Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krakowie

ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków
tel./fax (012) 430-50-52
www:   http://www.poradnia.oswiata.org.ple-mail:   poradnia@oswiata.org.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8896 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, należy do największych tego typu placówek na terenie województwa małopolskiego. Zatrudnia 37 pracowników pedagogicznych (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, reedukatorów, surdopedagoga i lekarza psychiatrę) oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Jest to wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, wielu posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz posiada ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz różne formy doskonalenia zawodowego. PPP Nr 1 jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji i władzami samorządowymi. Obejmuje swoim działaniem Śródmieście Krakowa. Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodziców, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka. Przy PPP Nr 1 działa Zespół Orzekający, który orzeka o:

  • potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zespół orzeka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych "wnioskodawcą".

Kontynuowany jest wypracowany od lat i sprawdzony model opieki psychologiczno - pedagogicznej nad szkołami, polegający na pracy tzw. "DUETÓW", który gwarantuje opiekę ciągłą. Odrzuciliśmy tradycyjny podział na pracowników młodszego i starszego wieku szkolnego. Opiekę nad całą szkołą sprawują dwie osoby: psycholog i pedagog. Obejmuje ona: badania i zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie poradni, działania w szkole (rozmowy, konsultacje, doradztwo w wyborze zawodu itp.) a także coroczny sondaż klas pierwszych. Celem badań sondażowych, prowadzonych na terenie szkoły w połowie roku - jest wstępne rozpoznanie potrzeb diagnostyczno - terapeutycznych wśród dzieci. Prowadzenie ucznia w ścisłej współpracy ze szkołą wymaga dobrego przepływu informacji między osobami zaangażowanymi w pracę z nim, dlatego opisana wyżej strategia działań doskonale się sprawdza.

Z uwagi na fakt, iż z roku na rok wzrasta liczba dzieci zgłaszanych do badań, podjęto inicjatywę skierowania większej aktywności poradni w dziedzinie wczesnej profilaktyki zaburzeń a także zwiększono ilość porad bez badań - udzielanych dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. Poradnia w miarę możliwości prowadzi politykę "otwartych drzwi" - co oznacza po prostu, iż każdy potrzebujący może zgłosić się bezpośrednio do placówki i uzyskać pomoc.

Aktualnie poradnia doskonaląc postępowanie diagnostyczne i orzecznictwo stara się rozwijać w jak najszerszym zakresie pomoc terapeutyczną, doradczą i konsultacyjną. Naszym celem jest udzielanie pomocy we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowanie działań profilaktycznych. Dążymy do obejmowania kompleksową pomocą dziecko, rodzinę, nauczyciela i środowisko. Nasi pracownicy są przygotowani do podejmowania nowych zadań i planują kolejne nowatorskie przedsięwzięcia, które wymagają od nich dodatkowych szkoleń.

Dział poradnictwa zawodowego funkcjonuje obecnie w poszerzonym zakresie. Prowadzone są badania psychologiczne pod kątem predyspozycji i zainteresowań zawodowych z "przeszukiwaniem świata zawodów". Stworzona została komputerowa baza danych, zawierająca informacje o placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, pomaturalne, placówki specjalne, integracyjne i inne instytucje pomocowe) - na bieżąco aktualizowana i ogólnie dostępna dla zainteresowanych. Kontynuowana jest tradycja organizowania spotkań szkoleniowych dla pracowników poradni oraz pedagogów szkolnych i psychologów placówek oświatowych z terenu działania PPP Nr1. Mają one na celu integrację środowiska, pogłębianie wiedzy merytorycznej, popularyzowanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej, przekazywanie ważnych informacji prawnych, dotyczących poradnictwa i oświaty. Są prowadzone przez pracowników poradni lub zaproszone osoby. Tematykę spotkań staramy się elastycznie dopasowywać do zgłaszanych problemów. Spotkania dla pracowników poradni odbywają się w każdym miesiącu, natomiast dla pozostałych osób raz na dwa miesiące. W ostatnich latach placówka realizuje również dodatkowe zadania na rzecz współpracujących placówek i środowiska lokalnego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie