Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

ul. Monte Casino 15, 70-952 Szczecin
tel. (91) 422-04-22, 424- 14- 94
www:   http://www.wshtwp.pl
e-mail:   wshtwp@wshtwp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9028 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Dewizą uczelni jest rodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy. Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej specjalizuje się przede wszystkim w kierunkach pedagogicznych i socjologicznych. Obecnie na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych uczy się ponad 2 i pół tys. osób.

Dlaczego warto studiować w WSHTWP? Uczelnia zapewnia fachową kadrę naukową ze Szczecina i Poznania, która co roku jest oceniana przez jej studentów.

Uczelnia ma własną bazą dydaktyczną. W budynku przy ul. Monte Cassino 15 znajduje się 6 sal wykładowych, 4 sale ćwiczeniowe, 3 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią. To także siedziba Rektoratu, tutaj znajdują się m.in. Biuro Rektora i Biuro Dziekana, siedziba Samorządu Studenckiego.

W 2009 roku rozbudowano obiekt przy ul. Broniewskiego 14, który obecnie mieści 6 sal wykładowych, 8 sal ćwiczeniowych, pracownię komputerową oraz specjalistyczną pracownię multimedialną. W nowej części budynku zamontowano windę osobową, która pozwala na użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne. W tym obiekcie znajduje się też specjalistyczna pracownia multimedialna wyposażona w sprzęt, oprogramowanie i infrastrukturę techniczną najnowszej generacji, służy do realizacji celów kształcenia takich przedmiotów, jak: dziennikarstwo on-line, Internet w pracy dziennikarza; newsroom redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych, podstawy montażu radiowego i telewizyjnego; dziennikarskie źródła informacji; teoria i praktyka designu; fotografia prasowa. Pracownia umożliwia warsztatową prezentację przykładów bezpośredniego korzystania z narzędzi stosowanych w redakcjach. Jest oryginalnym (w skali kraju i jedynym w Szczecinie) kompleksowym systemem praktycznej nauki w zakresie korzystania z multimedialnych technologii cyfrowych, stosowanych we współczesnych mediach.

Wyposażenie wszystkich pomieszczeń ma wysoki standard, w pracowniach komputerowych znajduje się sprzęt multimedialny najnowszej generacji wraz ze stałym łączem internetowym. W obydwu budynkach studenci korzystają z radiowego darmowego dostępu do Internetu (HotSpot).
Obiekt przy Monte Cassino 15 jest w pełni przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo. W obu budynkach znajdują się Centra Obsługi Studenta, kawiarenki internetowe, bufety.

Studentom naszej uczelni oferuje bogaty i wszechstronny księgozbiór z zakresu pedagogiki, socjologii, politologii, dziennikarstwa, psychologii, filozofii oraz nowości z innych dziedzin wiedzy. W jej zbiorach znajdują się wszystkie tytuły wydane przez wydawnictwo uczelniane. Aktualności z życia biblioteki prezentujemy na naszej stronie internetowej, zamieszczamy tam również „Biuletyn Biblioteki”. Katalog on-line, włącznie z rezerwacjami elektronicznymi książek, jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Czytelnicy mają do dyspozycji: czytelnię, tradycyjne katalogi biblioteczne oraz katalogi komputerowe, Internet, materiały audiowizualne oraz elektroniczne (kasety video, DVD, CD-ROM itp.) z odtwarzaczami. Zbiory naszej biblioteki osiągnęły poziom 34900 tytułów, bieżąca prenumerata to 46 tytułów czasopism.

Każdy może liczyć na fachową pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier. To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej.

Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - instytucja edukacyjna z ponad 60 letnim doświadczeniem.


Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Specjalność
pedagogika Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
Doradztwo zawodowe i mediacje
Bezpieczeństwo publiczne
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy
socjologia Socjologia reklamy i zachowań rynkowych
Socjologia problemów społecznych
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo obywatelskie Dziennikarstwo on-line
Dziennikarstwo sportowe i promocja zdrowia
Dziennikarstwo on-line


Studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Specjalność
pedagogika Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kultura bezpieczeństwa pracy
socjologia Socjologia zarządzania i menedżerstwa
Socjologia bezpieczeństwa narodowego

Studia podyplomowe


Uczelnia posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych dwu i trzy semestralnych, zarówno kwalifikacyjnych, jak i dokształcających. Bogaty wachlarz kierunków skierowany jest do nauczycieli.

 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Podyplomowe uzupełniające studia logopedyczne
 • Dysleksja rozwojowa
 • Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
 • Pedagogika specjalna – kształcenie integracyjne
 • Pedagogika twórczości
 • Małe formy teatralne
 • Grafika komputerowa
 • Współczesne dziennikarstwo elektroniczne
 • Psychologia i socjologia śledcza
 • Mediacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pozyskiwanie i ochrona informacji
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Mediator społeczny
 • Komunikacja społeczna i negocjacje
 • Socjoterapia i coaching grupowy
 • Asystent rodziny
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Superwizja w pomocy społecznej
 • Pedagog rodziny
 • Edukator domowy
 • Kompetencje psychologiczne i społeczne
 • Coaching społeczny
 • Wizerunek osoby publicznej
 • Kreator przyjaznej i bezpiecznej szkoły
 • Dziennikarstwo polityczne
 • Zintegrowana komunikacja firm i instytucji publicznych
 • Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 • Edukacja turystyczna i krajoznawstwo
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika tańca
 • Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie
 • Doradztwo zawodowe
 • Socjoterapia
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Wychowanie prorodzinne
 • Pedagogiczna i psychologiczna pomoc rodzinie
 • Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Etyka
 • Bibliotekarstwo i technologia informacyjna
 • Edukacja ekologiczna, ochrona i kształtowanie środowiska
 • Zarządzanie rozwojem gminy i powiatu

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: Pedagogika, Socjologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - wolny nabór, który trwa do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na wszystkie kierunki i specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (druk w Centrach Obsługi Studenta i na stronie internetowej uczelni www.wshtwp.pl)
 2. Świadectwo dojrzałości — oryginał lub odpis
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia (dot. osób z nową maturą i pozostałych, posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
 4. Umowa o naukę – 2 egzemplarze, podpisane przez kandydata (druk w Centrach Obsługi Studenta i na stronach internetowych uczelni www.wshtwp.pl)
 5. 4 fotografie (legitymacyjne, o wym. 3,5 x 4,5 cm, podpisane)
 6. Dowód osobisty – kserokopia
 7. Odpis aktu małżeństwa (w przypadku mężatek, które zmieniły nazwisko po otrzymaniu świadectwa dojrzałości)
 8. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni podane na stronie www Uczelni
 9. Deklaracja płatności czesnego
 10. Deklaracja wyboru języka obcego (dot. Kandydatów na I stopień studiów)
 11. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo:
 12. Odpis dyplomu ukończenia studiów I sis dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Więcej informacji o kierunkach, warunkach rekrutacji oraz opłatach można znaleźć na stronie www.wshtwp.pl

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie