Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. ks. Józefa Tischnera - Studia Podyplomowe

ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel.: 012 683 24 00; fax: 012 683 24 14
www:   http://www.wse.krakow.pl
e-mail:   wse@wse.krakow.pl
podyplomowe@wse.krakow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3304 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników (m.in. assessment center, testy psychologiczne, testy umiejętności),
 • dokonywania oceny pracowników (audyt personalny i ocena okresowa pracowników),
 • motywowania pracowników,
 • tworzenia systemu wynagrodzeń,
 • planowania rozwoju i szkoleń pracowników,
 • kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników (PR wewnętrzny),
 • zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie,
 • zarządzania zmianą.

Co nas wyróżnia?

 • studia przygotowane we współpracy z agencją AG Test Human Resources, która jest również opiekunem merytorycznym kierunku (Statuetka Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Rersonalnego, tytuł "Przedsiębiorca Fair Play" 2004)
 • rozbudowany blok case studies,
 • słuchacze w małych grupach opracowują system zarządzania zasobami ludzkimi dla konkretnej firmy (na podstawie wcześniejszej analizy polityki personalnej),
 • każdy student przygotowuje własny Plan Rozwoju Osobistego (PDP).

Profil słuchacza:

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, a także do przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swe kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno dużych, średnich, jak i małych firm, a także do menadżerów zarządzających powstającymi przedsiębiorstwami.

Program studiów

Wspomaganie strategicznych celów firmy przez nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (4 godz.)
- prof. Aleksy Pocztowski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 • wprowadzenie do zagadnień związanych z aktualnymi trendami w zakresie metod zarządzania personelem,
 • relacje pomiędzy strategią firmy a praktyką zatrudniania, oceny, wynagradzania i rozwoju pracowników,
 • współdziałanie menedżerów i działu personalnego.

Rekrutacja i selekcja kandydatów (8 godz.)
- Agnieszka Flis, Partner (AG "TEST" Human Resources; www.testhr.pl)

 • rynek pracy w Polsce,
 • rynek pracy a Unia Europejska,
 • 12 sposobów rekrutacji pracowników,
 • techniki selekcji pracowników:
  • metoda epizodyczna,
  • zadania problemowe,
  • wywiad strukturyzowany,
  • testy psychologiczne,
  • testy umiejętności,
  • assessment center.

Adaptacja nowych pracowników (4 godz.)
-
Agnieszka Flis, Partner (AG "TEST" Human Resources; www.testhr.pl)

 • koszty adaptacji,
 • narzędzia adaptacji pracowników.

Zarządzanie własnością pracowniczą w przedsiębiorstwach (6 godz.)
- dr Ryszard Stocki (Uniwersytet Jagielloński)

 • skutki biznesowe, kulturowe i cywilizacyjne wprowadzenia własności pracowniczej,
 • w jakich przedsiębiorstwach i kiedy własność pracownicza ma rację bytu,
 • etapy wprowadzania własności pracowniczej,
 • wewnętrzne problemy na jakie napotyka przedsiębiorstwo z własnością pracowniczą,
 • własność pracownicza jako jeden z elementów jawnego zarządzania.

Umiejętności menedżerskie (12 godz.)
- dr Krzysztof Brocławik (Uniwersytet Jagielloński)

 • rozpoznanie własnych kompetencji i wyznaczenie metod doskonalenia,
 • umiejętności komunikacyjne - słuchanie, asertywność, jasność,
 • delegowanie,
 • motywowanie,
 • udzielanie konstruktywnej krytyki i efektywnych wzmocnień,
 • ocenianie,
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętności prezentacji.

Systemy wynagradzania i premiowania pracowników (12 godz.)
- Krzysztof Lis, Kierownik ds. Zasobów Ludzkich Dyrekcji Przemysłowej i Wynagrodzeń (Altadis Polska S.A.)

 • strategia wynagradzania:
  • strategia organizacji a system motywacji płacowej,
  • nowoczesne systemy motywacyjne,
  • identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji,
 • wynagrodzenie zmienne:
  • aktualne trendy w budowie systemów premiowania i nagradzania,
  • struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród,
  • systemy motywacji płacowej dla pionu handlowego,
  • systemy motywacji płacowej dla menedżerów,
  • kompetencje (macierze kompetencji) jako element polityki płacowej,
  • systemy motywacyjne związane z Zarządzaniem Wartością Firmy - VBM
   (Value Based Management),
 • płaca zasadnicza:
  • tabela wynagrodzeń zasadniczych,
  • konstrukcja tabeli wynagrodzeń,
  • sposoby ustalania płac zasadniczych (benchmarking, rangowanie i kwalifikacja, wartościowanie stanowisk pracy).
 • analizy benchmarkingowe płac:
  • wykorzystywanie raportów płacowych do analizy własnego systemu płacowego,
  • porównywanie polityki personalnej na podstawie wyników badań.

Pozafinansowe motywowanie pracowników (6 godz.)
- dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie)

 • psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek,
 • budowanie zespołów,
 • motywowanie grup projektowych,
 • motywacja jednostek,
 • systemy motywacyjne obejmujące całość firmy - wykorzystywanie pozafinansowych możliwości zwiększania zaangażowania w pracę.

Ocena okresowa pracowników
- Agnieszka Flis, Partner (AG "TEST" Human Resources)

 • ocena okresowa pracowników:
  • przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie,
  • ustalanie celów systemu ocen okresowych,
  • organizowanie proces informowania pracowników,
  • rodzaje systemów ocen,
  • powiązanie systemu ocen z zarządzaniem przez cele,
  • przygotowanie narzędzi i procesu oceny okresowej,
  • wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie,
  • modyfikacja istniejących systemów ocen.

Zarządzanie przez cele (2 godz.)
- Agnieszka Flis, Partner (AG "TEST" Human Resources; www.testhr.pl)

 • motywowanie przez cele,
 • wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika,
 • ocena realizacji celów,
 • powiązanie zarządzania przez cele z systemem ocen,
 • powiązanie zarządzania przez cele z systemem wynagradzania.

Metody rozwoju i szkolenia pracowników (6 godz.)
- dr Tomasz Sapeta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 • tworzenie planów szkoleń,
 • coaching,
 • mentoring,
 • e-learning,
 • Plany Kadry Rezerwowej,
 • szkolenia wewnętrzne,
 • szkolenia zewnętrzne,
 • ewaluacja efektów szkoleń.

Prawne aspekty zarządzania personelem (12 godz.)
- dr Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński)

 • praktyczne zagadnienia prawa pracy,
 • umowy o prace (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron),
 • rozwiązanie umowy o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia, roszczenia pracownicze),
 • wynagrodzenie za pracę,
 • odpowiedzialność pracownicza,
 • czas pracy,
 • urlopy wypoczynkowe.

Audyt pracowników (6 godz.)
- Joanna Kubica-Gretka, Starszy Konsultant (AG "TEST" Human Resources; www.testhr.pl)

 • motywy przeprowadzenia audytu personalnego,
 • audyt personalny w sytuacji reorganizacji,
 • audyt personalny związany z rozwojem pracowników,
 • audyt personalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi,
 • narzędzia audytu,
 • assessment, Develoment Center (kompetencje, harmonogramy, narzędzia).

Systemy kompetencji (3 godz.)

- Joanna Lewicka (Doradca ds. Personalnych w firmie BP Polska)

 • zarządzanie kompetencjami, a przewaga konkurencyjna firmy
 • struktury kompetencyjne ich cel i zastosowanie

Komunikacja wewnętrzna w firmie (12 godz.)
- dr Jerzy Rosiński (Uniwersytet Jagielloński)

 • niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji,
 • najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej,
 • metody usprawnienia komunikacji,
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Zarządzanie zmianą w firmie (6 godz.)
- dr Jerzy Rosiński (Uniwersytet Jagielloński)

 • typy reakcji pracowników wobec zmiany,
 • psychologiczna dynamika zmiany,
 • jak informować o procesie zmian,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany,
 • jak zmieniać postawy pracowników.

Zarządzanie wiedzą w firmie (6 godz.)
- dr Ryszard Stocki (Uniwersytet Jagielloński)

 • wiedza jako zasób firmy i czynnik konkurencyjności,
 • zarządzanie informacją i wiedzą, czyli co, kto powinien w firmie wiedzieć i jak to zrobić,
 • wiedza nieaktualna lub zagrażająca dla firmy - patologie organizacyjne,
 • czy informatyczne systemy wspomagania zarządzania wiedzą (Intranet, systemy ERP) poprawiają innowacyjność.

Konflikty w zespołach pracowniczych (6 godz.)
- dr Jerzy Rosiński (Uniwersytet Jagielloński)

 • najczęstsze przyczyny konfliktów,
 • dynamika konfliktu,
 • indywidualny styl reagowania w sytuacji konfliktu,
 • pseudorozwiązania konfliktów,
 • techniki rozwiązywania konfliktów.


Redukcja i programy outplacement (6 godz.)
- Agnieszka Flis, Partner (AG "TEST" Human Resources; www.testhr.pl)
 • perspektywy zwolnień (firma, pracownicy zwalniani, pracownicy pozostający w firmie, otoczenie, potencjalni nowo pracodawcy) i wynikające z tego problemy techniczne i psychologiczne,
 • programy redukcji (Programy Dobrowolnych Odejść),
 • charakterystyka programów outplacement.

Moduł CSR (Corporate Social Responsibility) (12 godz.)

 • Odpowiedzialna przedsiębiorczość (4 godz.)

- Paweł Łukasiak, (Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce)

 • Strategie wewnętrznej odpowiedzialności firmy (4 godz.)

- Dorota Ostoja - Zawadzka,

 • Jak budować relacje z otoczeniem (4 godz.)

- dr Rafał Serafin, (Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska)


CASE STUDY - spotkania z praktykami (27 godz.)

 • Planowanie szkoleń i rozwój pracowników (3 godz.)
  - Małgorzata Ząbczyńska, Główny Specjalista HR (PZU S.A.)
 • Systemy oceny i rozwoju pracowników (3 godz.)
  - Katarzyna Reinfuss, HR Manager (Motorola)
 • Outplacement (3 godz.)
  - Grażyna Podsiadło-Zemowska, Dyrektor Personalny (Kimberly Clark)
 • Wartościowanie stanowisk pracy i modyfikacje systemów wynagradzania (3 godz.)
  - dr Mirosław Wujas, Konsultant (PM)
 • Kształtowanie postaw pracowniczych (3 godz.)
  - Marcin Król, Kierownik ds. Personalnych (RR Donnelley)
 • Rekrutacja pracowników (3 godz.)
  - Marzena Machera, HR Manager (Ahold Polska)
 • Rotacja pracowników (3 godz.)
  - Aneta Filik, Dyrektor Personalny (ABRA)
 • Badania nastrojów i satysfakcji pracowników (3 godz.)
  - Anna Cichoń, Starszy Konsultant (AG "TEST" Human Resources; www.testhr.pl)

Wdrożenie oceny pracowniczej w oparciu o BSC (3 godz.)

- Szymon Najdychor, (Dyrektor Personalny ACS of Poland)

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów-praktyków oraz wykładowców akademickich. Wszystkie osoby, które będą prowadzić zajęcia posiadają duże doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu nowoczesnymi systemami zarządzania personelem.

Są to m.in.:

Agnieszka Flis (AG "TEST" Human Resources) - opiekun merytoryczny - Psycholog, certyfikowany trener zarządzania Thames Valley University w Londynie, uczestnik programu kształcenia konsultantów zarządzania - MATRIK prowadzonego przez British Council w Polsce, stały współpracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego - wykładowca na podyplomowych studiach z zarządzania zasobami ludzkimi z zakresu rekrutacji i selekcji, audytu personalnego, ocen okresowych, outplacementu. Członek Instytutu Zarządzania. Autorka wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR, współautorka książki "Outplacement. Program ułatwiania zmiany pracy dla zwalnianych pracowników". Specjalizuje się w projektach konsultingowych: ocenach okresowych, systemach kompetencyjnych, audytach personalnych, AC/DC.

dr Krzysztof Brocławik - Trener i konsultant zarządzania, psycholog. Adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych w WSB-NLU w Nowym Sączy i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stały współpracownik i wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Współwłaściciel "Grupy Trenerskiej MENTOR", specjalizującej się w treningach menedżerskich. Posiada certyfikat trenera zarządzania Office of Personal Management (USA) oraz certyfikaty Thames Valley University w Londynie w zakresie doradztwa i oceny, oraz treningu i rozwoju. Udział w wielu międzynarodowych projektach, realizowanych wspólnie z takimi instytucjami jak: Ohio State University, Maryland State University, Canadian Center for Management Development, Cascade Center for Public Service University of Washington. Prowadzi szkolenia w języku angielskim i rosyjskim. Tematyka prowadzonych szkoleń: zarządzanie organizacjami, zarządzanie personelem, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie kryzysowe, zachowania organizacyjne, kultura organizacji, kreatywność, przywództwo, komunikacja i negocjacje, ocenianie i motywowanie.

Joanna Kubica-Gretka - Starszy Konsultant w firmie AG TEST Human Resouces, psycholog, absolwentka Studium Zarządzania i Biznesu UJ, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanymi przez Agencję Rozwoju Gospodarczego; wielokrotny manager dużych projektów rekrutacyjnych, prowadzi rekrutacje na stanowiska samodzielne i kierownicze oraz projekty audytu personalnego i diagnozy organizacji; wielokrotnie tworzyła, prowadziła i koordynowała projekty Assessment i Development Center, opracowując strategie ewaluacji i tworząc narzędzia; prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji, selekcji i AC oraz realizuje projekty outplacement; współpracowała między innymi z: Valeo Lighting Systems, Tenneco Automotive, Motorola, Tesco, Kirchhoff, NGK Ceramics Polska, Slovnaft, RR Donnelley, Ahold Polska, Airline Accounting Center, PTK Centertel, BGŻ

dr Leszek Mitrus - Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, autor opracowań z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy, współautor komentarza do kodeksu pracy oraz podręcznika akademickiego z tej dziedziny.

prof. Aleksy Pocztowski - Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Członek Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania międzynarodowego. Wykładowca z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi na studiach: doktoranckich MBA, studiach podyplomowych, International Business w j. angielskim, studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, SUM oraz licznych kursach dla kadry kierowniczej. Profesor-konsultant w IPiSS w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rynku pracy, procesów innowacyjnych, restrukturyzacji.

dr Jerzy Rosiński - Psycholog, doktorat z zakresu zarządzania (UJ). Adiunkt w Instytucie Zarządzania UJ. Prowadzi zajęcia z komunikacji społecznej i negocjacji, psychologii reklamy, psychologii organizacji i psychologii społecznej. Trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm (m.in. dla Banku BPH PBK, Nationale Nederlanden, Ergo Hestia, TUiR Warta, Vichy, Philip Morris).

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska - Absolwentka filozofii (specjalizacja: etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985-1996 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje jako wykładowca przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na studiach MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie opartych o standardy Oxford Brookes University. Od 1992 roku, we współpracy z wieloma firmami szkoleniowymi prowadzi, cieszące się dużą popularnością, szkolenia otwarte oraz in company dotyczące kształtowania strategii personalnych oraz doskonalenia umiejętności menedżerskich. Autorka wielu książek oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych współczesnym problemom zarządzania.

dr Ryszard Stocki - Założyciel Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Posiada International Certificate in Training and Development wydany przez Thames Valley University. Jest trenerem w szwajcarskiej firmie szkoleniowej. Pracował dla ponad 50 firm jako doradca i trener. Magister filologii angielskiej. Dziedziny szczególnego zainteresowania doradczego i treningowego: zwalczanie patologii i wirusów organizacyjnych, zmiany mentalności, podstawy biznesu, zarządzanie wiedzą, kształcenie przyszłych doradców i trenerów, strategie, nowoczesne systemy oceniania i wynagradzania pracowników, zarządzanie projektami.

oraz praktycy HR z firm, prezentujący konkretne rozwiązania (case studies).

Pozostałe informacje

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Czesne: 4500 zł (dwa semestry)
Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Forma zajęć:

 • wykłady oraz prezentacje multimedialne
 • warsztaty
 • case studies

Sposób sprawdzania efektów nauczania::

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (na druku MENiS) jest udział w zajęciach, zaliczenie testów semestralnych, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie