Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy Białowieski Park Narodowy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 900 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY "ZIELONEJ SZKOŁY" ZAWIERAJĄCY TREŚCI PROGRAMU ZINTEGROWANEGO NR DKW-4014-267/99 ORAZ PROGRAM WŁASNY

Dotyczy klasy 3c ze SP nr 23 w Warszawie

TERMIN: 19.05 - 24.05.2003 r.

ZAKWATEROWANIE: Hotel Orzechowski
Hajnówka

OŚRODEK TEMATYCZNY: Poznajemy Białowieski Park Narodowy

Ideą integrującą jest edukacja przyrodniczo - ekologiczna poprzez bliskie obcowanie z przyrodą w jej naturalnym, dziewiczym środowisku.

CELE OGÓLNE:

 • poznanie przyrody Białowieskiego Parku Narodowego,
 • integracja grupy,
 • budzenie szacunku dla dzikiej przyrody.

  CELE OPERACYJNE:

  Uczeń:

 • zna regulamin "zielonej szkoły" i przestrzega go;
 • wymienia różne obszary chronione w Polsce;
 • wskazuje na mapie Białowieski Park Narodowy;
 • wie, jak należy zachowywać się w miejscach chronionych;
 • czyta ze zrozumieniem teksty literackie;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • uważnie obserwuje i wyciąga wnioski;
 • zna warstwy lasu i ich mieszkańców;
 • rozpoznaje gatunki drzew;
 • redaguje wiersze o lesie;
 • wykonuje prace plastyczne;
 • zna florę i faunę puszczy;
 • rozpoznaje głosy ptaków;
 • redaguje artykuł do gazetki;
 • pisze list, pamiętając o zwrotach grzecznościowych, adresuje kopertę;
 • oblicza wiek drzewa ;
 • wyznacza kierunki świata;
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta wodne;
 • rozwiązuje zadania tekstowe;
 • mnoży i dzieli sposobem pisemnym;
 • śpiewa poznane piosenki;
 • aktywnie uczestniczy w konkursach i quizach;
 • dba o higienę;
 • jest tolerancyjny wobec innych;
 • uważnie słucha nauczyciela i przewodników.

  TEMATY SZCZEGÓŁOWE:
  1. To, co najpiękniejsze.
  2. Warstwy lasu i ich mieszkańcy.
  3. Ptaki i ssaki żyjące w Puszczy Białowieskiej.
  4. Rezerwat ścisły puszczy.
  5. Życie w wodzie.
  6. Pożegnanie z Hajnówką.

  PONIEDZIAŁEK (I DZIEŃ)

  To, co najpiękniejsze.

 • Przejazd autokarem z Warszawy do Hajnówki.
 • Zakwaterowanie w hotelu.
 • Omówienie spraw organizacyjnych, przypomnienie regulaminu "zielonej szkoły".
 • Spacer po najbliższej okolicy:
  - powitanie puszczy u jej wrót,
  - zwiedzenie hajnowskiej cerkwi - okrętu, projektowanej przez Nowosielskiego (spotkanie z innym wyznaniem chrześcijańskim - prawosławiem).
 • Przypomnienie prawnych form ochrony środowiska w Polsce.
 • Różne obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody).
 • Czytanie i analiza wiersza "W parku narodowym", wyodrębnianie obrazów namalowanych słowem.
 • Opracowanie regulaminu postępowania w parku narodowym - praca w grupach.
 • Wskazywanie na mapie Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Nauka piosenki "Zostawcie nam czysty świat".
 • Zabawy ruchowe na powietrzu.

  WTOREK (II DZIEŃ)

  Warstwy lasu i ich mieszkańcy.

 • Zajęcia w Białowieży, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:
  - rozpoznawanie drzew
  - warstwy lasu i ich mieszkańcy.
 • Gry i zabawy na leśnej polanie:
  - szukanie wśród drzew swojego przyjaciela,
  - ćwiczenia dramowe,
  - szukanie rośliny - rozwiązania zagadki,
  - redagowanie wierszy o lesie.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe.
 • Tworzenie definicji lasu wykorzystując technikę dramową - "śnieżną kulę", porównywanie jej z definicją z encyklopedii.
 • Wykonanie pracy plastycznej pt.: "Las" wykorzystując zebrane podczas wycieczki materiały - praca w grupach.
 • Spotkanie z twórcą ludowym.
 • Mini play back show, dyskoteka.

  ŚRODA (III DZIEŃ)

  Ptaki i ssaki żyjące w Puszczy Białowieskiej.

 • Wycieczka do rezerwatu pokazowego fauny puszczy (żubry, wilki, jelenie, dziki...).
 • Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:
  - różnorodność ssaków w Puszczy Białowieskiej - zajęcia prowadzone w oparciu o film i slajdy,
  - "Cóż to za ptak?"- zajęcia prowadzone w oparciu o wystawę pt.: "W świecie ptaków". Gry i zabawy zapoznające ze zwyczajami ptaków, ich głosami, przystosowaniem do różnych środowisk życia.
 • Redagowanie artykułu do klasowej gazetki na temat wybranego ptaka i ssaka żyjącego w puszczy, ilustrowanie własnego tekstu.
 • Zadania na porównywanie ilorazowe.
 • Klasowa spartakiada sportowa.
 • Nauka piosenki " Dalej wesoło".
 • Quiz przyrodniczy.
 • Dyskoteka.

  CZWARTEK ( IV DZIEŃ)

  Rezerwat ścisły puszczy.

 • Wyjaśnienie pojęcia "rezerwat ścisły" i przypomnienie zasad zachowania się w takim miejscu.
 • Spacer z przewodnikiem po rezerwacie.
  - obserwowanie prastarych dębów i innych niezwykłości puszczy,
  - obliczanie wieku drzew po słojach,
  - wyznaczanie kierunków świata poprzez obserwację mchu, konarów drzew, ułożenia słojów, porównywanie ze wskazaniem kompasu,
  - przejście szlakiem zwanym "żebrami żubra".
 • Odwiedzenie technikum leśnego, gdzie kształcą się przyszli leśnicy i strażnicy przyrody.
 • Redagowanie listu do rodziców, adresowanie kopert, wielka litera w zwrotach grzecznościowych.
 • Mistrz mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym - konkurs matematyczny.
 • Wyprawa leśną ciuchcią połączona z napadem zbójców.
 • Ognisko, pieczenie kiełbasek.

  PIĄTEK (V DZIEŃ)

  Życie w wodzie.

 • Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej:
  - badanie życia w wodzie,
  - obserwacja zwierząt słodkowodnych,
  - rozpoznawanie między innymi płazów.
  - plener plastyczny.
 • Warunki życia w wodzie - uzupełnianie zdań.
 • Grupy roślin wodnych - rozpoznawanie ich na ilustracji.
 • Zwierzęta wodne i wodno - lądowe.
 • Uzupełnianie nalepkami rysunku stawu zgodnie z tekstami "Co w stawie piszczy?" i "Co słychać pod wodą?" oraz wiadomościami zdobytymi na zajęciach.
 • Zabawy matematyczne - zadania nietypowe.
 • Spotkanie z Adamem Wajrakiem.
 • Zdobywanie odznaki "Przyjaciela przyrody":
  - pokonanie toru przeszkód,
  - naśladowanie zwierzęcia spotkanego w puszczy,
  - poprawna odpowiedź na pytanie związane z Puszczą Białowieską,
  - wypicie szklaneczki soku z cytryny,
  - własna ekologiczna prezentacja.
 • Śpiewanie poznanych piosenek z dowolnym akompaniamentem.
 • Dyskoteka.

  SOBOTA (VI DZIEŃ)

  Pożegnanie z Hajnówką.

 • Pożegnalny spacer po Hajnówce.
 • Zwiedzenie zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja oraz prywatnego skansenu z wiatrakiem, chałupami charakterystycznymi dla tego regionu.
 • Podsumowanie konkursów przeprowadzonych na "zielonej szkole", nagrodzenie zwycięzców.
 • Powrót autokarem do Warszawy.

  Bożena Puchalska
  Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie