Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs matematyczny jako jedna z form pracy.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1178 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

KONKURS MATEMATYCZNY JAKO JEDNA Z FORM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

1. Uczeń zdolny w świetle literatury.
W wielu pracach traktujących o uczniach zdolnych znajdują się różne definicje określające to pojęcie. W. Panek określa ucznia szczególnie zdolnego jako tego, „który w sytuacjach szkolnych wykazuje lepsze przystosowanie się do nich, dzięki stosunkowo dużej zdolności rozwijania problemów, myślenia twórczego, osiągania wysokich rezultatów w nauce, żywej wyobraźni, bogatych lub ukształtowanych zainteresowań oraz własnemu specyficznemu sposobowi uczenia się, powiązanemu z umiejętnościami korzystania z różnych ponad obowiązkowych źródeł wiedzy.”
E. Gondzik uczniami wybitnie zdolnymi nazywa tych, którzy „poza wysoką inteligencją ogólną wyróżniają się w karierze szkolnej możliwością osiągnięć twórczych w jakiejkolwiek dziedzinie społecznie użytecznej (udział w konkursach, olimpiadach); wyróżniają się ponadto twórczą wyobraźnią, wybitnymi zdolnościami specjalnymi, łatwością uczenia się, szerokimi zainteresowaniami oraz dużą dozą samokrytycyzmu i pracowitością.”
Według W. Okonia uczeń zdolny „to uczeń osiągający lepsze wyniki w nauce od swoich rówieśników, w przypadku gdy zachowane są jednakowe dla wszystkich warunki pracy lub uzyskujący te same co inni wyniki przy mniejszym wysiłku, zawdzięcza to wyższemu niż u innych rozwojowi takich zdolności jak: myślenie, zdolność obserwacji, wyobraźnia, pamięć, uwaga, sprawność manualna i ruchowa.”
Uczeń zdolny ma wzmożone potrzeby poznawcze, interesuje się otoczeniem, poznaje nowe zjawiska i sytuacje, sam wynajduje sobie zadania, szukając odmiennych sposobów ich rozwiązania. Ma duże możliwości zapa – miętywania i przetwarzania informacji. Wyróżnia się aktywnością intelektualną, zdolnością do abstrakcyjnego i syntetycznego myślenia, z czego wynika upodobanie do rozwiązywania problemów intelektualnych.
Uczeń wybitnie zdolny dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe.
Uczniów uzdolnionych matematycznie charakteryzuje:

 • spostrzegawczość,
 • szybkość uczenia się,
 • ciekawość, stawianie wielu problemów,
 • szeroki zakres pamięci,
 • wybór sytuacji trudnych do rozwiązania,
 • długie przechowywanie informacji w pamięci,
 • wysoki poziom planowania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • myślenie na poziomie abstrakcyjnym,
 • samodzielna praca,
 • chęć do eksperymentowania,
 • poszukiwanie sposobów na osiągnięcie celu,
 • oryginalność pomysłów.

2. Konkurs matematyczny jako jedna z form pracy z uczniem zdolnym.
Bardzo ważna jest opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniem zdolnym. Należy respektować jego potrzeby, które wynikają ze szczególnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Potencjał twórczy uczniów zdolnych stanowi bogactwo narodu, może być motorem rozwoju całej społeczności.
Pedagodzy rozwijają zdolności uczniów klas I – III poprzez różnorodne działania, np.
 • nauczanie zróżnicowane,
 • włączanie dzieci uzdolnionych do udziału w pracy kół zainteresowań,
 • przedstawianie w szkole dorobku dzieci zdolnych ( gazetki szkolne, przedstawienia, apele ),
 • zapewnienie uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego oraz dostępu do księgozbioru popularno – naukowego,
 • organizowanie współpracy z innymi placówkami dydaktycznymi,
 • organizowanie różnorodnych konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursach wyższego szczebla.
Praca z uczniem zdolnym wymaga od nauczyciela wiele pracy. Musi on ciągle doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, wzbogacać wiedzę psychologiczną, metodyczną i merytoryczną, a także swój warsztat pracy. Tylko twórczy pedagog jest w stanie rozwijać wyjątkowe predyspozycje uczniów zdolnych.
Organizowanie konkursów dla uczniów klas młodszych jest jedną z form pracy wzbudzającej chęć i motywację do dalszej nauki, do rozwijania swoich zainteresowań. Dlatego już po raz piąty organizujemy w naszej szkole konkurs matematyczny dla klas drugich „Mistrz zadań tekstowych”.
Do głównych celów konkursu należą:
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • wdrażanie do posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nowej sytuacji problemowej.

3. Organizacja konkursu.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
I etap – klasowy , podczas którego zostaną wyłonione reprezentacje do etapu wyższego. Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni uczniowie danej klasy. Z nich zostanie wyłoniona 2-osobowa reprezentacja. Proponujemy, by rozegranie I etapu odbyło się 27 kwietnia 2004 r. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są nauczyciele uczący w danej klasie.
II etap – międzyszkolny , na którym zostanie wyłoniony MISTRZ ZADAŃ TEKSTOWYCH. Udział w nim wezmą 2 – osobowe reprezentacje z każdej klasy drugiej zgłoszonej do konkursu szkół. Uczniów należy zgłosić do 30 kwietnia. Uczestnicy będą oceniani indywidualnie i będą walczyć o trzy główne miejsca. Rozegranie II etapu proponujemy w połowie maja.

4. Program V Konkursu Matematycznego klas II „Mistrz Zadań Tekstowych”.
Konkurs matematyczny rozpocznie się 11 maja 2004 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Planowany czas na rozwiązanie 6 zadań wynosi 90 minut. Każde dziecko otrzyma kartę z treścią zadań, oddzielną kartę na rozwiązanie, kopertę z kartą kodową oraz numer kodowy. Po rozwiązaniu zadań uczniowie przejdą do innej sali, gdzie będą mogli zrelaksować się po ciężkiej pracy uczestnicząc w różnych zajęciach rekreacyjnych. Podczas trwania konkursu nauczyciele – opiekunowie w innej sali wspólnie ustalą punktację szczegółową zadań. Maksymalnie za każde dobrze rozwiązane zadanie można zdobyć 6 punktów. Po zakończeniu konkursu nauczyciele rozpoczną sprawdzanie zakodowanych prac. Żeby praca była sprawna, a ocena sprawiedliwa proponujemy, aby jedno zadanie oceniały dwie osoby, wpisały swoją punktację na karcie punktowej i w razie różnic w ocenie wspólnie ją skorygowały.

I zadanie – oceniają dwie nauczycielki.
II zadanie – inne dwie osoby,
III zadanie – następne dwie nauczycielki itd.
Po sprawdzeniu wszystkich zadań i ustaleniu punktacji zostanie napisany Protokół z V Konkursu Matematycznego Klas II „Mistrz Zadań Tekstowych”, pod którym podpiszą się wszyscy nauczyciele sprawdzający. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za uczestnictwo, a troje najlepszych – nagrody za zajęcie wysokich miejsc. Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.


FINAŁ V KONKURSU MATEMATYCZNEGO KLAS II „MISTRZ ZADAŃ TEKSTOWYCH”

Oto zadania konkursowe finału V Konkursu Matematycznego Klas Drugich „Mistrz Zadań Tekstowych”:

Zadanie 1.
Kurs na kartę rowerową ukończyło 17 dziewczynek i o 5 więcej chłopców. Ile dzieci ukończyło kurs na kartę rowerową?

Zadanie 2.
Rolnik załadował na przyczepę 7 worków pszenicy i dwukrotnie więcej worków żyta. Ile worków zboża jest na przyczepie?

Zadanie 3.
Babcia kupiła słoik miodu lipowego za 24 zł i słoik miodu wrzosowego za 27 zł. Dała kasjerce 60 zł. Ile złotych reszty otrzymała babcia?

Zadanie 4.
W 5 przedziałach wagonu pierwszej klasy jechało po 4 pasażerów, a w 4 przedziałach drugiej klasy jechało po 6 pasażerów. Oblicz, którą klasą wagonów jechało więcej pasażerów.

Zadanie 5.
Jola miała 36 widokówek, które umieściła w czterech kopertach po równo. Następnie 2 koperty z widokówkami dała Kasi. Po ile widokówek ma każda dziewczynka?

Zadanie 6.
Ogrodnik sprzedał 42 kg truskawek po 2 zł za kilogram. Kiedy kupił do szklarni 3 skrzynki, zostało mu jeszcze 24 zł. Jaka była cena jednej skrzynki?


Bibliografia:
 1. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa 1986, WsiP.
 2. E. Stucki: Psychologiczne podstawy kształcenia uczniów zdolnych. Życie Szkoły 1991, nr 6.
 3. A. E. Sękowski: „Osiągnięcia uczniów zdolnych”. Lublin 2000. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 4. H. Wasyluk- Kuś: „O nauce szkolnej uczniów zdolnych”. Warszawa 1971.
 5. W. Okoń: Zarys dydaktyki ogólnej. Warszawa PZWS 1970.
 6. M. Łobocki: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa 1985.
 7. E. Zyzik: Po czym poznać dziecko zdolne? Nauczanie Początkowe R.XXVII nr 3. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce 2003.
Opracowała: mgr Alicja Czerniecka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie