Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Polish Open University - Wyższa Szkoła Zarządzania

ul. Domaniewska 37a, 02-672 Warszawa
tel. (022) 853-70-06, tel. (022) 843-76-92,
fax (022) 853-38-45
www:   http://www.pou.pl
e-mail:   info@pou.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19544 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Polish Open University powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych, prywatnych uczelni wyższych. Celem twórców POU, prof. dr hab. Jerzego Kalisiaka i dr Zuzanny Kalisiak było stworzenie uczelni formatu europejskiego.

POU jest Uczelnią, która:

 • jest jedyną polską uczelnią, która jest członkiem elitarnego Association of MBAs
 • posiada trzy oddziały: Warszawa, Kraków i Legnica
 • jest jedną z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce (od 1991 r.)
 • pozwala uzyskać dwa dyplomy jednocześnie - polski i brytyjski (Oxford Brookes University)
 • zajeła pierwsze miejsce w rankingu niepaństwowych szkół biznesu i zarządzania WPROST 2006, 2005, 2004
 • proponuje unikalny, multimedialny system nauki z wykorzystaniem Internetu
 • posiada akredytację Oxford Brookes University
 • została uhonorowana godłem "Teraz Polska" za system e-learning
 • kształci w systemie "aktywnego nauczania"

Studia I stopnia (licencjackie i BA)

Program studiów I stopnia (licencjackich BA) składa się z trzech poziomów. Każdy poziom składa się z 6-8 modułów. W ramach jednego modułu (przedmiotu) uczestniczysz w zajęciach warsztatowych i masz prawo do nieograniczonej liczby godzin konsultacji u wszystkich pracowników dydaktyczno-naukowych Szkoły oraz do udziału w repetytoriach organizowanych przed każdą sesją egzaminacyjną.
W POU na studiach I stopnia (licencjackich) dostępne są następujące tryby studiów:

 • studia stacjonarne (dzienne)
 • studia niestacjonarne (wieczorowe)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane w systemie e-learning
 • studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane w systemie mieszanym

Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (wieczorowym) prowadzone są na następujących kierunkach:

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie

 • Wydział Zarządzania Biznesem
 • Wydział Zarządzania Finansami
 • Wydział Finansów i Systemów Informacyjnych w Biznesie
 • Wydział Reklamy i Marketingu
 • Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania (specjalność: Turystyka i Hotelarstwo)

Studia I stopnia na kierunku Ekonomia

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia niestacjonarne (zaoczne) w systemie e-learning

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) z wykorzystaniem multimedialnej nauki przez Internet prowadzone są na wydziałach:

 • Wydział Zarządzania Biznesem
 • Wydział Zarządzania Finansami
 • Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania (kierunek Zarządzanie)
 • Wydział Reklamy i Marketingu
 • Wydział Finansów i Systemów Informacyjnych w Biznesie

Studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane metoda mieszaną - Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania


Rekrutacja

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie możesz rozpocząć 4 razy w roku:

 • we wrześniu (rejestracja rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca)
 • w listopadzie (rejestracja we wrześniu)
 • w lutym (rejestracja w grudniu)
 • w kwietniu (rejestracja w marcu)

Studia licencjackie na kierunku Ekonomia możesz rozpocząć 1 raz w roku:

 • we wrześniu (rejestracja rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca)

Aby zapisac sie na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • 3 zdjęcia legitymacyjne papierowe
 • 1 zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej (format: .jpg, wielkość: minimum 236 (szer.) na 295 (wys.) pikseli, rozdzielczość: 300 dpi)
 • wniosek o przyjęcie na studia
 • dowód wpłaty za pierwszy miesiąc nauki i opłaty rejestracyjnej
 • książeczka wojskowa (do wglądu).

Studia magisterskie

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) w POU trwają 2 lata. Program studiów charakteryzuje się modułową strukturą i warsztatową formą zajęć. W ramach jednego modułu (przedmiotu) uczestniczysz w zajęciach warsztatowych i masz prawo do nieograniczonej liczby godzin konsultacji u wszystkich pracowników dydaktyczno-naukowych Szkoły oraz do udziału w repetytoriach organizowanych przed każdą sesją egzaminacyjną.

Zajęcia warsztatowe z danego modułu są obowiązkowe. Odbywają się średnio conajmniej raz w tygodniu i trwają 4 godziny lekcyjne.

Rekrutacja na semestr zimowy zaczyna się w czerwcu, a na semestr letni - w grudniu.

W POU na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) dostępne są następujące tryby studiów:

 • studia niestacjonarne (wieczorowe) - tylko w oddziale Mazowieckim i Małopolskim
 • studia niestacjonarne zaoczne realizowane w systemie e-learning

Mając świadomość, że większość naszych studentów jest aktywnych zawodowo, POU daje możliwość dostosowywania trybu studiowania do możliwości czasowych studentów.

Kierunek Zarządzanie:

 • Wydział Zarządzania Biznesem
 • Wydział Zarządzania Finansami
 • Wydział Komunikacji Strategicznej w Marketingu
 • Wydział Zarządzania Personelem
 • E-biznes (stidia magisterskie i Msc)

Istnieje również możliwość jednoczesnego studiowania na studiach magisterskich i MBA.

Rekrutacja

Studia magisterskie w Polish Open University możesz rozpocząć 2 razy w roku:

 • we wrześniu - semestr zimowy
 • w lutym - semestr letni

UWAGA!
Na Wydziale e-Biznesu są inne terminy rekrutacji

Dokumenty, które będą potrzebne do zapisu:

 • wypełniona karta zgłoszeniowa
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oryginał i kserokopia dowodu wpłaty 200 PLN z tytułu postępowania kwalifikacyjnego

Studia MBA
Master of Business Administration

Wyższa Szkoła Zarządzania/ Polish Open University prowadzi program studiów MBA, który posiada akredytację dwóch zewnętrznych, niezależnych instytucji:

 • Association of MBAs (AMBA) - instytucji zrzeszającej 152 najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, kształcące w zakresie studiów MBA
 • Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii

POU jest pierwszą uczelnią w Polsce, która została członkiem AMBA.

Program Studiów
Studia MBA w POU są podzielone na dwa poziomy:
Pierwszy daje możliwość gruntownego poznania aktualnych problemów zarządzania, rozwija zdolności analityczne i kompetencje menedżerskie.
Na drugim poziomie dominuje problematyka strategii, omawiane są procesy podejmowania decyzji strategicznych i wprowadzania zmian w organizacjach

Proponowane moduły:

 • Zarządzanie organizacją
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Projekt innowacyjny
 • Makroekonomia międzynarodowa
 • Strategiczne zarządzanie operacjami
 • English in Management Context
 • Strategie przedsiębiorstw
 • Finanse strategiczne
 • Marketing strategiczny
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dysertacja

Warunki rekrutacji
Kandydaci na studia MBA powinni spełniać następujące wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie minimum licencjata lub inżyniera
 • Udokumentowana praktyka zawodowa (minimum 3 lata)
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie LCCI Level II, potwierdzona odpowiednim certyfi katem lub zdaniem egzaminu English for Business Level 1 (EFBL1) w POU
 • stały dostęp do danych charakteryzujących funkcjonowanie wybranej instytucji (fi rmy) umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej

Kandydaci na studia podlegają postępowaniu kwalifi kacyjnemu, na które składa się: test predyspozycji menedżerskich, egzamin z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Studia podyplomowe

Oferujemy dwa rodzaje studiów podyplomowych:

 • Studia podyplomowe, uzupełniające wiedzę z zakresu zarządzania, przeznaczone szczególnie dla osób (często absolwentów kierunków niebiznesowych), które pracują (lub zamierzają pracować) w biznesie i muszą posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej przeznaczone są dla osób, posiadających wykształcenie wyższe i doświadczenie w zarządzaniu, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w wybranych dziedzinach biznesu.

Od września 2007 POU oferuje również program studiów podyplomowych Fundamentals of Business, który prowadzony jest w całości w języku angielskim w trybie stacjonarnym (zaocznym) realizowanym w systemie e-learning.
Wykaz programów

 • Podstawy zarządzania biznesem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie firmą w kontekście integracji europejskiej
 • Nowoczesne techniki zarządzania strategicznego
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Strategiczne zarządzanie organizacją
 • Wykorzystanie technik informatycznych w strategicznym zarządzaniu firmą
 • Zarządzanie nowoczesną firmą
 • Zarządzanie marketingiem w firmie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach
 • Zarządzanie reklamą
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Reklama i marketing
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie małą firmą
 • Foundamentals of Business

Dostępne tryby studiów
W Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University dostępne są dwa tryby studiowania:

 • wieczorowy
 • zaoczny metodą e-learning

POU oferuje elastyczny tryb studiowania. Jest on możliwy dzięki modułowemu systemowi kształcenia. Moduł to standardowy pakiet obejmujący: cykl sesji warsztatowych skoncentrowanych na zagadnieniach praktycznych, podręcznik do samodzielnego studiowania i materiały uzupełniające, szeroki dostęp do indywidualnych konsultacji ze specjalistami, zajęcia repetytoryjne oraz narzędzia sprawdzające wiedzę słuchacza, czyli sprawdzian (raport przygotowywany w domu).

Słuchacz ma możliwość kierowania przebiegiem studiów poprzez wybór kolejności studiowanych modułów, intensywność studiowania, wybór wykładowców oraz najbardziej odpowiadających mu terminów zajęć.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University trwają rok.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie