zniekształcenie pisowni, mylenie kolejności wyrazów w zapisie, wolne tempo pisania.
- Czytanie- trudności w zestawieniu dźwięków w całość- literowanie, liczne błędy w czytaniu, zmiany, opuszczanie głosek.
- Rozumienie- trudności w rozumieniu przeczytanej treści wynikają z niedokładnego rozumienia określeń słownych.
- Trudności z innych przedmiotów- ogromne trudności w nauce języków obcych, trudności w uczeniu się pamięciowym.

3. Zaburzenia rozwoju ruchowego:
- Rysowanie- rysunki brzydkie, ruchy gwałtowne lub zwolnione, przeważają linie proste.
- Pisanie- mała precyzja ruchów, wolne tempo wykonywania czynności, pismo brzydkie, rozwlekłe, mało czytelne.
- Trudności z innych przedmiotów- trudności przy wykonywaniu ćwiczeń na lekcji wf. Trudności w majsterkowaniu, szyciu, lepieniu, kreśleniu.

4. Zaburzenia procesu lateralizacji:
- Rysowanie- zmiany kierunku w rysunkach.
- Pisanie- może wystąpić pismo lustrzane, odwracanie pojedynczych liter, cyfr i ich kolejności.
- Czytanie- przekręcanie słów, przestawianie kolejności słów, opuszczanie całego wiersza w czytanym tekście, wolne tempo czytania.
- Trudności z innych przedmiotów- trudności w orientacji na mapie i planach, trudności w orientacji stron ciała

5. Zaburzenia orientacji przestrzennej:
- Wypowiadanie się- trudności zrozumienia przedstawionej sytuacji na obrazku.
- Rysowanie- zakłócenie stosunków przestrzennych, proporcji elementów, trudności w rozplanowaniu, rysunki chaotyczne.
- Pisanie- mylenie znaków graficznych różniących się od siebie jedynie położeniem.
- Czytanie- przestawianie liter oraz całych cząstek wyrazowych, zmiana ich kolejności.
- Rozumienie czytanej treści- trudności w rozumieniu treści zawierających pojęcia z zakresu stosunków czasowo- przestrzennych oraz struktur logiczno- gramatycznych.
- Trudności z innych przedmiotów- trudności w nauce geografii, trudności w robotach ręcznych, brak umiejętności rozplanowania.


Jeżeli dziecko ryzyka dysleksji obejmiemy opieką jak najwcześniej, zapewniając mu pomoc logopedyczną i pedagogiczną, , ukierunkowaną stymulację rozwoju nieprawidłowo rozwijających się funkcji, w niektórych przypadkach możemy spowodować całkowite zlikwidowanie tych opóźnień i uniknięcie trudności szkolnych. W innych możemy zmniejszyć nasilenie trudności szkolnych. Tak więc wiek przedszkolny jest szczególnie ważnym okresem rozwoju tych dzieci, a celem oddziaływań powinno być udzielenie wszechstronnej pomocy dziecku, aby osiągnęło gotowość do nauki czytania i pisania przed pójściem do szkoły.


Autor: mgr Anna Olszewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie