Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna

ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka
tel. (0-29) 769 10 34
www:   http://www.wses.edu.pl
e-mail:   wses@wses.edu.pl
rekrutacja@wses.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6537 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O Uczelni

Inicjatywę utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce podjęło stowarzyszenie Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości w 2002 roku. Inicjatywa ta została poparta przez lokalne władze i środowiska przedsiębiorców Ostrołęki oraz regionu. W dniu 4 września 2002 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-961/JG/02 uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 107.

Uczelnia dba o wszechstronny rozwój intelektualny studentów. Zainteresowana jest jakością i indywidualną opieką naukową nad każdym studentem oraz przyjemną bezstresową atmosferą zdobywania wiedzy. Oferuje również szeroki zakres praktyk zawodowych, umożliwiający weryfikację uzyskanej wiedzy teoretycznej. Utrzymuje kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami, administracją samorządową i instytucjami wspierania biznesu.

Nasze atuty

 • kadra dydaktyczna zatrudniamy wysokokwalifikowaną kadrę naukową posiadającą bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni w kraju i zagranicą oraz z przedsięwzięć gospodarczych. Wszyscy nasi pracownicy łączą pracę naukową z praktyczną aktywnością na rzecz przedsiębiorstw instytucji publicznych, agend rządowych itp.,
 • baza lokalowa i dydaktyczna. Do dyspozycji WSES są bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 1 984 m2. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych,
 • pracownie informatyczne wyposażone w najnowsze oprogramowanie z dostępem do Internetu. Gwarantuje to autorskie zajęcia laboratoryjne w zakresie możliwości aplikacyjnej komputera w zarządzaniu firmą,
 • biblioteka z czytelnią - dobrze wyposażona w najnowsze wydawnictwa, głównie z zakresu: ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, finansów, bankowości, informatyki, socjologii i psychologii.

Ponadto sala czytelni jest wyposażona w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

Kierunki kształcenia

Uczelnia kształci na kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci do końca 4 semestru studiów zobowiązani są odbyć praktykę zawodowa w wymiarze 6 tygodni. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele. Studia kończą się egzaminem dyplomowym tradycyjnie nazywanym obroną pracy dyplomowej przygotowanej w trakcie trzeciego roku studiów.

Rekrutacja

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • kwestionariusz osobowy (wewnętrzny druk Uczelni),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na prowadzonym przez Uczelnię kierunku,
 • kserokopię dowodu dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
 • trzy fotografie,
 • kserokopię dowodu osobistego, w przypadku mężczyzn również kserokopia książeczki wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora, licząca trzech członków. W pracach komisji uczestniczy sekretarz, który nie jest jej członkiem.

Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ogłaszana jest po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej na podstawie sporządzonego przez nią protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zostają powiadomieni pisemnie o decyzji komisji.

Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe "Zarządzania i Marketingu" powstało z inicjatywy studentów II roku studiów stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006.

Celem koła jest:

 • pobudzanie zainteresowań naukowych przez studentów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów zarządzania i marketingu poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania WSES,
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
 • promowanie Katedry Zarządzania i Marketingu WSES,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego.

Kadra Uczelni

Uczelnia zatrudnia na pełnym etacie 1 profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych, 3 dr hab. nauk ekonomicznych oraz 9 doktorów. Z pośród doktorów 7 reprezentuje nauki ekonomiczne, 1 nauki prawne i 1 nauki humanistyczne w zakresie socjologii. Ponadto uczelnia zatrudnia na pełnym etacie jedenastu magistrów i dwóch licencjatów.

Wszyscy pracownicy etatowi Uczelni posiadają bogate doświadczenia w pracy zawodowej poza szkolnictwem. Pełnili lub pełnią aktualnie funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych, organizacjach non profit, instytucjach publicznych lub w swojej karierze zawodowej prowadzili działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uczelnia zatrudnia również 34 nauczycieli w ramach kontraktów, wśród których 15 osób posiada stopień doktora. Pracownicy kontraktowi legitymują się także ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Serdecznie zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie