Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Dziepółci

Dziepółć 97, 97-500 Radomsko
tel. (44) 683-31-32
www:   http://www.pzsgdziepolc.pl/
e-mail:   pzdziepolc@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3260 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- miła, przyjazna atmosfera
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- współdziałanie w zespole

GIMNAZJUM

- pomoc psychologiczna i pedagogiczna
- koła zainteresowań
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Oddział przedszkolny


Głównym celem edukacji wstępnej organizowanej w oddziale przedszkolnym jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

W oddziale przedszkolnym prowadzimy bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Ponadto zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole. Sprawujemy opiekę nad dziećmi, dbamy o ich bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój. Zapewniamy również pomoc psychologiczno-pedagogiczną i warunki do: nabywania umiejętności poprzez działanie; odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie; budowania systemu wartości.

Szkoła Podstawowa

Cele i zdania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie i podstawie programowej ustalonej dla szkoły podstawowej.

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest dążenie do komplementarnego rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych.

W zakresie nauczania w I i II etapie edukacyjnym szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej

W zakresie kształcenia umiejętności szkoła przygotowuje do praktycznego:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie
 • skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania problemów społecznych i konfliktów

W zakresie pracy wychowawczej szkoła, wspierając obowiązki rodziców, zmierza do tego, by uczniowie w szczególności:
 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać, współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów

Gimnazjum

Cele i zdania szkoły

Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, a w szczególności, zapewnia uczniom:
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi zarówno w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, jak i moralnym oraz duchowym
 • szczególną opiekę w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
 • możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
 • kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla trzeciego etapu edukacyjnego
 • organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji, a także w ramach bloków przedmiotowych oraz ścieżek edukacyjnych: filozoficznej, prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej, regionalnej- dziedzictwa kulturowego w regionie, obrony cywilnej, europejskiej, kultury polskiej na tle cywilizacji śródziemnomorskiej
 • oddziaływanie wychowawcze skierowane na takie priorytety jak: współdziałanie w grupie, świadome dążenie do zaplanowanego celu oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, terapeutycznych
 • zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających
 • zajęcia socjoterapeutyczne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
 • prowadzenie lekcji religii w szkole
 • stosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych aktów


Zapraszamy do nas!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie