Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Lekcja powtórzeniowa-przygotowanie do prowadzenia firmy symulacyjnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1019 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nauczyciele prowadzący:
Marta Kaczmarczyk, Barbara Szelwicka

Klasa II b-u Liceum profilowane nr III w Zespole Szkół nr 3 ul.Szkocka 64,
profil usługowo – gospodarczy

Temat lekcji: Lekcja powtórzeniowa – przygotowanie do prowadzenia firmy symulacyjnej

materiał powtórzeniowy dotyczy:
• sporządzania umowy o pracę
• określania uprawnień urlopowych
• sporządzania listy płac
• obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
• sporządzania dokumentacji związanej z ewidencją zakupu i sprzedaży
• ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
• obliczania podatku dochodowego

Cele kształcenia:
• uczeń umie pracować w określonych programach komputerowych,
• uczeń potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną,
• uczeń wie, gdzie znaleźć właściwe przepisy prawne i potrafi je zinterpretować,

Środki dydaktyczne: pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem (WORD, NetStore) i dostępem do internetu

Forma organizacyjna zajęć: praca w grupach

Metody stosowane na lekcji: problemowe i programowane

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne.
2. Zapoznanie z tematem lekcji oraz podanie jej celu.
3. Podział klasy na 4 grupy, wybór lidera i pobranie zadań do wykonania.


ZADANIA DO WYKONANIA


Zadanie 1.
a) Absolwent szkoły policealnej - Jan Kowalski, dla którego jest to pierwsza praca, zostanie zatrudniony w Hurtowni Artykułów Biurowych „MARKER” od 01.01.2004r. na stanowisku sprzedawcy na czas nie określony. Anna Mali pracownik działu kadr zaczęła przygotowywać 27.12.2003r. umowę o pracę dla nowego pracownika. Niestety zachorowała i nie dokończyła pracy. Uzupełnij przygotowywaną dla Jana Kowalskiego umowę o pracę ( załącznik nr 1 – dyskietka) posiadając następujące dane:
- wynagrodzenie podstawowe – 1000,00 zł. brutto, zgodnie z regulaminem wynagradzania
- czas pracy – pełny etat
- brakujące dane uzupełnij

b) Wydrukuj umowę o pracę.

c) Posługując się przepisami Kodeksu Pracy odpowiedz na następujące pytania:
1) W jakiej formie powinna być sporządzona umowa o pracę?
2) Kiedy najpóźniej pracownik powinien otrzymać umowę o pracę?
3) Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o pracę?


Zdanie 2.
1) Posługując się przepisami Kodeksu Pracy określ wymiar urlopu dla Jana Kowalskiego.
2) Odpowiedz kiedy Jan Kowalski nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu, a kiedy dla kolejnego.


Zadanie 3.
a) Sporządź karty przychodów oraz listę płac ( nr 1/2004) dla zatrudnionych w HAB. „MARKER” pracowników w oparciu o dane przedstawione w następującej kolejności:

Lp.,Nazwisko i imię pracownika, NIP, Płaca podstawowa w zł., Premia w zł.,
1. Cis Jan 894-004-16-20 1200,00zł., 120,00zł.
2. Kowalski Jan 899-10-20-300 wykorzystaj dane z umowy o pracę
3. Mali Anna 894-00-10-345 1000,00zł., 150,00zł.


b) Wydrukuj listę płac.

Zadanie 4.
a) Przyjmij do magazynu zakupiony 04.01.2004r. towar w oparciu o fakturę zakupu nr 1/01/2004
( załącznik nr 2). Wystaw dowód PZ. Data przyjęcia towaru do magazynu taka jak data zakupu.

b) Wydrukuj dowód Pz.

Zadanie 5.
a) Sprzedaj połowę zakupionego towaru Sklepowi „MAX” ( adres nabywcy:53-657 Wrocław, ul. Szewska 5,
NIP: 899-100-50-32, data sprzedaży=data wystawienia faktury:05.01.2004r., marża: 35%, transport: odbiorcy, sposób zapłaty: przelew 14 dni)

b) Wydrukuj fakturę sprzedaży.

Zadanie 6.
a) Dokonaj w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów ewidencji następujących zdarzeń gospodarczych:

1. 04.01.2004r. - zakup towarów , faktura zakupu z zadania 4. ........................
2. 05.01.2004r. - sprzedaż towarów Sklepowi „MAX”, faktura sprzedaży z zadania 5 .......................
3. 15.01.2004r. - zakup paliwa do samochodu ( środek trwały) – faktura zakupu( załącznik nr 3)........................
4. 31.01.2004r. - lista płac nr 1/2004 - wypłata wynagrodzenia. .......................
5. 31.01.2004r. - dowód wpłaty – opłata składki ZUS od wynagrodzeń pracowników – narzuty na płace – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Pretficza 11, 51-611 Wrocław. –
oblicz ........................
6. 31.01.2004r. - odpis amortyzacyjny środków trwałych, ewidencji środków trwałych ………..
(załącznik nr 4 - brakujące dane oblicz)

W pierwszym i ostatnim wierszu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w styczniu 2004r. wpisz dane dotyczące remanentu początkowego i końcowego wg wzoru:

Remanent początkowy (data zdarzenia – 01.01.2004r., opis zdarzenia – remanent początkowy, wartość (kol.16)- 0,00 zł.
Remanent końcowy (data zdarzenia – 31.01.2004r., opis zdarzenia – remanent końcowy, wartość (kol.16)- odczytaj z remanentu na koniec stycznia.

b) Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów.


Zadanie 7. (dodatkowe – dla grupy, która wykona poprawnie sześć pierwszych zadań)

Na podstawie danych z PKPiR oblicz zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, jaką ma zapłacić za styczeń Marek Kertysz, wiedząc, że w styczniu zapłacił składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 500,00zł.i ubezpieczenie zdrowotne – 140,00zł. Przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów weź pod uwagę remanent na początek roku 2004 – 0,00zł. oraz remanent na koniec stycznia 2004r.

4. Prezentacja wykonanych zadań przez liderów grup.
5. Podsumowanie i ocena pracy na lekcji.

opracowały: Marta Kaczmarczyk i Barbara Szelwicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie